Alle boeken van Sphinx uit Groningen

zakelijk

Sphinx heeft in totaal 10216 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Das Altertum.  Gechichte un... Taeger, Fritz Das Altertum. Gechichte und Gestalt der Mittelmeerwelt (meer info) Kohlhammer 1950, 4e druk, XVI, 980p. geïll. .+ 6 kaartjes, gebonden € 12.00 Sphinx
Astrologie. Aanleg en karak... Rudhyar, Dane Astrologie. Aanleg en karakter. Een volledige herziening van de astrologische begrippen op grond van hedendaagse wiskunde, philosophie en psychologie. De Driehoek 1950, 486p. geb. € 15.00 Sphinx
Verzamelde geschriften. Diepenbrock, Alphons (red. E, Reeser) Verzamelde geschriften. Spectrum 1950, 432p. geb. € 10.00 Sphinx
Die Geburt des Gewissens Breasted, James Henry Die Geburt des Gewissens Morgarten 1950, 416p. geïll. geb. (rug licht besch.) € 7.50 Sphinx
Perspectieftekenen voor bou... Vriend, J.J. / G. Arendzen Perspectieftekenen voor bouwkundigen. Schaduwbepaling in rechthoekige projectie, schetsen en opmeten. Kosmos 1950. 3e herz. druk. 149p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx
Die Neugestaltung Europas i... Ritter, Gerhard Die Neugestaltung Europas im 16. Jahrhundert. Die kirchlichen und staatlichen Wandlungen im Zeitalter der Reformation und der Glaubenskämpfe Druckhaus Tempelhof 1950, 381p. + 1 krt. geb. € 13.50 Sphinx
Op hechte fundamenten. Gesc... Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond. Alg. Ned. Bouwarbeidersbond 1950. 356p. geïll. geb. (enige pag. wat gekreukt) € 7.50 Sphinx
De zedelijke waardering van... Biemen, A. van De zedelijke waardering van de arbeid in het industrialisme. van Gorcum 1950. 347p. ingenaaid. (proefschrift) € 9.00 Sphinx
Romane der Leidenschaft. Mo... Klabund Romane der Leidenschaft. Moreau, Pjotr, Rasputin, Mohammed Phaidon 1950, 346p. geb. € 7.50 Sphinx
Vleugels van de vloot. De g... Honselaar, L. Vleugels van de vloot. De geschiedenis van de Marine-luchtvaartdienst Wyt 1950, 336p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Van anti-aristocratie tot d... Vijlbrief, I. Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale geschiedenis der stad Utrecht Querido 1950, 333p., geb. (met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Gebeden en overwegingen ove... Kempen, Thomas Hemerken van Gebeden en overwegingen over het leven van Christus Paul Brand 1950, 304p. geb. € 12.50 Sphinx
De Nederlandse schilderkuns... Knuttel Wzn., G. De Nederlandse schilderkunst. Van van Eyck tot van Gogh. Becht 1950. 2e geheel herz. druk. XVI, 559p. geïll. (zw.) geb. € 11.00 Sphinx
A rationalist encyclopaedia... McCabe, Joseph A rationalist encyclopaedia. A book of reference on religion, philosophy, ethics, and science Watts & Co 1950, 2e druk, VI, 633p. geb. € 15.00 Sphinx
ONDER EIGEN BANIER. Beknopt... Amelink, H. ONDER EIGEN BANIER. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke Vakbeweging in de begin-periode na de oprichting der eerste Christelijke Vakvereeniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal CNV 1950, 2e dr. 212p. geb. € 7.50 Sphinx
E.J. Potgieter 1808 - 1875. Smit, Jacob E.J. Potgieter 1808 - 1875. D.A. Daamen / De Sikkel 1950. 295p. geb. € 9.00 Sphinx
Het wervende woord. Geschie... Vrankrijker, A.C.J. de Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland. De Arbeiderspers 1950. 283p. geïll. geb. (met stofomslag) € 10.00 Sphinx
Een bloemlezing uit hare we... Hadewijch (Red. J. van Mierlo) Een bloemlezing uit hare werken Elsevier 1950, 278p. geb. (halfleder) € 7.50 Sphinx
Geyl, P. - Tochten en toernooien Geyl, P. Tochten en toernooien Oosthoek 1950, 272p. met uitvouwkrt, geb. (rug wat verkleurd) € 7.50 Sphinx
Een eeuw danskunst in Neder... Rebling, E. Een eeuw danskunst in Nederland Querido 1950. 266p. 96 afb. geb. € 8.00 Sphinx
De verhouding van Christend... Smit, M.C. De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Kok 1950, 220p. ingenaaid (proefschrift) zijkant met vlek. € 9.00 Sphinx
Sacramenten en volksgebruik... Tangelder, Th. Sacramenten en volksgebruiken. Een proeve van practische missie-aanpassing Paul Brand 1950, 205p. ingenaaid proefschrift, (voorplat licht besch.) € 11.00 Sphinx
Italian painting. The creat... Venturi, L. / Skira-Venturi, R. Italian painting. The creators of the Renaissance Skira 1950, 205p. 103 platen, geb. € 15.00 Sphinx
Jonathan - Waarheid en dromen Jonathan Waarheid en dromen Nederlandsche Vereeniging voor Druk & Boek kunst 1950, 192p. illustraties Aart van Ewijk, typografie S.H. de Roos, ingenaaid, genummerd ex. 339/500 € 12.50 Sphinx
Herrijzend Azië. Opstellen ... Wertheim, W.F. Herrijzend Azië. Opstellen over de oosterse samenleving van Loghum-Slaterus 1950, 187p. gebonden zonder stofomslag € 6.00 Sphinx
Volk en dichterschap. Over ... Haan, Tj.W.R. de Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiële literatuur van Gorcum 1950, 187p., geb. (stofomslag ontbr.) € 11.00 Sphinx
Den Lustelycken Mey. Muziek... Rebling, E. Den Lustelycken Mey. Muziek en maatschappij in de zeventiende eeuw in Nederland Wereldbibliotheek 1950, 180p. geillustreerd, gebonden met stofomslag € 5.00 Sphinx
Het probleem van de rangsch... Niemeyer, C.Th. Het probleem van de rangschikking der psalmen Luctor et emergo 1950. 165p. geb. (proefschrift) € 12.00 Sphinx
The state and school educat... Vincent, W.A.L. The state and school education 1640 - 1660 in England and Wales. A survey based on printed sources S.P.C.K. 1950. 156p. geb. € 7.50 Sphinx
Maan-phase psychologie Slooten, J.van (bew. door Else Parker) Maan-phase psychologie P. Dz. Veen 1950, 128p. geb. € 10.00 Sphinx
Glas en ceramiek. De kunste... Gelder, H.E. van Glas en ceramiek. De kunsten van het vuur W. de Haan 1950, 125p. + 111 platen, geb. (met stofomslag) € 12.00 Sphinx
Bingkisan Budi. Een bundel ... Aichele, W , Bake, A.A. e.a. Bingkisan Budi. Een bundel opstellen aan Dr. Ph. S. van Ronkel, door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn 80 ste verjaardag, 1-8-1950 Sijthoff 1950, 356p. geb. ( Band gevlekt) € 15.00 Sphinx
Le grand Carnot. 2 dln. Dee... Reinhard, Marcel Le grand Carnot. 2 dln. Deel 1: De l'ingenieur au conventionnel 1753 - 1792 / Deel 2: l'organiisateur de la vctoire 1792 - 1823 (meer info) Hachette 1950 - 1952. 2 dln. 354. 392p. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Forgotten gods. Primitive m... Bouman, K.H. Forgotten gods. Primitive mind from a traveller's point of view. ( Introd. by G. van der Leeuw) E.J. Brill 1949,98p.geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Kunstgeschiedenis Korevaar-Hesseling E.H. Kunstgeschiedenis W.L. & J. Brusse, 1949,2 delen, 2e herz en uitgebreide dr. XIX, 852p. 765 afb. geb.(deel 1 zonder s.o., band wat smoez... € 10.00 Sphinx
Het Centraal Bureau. Een Co... Stuijvenberg, J.H. van Het Centraal Bureau. Een Coöperatief krachtveld in de Nederlandse landbouw 1899-1949 Eigen Beheer 1949, XXXVI, 520p. +24p. afb. geb. € 7.50 Sphinx
Van Atomos naar atoom. De g... Melsen, A.G.M.van Van Atomos naar atoom. De geschiedenis van het begrip Atoom Meulenhoff 1949, XVIII, 238p. gebonden zonder stofomslag € 7.00 Sphinx
De Nederlanden: Overzicht v... Bock, Eug. de De Nederlanden: Overzicht van de geschiedenis, de beeldende kunsten, de bouwkunst en de letterkunde De Sikkel 1949, XV, 542p. geïll. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Geschiedenis van de bouwkun... Pevsner, Nikolaus Geschiedenis van de bouwkunst in Europa Ad. Donker 1949, XIV, 360p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Bryant, Arthur - King Charles II Bryant, Arthur King Charles II Longman, Green and Co. 1949, XI, 426p. geïll. 2 uitslaande krtjes, geb. (Naamstempel op titelp.) € 10.00 Sphinx
De groei der natuurwetenschap. Jeans, James De groei der natuurwetenschap. H.P. Leopold 1949, XI, 407p. 10 pltn, geb. € 7.50 Sphinx
Herschreven historie. Schet... Slicher van Bath, B.H. Herschreven historie. Schetsen en studiën op het gebied der middeleeuwse geschiedenis E.J. Brill 1949, VIII, 315p. geb. ( enige stempels) € 8.50 Sphinx
Loetoeng Kasaroeng. Een myt... Eringa, F.S. Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. (Eerste gedeelte.) Bijdrage tot de Soendase taal- en Letterkunde. KITLV 1949, VII, 393p. ingenaaid (Proefschrift) € 15.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, oktober nr 1, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, mei nr 8, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, maart nr 6, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, juni nr 9, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, juli nr 10, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, januari nr 4, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx
Mandril. Maandblad voor mensen Boost, C. / Elias, E. / Knap, H.A.A.R. e.a. (red.) Mandril. Maandblad voor mensen Jules Perel 1949, april nr 7, 32p. geïll. geniet € 5.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... 200 |