Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10120 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Deutsche Renaissancebaukuns... Kadatz, Hans-Joachim Deutsche Renaissancebaukunst von der frühbürgerlichen Revolution bis zum Ausgang des Dreissigjährigen Krieges VEB 1983, 430p. geïll. geb. (met stofomslag, in cassette) € 25.00 Sphinx
Alte Salinen in Mitteleurop... Emons, H.-H. / H.-H. Walter Alte Salinen in Mitteleuropa. Zur Geschichte der Siedesalzerzeugung vom Mittelalter bis zur Gegenwart VEB Deutscher Verlag 1988, 279p., 208 afb., geb. € 12.00 Sphinx
Tadeusz Makowski. Ein polni... Jaworska, W. Tadeusz Makowski. Ein polnischer Maler in Paris VEB Verlag der Kunst Dresden 1975,276p. 174 afb. geb. € 20.00 Sphinx
Kinderspelen en handenarbeid. Norvig, A.M. Kinderspelen en handenarbeid. Veen z.j. ( ca. 1950), 276p. tek. van Fr. Bramming, met los patroon, geb. € 10.00 Sphinx
De Kruistochten. Overzicht ... Bridge, A. De Kruistochten. Overzicht van twee eeuwen verbitterde strijd om de heilige plaatsen Veen 1982, 2e dr. 325p.geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Gezelle, Guido - Gedichten Gezelle, Guido Gedichten Veen 1921, 2e dr. VIII, 262p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Bijeen het vroeger en het l... Halsema, J.D.F. van Bijeen het vroeger en het later, de dichter Leopold en zijn bronnen. Een onderzoek naar de verwerking van de bronnen in een groep onvoltooide gedichten uit de nalatenschap van J.H. Leopold Veen 1989, 546p. + bijlage werkeditie 93p. ingenaaid(handelseditie proefschrift) € 13.50 Sphinx
De Nederlandsche Spectator.... Maas, Nop (Mmv. Frank Engering) De Nederlandsche Spectator. Schetsen uit het letterkundig leven van de tweede helft van de negentiende eeuw Veen 1986,430p. geïll. geb.( Met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Het tragische leven van Lor... Hernandez, Juan ( Ps. van W.J.G. van Meurs) Het tragische leven van Lorenzo Escovedo waarin de satan in de praal en de eer van den wereld vat kreeg op een hemelsch goed. Veen z.j. (ca. 1950), 45 p. geb. Met opdracht door de auteur, gesigneerd en genummerd 15 /100 € 9.00 Sphinx
Winnen. Van talent naar top... Breukelen, Hans van Winnen. Van talent naar topspeler Veen 2011. 297p. geïll. ingenaaid. (gesigneerd door de schrijver) € 6.00 Sphinx
De Hollandse waterlinie Brand, Hans / Brand, Jan (red.) De Hollandse waterlinie Veen 1986, 192p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Oorlogsfoto's tegen het lic... Kok, Renè / Somers, Erik Oorlogsfoto's tegen het licht. Het verhaal rond de vondst op een Haagse zolder Veen 1989. 256p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Reve, Gerard - Het hijgend hert Reve, Gerard Het hijgend hert Veen 1998, 1e druk, 182p. geb. met stofomslag € 15.00 Sphinx
Brieven aan Bernard S. 1965... Reve, Gerard Brieven aan Bernard S. 1965-1975 Veen 1981, 1e druk, 134p. geb. met stofomslag € 8.00 Sphinx
Madame Bovary. Provinciaals... Flaubert, Gustave Madame Bovary. Provinciaalse zeden en gewoonten (meer info) Veen 1987, 2e druk, 430p. Vert: Hans van Pinxteren. geb. met stofomslag € 9.00 Sphinx
Reve, Gerard - Een eigen huis Reve, Gerard Een eigen huis Veen 1992, 3e druk, 212p. geb. met stofomslag € 7.50 Sphinx
Tien Vrolijke Verhalen Reve, Gerard Tien Vrolijke Verhalen Veen 1990, 16e druk, 134p. geb. met stofomslag € 7.00 Sphinx
Groot astrologisch handboek... Goodman, Linda Groot astrologisch handboek van de menselijke relaties Veen 1984. 2e druk. 832p. paperback € 9.00 Sphinx
Van observatie tot extase. ... Kemperink, M.G. Van observatie tot extase. Sensitivistisch proza rond 1900 Veen 1988, 435p. ingenaaid (proefschrift) € 12.50 Sphinx
Brieven aan Matroos Vosch 1... Reve, Gerard Brieven aan Matroos Vosch 1975-1992 Veen 1997, 1e druk, 366p. geb. met stofomslag € 12.50 Sphinx
Vier wintervertellingen Reve, Gerard Vier wintervertellingen Veen 1990, 12e druk,188p. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx
Amsterdam in 1597. Kroniek ... Tussenbroek, Gabri van Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar Veen 2009, 350p. geïll. paperback € 10.00 Sphinx
Vaderland in de verbeelding Rushdie. Salman Vaderland in de verbeelding Veen 1991, 251p. vert: Marijke Emeis, paperback € 5.00 Sphinx
Was Pollock kleurenblind? B... Kraaijpoel, D. Was Pollock kleurenblind? Bouwstenen voor de herschrijving van de recente kunstgeschiedenis Veen 1997. 279p. geïll. paperback € 10.00 Sphinx
Texel. Het vogeleiland Drijver, J. Texel. Het vogeleiland Veen 1957, 2e druk, 279[p. geïll. geb. met stofomslag € 10.00 Sphinx
Schip  affiche. Honderd jaa... Boer, Tanja de / Kousbroek, Rudy e.a. Schip affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland Veen / Reflex 1987, 183p. uitv. geïll. ingenaaid € 15.00 Sphinx
Veenkoloniale Volksalmanak.... Maters, Petra e.a. (red.) Veenkoloniale Volksalmanak. 25. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën Veenkoloniaal Museum Veendam 2013. 200p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Zicht op vroeger. De popula... Huizing, D. / Martin, J. / Mulder, D. (red) Zicht op vroeger. De popularisering van het regionale verleden. Vriendenboek voor Harm van der Veen Veenkoloniaal Museum Veendam 1999. 128p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Bundel mesolithicumdag Veen... Smit, J.L. / Groenendijk, H.A. e.a. Bundel mesolithicumdag Veendam. Lezingen Midden Steentijd Dag - 21 november 1992 Veenkoloniaal Museum. Veendam 1995. 103p. geïll. 6 losse kaartjes. ingenaaid € 9.00 Sphinx
De betrekkingen tusschen Fr... Kalsbeek, G. De betrekkingen tusschen Frankrijk en Gelre tijdens Karel van Egmond Veenman Zonen 1932, XII, 163p. ingenaaid (proefschrift), Naamstempel op titelp., papier wat gevlekt € 13.50 Sphinx
Veenstra-Glazenborg -sinds ... Honig, Tim Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek. Veenstra-Glazenborg 2006, 120p. geïll. geb. (met stofomslag) € 12.00 Sphinx
Mosalect. Bloemlezing uit d... Bruin, M. de e.a. (red.) Mosalect. Bloemlezing uit de Limburgse dialectliteratuur Veldeke 1976, 416p., geïll., geb. € 9.00 Sphinx
Elementary Education at Nip... Veldhuis, N.C. Elementary Education at Nippur. The Lists of Trees and Wooden Objects. Veldhuis, N.C. 1997, XI, 403p. ingenaaid (proefschrift) € 40.00 Sphinx
Velhagen  Klasings Almanach... Velhagen Klasings Almanach. Ein Rokoko - Jahrbuch. 1926 Velhagen Klasing 1926. 215p. gekl. en zw. afb. geb. (leren bandje / fraktuurletter) € 10.00 Sphinx
Walter Crane Schleinitz, Otto von Walter Crane Velhagen und Klasing 1902, 151p. 145 afb. ingenaaid (fraktuurletter) € 10.00 Sphinx
Ootmarsum in prenten en ver... Velthuis, C. / Wortelboer, G. Ootmarsum in prenten en verhalen, deel 2 Velthuis, C. / Wortelboer, G. z.j. (ca. 1980), 92p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
De opkomst en ondergang van... Rodgers, Nigel De opkomst en ondergang van het oude Rome. Een geïllustreerde militaire en politieke geschiedenis Veltman 2017,4e druk, 256p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
De best verzorgde vijftig b... De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1968. Ver. bevordering belangen des boekhandels 1968, 120p. geïll. ingenaaid (oblong formaat) € 7.50 Sphinx
Peutjoet. Rustplaats voor 2... Veen, F. van der (voorwoord) Peutjoet. Rustplaats voor 2200 soldaten van het vroegere K.N.I.L. Ver. Indische Nederlanders 1984, 96p. geïll. ingenaaid (tekst Ned.- Eng.) € 9.00 Sphinx
Verhalen van het water. Sch... Dessens, Henk / Lucas Veeger / Jan van Zijverden (red.) Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw Ver. Ned. Hist. Scheepvaart Museum / St. Ned. Scheepvaart Museum Amsterdam / Walburg Pers 1997. 128p. geïll. ingenaaid (Jaarboek 7) € 7.50 Sphinx
Kamper schepenacten 1316 - ... Kossmann - Putto, Johanna A. Kamper schepenacten 1316 - 1354 Ver. Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1955. XV, 357p. ingenaaid. € 10.00 Sphinx
De boerderijen in de Marne Zijlma, I.H. (samenst.) De boerderijen in de Marne Ver. tot bevordering van Landbouw en Nijverheid Leens 1966, 412p. uitv. geïll. met losse kaart, geb. € 60.00 Sphinx
Miscellanea. Bijdragen tot ... Duverger, Jozef Miscellanea. Bijdragen tot de kunstgeschiedenis der Nederlanden Ver. voor de gesch. der textielkunsten Gent 1968, 2 delen, 929p. geïll. geb. € 40.00 Sphinx
Gouw, J. ter - De volksvermaken Gouw, J. ter De volksvermaken Ver. Vrienden v.h. Amsterdam boek z.j.( ca. 1975), XVIII, 709p. 86 afb. geb. ( reprint uitg. ca 1890) € 15.00 Sphinx
Gemeentelijke visafslag Urk... Veninga, S. (Inl.) Gemeentelijke visafslag Urk 1904-1994 Ver. Vrienden van Urk 1994, 80p. geïll. geb. (Oblong) € 7.50 Sphinx
Een zwerftocht door Sumatra... Mulder, Gerhardt Een zwerftocht door Sumatra. Een rugzakavontuur van 27 dagen met evenzovele Indonesische gerechten Verba 2001, 190p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
 - De ramp De ramp Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1953, gekartonneerd (met losse kaart) € 7.00 Sphinx
Overijsselse Historische Bi... Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 2002. 117e stuk. 260p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Overijsselse Historische Bi... Overijsselse Historische Bijdragen. Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 2006. 121e stuk. 188p. geïll. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Grachtenzusters. Episoden u... Boer, H.W.J. de / Pley, G. Grachtenzusters. Episoden uit 150 jaren Vereeniging voor Ziekenverpleging, sedert 1857 gevestigd aan de Prinsengracht te Amsterdam Vereeniging voor Ziekenverpleging 1993, VII, 191p. geïll. ingenaaid. € 7.50 Sphinx

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |