Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10176 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Himalaya-ka-yogi Yogeshwarananda Saraswati Himalaya-ka-yogi Yoga Niketan Trust Rishikesh, New Delhi 1974-1989, 2dln. dl2 tweede dr. XV, 352, VIII,532p. geb. ( banden niet uniform) € 20.00 Sphinx
Het land van Rembrand. Stud... Busken Huet, Cd. Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Tjeenk Willink 1898, 3 dln. 579, 361, 453p. geïll. geb. (Jugendstil banden/ruggen wat sleets) € 20.00 Sphinx
Bildatlas Philosophie. Die ... Nicola, U. Bildatlas Philosophie. Die abendländische Ideengeschichte in Bildern Parthas 2007, 582p. geïll. geb. (soft cover) € 20.00 Sphinx
Een eeuw kinderpoëzie 1778 ... Wirth, L.J.T. Een eeuw kinderpoëzie 1778 - 1878 J.B. Wolters 1925. VIII, 244p. opnieuw geb. (proefschrift) € 20.00 Sphinx
De Moriscos in de publicati... Drost, G.W. De Moriscos in de publicaties van Staat en Kerk (1492-1609) Drost, G.W. 1984 - 431p - proefschrift, genummerd ex 334/ 350- gebonden € 20.00 Sphinx
De beginjaren van De Stijl ... Blotkamp, C. e.a. De beginjaren van De Stijl 1917-1922 Reflex 1982, 295p., 262 afb., ingenaaid € 20.00 Sphinx
Spoor Noord. Antwerpen. Een... Wever, H. de / E. Lamberts (red.) Spoor Noord. Antwerpen. Een stedelijk park in zicht Ludion 2003, 128p., fotografie J. Kempenaers en M. Steculorum, geb. € 20.00 Sphinx
De laatste eeuwen van Israë... Oort, H. De laatste eeuwen van Israëls volksbestaan S.C. van Doesburgh 1915. 2e verm. uitg. 2 dln. VII, 382. 417p. geb. € 20.00 Sphinx
Merwaardige kasteelen in Ne... Lennep, J. van en Hofdijk, W.J. Merwaardige kasteelen in Nederland Reprint (ca. 1970) 1854, 6 dln. 37 afb. ingenaaid. € 20.00 Sphinx
Nicotiana tabacum. The Hist... Brongers, G.A. Nicotiana tabacum. The History of Tobacco and Tobacco Smoking in the Netherlands. Theodorus Niemeyer. Groningen. 1964. 259. XXIp. uitv. geïll. geb. (omslag ontbr.) € 20.00 Sphinx
African stone sculpture Allison, P. African stone sculpture Lund Humphries London 1968, VII, 71p. + 99 platen, geb.(zonder stofomslag) € 20.00 Sphinx
Handbuch der Massage und He... Kirchberg, Franz Handbuch der Massage und Heilgymnastik Georg Thieme 1926, 2 dln,VIII,279+19 p.afb,334p. 23 afb. , geb. € 20.00 Sphinx
Europäische Horizonte im De... Kaegi, Werner Europäische Horizonte im Denken Jacob Burckhardts. Drei Studien. Winterthur 1962. 188p. 8 afb. geb. (half perkament / gen. opl. 388/600) € 20.00 Sphinx
Officiële bescheiden betref... Drooglever, P.J. en Schouten, M.J.B. (uitgeg.) Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 dl.14 5-6 tot 31-8-1948 Martinus Nijhoff 1988, XXXI, 774p.geb. (RGP. kleine serie 63) € 20.00 Sphinx
Officiële bescheiden betref... Wal, S.L. van der (uitgeg.) Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 dl.4 31-3 tot 16-7-1946 Martinus Nijhoff 1974, XXVI, 724p.geb. (RGP kleine serie 39) € 20.00 Sphinx
Officiële bescheiden betref... Wal, S.L. van der Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950 dl.3 1-1 tot 30-3-1946 Martinus Nijhoff 1973, XXIV, 739p.geb. (RGP kleine serie 38) € 20.00 Sphinx
Holle boomstammen. De histo... Delahaye, Albert Holle boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen Eigen beheer 1980. 464p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
De zeventig beroemste myste... Manley, Bill (samengesteld door) De zeventig beroemste mysteries van het Oude Egypte. De geheimen van de farao's ontsluierd. Thoth / Lannoo 2003. 304p. 424 afb. (344 in kleur) geb. € 20.00 Sphinx
Geschiedenis van de Lage La... Haar, Jaap ter Geschiedenis van de Lage Landen ( 4 delen compleet) Fibula- Van Dishoeck 1974, 3e dr., 4 dln. illustraties o.a. Rien Poortvliet, geb.(met stofomslagen) € 20.00 Sphinx
DAM Jahrbuch 2003, Architek... Flagge, Ingeborg en Götz, Annina (red.) DAM Jahrbuch 2003, Architektur in Deutschland Prestel / DAM 2003, 192p. geïll. ingenaaid € 20.00 Sphinx
Vera christiana religio, co... Swedenborg, Emanuele Vera christiana religio, continens universam theologiam novae ecclesiae Swdenborg Instituut. Bazel 1964. 542p. Reprint van de uitg. 1771. geb. € 20.00 Sphinx
Roma-Amor, Essai sur les re... Marcadé, Jean Roma-Amor, Essai sur les représentations érotiques dans l'art étrusque et romain Nagel 1964, 129p. 129 afb. geb. € 20.00 Sphinx
Over wegen en drijfveren de... Baal, J. van Over wegen en drijfveren der religie. Een godsdienstpsychologische studie N.V. Noordholl. Uitg. Mij. 1947, 436p. geb. € 20.00 Sphinx
De fabel.  Ontwikkeling van... Heijbroek, J.F. De fabel. Ontwikkeling van een literatuursoort in Nederland en in Vlaanderen. H.J. Paris 1941. 254p. ingenaaid (proefschrift / omslag wat slordig) € 20.00 Sphinx
Correspondentie van Robert ... Brugmans, H. (uitg.) Correspondentie van Robert Dudley graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement generaal in de Nederlanden 1585-1588 Kemink en Zoon 1931, 3 dln. XXV, 363, 472, 511p. ingenaaid (voorplat dl.2 ontbreekt, voorpl. dl.1 licht besch., rug... € 20.00 Sphinx
Nederlandsche familiewapens... Kits Nieuwenkamp, H. (gedocumenteerd / bewerkt en verz. door) Nederlandsche familiewapens. Met nadere genealogische aant., stamreeksen, fragment-genealogieën, enz. Deel III. "Eigen Volk" z.j. (ca. 1939) 164p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
In Leijdeckers voetspoor. A... Swellengrebel, J.L. In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw Bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen dl. I; 1820-1900 en dl. II:1900-1970 Martinus Nijhoff 1974-1978, 2 dln. VII, 255, XI, 340p. geïll. ingenaaid € 20.00 Sphinx
Licht vom Osten. Das Neue T... Deissmann, Adolf Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt. J.C.B. Mohr 1923, 4e völlig neu bearb. Aufl. XVII, 447p. 83 afb. geb. met opdracht van de auteur, Met stofomsl... € 20.00 Sphinx
Indonesia in the Modern World Kroef, J.M. van der Indonesia in the Modern World Masa Baru Bandung 1954-1956, 2 dln. 308, 386p. geb. € 20.00 Sphinx
Mackay, - De Held van Uganda Mackay, De Held van Uganda Jaques Dusseau, 1894, 458p. vert. door A.J. Kropholler, + portret en krt .van Uganda,geb. € 20.00 Sphinx
Jaarboek Architectuur Vlaan... Verlinden, Jan / Kristiaan Borret e.a.. (red.) Jaarboek Architectuur Vlaanderen, 2000 - 2001. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2002. 293p. uitv. geïll. ingenaaid € 20.00 Sphinx
To please the caribou. Pain... Burnham, D.K. To please the caribou. Painted caribou skin coats worn by the Naskapi, Montagnais and Cree hunters of the Quebec-Labrador peninsula Royal Ontario Museum 1992,XIV, 314p. uitv. geïll. ingenaaid, € 20.00 Sphinx
Tiger of Mysore. The Life a... Forrest, Denys Tiger of Mysore. The Life and Death of Tipu Sultan. Chatto & Windus 1970. XII, 388p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Josef Paul Kleihues. Themes... Mesecke, Andrea en Scheer, Thorsten (red.) Josef Paul Kleihues. Themes and Projects Birkhäuser 1996, 294p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Rimen en Teltsjes Halbertsma, Bruorren Rimen en Teltsjes A.J. Osinga / R. van der Velde 1978. njoggende printing under redaksje fan J.P. Wiersma. Printen van Ids Wiersma. 594p. geb. (stof... € 20.00 Sphinx
The Archaeology of Ancient ... Ben - Tor, Amnon (ed.) The Archaeology of Ancient Israel. Yale University Press / The Open University of Israel 1992. XXI, 398p. geïll. 47 gekl. afb. ingenaaid € 20.00 Sphinx
Memorboek. Platenatlas van ... Gans, M.H. Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Bosch & Keuning 1971. 848p. geb. (stofomslag wat slordig / naam op titelp.) € 20.00 Sphinx
Miniaturmalerei im islamisc... Kühnel, Ernst Miniaturmalerei im islamischen Orient Bruno Cassirer 1923, 2e dr.VII, 68p. +154 afb. en 5 tekstafb. geb. € 20.00 Sphinx
Who has the youth, has the ... Linton, Derek S. Who has the youth, has the future". The campaign to save young workers in imperial Germany Cambridge University Press 1991, XI, 319p. geb. € 20.00 Sphinx
Die Abtei Amorbach im Odenw... Oswald, Friedrich en Störmer, Wilhelm(hrsg) Die Abtei Amorbach im Odenwald. Neue Beiträge zur Geschichte und Kultur des Klosters und seines Herrschaftsgebietes Jan Thorbecke 1984, 480p. geïll. + 3 losse krtn. geb. € 20.00 Sphinx
Geschichte des spanischen P... Grijp, R.M.K. van der Geschichte des spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert H. Veenman 1971,593p. ingenaaid (proefschrift) € 20.00 Sphinx
Nederlandsche volkskunde Schrijnen, J. Nederlandsche volkskunde Thieme z.j. (ca. 1915), 2 delen, XV, 316, 361p. geïll. geb. (band dl2 wat verkleurd) € 20.00 Sphinx
Machiavelli, die Schule der... Marcu, Valeriu Machiavelli, die Schule der Macht Allert de Lange 1937, 1e dr. exilausgabe, 343p. 12 afb. geb. € 20.00 Sphinx
Architektur im 20. Jahrhund... Becker, A. Olley, J. Wang, W. (red.) Architektur im 20. Jahrhundert. Irland Prestel 1997, 198p. uitv. geïll. geb.(met stofomslag, fraai ex.) € 20.00 Sphinx
Die Eis-und Kälteerzeugungs... Stetefeld, R. Die Eis-und Kälteerzeugungs-Maschinen, ihr Bau und ihre Verwendung in der Praxis Konrad Wittwer 1927, 3e dr. VIII, 418p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Diccionario del automovil Castro Vicente, M. de Diccionario del automovil ceac 1988, 672p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
The aspectual usage of the ... Stork, Peter The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus Bouma's Boekhuis 1982, XVIII, 535p. geb. € 20.00 Sphinx
The European Community in l... Boardman, J , Brown M.A. en Powell, T,G.E. (red.) The European Community in later Prehistory. Studies in honour of C.F.C. Hawkes Routledge and Kegan Paul 1971, XV, 294p. geïll. geb. € 20.00 Sphinx
Schnitzler, Arthur - Traumnovelle Schnitzler, Arthur Traumnovelle Fischer 1926, 1e dr. 136p. geb. € 20.00 Sphinx
Erzählungen in zwei Bänden Poe, Edgar Allen Erzählungen in zwei Bänden Nymphenburg 1965, 2 dln.433, 435p. ills van Alfred Kubin, geb. € 20.00 Sphinx

| Pagina : 1 ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... 200 |