Alle boeken van Sphinx uit Groningen

Sphinx heeft in totaal 10080 boeken

Logo Sphinx Niet alle boeken staan in de winkel. Wilt U een boek inzien of afhalen, dan graag van te voren een bericht. Een bestelling blijft 14 dagen voor U gereserveerd.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Velsen. Grepen uit de gesch... Calkoen, H.J. Velsen. Grepen uit de geschiedenis van een oude woonplaats in Kennemerland Vermande 1967. 143p. geïll. geb. € 8.50 Sphinx
Venedig Glanz und Glorie Huguenin, Daniel (tekst) / Lessing, Erich (fotografie) Venedig Glanz und Glorie (meer info) Terrail 1994, 207p. geïll. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Venedig. Stimmen zwischen S... Kruse, Ingrid von Venedig. Stimmen zwischen Stein und Meer Hirmer 1996, 222p. geïll. geb. (met stofomslag) € 15.00 Sphinx
Venetiaanse villa's Murano. Michelangelo / Marton, Paolo Venetiaanse villa's (meer info) Könemann 1999, 358p. geïll. geb. met stofomslag € 10.00 Sphinx
Venetian art from Bellini t... Wilde, Johannes Venetian art from Bellini to Titian Clarendon Press 1974, XV, 267p. 222afb. ingenaaid € 9.00 Sphinx
Venetian evenings Lees-Milne, James Venetian evenings Collins 1988, 2e dr. 174p. geïll. geb. (met stofomslag) € 15.00 Sphinx
Venetie en omgeving Holst, Niels von, (red.) Venetie en omgeving Helmond z.j. 160p. 142 afb. geb. € 7.50 Sphinx
Venezuela. A Century of cha... Ewell, Judith. Venezuela. A Century of change. Hurst 1984, XIII, 258p, geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
Venice. The Greatness and t... Norwich, John Julius Venice. The Greatness and the Fall Allen Lane 1981. 400p. 29 afb. 4 kaartjes. geb. (rug stofomslag licht verkleurd) € 15.00 Sphinx
Vensters op Amsterdam Huisman, Jaap (tekst) Joop van Reeken (fotografie) Vensters op Amsterdam Waanders 2002. 132p. uitv. geïll. geb. € 10.00 Sphinx
Vensters op de geest. Cogni... Brown, Colin / Hagoort, Peter / Meijering, Theo (red.) Vensters op de geest. Cognitie op het snijvlak van filosofie en psychologie Stichting Grafiet 1989. 311p. ingenaaid € 7.00 Sphinx
Ver - DWALEN IS MENSELIJK. ... Dorner, Klaus / Plog, Ursula Ver - DWALEN IS MENSELIJK. Studieboek voor psychiatrie / geestelijke gezondheidzorg (meer info) Stafleu 1983. 570p. ingenaaid € 8.00 Sphinx
Ver Gezicht en Gedichten. I... Jellema, C.O. / Ekkers, Remco / Reijntjes, Roel Ver Gezicht en Gedichten. Impressies in beeld en taal Van der Maesen 2002, 96p. Fotografie: Antoine van der Maesen gebonden in cassette € 6.00 Sphinx
Ver van Europa dicht bij Al... Doom, Ruddy Ver van Europa dicht bij Allah?. De Maghreblanden Davidsfonds Leuven 1994,280p. ingenaaid € 8.00 Sphinx
Vera christiana religio, co... Swedenborg, Emanuele Vera christiana religio, continens universam theologiam novae ecclesiae Swdenborg Instituut. Bazel 1964. 542p. Reprint van de uitg. 1771. geb. € 20.00 Sphinx
Vera Lex Historiae. Studien... Jenks,S e.a.(Hrsg.) Vera Lex Historiae. Studien zu mittelalterlichen Quellen. Böhlau Verlag 1993. XVII,499p.Festschrift für Dietrich Kurze zu seinem 65. Geburtstag am 1. Januar 1993. € 30.00 Sphinx
Veranderd levensbesef en li... Krikke, S. Veranderd levensbesef en liturgie. Een verkenning van godsdienstwijsgerige en liturgische aspecten der randkerkelijkheid Van Gorcum 1976. 192p. paperback (proefschrift) € 5.00 Sphinx
Verantwoording. Een halve e... Koch, D.M.G. ( Inl. J. Verkuyl) Verantwoording. Een halve eeuw in Indonesië W. van Hoeve 1956, 285p. geb. € 9.00 Sphinx
Verantwoordinge, verklaring... Schenk, M.G. en Schelven, A.A. (inleid.) Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschouwinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lanckmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien Wereldbibliotheek 1933, 155p. geb. € 7.50 Sphinx
Verbeeld vertrouwen. De men... Steensma, Regn. Verbeeld vertrouwen. De mens tussen kruishout en doodskop. Bosch Keuning 1975. 176p. uitv. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Verboden af te blijven! Het... Becker, H.M. Verboden af te blijven! Het herinneringsmuseum, spiegel van Humanitas' zorgfilosofie. Eburon 2008, 5e druk, 237p. geïll. ingenaaid ( met DVD) € 8.50 Sphinx
Verbogen taal / Verplaatste... Ettema, Hans Verbogen taal / Verplaatste tekens. Semiotische benaderingen van taal in relatie met psychopathologie Eigen Beheer, 1998, IX, 337p. paperback (proefschrift) € 10.00 Sphinx
Verborgen angels. West-Indi... Ivans Verborgen angels. West-Indische roman D.A. Daamen z.j. (ca. 1935), 211p. geb. € 7.50 Sphinx
Verborgen kunst in een oude... Roefs, V.J. en Rosier, I. Verborgen kunst in een oude Heerlijkheid (Boxmeer) N.V. Zuid-Nederlandse Drukkerij 1948, 143p. 71 afb. geb.(stofomslag wat slordig) € 7.00 Sphinx
Verborgen paradijzen. Het l... Stuldreher-Nienhuis, J. Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian. 1647-1717 Van Loghum Slaterus 1944, 182p. 24 pl. in kleur, (Ex libris slordig verwijderd) € 16.50 Sphinx
Verborgen verwantschappen. ... Kousbroek, Rudy. Verborgen verwantschappen. Fotosynthese Augustus 2005, 143p. geïll. paperback € 9.00 Sphinx
Verborgen wijsheid. Bij de ... Brunton, Paul Verborgen wijsheid. Bij de Jogi's van Voor-Indië De Spieghel 1948, 2e dr. 350p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Verbrandingsmotoren. Leerbo... Kerkhoven, C. Verbrandingsmotoren. Leerboek voor hogere technische scholen H. Stam 1968, 3e dr. XVI, 248p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verbum, Essays on some aspe... Baaren, Th. P. van , Bouman, J. e.a. Verbum, Essays on some aspects of the religious function of words. Dedicated to H.P. Obbink Kemink en Zn 1964,157p. ingenaaid € 10.00 Sphinx
Verdwenen verten. Roman Klerk, Joost de Verdwenen verten. Roman Ad. Donker 1957, 102p. geb. (met stofomslag, met opdracht door de auteur aan Henri Wiessing, enige bruine vlekj... € 10.00 Sphinx
Verdwijnend Arabië. Ontmoet... Meulen, D. van der Verdwijnend Arabië. Ontmoetingen en avonturen in een woestijnland Meulenhoff z.j. (ca. 1958), 240p. 24 afb. geb. (met stofomslag) € 7.50 Sphinx
Verdwijnende scheidingen. P... Tiemersma, Douwe Verdwijnende scheidingen. Proeven van intercultureel filosoferen Asoka 2005, 279p. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Vereeniging ter Bevordering... Furstner, H. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels 1940 - 65 (meer info) De Vereeniging 1965. 122p. geïll. geb. € 7.50 Sphinx
Vereenvoudigde wetenschappe... Heindel, Max Vereenvoudigde wetenschappelijke astrologie. Een volledig handboek om een horoscoop te leren samenstellen. The Rosicrucian Fellowship z.j. ( ca. 1930), 200p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Vergankelijkheid en continu... Kossmann, E.H. Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis Bert Bakker 1995, 270p. ingenaaid (naamstempel op titelp.) € 6.00 Sphinx
Vergeet niet te leven. Klei... Herreman, Raymond ( voorwoord Jean Weisgerber) Vergeet niet te leven. Klein handboek van het geluk. Eerste deel: Van de lichamelijke genietingen Manteau 1988, 3e druk, 256p. geb. (met stofomslag) € 8.00 Sphinx
Vergessene Negerkunst. Afro... Fagg, W.P. (tekst), Forman, W. en B. ( Fotografie) Vergessene Negerkunst. Afro-portugiesisches Elfenbein Artia 1959, XXIV + 46 afb. groot formaat, geb. € 11.00 Sphinx
Verhaal en betoog. Geschied... Vries, P.H.H. Verhaal en betoog. Geschiedbeoefening tussen postmoderne vertelling en sociaal-wetenschappelijke analyse. Centrum Voor Moderne Geschiedenis 1995, 655p. ingenaaid (proefschrift, naamstempel op titelp.) € 15.00 Sphinx
Tsjechov, Anton - Verhalen Tsjechov, Anton Verhalen L.J. Veen 1993. 287p. Vert., keuze en nawoord Marja Wiebes en Yolanda Bloemen. geb. (met stofomslag) € 9.00 Sphinx
Nabokov, Vladimir - Verhalen 1 Nabokov, Vladimir Verhalen 1 (meer info) Bezige Bij 1996, 461p. vert. Y Bloemen e.a. gebonden zonder stofomslag € 10.00 Sphinx
Verhalen uit het Land van B... Vries, Anne de Verhalen uit het Land van Bartje G.F. Callenbach z.j. ( ca. 1935), 2e dr. 109p. tek. van G.D. Hoogendoorn, fotos Hans Gilberg, geb. € 8.00 Sphinx
Verhalen uit het land van B... Vries, Anne de Verhalen uit het land van Bartje (meer info) Callenbach Z.J. (circa 1932) 3e druk (tekeningen van G.D. Hoogendoorn) geïll. geb. met stofomslag € 5.00 Sphinx
Verhalen van het Pajottenland Tinel, Koenraad / Brijs, Stefan Verhalen van het Pajottenland Atlas Contact 2013. 2e druk. 413p. geïll. geb. € 17.50 Sphinx
Verhalen van het water. Sch... Dessens, Henk / Lucas Veeger / Jan van Zijverden (red.) Verhalen van het water. Scheepvaart en mensen in de twintigste eeuw Ver. Ned. Hist. Scheepvaart Museum / St. Ned. Scheepvaart Museum Amsterdam / Walburg Pers 1997. 128p. geïll. ingenaaid (Jaarboek 7) € 7.50 Sphinx
Verhalend ontwerpen. Een dr... Vos, Erik / Dekkers, Peter Verhalend ontwerpen. Een draaiboek. 1: In praktijk. 2; Aan de tekentafel Wolters-Noordhoff 1994. 82p + 94p. geïll. ingenaaid € 6.00 Sphinx
Verhandeling over de broede... Delprat, G.H.M. Verhandeling over de broederschap van G. Groote en over den invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijken en godsdienstigen toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de veertiende eeuw. Is. An. Nijhoff en Zoon 1856, 2e verm. en verb. dr. XVIII, 371p. opnieuw geb. € 40.00 Sphinx
Verhandeling over de gebrek... Berdmore, T. Verhandeling over de gebreken en wangesteldheden der tanden en van het tandvleesch Stafleu 1981, reprint ed. 1796, X, 163p. geb. € 7.50 Sphinx
Verkenning en onderzoek. Bu... Winter, P.J. van Verkenning en onderzoek. Bundel aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen Wolters 1965, 451p. geïll. geb. € 9.00 Sphinx
Verkenning regionale luchth... Gordijn, H./ Hoorn, A. van / /e.a. Verkenning regionale luchthavens NAi 2005, 101p. geïll. ingenaaid € 7.50 Sphinx
Verklaring van het Evangeli... Bergh van Eysinga, G.A. van den Verklaring van het Evangelie naar Matthaeus. Tevens bijdrage tot de kennis van ontstaan en karakter der Evangeliegeschiedenis. van Loghum Slaterus 1947. XIV, 263p. geb. € 7.50 Sphinx

| Pagina : 1 ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... 200 |