Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 26956 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707] NB: WIJ ZIJN VAN 2 TOT 17 APRIL AFWEZIG!!!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Lichaamsbouw en gedrag Verdonck, P.F. Lichaamsbouw en gedrag Haarlem De Toorts 1972 ing. XI-324 pp € 5,00 Aquilabooks
Constructie en verificatie ... Backhouse, Roland C. Constructie en verificatie van programma's Schoonhoven Academic service 1991 ing. xi-309 pp € 12,00 Aquilabooks
Chemie voor het HBO Deel 1 & 2 Mourik, J. van / J.H. van Dijk Chemie voor het HBO Deel 1 & 2 Bohn Stafleu van Loghum 2e erziene druk 1988 ing. XI-270 / 320 pp € 6,00 Aquilabooks
Mededelingsplicht bij verwe... Lippmann, T.W.M. Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerd risico [proefschrift K.U. Nijmegen 1976] Deventer Kluwer 1976 ing. XI-263 pp [onderstr. en aantekeningen in potlood] € 7,00 Aquilabooks
Algemeene aardrijkskundige ... Iterson, W.J.D. van, R. van der Meulen, J.E. van Renesse Algemeene aardrijkskundige bibliographie van Nederland Derde deel: Het volk en zijn bedrijf Leiden Brill 1889 ing. XI-249 pp € 7,00 Aquilabooks
Economische ontwikkeling en... Geurts, P.A.M. en F.A.M. Messing [red.] Economische ontwikkeling en sociale emancipatie I & II; 18 opstellen over economische en sociale geschiedenis `s-Gravenhage Martinus Nijhoff 1977 ing. XI-239; VII-213 pp € 8,00 Aquilabooks
Inleiding tot het bevolking... Jong, A.M. de Inleiding tot het bevolkingsvaarstuk met 20 statistische tabellen `s-Gravenhage Martinus Nijhoff 1946 ing. XI-224 pp € 9,00 Aquilabooks
Inleiding tot het bevolking... Jong, A.M. de Inleiding tot het bevolkingsvraagstuk. Met 20 statistische tabellen 's Gravenhage Martinus Nijhoff 1946 ing. XI-224 pp € 6,00 Aquilabooks
Inleiding tot leven en leer... Hoogveld, J.H.E.J. Inleiding tot leven en leer van S. Thomas van Aquino Nijmegen Dekker & van de Vegt 1939; derde bijgewerkte druk ing. XI-217 pp € 4,00 Aquilabooks
Overzicht van Nederlandsche... Geurts, Paul Overzicht van Nederlandsche Politieke Geschriften tot in de eeste helft der 17e eeuw Maastricht van Aelst 1942 [proefschrift R.K. Univ. Nijmegen 1942] ing. XI-210 pp met de stellingen € 9,00 Aquilabooks
Onderzoekingen naar het eco... Bruin, W. de Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830 - 1840 Amsterdam Paris 1929 ing. XI-205 pp rug verkleurd/besch. € 7,00 Aquilabooks
Een methode voor kwantitati... Russchen, Cornelis Jacob Een methode voor kwantitatieve bepaling van immuunglobulinen met enkele klinische toepassingen [proefschrift R.U. Groningen 1969] Groningen De Haan 1969 ing. XI-189 met de stellingen € 9,00 Aquilabooks
Bijdrage tot oordeelkundig ... Lindenbergh, P.C. Bijdrage tot oordeelkundig beheer van het duinwaterkapitaal [proefschrift T.H. Delft 1941] Leiden Eduard IJdo 1941 ing. XI-188 pp [met de stellingen] € 5,00 Aquilabooks
De persoon van de miderjarige Bartels, J.A.C. De persoon van de miderjarige Zwolle Tjeenk Willink 1979 ing. XI-150 pp € 4,00 Aquilabooks
Paa-Nitrophenylisocyanaat a... Hoogstraten, C.W. Paa-Nitrophenylisocyanaat als Reagens op Alcoholen en Amino-Verbindingen [proefschrift R.U. Leiden 1931] Leiden Eduard IJdo 1931 ing. XI-132 pp + stellingen € 9,00 Aquilabooks
Snelheidsmetingen bij ringo... Tasman, Abel Snelheidsmetingen bij ringopening van phtaliedderivaten [proefschrift R.U. Leiden 1927] eigen beheer ing. XI-129 pp + stellingen € 9,00 Aquilabooks
Economische aspecten van de... Boer, Abraham Adolf de Economische aspecten van de ontwikkeling der kernenergie [proefschrift R.U. Utrecht 1962] Leiden Stenfert Kroese 1962 ing. XI-113 pp + stellingen € 7,00 Aquilabooks
Quantitatief onderzoek der ... Menalda, F.A. Quantitatief onderzoek der reactie van Schotten-Baumann [proefschrift R.U. Leiden 1929] Leiden Eduard IJdo 1929 ing. XI - 79 pp + stellingen € 9,00 Aquilabooks
De Eerste Kwarteeuw der Kin... Bie, H. de / O.J. Cluysenaer / J. Frenklel-van Aalten / P.A. van Toorenburg [red.] De Eerste Kwarteeuw der Kinderwetten 1 december 1905 - 1930. Uitgegeven in opdracht van den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming met steun van het Departement van Justitie Leiden Sijthoff 1930 ing. XI - 303 [met de kaart van Nederland] [rug verstevigd met tape] bijgevoegd: uitnodiging voor de... € 25,00 Aquilabooks
Human memory; theory and pr... Baddeley, Alan Human memory; theory and practice LBA London 1990 ing. X-515 pp € 8,00 Aquilabooks
Het request-civiel [proefsc... Kate, Theophile Bonne ten Het request-civiel [proefschrift RU Leiden 1962] Groningen Wolters 1962 ing. X-401 pp met de stellingen; rug verkleurd € 7,00 Aquilabooks
Het Latijnse Stedicht. Oors... Slits, Frans P.T. Het Latijnse Stedicht. Oorsprong en ontwikkeling tot in de zeventiende eeuw Amsterdam Thesis Publishers 1990 ing. x-401 pp [proefschrift Nijmegen] € 8,00 Aquilabooks
Gegevenstypen en gegevensst... Martin, Johannes J. Gegevenstypen en gegevensstructuren Schoonhoven Academic service 1991 ing. x-374 pp € 8,00 Aquilabooks
Vlaamsch België sedert 1830... Willems Fonds Vlaamsch België sedert 1830. Derde deel 1e en 2e stuk Ad. Hoste Gent 1908 ing. X-364; X-467 pp € 12,00 Aquilabooks
Geschiedenis als wetenschap... Blaas, P.B.M. Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays Nijhoff Den Haag 1979 ing. X-359 pp € 7,00 Aquilabooks
Albert Thomas, dertig jaar ... Schaper, B.W. Albert Thomas, dertig jaar sociaal reformisme Univ. Pers Leiden 1953 ing. X-358 pp € 5,00 Aquilabooks
Over dichtkunst; een lezing... Peperkamp, B.J. Over dichtkunst; een lezing met demonstraties. Interpretatieve en literair-historische beschouwingen over een programmatisch gedicht van Leo Vroman Deel 1&2 eigen beheer 1995 [proefschrift R.U. Utrecht] ing. X-306 pp [vouw in omslag deel 1] € 7,00 Aquilabooks
Omzien naar weldoen. Progra... Sijbem, A.E.S. Omzien naar weldoen. Programma-evaluatie in theorie en praktijk Nijmegen Instituur Psychiatrie K.U. 1987; Publikatie No. 1 ing. X-273 pp met de stellingen € 12,00 Aquilabooks
Stad en Meierij van 's-Hert... Beermann, V.A.M. Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1648. Een episode uit het laatste stadium van den in Tachtigjarigen Oorlog Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1940 ing. X-264 pp € 5,00 Aquilabooks
De rekeningen der Graven va... Smit, H.J. [red] De rekeningen der Graven van het Henegouwsche Huis. Derde deel INLEIDING Kemink Utrecht 1939 ing. X-259 pp € 10,00 Aquilabooks
Woorden, klanken, zinnen, t... Pollmann, T. Woorden, klanken, zinnen, talen. Een inleiding in de taalkunde Nijhof `s-Gravenhage 1982 ing. X-253 pp € 5,00 Aquilabooks
Geloof in wetenschap. Inlei... Cooke, Roger M. Geloof in wetenschap. Inleiding tot de methoden van wetenschapsbeoefening Assen Gorcum 1983 ing. X-239 pp € 6,00 Aquilabooks
Bloemlezing uit de gedichte... Bilderdijk, van Elring Bloemlezing uit de gedichten van Willem Bilderdijk Amsterdam van Kampen 1930 2e dr. ing. X-223 pp € 4,00 Aquilabooks
Nathan en Shylock in de Lag... Weijtens, M.J.P.M. Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw [handelseditie proefschrift KU Nijmegen] Groningen Wolters-Noordhoff 1971 ing. X-182 pp € 6,00 Aquilabooks
De tetralogie van Fallot. P... Vossenaar, Th. De tetralogie van Fallot. Pathologische anatomie en ontwikkelingsproblemen [Proefschrift R.U. Utrecht 1955] Schotanus Utrecht 1955 [proefschrift R.U. Utrecht] ing. X-174 pp met stellingen € 8,00 Aquilabooks
Recente rechtsontwikkelinge... Maarseveen, H.Th.J.F. van, e.v.a Recente rechtsontwikkelingen (1970 - 1980) Zwolle, Tjeenk Willink 1983 ing. X-158 pp Boekenreeks NJB Nr. 8 € 4,00 Aquilabooks
Annual  bibliography of Ind... Vogel, J.Ph. (ed.) Annual bibliography of Indian archeology for the year 1927 [+ addenda corrigenda for the year 1926] Brill Leyden 1929 ing. x-141-XII pp [ex lib. 1 stamp on free endp. unopened] € 10,00 Aquilabooks
Enkele aspecten van het gel... Boersma. H. Enkele aspecten van het gelaatswpatroon bij 9-jarige kinderen. Een röntgenencephalometrisch onderzoek [proefschrift RU Grongen] eigen beheer Nijmegen 1966 ing. X-115 pp + tabellen en stellingen € 9,00 Aquilabooks
De motorische kernen en ban... Horst, C.J. van der De motorische kernen en banen in de hersenen der visschen. Hare taxonomische waarde en neurobiotactische beteekenis [proefschrift UvA] Amsterdam Drukkerij De Standaard 1916 ing. x-102 pp 16 gevouwen bladen met 81 figuren + stellingen € 9,00 Aquilabooks
Oud-Vaderlandsche Rechtsbro... Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen. Systematische index op de eerste reeks der Werken en op de deelen I-III der Verslagen en Mededeelingen 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1930 ing. x + 432 kols. + [iii] pp. € 5,00 Aquilabooks
Le diable au moulin a papier Pourrat, Henri Le diable au moulin a papier La Feuille Blanche Paris 1948 ing. [wrps. discold.]16 pp printed in black/brown No 1027; ex librisP.A.S. van Manen-Moens € 6,00 Aquilabooks
Willem Frederik Hermans Hermans, W.F.H. in RASTER [Sierksma / Haasse / de Moor / Bloem / Oversteegen e.a.] Willem Frederik Hermans Raster zomer 1971 ing. WFH nummer € 5,00 Aquilabooks
Nederlandsch Kruidkundig Ar... Henrard, J.Th. / P. Jansen / G. Kruseman i.a. [red.] Nederlandsch Kruidkundig Archief deel 54; verslagen en mededelingen der Kon. Ned. Bot. Ver. over het jaar 1943 [met de ledenlijst van 1947 K.N.B.V. Adam 1947 ing. [wat watersch. onderzijde, gebobbeld] 331 pp € 5,00 Aquilabooks
Moens, Wies - Cellbrieven Moens, Wies Cellbrieven Antwerpen De Sikkel / Santppoort Mees [1922] ing. wat roest 159 pp € 5,00 Aquilabooks
Gedenkboek bij het 25-jarig... Nicolas, Ir. Edmond (red.) Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de stichting Het Limburgs Landschap Maastricht 1956 ing. (wat roest op de eerste pp) 91 pp ill. € 4,00 Aquilabooks
Toekomstige ontwikkelingsmo... Vanneste, Olivier Cl. Morraye, M.C. Verburg Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland Benelux Studiedag Brugge 28 october 1957] E.T.I. Zeeland 1957 ing. [wat roest op omslag] 56 pp los kaartje € 5,00 Aquilabooks
Kenmerkende getallen van al... Slooten, Bertha van Kenmerkende getallen van algebraïsche oppervlakken Van Druten Utrecht 1927 [proefschrift R.U. Utrecht] ing. [wat gekreukd] 64 pp € 9,00 Aquilabooks
Supplement op het handboek ... Koninklijke Landmacht Supplement op het handboek voor het dienstplichtig kader; Wapen- en schietopleiding handvuurwapenen en lincht groepswapenen Koninklijke Landmacht 1973 2e druk ing. wat beduimeld € 15,00 Aquilabooks
HOTELS planning en ontwerp Jong, Ted de, J.J. Braak, H.M. van Mulken HOTELS planning en ontwerp Delft D.U.M. 1987 ing. [vouwtje in omslag] 142 pp € 3,00 Aquilabooks
Chr. J. van Geel. De ene ku... Waard, E. de, K. Ankerman en T. van Deel Chr. J. van Geel. De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij Amsterdam Meulenhoff 1977 ing. [vouwtje in omslag] 96 pp € 5,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 200 |