Alle boeken van Sphinx uit Groningen

zakelijk

Sphinx heeft in totaal 10335 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Die Geheimnisse der Hand Désbarolles Die Geheimnisse der Hand Eysler 1922, 134p. + 10p afb. , vert.+ inl. Margarethe von Suttner, geb. € 9.00 Sphinx
Systematisch geordnetes Han... Meyer, Franz Sales (hrsg.) Systematisch geordnetes Handbuch der Ornamentik. Zum Gebrauche für Musterzeichner, Architekten, Schulen und Gewerbetreibende sowie zum Studium im Allgemeinen E.A. Seemann 1922. 11e druk. VIII, 615p. Mit 3000 auf 300 Tafeln zusammengestellten und in den Text gedruckten Ab... € 20.00 Sphinx
Supplement catalogus der Ma... Ronkel, Ph.S. van Supplement catalogus der Maleische en Minangkabause handschriften in de Leidsche U.B. E.J. Brill 1921,XXII, 316p. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Nog eenige verordeningen en... Liefrinck, F.A. Nog eenige verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten. Martinus Nijhoff 1921,541p. ingenaaid € 30.00 Sphinx
De zin der vergelding. Een ... Polak, Leo De zin der vergelding. Een strafrechts - filosofies onderzoek. (deel 1) J. Emmering 1921. XX, 391p. geb. € 20.00 Sphinx
Overzicht van den economisc... Huender, W. Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera Martinus Nijhoff 1921, VIII, 254p. geb. € 15.00 Sphinx
Das Bühnenkostüm in Altertu... Boehn, M. von Das Bühnenkostüm in Altertum Mittelalter und Neuzeit Bruno Cassirer 1921, VII, 495p. 325 afb. geb. (fraktuurletter) € 65.00 Sphinx
Het socialisatierapport der... Belinfante, J.J. Het socialisatierapport der S.D.A.P. Tjeenk Willink 1921, VI, 208p. geb. (hoekje uit titelp. geknipt) € 7.50 Sphinx
De schilderkunst in Belgie ... Mont, P. de De schilderkunst in Belgie van 1830 tot 1921. Martinus Nijhoff 1921, IX, 258p. +120 platen, geb. (papier wat gevlekt, band met gebruikssporen) € 35.00 Sphinx
An introduction to the indu... Cheyney, Edward P. An introduction to the industrial and social history of England Macmillan 1921, herz. dr. XIII, 386p. geïll. geb.(naamstempel op titelp.) € 10.00 Sphinx
De Kleine Johannes, derde deel Eeden, Fredrik van De Kleine Johannes, derde deel W. Versluys 1921, 8e en 9e duizend, 355p. geb. € 10.00 Sphinx
De Kleine Johannes. Deel III Eeden, Frederik van De Kleine Johannes. Deel III W. Versluys 1921. 8e en 9e duizend. 355p. geb. € 7.50 Sphinx
Einleitung in Talmud und Mi... Strack, Hermann, L. Einleitung in Talmud und Midras C.H. Beck 1921, 5e herz. dr. XII, 233p. geb. (rug wat slordig) € 7.50 Sphinx
Over stijl in bouw- en meub... Berlage, H.P. Over stijl in bouw- en meubelkunst Brusse 1921, 4e dr. 176p. 38 reproducties naar tek. v.d.schrijver,+ 50 afb.geb(voorplat wat gevlekt). € 13.50 Sphinx
Tagebuch eines Schrifstelle... Dostojewskij, F.M. (Eliasberg, A. hrsg, Ubertragung) Tagebuch eines Schrifstellers. Zweiter Band, Januar bis September 1876 Musarion Verlag 1921, 479p. geb.(papier wat gevlekt) € 13.50 Sphinx
Tagebuch eines Schrifstelle... Dostojewskij, F.M. (Eliasberg, A. hrsg, Ubertragung) Tagebuch eines Schrifstellers. Erster Band, 1873 Musarion Verlag 1921, 407p. geb. € 13.50 Sphinx
65 jaar Bloemencorso Eelde ... Bonder, Homan 65 jaar Bloemencorso Eelde 1956 - 2021 (meer info) Stichting Bloemencorso Eelde 1921, 304p. Geïllustreerd gebonden € 15.00 Sphinx
Heldensagen en legenden van... Petrovitch, Woislav M. Heldensagen en legenden van de Serviërs Thieme 1921. 2e druk. XVI, 391p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx
Gezelle, Guido - Gedichten Gezelle, Guido Gedichten Veen 1921, 2e dr. VIII, 262p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Geschiedenis der Luthersche... Loosjes, J. Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden (meer info) Martinus Nijhoff 1921, 285p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Les plus jolies roses de l'... Soulages, Gabriel (samensteller) Les plus jolies roses de l'anthologie Grecque (meer info) Leon Pichon 1921, 214p. houtgravures van Carlègle. € 65.00 Sphinx
Tyll Ulenspiegel. Nach der ... Coster, Charles de Tyll Ulenspiegel. Nach der ältesten Ausgabe neu bearbeitet von Friedrich Freksa. Rösl 1921, 177p. Mit 10 handkolorierten Bildern v. Ludwig Bock.geb. stempeltje op titelp. € 30.00 Sphinx
Ons Mooi Indië. Batavia oud... Balbian-Verster, J.F.L. de / Kooy-Van Zeggelen, M.C. Ons Mooi Indië. Batavia oud en nieuw Meulenhoff 1921, 174p. 64 afb. geb. ( formaat 17,5*11,5 cm) € 10.00 Sphinx
Lehrbuch der Botanik führ H... Fitting, H. / Jost, L. e.a. Lehrbuch der Botanik führ Hochschulen Fischer 1921, 15e herz. dr. VIII, 701p. 849, afb. deels in kleur,geb. Band gerestaureerd € 15.00 Sphinx
Het houtsnijwerk in Nederla... Bierens de Haan, D. Het houtsnijwerk in Nederland tijdens de Gothiek en Renaissance. Martinus Nijhoff 1921. Voorwoord J. Kalf. 183p. 210 afb. op 155 platen. Geb. € 20.00 Sphinx
Omar Khayyam - Rubaiyat Omar Khayyam Rubaiyat (meer info) Constable and Company 1920.152p. Illustraties van Ronald Balfour.( totaal 78 afb., waarvan 6 in full colour) geb € 175.00 Sphinx
Der Erwachte Schläfer: Die ... Der Erwachte Schläfer: Die Geschichte Von Den Drei Derwischen. Müller Co 1920,107p. met 10 ills. van Edmund Dulac, geb. € 20.00 Sphinx
Einstein, Carl - Negerplastik Einstein, Carl Negerplastik Kurt Wolff Verlag 1920, XXVII, (tekst + 116 afbeeldingen), gebonden € 75.00 Sphinx
Zeemansgidsen voor de Klein... Duyckinck Sander, G. Zeemansgidsen voor de Kleine Vaart en de Visscherij. Deel VI, Het Kanaal. Algemeene Landsdrukkerij 1920, XV, 380p. gebonden + Bijlage: lichtenlijst 33p € 10.00 Sphinx
Storm van 'sGravesande. Zij... Villiers, J.A.J. de Storm van 'sGravesande. Zijn werk en zijn leven. Uit zijne brieven opgebouwd. Martinus Nijhoff 1920. VIII, 416p. Met een kaart en facsimiles. geb. € 38.00 Sphinx
Nederland in den Oorlogstij... Brugmans, H. (red.) Nederland in den Oorlogstijd. De geschiedenis van Nederland en van Nederlandsch-Indiëtijdens den oorlog van 1914 tot 1918 voor zoover zij met dien oorlog verband houdt Elsevier 1920, VIII, 400p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
De verklaring der Fransche ... Kalff Jr., G. De verklaring der Fransche Revolutie bij haar voornaamste geschiedschrijvers. Tjeenk Willink 1920. VIII, 227p. geb. € 9.00 Sphinx
Gedenkschrift van de firma ... Mees, R. ( samenst.) Gedenkschrift van de firma R.Mees Zoonen t.g.v. haar tweehonderd-jarig bestaan 1720-1920 Eigen Beheer 1920, 75p. +32 bijl. ( niet in de handel),geïll. geb. ( band wat smoezelig) € 10.00 Sphinx
Die Denkwürdigkeiten Philip... Aschner, S. ( Vertaling en inleiding) Die Denkwürdigkeiten Philipps von Commynes, Herrn von Argenton Georg Müller Verlag 1920, 669p. 70 afb. geb. (halfleder, bovenkant goud op snee, fraktuurletter) € 35.00 Sphinx
Onze oude boerenhuizen. Neg... Kloot Meijburg, Herm. van der Onze oude boerenhuizen. Negentig schetsen van boerenhuizen in Nederland met bijschriften. Brusse 1920, 3e herz. en verm. druk, 104p. , gebonden € 15.00 Sphinx
Ibsens Bühnentechnik Jacobs, M. Ibsens Bühnentechnik Sibyllen Verlag 1920, 208p. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Het leven en de werken van ... Gruyter, J. de Het leven en de werken van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) Elsevier 1920. 2 delen in 1 band. 260. 238p. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Emants, Marcellus - Mensen Emants, Marcellus Mensen Van Holkema Warendorf 1920, 1e druk, 265p. gebonden € 25.00 Sphinx
Neerlands Volksleven Van, J. v.d. Neerlands Volksleven P.M. Wink 1920, 1e dr. X, 368p. 350 afb.geb.(Leren band, ) € 20.00 Sphinx
Die Biene Maja und Ihre Abe... Bonsels, Waldemar Die Biene Maja und Ihre Abenteuer (meer info) Rutten Loening 1920, 181p. 17 gekleurde litho's van Fritz Franke, geb. (fraktuurletter) € 40.00 Sphinx
De politieke prent in Neder... Veth, Cornelis De politieke prent in Nederland Sijthoff 1920, 102p. 25 afb. geb. € 7.50 Sphinx
Documenten betreffende de B... Posthumus, N.W. Documenten betreffende de Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Deel 1 t/m 6. Martinus Nijhoff 1919-1931, 6 delen, geb. (Werken ver. Ned. Econ. Hist. Archief) € 50.00 Sphinx
Willem de Eerste. Prins van... Blok, P.J. Willem de Eerste. Prins van Oranje. Meulenhoff 1919-1920 - 2 dln.-253.271p.-geb. (Ned.Hist. Bibl.) voorplat dl 1 licht gevlekt € 20.00 Sphinx
Nederlandsche ambachts- en ... Penaat, W. / Sluys, Corn. van der e.a. (red.) Nederlandsche ambachts- en nijverheidskunst Jaarboek 1919 W.L. J. Brusse 1919, 80p. + 79p met afb. geb. (met stofomslag) € 25.00 Sphinx
Onuitgegeven manuscripten Pierson, Allard Onuitgegeven manuscripten Van Kampen 1919, 315p. geïll. geb. € 15.00 Sphinx
Das Evangelium des Buddha Carus, Paul ( red.) Das Evangelium des Buddha The open court publishing company 1919, 2e dr. XXVI, 335p. ills. van O. Kopetzky, geb. € 25.00 Sphinx
Die italienische Plastik de... Schubring, P. Die italienische Plastik des Quattrocento. Athenaion 1919, 282p. 370 afb. + 11 platen, geb. € 15.00 Sphinx
Het minnedicht in de zevent... Vorrink, Joh. Het minnedicht in de zeventiende eeuw A.W. Sijthoff 1919. 203p. 5 afb. Genummerd ex. 23/150. Gesigneerd door de auteur. Geb. € 18.00 Sphinx
t Pastorken van Schaerdycke... Sabbe, Maurits t Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagiën. C.A.J. van Dishoeck 1919. 1e druk. 171p. Bandteekening van A. Geudens. geb. € 10.00 Sphinx
Van verleden en heden. Querido, Is. Van verleden en heden. Em. Querido 1919. 1e druk. 270p. geb. € 7.50 Sphinx

| Pagina : 1 ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200