Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45173 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Ophthalmological complicati... Polak, B.C.P.. Ophthalmological complications of Haemodialysis and Kidney transplantation.. With a special note on hereditary renal diseases. (meer info) W.Junk. The hague.W.Junk.1980.Pap..viii,96pp..Diss./Thesis.. References.. € 8,00 Ovidius
Spaanschen Brabander. Jerol... Bredero, G.A.. Spaanschen Brabander. Jerolimo. (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1967.Pap181p.Klassiek Letterkundig Pantheon 121/122. Aantek. In pen. € 5,00 Ovidius
Bloemlezing met inleiding e... Stalpart van der Wiele, Johannes. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A.van der Heijden. Volledig herziene uitgave van met inleiding en aantekeningen van J.van Vloten. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1966.Pap136p.Klassiek Letterkundig Pantheon 83. Enkele aantek.in pen. € 5,00 Ovidius
Boere-klucht van Teeuwis de... Costers,S. Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen. (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.Pap112p.Klassiek Letterkundig Pantheon € 5,00 Ovidius
Vondels Jeptza of Offerbelo... vondel, J.v.. Vondels Jeptza of Offerbelofte. Treurspel. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1968.Pap139p.Klassiek Letterkundig Pantheon 115. Enkele onderstr.in pen. € 5,00 Ovidius
Keur uit het werk van… Wolff, Betje en Aagje Deken. Keur uit het werk van… (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.N.d..Pap204p.Klassiek Letterkundig Pantheon 176. € 5,00 Ovidius
Het Drama in de 18e eeuw in... Prinsen, J.. Het Drama in de 18e eeuw in West-Europa. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1931.Or.linn.viii,591pp.Register. € 10,00 Ovidius
G.A.Brederoo's Moortje. Uit... Brederoo, G.A.. F.A.Stoett. G.A.Brederoo's Moortje. Uitgegeven en ingeleid door F.A.Stoett. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1931.Or.linn..xxviii,306pp.. € 12,00 Ovidius
Essays en studiën in vergel... Schrijnen, Jos.. Essays en studiën in vergelijkende godsdienstgeschiedenis , Mythologie en Folklore. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.Z.j..Or.linnen. Opdruk rug vervaagd.289pp..Bibliogr.. Register.. € 11,00 Ovidius
Zuivel, Ei en Honing door a... Waal, M.de.. Zuivel, Ei en Honing door alle eeuwen heen. W.J.Thieme & Cie.. Zutphen.W.J.Thieme & Cie..Z.j..Or.linn..102pp..Illustr.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
De avondzon des heidendoms.... Hartman, J.J.. De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronae. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.Derde druk.Z.j.Or.hlinn..519pp..Register.. € 10,00 Ovidius
Prepareren. Eenvoudige meth... Nes, J. G. Th. Van Prepareren. Eenvoudige methoden voor het prepareren van allerlei dieren en planten. W.J.Thieme & Cie. 6e druk. 1963. W.J.Thieme & Cie. 6e druk. 1963.Hardcover, verkleurd. 135pp. € 7,00 Ovidius
De pen in vrouwenhand. Ferwerda, Saskia. De pen in vrouwenhand. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.Z.j.oorspr.omsl.30pp.Pen aantek. € 7,00 Ovidius
Granida. Naar het Amsterdam... Hooft, P.C. Granida. Naar het Amsterdamse handschrift uitgegeven en toegelicht door A.A.Verdenius en A.Zijderveld. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.Vierde druk.N.d..Pap.xix,95p.Klassiek Letterkundig Pantheon 18. € 5,00 Ovidius
Beginselen der anatomie van... Reys, J.H.O.. Beginselen der anatomie van het bewegingsapparaat. W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1914.Linn. Licht besch..182pp.Illustr. In meerdere kleuren. € 9,00 Ovidius
Cultuurhistorische Schetsen... Roy, J.J.le.. Cultuurhistorische Schetsen. Uit het verleden van de wetenschap. Personen en Stelsels. W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1926.Or.linn..vi,307pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Geschlachtsverschillen bij ... Zukal, Rudolf en Stanislav Frank. Geschlachtsverschillen bij aquariumvissen. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1979.Or.gebonden.105pp..Illustr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Bouw je eigen sterrekijker.... Alders, J.C.. Bouw je eigen sterrekijker. De constructie van lenzenkijkers en spiegeltelescopen voor amateurs. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.Derde druk.1968.Or.linn..164pp..Illustr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Leerboek der Differentiaal-... Schuh, Fred.. Leerboek der Differentiaal- en Integraalrekening. Tweede Deel> Differentiaalrekening. Met 331 vraagstukken. Met 12 Figuren. W.J.Thiem & Cie.. Zutphen.W.J.Thiem & Cie..1941.Or.linn..xvi,337pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Schortinghuis en Het innige... Vrijer, M.J.A. de.. Schortinghuis en Het innige Christendom. (oorspronkelijk titel: Schortinghuis en zijn analogieën). 2 delen in één band. W.J.Reijnders. Hierden-Harderwijk.W.J.Reijnders.Tweede druk.Zonder jaar.Or.linnen.iv,311;150pp. € 13,00 Ovidius
Oost-Europa in voor- en vro... Los, F.J.. Oost-Europa in voor- en vroeghistorische tijd. W.J.Pieters. Oostbrug.W.J.Pieters.1969.Or.linn.(15),280pp.Illustr.. Bibliogr.. € 10,00 Ovidius
Mycotoxins and Phycotoxins ... Willem J. de Koe, Robert A. Samson, Hans P. van Egmond, John Gilbert and Myrna Sabino. Mycotoxins and Phycotoxins in perspective at the turn of the millennium. (meer info) W.J.de Koe. Wageningen.W.J.de Koe.2001.Or.hardcover..xviii,574pp..References.. Index.. € 30,00 Ovidius
De strijd om de fjorden Getz, O. De strijd om de fjorden (meer info) W.J. Thieme & cie., Zutphen,W.J. Thieme & cie.,1940.pap.200 pp. € 14,00 Ovidius
Twents-Achterhoeks Woordenb... Wannink, G.H.. Twents-Achterhoeks Woordenboek benevens Grammatica. (meer info) W.J. Thieme & Cie.. Zutphen.W.J. Thieme & Cie..1948.Or.linn..vi,220pp..Licht roestvlekkig.. € 17,00 Ovidius
Nederland als Polderland. G... Beekman, A.A.. Nederland als Polderland. Goedkoope Uitgave. Geschiedenis en Tegenwoordige Staat van de Lage Gronden van Nederland.. (meer info) W.J. Thieme. Zutphen.W.J. Thieme.zonder jaar.Or.linn. Licht sleets.iv,604pp. € 28,00 Ovidius
Numerikalgorithmen mit Fort... Engeln-Müllges, Gisela und Fritz Reutter. Numerikalgorithmen mit Fortran 77-Programmen, 7. Völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Wissenschaftsverlag. 1993. Wissenschaftsverlag. 1993.Hardcover. Good. Xxvi,1245pp. € 25,00 Ovidius
Beweisen in Mathematik-Unte... Zahn, Peter. Beweisen in Mathematik-Unterricht. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1979.Pap..233pp..Index.. € 10,00 Ovidius
Griechische Orakel. Rosenberger, Veit. Griechische Orakel. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.2001.Or.hardcover..213pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 8,00 Ovidius
Werke in Auswahl. Bismarck, Otto von. Werke in Auswahl. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1983. Cloth. xxiii,323p. € 12,00 Ovidius
Werke in Auswahl. Bismarck, Otto von. Werke in Auswahl. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1973. Cloth. x,789p. € 12,00 Ovidius
Werke in Auswahl. Bismarck, Otto von. Werke in Auswahl. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1981. Cloth. xi,807p. € 12,00 Ovidius
Werke in Auswahl. Bismarck, Otto von. Werke in Auswahl. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1976. Cloth. viii,779p. € 12,00 Ovidius
Vetalapantschavinsati. Die ... Vetalapantschavinsati. Die Fünfundzwanzig erzählungen eines Dämons. Eingeleitet durch: De König mit dem Leichnam von Heinrich Zimmer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1966..Or.wrappers..231pp.. € 8,00 Ovidius
Amerikanische Archäologie. ... Haberland, Wolfgang. Amerikanische Archäologie. Geschichte. Theorie. Kulturentwicklung. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1992.Or.hardcover..viii,269,viii pp..Illustr..Bibliogr.... € 10,00 Ovidius
Sprachkritikastereien und w... Sanders, Willy. Sprachkritikastereien und was der ``Fachler`` dazu sagt. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1992.Or.hardcover..vii,177pp..Bibliogr.. € 10,00 Ovidius
Leben und Tod im Alten Ägyp... Hodel-Hoenes, Sigrid. Leben und Tod im Alten Ägypten. Thebanische Privatgräber des Neuen Reiches. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1992.Or.hardcover..256pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 10,00 Ovidius
Neuigkeiten vom Mittelpunkt... Schöne, Lothar. Neuigkeiten vom Mittelpunkt der Welt. Der Kampf ums Theater in der Weimarer Republik. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1995.Or.hardcover..xi,312pp..Illustr,..Bibliogr.. Index... € 9,00 Ovidius
Über den Sinn des Lebens. D... Tiedemann, Paul. Über den Sinn des Lebens. Die Perspektivische Lebensform. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1993Or.hardcover..xii,328pp..Bibliogr.. Index.. € 10,00 Ovidius
Siebert, Jakob. - Hannibal. Siebert, Jakob. Hannibal. (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt.Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1993.Or.hardcover..xx,552pp..Illustr..Bibliogr.. Index.... € 10,00 Ovidius
Arbeit und Eigentum. Der Pa... Brocker, Manfred. Arbeit und Eigentum. Der Paradigmenwechsel in der neuzeitlichen Eigentumstheorie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992.Cloth with dustwrapper. Good.xii,622pp. € 28,00 Ovidius
Todesbilder im Mittelalter.... Haas, Alois M.. Todesbilder im Mittelalter. Fakten und Hinweise in der deutsche Literatur. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1989.Hardcover. Good.vi,299pp.. € 15,00 Ovidius
Der sinnreiche Junker Don Q... CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE. Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha. Übersetzt von Ludwig Braunfels. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1986. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1986.Hardcover. Very good. 1170pp.. € 24,00 Ovidius
Die Schlacht. Waterloo 1815. Bremm, Klaus-Jürgen. Die Schlacht. Waterloo 1815. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2015. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2015.Hardcover. Good. 256pp.. € 12,00 Ovidius
Christentum und antike Gese... Martin, Jochen / Quint, Barbara: Christentum und antike Gesellschaft. Wege der Forschung 649. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990.Hardcover with dust jacket. Good. Vi,479pp.. € 14,00 Ovidius
Hans Jonas. Philosoph der V... Müller, Wolfgang Erich. Hans Jonas. Philosoph der Verantwortung. Wissenschaftliche Buschgesellschaft, Darmstad. 2008. Wissenschaftliche Buschgesellschaft, Darmstad. 2008.Hardcover. Good.256pp. € 28,00 Ovidius
Theologen der christlichen ... Geerlings, Wilhelm Theologen der christlichen Antike Eine Einführung Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 2002. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 2002.Hardcover. 226pp. Good. € 16,00 Ovidius
Nota bene: Das lateinische ... Bayer, Karl. Nota bene: Das lateinische Zitatenlexikon. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Lizenzausgabe. 3. Aufl. Artemis & Winkler, Düsseldorf 1999. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Lizenzausgabe. 3. Aufl. Artemis & Winkler, Düsseldorf 1999.Hard... € 18,00 Ovidius
Einführung in die Philosoph... Jamme, Christoph: Einführung in die Philosophie des Mythos. Neuzeit und Gegenwart. Die Philosophie; Band 2. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1991. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 1991.Paperback. Good. 155pp. € 12,00 Ovidius
Apologetik Des Glaubens: Gr... Ott, Heinrich. Apologetik Des Glaubens: Grundprobleme Einer Dialogischen Fundamentaltheologie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1994. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1994.Paperback. Good. Xi,212pp. € 15,00 Ovidius
Das Böse in der Welt. Gotte... Haring, Hermann. Das Böse in der Welt. Gottes Macht oder Ohnmacht? Wissenschaftliche Buchgesellschaft]. 1999. Wissenschaftliche Buchgesellschaft]. 1999.Paperback. 247pp. € 9,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |