Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 26899 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707] NB: WIJ ZIJN VAN 2 TOT 17 APRIL AFWEZIG!!!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'MIN FRYSK". Een onderzoek ... Sjölin, B. 'MIN FRYSK". Een onderzoek naar het ontstaan van transfer en 'code-switching' in gesproken Fries Grins Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit to Grins 1976 ing. VIII-71 pp € 5,00 Aquilabooks
Grondwetherziening en eensg... Groen van Prinsterer, G. Grondwetherziening en eensgezindheid I . De staatshervorming van 1848 in de eigenaardigheden van haar drijfveeren geschetst Amsterdam Johannes Müller 1849 ing viii-59 pp [laatste bord ontbreekt] € 5,00 Aquilabooks
Koninklijke Bibliotheek Alb... Liebaers. Herman [voorwoord] Koninklijke Bibliotheek Albert I: Vijftien jaar [1954-1969] jaar aanwinsten sedert e eerste steenlegging tot de plechtige inwijding van de bibliotheek Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel, 1969 ing., VIII-551 pp € 10,00 Aquilabooks
Uit de geschiedenis van de ... Zwaan, F.L. Uit de geschiedenis van de Nederlandsche Spraakkunst. Grammatische stukken van Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht Wolters Groningen 1939 ing. VIII-405 pp [rug en randen verkl.] € 9,00 Aquilabooks
Cours de physique générale ... Bruhat, G. Cours de physique générale , Recueil de problèmes [avec des solutions] Masson Paris 2e éd. compl. 1942 ing. VIII-402 pp € 15,00 Aquilabooks
Pol de Mont. Een studie ove... Meir, George Pol de Mont. Een studie over zijn leven en werk Antwerpen De Sikkel / Amsterdam De Spieghel 1932 ing. VIII-349 pp licht roest [bijgevoegd in fotocopie: Bernard Huys "Edgar Tinel en Pol de Mont: een... € 15,00 Aquilabooks
Papiamentu en onderwijs. Ve... Smeulders, T.F. Papiamentu en onderwijs. Veranderingen in beeld en betekenis van de volkstaal op Curaçao eigen beheer 1987 [proefschrift RU Utrecht ] ing viii-329 pp € 12,00 Aquilabooks
Rampzaeligheden der verheff... Hooft, P.C. / J. de Lange Rampzaeligheden der verheffinge van den Hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1981 ing. VIII-308 pp [als nieuw] € 5,00 Aquilabooks
Werken van de Walburg Pers.... Schriks, C.F.J. Werken van de Walburg Pers. Vijfhonderd titels, beschreven en De Walburg Pers Zutphen 1986 ing. VIII-296 pp € 5,00 Aquilabooks
Onderzoek naar de oorzaken ... Koch, Matthias; W.F.J Nuyens [vert.] Onderzoek naar de oorzaken der Nederlandsche Omwenteling in de XVIe eeuw. Een weerlegging der etc. Amsterdam van Langenhuysen 1862 ing. VIII-244 [ linkelbovenhoek van t.p. ontbreekt] € 9,00 Aquilabooks
De verklaring der Fransche ... Kalff Jr., G. De verklaring der Fransche Revolutie bij haar voornaamste geschiedschrijvers Haarlem Tjeenk Willink 1920 ing. VIII-227 pp € 6,00 Aquilabooks
De rechtstoestand van de Go... Coopmans, J.P.A. De rechtstoestand van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch voor 1629 `s-Hertogenbosch Zuid-Nederlandsche Drukkerij 1964 ing. VIII-213 pp € 6,00 Aquilabooks
Atomen en andere kleine dee... Möller, Chr. / Ebbe Rasmussen / Niels Bohr [voorwoord] Atomen en andere kleine deeltjes. Met 12 platen buiten de tekst en 40 figuren Den Haag Leopolds U.M. 1939 ing. VIII-207 pp [onderstrepingen met rood potlood op 15 pp / omslag wat gevlekt] € 4,00 Aquilabooks
De invloed van de vakvereni... Galan, C. de De invloed van de vakvereniging op loonhoogte en werkgelegenheid [proefschrift UvA 1957] Leiden Stenfert Kroese ing. VIII-194 pp € 9,00 Aquilabooks
Development of early mother... Hoeksma, Jan Binne / Helma Koomen Development of early mother-child interaction and attachment [Proefschrift VU Amsterdam 1991] eigen beheer 1991 ing. viii-191 pp met de stellingen € 8,00 Aquilabooks
Sternes sentimenteele reis ... Sterne, J. Geel [vert.] Sternes sentimenteele reis door Frankrijk en Italie op nieuw uit het Engelsch vertaald Nayler Amsterdam 1837 ing. VIII-187-[1]+ 8 p fondscatalogus; licht roest; blz.95/96 stuk uit de marge; rugje licht besch. € 38,00 Aquilabooks
De scheiding der sacramente... Enklaar, I.H. De scheiding der sacramenten op het zendingsveld Holland Adam 1947 ing. VIII-171 pp € 7,00 Aquilabooks
Behandeling van incestplegers Frenken, Jos en Bram van Stolk Behandeling van incestplegers Houten Bohn Stafleu van Loghum 1990 ing. VIII-162 pp € 4,00 Aquilabooks
De chirurgische behandeling... Klein, C. De chirurgische behandeling der trigeminus neuralgie [Proefschrift R.U. Leiden 1935 Leiden Stenfert Kroese 1935 ing. VIII-148 pp tabel + stellingen € 9,00 Aquilabooks
Demografische uitdaging Ned... Nimwegen, Nico / Jenny de Jong Gierveld [red.] Demografische uitdaging Nederland in Europa op weg naar de 21ste eeuw. Over aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland en Europa Houten Bohn Stafleu van Loghum 1992 ing. VIII-147 pp € 5,00 Aquilabooks
Uitbeelden in de wiskunde. ... Alberts, Gerard en Hendrik Blauwendraat [red.] Uitbeelden in de wiskunde. Proceedings Symposium 22 sept. 2000 Amsterdam CWI Stichting Mathematisch Centrum 2000 ing. viii-124 pp € 9,00 Aquilabooks
Reclamewoordenboek. De vakt... Lier, Frans van Reclamewoordenboek. De vaktaal van de reclame en marketing Amsterdam Sijthoff 1987 ing. VIII-123 pp € 3,00 Aquilabooks
De omschrijving van het ris... Schuurmans Stekhoven, Willem De omschrijving van het risico en de regeling van de schade in het particuliere ongevallenverzekeringsrecht [Proefschrift R.U. Utrecht 1938] 's-Gravenhage G. Naeff 1938 ing. VIII - 252 - [3] pp + stellingen € 15,00 Aquilabooks
Leerboek der zonnephysica Julius, W.H. Leerboek der zonnephysica Noordhoff Groningen 1928 ing. vii-342 pp ill. € 15,00 Aquilabooks
Religie als bron van Social... Labuschagne, B.C. [red.] Religie als bron van Sociale cohesie in de democratische rechtsstaat Nijmegen Ars Aequi 2004 ing. VII-216 pp € 5,00 Aquilabooks
Revolutiedagen te Amsterdam... Geyl, P. Revolutiedagen te Amsterdam (Augustus - September 1748). Prins Willem IV en de Doelistenbeweging 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1936 ing. VII-185 pp [roestvlekkig] € 4,00 Aquilabooks
Archieven van de stadsheerl... Overvoorde, J.C. Archieven van de stadsheerlijkheden en van de vroonwateren ; inventarissen en regestenlijsten [Gemeente-Archief Leiden] Leiden Théonville 1914 ing. VII-177 pp € 9,00 Aquilabooks
Sociale geografie en ruimte... Hauer, J. / G.A. van der Knaap Sociale geografie en ruimtelijk onderzoek. Kwantitatieve methoden Rotterdam Universitaire Pers 1973 ing. VII-168 pp [omslag wat verkl.] € 4,00 Aquilabooks
Metallocycles as enzyme mod... Reichwein, A.M. Metallocycles as enzyme models [proefschrift R.U. Leiden 1964] eigen beheer ing vii-159 pp + stellingen € 9,00 Aquilabooks
Germanicus [Proefschrift R.... Akveld, W.F. Germanicus [Proefschrift R.U. Utrecht 1961 Groningen Wolters 1961 ing. vii-153 pp € 6,00 Aquilabooks
De Controleur, een kritisch... Scheffer, H.J. De Controleur, een kritisch blad kritisch bekeken Nijhoff `s-Gravenhage 1982 ing VII-143 pp € 5,00 Aquilabooks
Het eerste grote conflict o... Geurts O.F.M. , P.A.M. Het eerste grote conflict over de eigen rechtspraak der Leidse Un iversiteit Utrecht Het Spectrum 1964 ing. VII-110 pp € 4,00 Aquilabooks
Is. Querido en het egrip li... Boender, J.L. Is. Querido en het egrip literatuur Maastriicht Boosten Stols 1927 ing. VII - 154 pp € 9,00 Aquilabooks
Bernard ter Haar 1806 - 188... Willems, J.H.J. Bernard ter Haar 1806 - 1880. Predikant / Poëet / Professor Groningen Wolters-Noordhoff B.V. 1969 ing. VII - 145 pp € 3,00 Aquilabooks
Rijksdienst voor de Monumen... redactie Rijksdienst voor de Monumentenzorg Jaarverslag 1983, 1984, 1985, 1986 Zeist rijksdienst Monumentenzorg ing. [vier jaarverslagen] € 6,00 Aquilabooks
C.L. Pasius, T. Linacer, J.... Luhrman, G.J. C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord. Een kritisch-vergelijkende studie omtrent XVI-de eeuwse taalkundige theorievorming [proefschrift RU Groningen 1984] Groningen eigen beheer 1984 ing. VI-573 pp € 6,00 Aquilabooks
Intentie en autonomie in he... Parreren, Carel Frederik van Intentie en autonomie in het leerproces [Proefschrift UvA 1951] N.-H. UM Adam 1951 ing. VI-351 pp + stellingen € 9,00 Aquilabooks
Twee Maaslandse dichters in... Boeren, P.C. Twee Maaslandse dichters in dienst van Karel de Stoute Den Haag Martinus Nijhoff 1968 ing. VI-276 pp € 5,00 Aquilabooks
Bethge, Hans - Hafis Bethge, Hans Hafis Leipzig: Insel-Verlag, 1917 [1. Aufl.] ing. [vi+] 128 pp. € 10,00 Aquilabooks
Parodontologie in beweging.... Veldkamp, D.F. Parodontologie in beweging. 50 jaar A.R.P.A. - N.V.v.P. 1936 - 1986 Nederlandse Vereniging voor de Parodontologie 1986 ing. VI - 169 pp € 9,00 Aquilabooks
Brieven aan mijn kleinzoon.... Herzberg, Abel J. Brieven aan mijn kleinzoon. De geschiedenis van een joodse emigrantenfamilie Bert Bakker Den Haag 1964 ing. [verkl. aan randen] 192 pp € 4,00 Aquilabooks
Prikkelidyllen II, III en V... Veth, Cornelis Prikkelidyllen II, III en V [Crimineel allerlei, Nella en onthullingen door een Kamenier ten Hove] van Dishoeck Bussum 1922, 1922, 1913 ing. [van deel II is het laatste katerntje los] € 12,00 Aquilabooks
Harmonie en onenigheid in i... Pander Maat, H.L.W. Harmonie en onenigheid in informele discussies Enschede 1988 ing. V-321 pp [proefschrift RU Groningen] € 10,00 Aquilabooks
My brother's face. Portrait... Phillips, Charles + Alan Axelrod My brother's face. Portraits of the Civil War in photographs, diaries, and letters Chronicle Books, San Francisco, 1993 ing., v + 153 pp., ill. € 9,00 Aquilabooks
Der Abbau. Eine entwicklung... Ragaller, Dr. Fran Der Abbau. Eine entwicklungsgeschichtliche Studie zum Senilitäts- und Fortpflanzungsproblem Fischer Jena 1934 ing. Umsl schmutz. Inh. gut; 85 pp € 7,00 Aquilabooks
Natuurkundige aanmerkingen ... Parson, James Natuurkundige aanmerkingen op de overeenkomst tusschen de voortteeling van dieren en gewassen, in welke beantwoord zijn... polypus en andere dieren `s-Gravenhage 1753; H. Scheurleer [odragt aan den Heer Thomas Schwencke ing t.p. in r/z; X-[2]-227-5; 2 gev. grav. door T. Otten; op t.p. stempel en watervl. ; papier bobbe... € 185,00 Aquilabooks
Leiden tot 1574. Geschiedku... Engelenburg, F.V. Leiden tot 1574. Geschiedkundige aanteekeningen to toelichting van de Maskerade, te houden door de leden van het Leidsche Studentencorps in Juni 1885 Leiden P. Somerwil 1885 ing. t.p. [7]-167 pp [hier en daar licht roest] gesigneerd met opdracht: "Aan mijnen zoon Pieter Lei... € 65,00 Aquilabooks
Leergang besliskunde deel 1- 8 Hemelrijk, J., G. de Leve, F. Göbel, e.v.a Leergang besliskunde deel 1- 8 Mathematisch Centrum Adam 1971 - 1975 ing. [totaal 11 deeltjes; deel 1.2 en 1.3 zijn geplast.], enkel aantekeningen onderstrepingen € 30,00 Aquilabooks
Anonieme Vlaamse Primitieve... Janssens de Bisthoven, Aquilin, Dirk de Vos i.a. [red.] Anonieme Vlaamse Primitieven. Zuidnederlandse Meesters met noodnamen van de 15e en het begin van de 16e eeuw StadBrugge/Lannoo 3e druk ing. tentoonstelling 14 juni - 21 sept. 1969 € 7,00 Aquilabooks
De Rop., Ant. L. - Lentevreugd De Rop., Ant. L. Lentevreugd A. Akkeringa Amsterdam n.d. +/- 1880 ing. tape op de rug, achterkant omslag ontbreekt; IX rijmpjes met pagina grote ill. € 8,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... 200 |