Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 26945 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707] NB: WIJ ZIJN VAN 2 TOT 17 APRIL AFWEZIG!!!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Leidraad voor het physiolog... Rijnberk, G. van / J. ten Cate Leidraad voor het physiologisdch practicum Haarlem Bohn 1943 3e uitgebreide en verbeterde druk ing. [rug verkl.] 421 pp € 12,00 Aquilabooks
Spiegel van de Griekse poëz... Warren, Hans en Mario Molengraaf Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden Amsterdam Meulenhoff 1988 2e dr. ing. [rug verkl.] 421 pp € 5,00 Aquilabooks
Sprongen en aanlopen naar z... Asbeck, F.M. baron van Sprongen en aanlopen naar zelfregering in Brits-Afrika Brill Leiden 1953 ing. [rug verkl.] 44 pp € 4,00 Aquilabooks
Tot aan de sprong Knopper, Helen Tot aan de sprong Bert Bakker Adam 1982 ing. [rug verkl.] 52 pp € 4,00 Aquilabooks
De heks van Haarlem. Treurs... Eeden, Frederik van De heks van Haarlem. Treurspel der onzekerheden Amsterdam Versluys 1915 ing. [rug verkleurd] 111 pp € 6,00 Aquilabooks
Französische Malerei seit 1914 Grautoff, Otto Französische Malerei seit 1914 Mauritius -Verlag, Berlin, 1921 ing. (rug gerep.), 50 pp., ill. € 4,00 Aquilabooks
De dagen spreken met houtsn... Nijhoff, A.H., C.A. Andrea [ill.] De dagen spreken met houtsneden van C.A. Andrea Daamen `s-Gravenhage 1946 ing. [rug en randen omslag gebruind] 119 pp € 6,00 Aquilabooks
Tijdgeest en geestelijke ge... Buytendijk, F.J.J., P. Christian, W. Schulte Tijdgeest en geestelijke gezondheid Het Spectrum Utrecht 1962 ing. [rug en randen gebruind] 146 pp € 3,00 Aquilabooks
Siebelink, J.G. - Oponthoud Siebelink, J.G. Oponthoud C.J. Aarts 1979 ing. rug en bovenk. omsl. licht verkl. € 5,00 Aquilabooks
Der Leken Spieghel. Leerdic... Deckers, Jan ; M. de Vries [red.] Der Leken Spieghel. Leerdicht van den jare 1330 tweede deel Leiden Mortier 1845 ing. rug besch. 445 pp [Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche... € 10,00 Aquilabooks
Der Leken Spieghel. Leerdic... Deckers, Jan ; M. de Vries [red.] Der Leken Spieghel. Leerdicht van den jare 1330 derde deel (meer info) Leiden Mortier 1846 ing. rug besch. 226 pp [Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche... € 10,00 Aquilabooks
Handleiding bij den Platen-... Boer, M.G. de en H. Hettema Handleiding bij den Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van ons Vaderland (2de druk) Sijthoff Leiden [1902] ing. rug besch. omslag blad achter mist linker bovenhoek; 94 pp € 8,00 Aquilabooks
Herstel van het evenwicht i... Ceulen, J.V. Herstel van het evenwicht in 's Rijks financiën zonder salarisverlaging van het Rijkspersoneel Den Haag Mensing [1924] ing. [rug beschadigd] 128 pp € 6,00 Aquilabooks
De staat en de vrijheid. Ee... Zaalberg, Hendrik De staat en de vrijheid. Eene beoordeeling van Herbert Spencer: The man versus the state [proefschrift R.U. Leiden 1892] Leiden van Doesburgh 1892 ing. [rug beschadigd; enkele onderstrep[ingen met potlood] 228 pp [met de stellingen] € 15,00 Aquilabooks
Onze aarde, geschetst naar ... Schuiling, R. Onze aarde, geschetst naar de natuurlijke landschappen, ten dienste van Gymnasiën, H.B. scholen, Kweek- en Normaalscholen. II. Europa Thieme Zutphen 10e verb. dr. 1917 ing. rug besch. 180 pp € 4,00 Aquilabooks
Fruitteelt. Tweede geheel o... Ochse, J.J. en W. de Jon Fruitteelt. Tweede geheel omgewerkte druk van J.J. Ochse: algemeene vruchtteelt Volkslectuur Batavia 1939 ing. rug besch. omslag licht besch. 135 pp ill. € 5,00 Aquilabooks
Lijst der aardrijkskundige ... Beekman, A.A., Ph. G. Rapp, J.W. Muller [red.] Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven door het Konoklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Brill, Leiden 1936 ing. [rug besch.] XVI-494 pp € 5,00 Aquilabooks
Oplossingen van vraagstukke... Korteweg, D.J., , W.A. Wijthoff; [Briot et Bouquet] Oplossingen van vraagstukken uit de Analytische Meetkunde van het platte vlak en der ruimte voorkomende in Briot et Bouquet... van Heusden, `s-Hertogenbosch [1901] ing. rug besch. 192 pp € 18,00 Aquilabooks
Vorming en verspreiding van... Kerbosch, M.G.J.M. Vorming en verspreiding van eenige alkaloïden in Papaver Somniferum L. [proefschrift R.U. Leiden] Leiden Dieben 1910 ing. [rug besch. verkleuring door tape-resten] 118-[6] pp [met de stellingen] € 7,00 Aquilabooks
Vlaamsch België sedert 1830... Willems Fonds Vlaamsch België sedert 1830, zesde deel Ad. Hoste Gent 1912 ing. [rug besch. voorblad los achterbl. ontbreekt; ongeopend] 332-XIII pp € 5,00 Aquilabooks
Reizigers te Amsterdam. Bes... Jacobsen Jensen, J.N Reizigers te Amsterdam. Beschrijvende lijst van reizen in Nederlanddoor vreemdelingen voor 1850 Gennootschap Amselodamu 1919 ing. [rug besch.] XVI-259 pp [349 titels + uitgebreid register] € 42,00 Aquilabooks
Verzen, Eerste Deel Gorter, Herman Verzen, Eerste Deel Versluys Adam 1916 4e dr. ing. [rug] 139 pp € 5,00 Aquilabooks
De verlegen vrijgezel Wodehouse, P.G. De verlegen vrijgezel Spaarnestad Haarlem 1941 [Kennemer serie 35] ing. [roze omslag met zwart] rug verkl. papier gebruind; vouwtje in voorbl. € 5,00 Aquilabooks
Het Joodsche lied Haan, Jacob Israël de Het Joodsche lied Amsterdam W. Versluys 5676 (1915) ing. roestvlekkg vnl eerste en laatse pp. naam op t.p. 233 pp € 12,00 Aquilabooks
Maskers  / Pax Hominibus [n... Verhoeven, Bernard / Pax Hominibus [negende deel QUOUSQUE TANDEM] Maskers / Pax Hominibus [negende deel QUOUSQUE TANDEM] / De Pelgrim astricht Boosten & Stols 1924 ing. [roestvlekkig] 101 pp / ing. 37 pp [nr. 227] / geb. half linnen 117 pp nr. 350 € 9,00 Aquilabooks
Phylogenie en verloskunde. ... Snoo, K. de Phylogenie en verloskunde. Bijdrage tot de kennis van den invloed van het baringsmechanisme op de ontwikking van den mensch Haarlem Bohn 1933 ing. [roest op omslag rugje besch.] 130 pp € 9,00 Aquilabooks
Nederlandse kunstenaressen ... Dooijes, Dick Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris Wereldbib. Adam 1958 ing. [roest op titelp en half t.p.] 82 pp € 7,00 Aquilabooks
De Verzameling / Stedelijk ... red De Verzameling / Stedelijk van abbe-museum Eindhoven Einhoven van Abbe-museum 1962 [typografie Wim Crouwel] ing. randen rug geschaafd € 4,00 Aquilabooks
Submikroskopisch morphologi... Went, J.L. van Submikroskopisch morphologische veranderingen in de embryozak van petunia in verband met de bevruchting Wageningen Veenman 1971 ing. proefschrift K.U. Nijmegen + stellingen € 8,00 Aquilabooks
Juristen en de studie van v... Strijbosch, A.K.J.M. Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika Nijmegen 1980 ing. proefschrift K.U. Nijmegen 258 pp [onderstr. en aantekeningen in potlood] € 8,00 Aquilabooks
Condensation of water in in... Hage, J.C.H. van der Condensation of water in insoluble substrates Elinkwijk Utrecht 1974 ing. proefschrift RU Utrecht 68 pp € 6,00 Aquilabooks
Vaginale klachten in de hui... Dekker, Janny Hendrika, Arent Joan Petrus Boeke Vaginale klachten in de huisartspraktijk VU Uitgeverij Adam 1992 ing. [proefschrift VU Adam] € 7,00 Aquilabooks
Die prosa van die twede Afr... Schoonees, Pieter Cornelis Die prosa van die twede Afrikaanse beweging Amsterdam 1922 ing. [proefschrift UvA] 330 pp € 10,00 Aquilabooks
Reisbeskrywings as bronne v... Villiers, David Willem de Reisbeskrywings as bronne vir die kerkgeskiedskrywing van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika tot 1853 Kok Kampen 1959 ing. proefschift VU Adam 178 pp € 12,00 Aquilabooks
Het Nationaal Herinneringsf... Witkamp, P.H. Het Nationaal Herinneringsfeest in 1863. Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje. Tweede Aflevering Dordrecht: J.P. Revers, 1864 ing., proefaflevering van pp. 33-64 van het Gedenkboek, incl. kleurenplaat] € 10,00 Aquilabooks
Tussen beschaafde dichtkran... Wissing, Pieter van Tussen beschaafde dichtkransers en woeste hottentotten. Aletta Beck (1667 - 1752) in Zuid-Afrika Stichting Jacob Campo Weyerman, Mededelingen van de Stichting JCW Jrg. 33 (2010) nummer 2 ing. pp 89 - 184 € 4,00 Aquilabooks
Het Godspredikaat "Het begi... Unnink, W.C. van Het Godspredikaat "Het begin en het einde" bij Flavius Josephus en in de Openbaring van Johannes [Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde Nieuwe Reeks Deel 39, No. 1] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 1976 ing. pp 84 pp € 4,00 Aquilabooks
De historie van de tandheel... Doorne, J.M. van De historie van de tandheelkundige injectiespuit en de meest gebruikte injectievloeistoffen [overdruk Tijschrift voor Tandheelkunde 1961] Utrecht Tholen ing. pp 825 - 832 € 3,00 Aquilabooks
De verdwaalde verzen in de ... Duinhoven, A.M. / John Landwehr / M.S. Schenkeveld van der Dussen in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel LXXXV Aflevering 2 De verdwaalde verzen in de Theophilus / De Gentse Liefdesembleemdichters en D.P. Pers / Snede, Rust en Enjambement bij Huydecoper en Pels Leiden Brill 1969 ing. pp 82-160 € 4,00 Aquilabooks
Tekst en toon. Relaties tus... Tekst en toon. Relaties tussen literatuur en muziek Dietsche Warande & Belfort dec. 1985 ing., pp. 711-806 € 2,50 Aquilabooks
Criterium Poëzie-nummer Aafjes, Achterberg, Blaman e.v.a Criterium Poëzie-nummer Amsterdam Meulenhoff november 1940 ing. pp 685-745 omslag verkleurd / gevlekt € 3,00 Aquilabooks
Aan Mejuffer Hélèbe Swarth ... Nolet de Brauwere van Steeland Aan Mejuffer Hélèbe Swarth [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 10; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel & Bakker 1884 ing. pp 669 - 732 [bijdragen van: Gustaaf Segers / G. Waalner / H. Ledeganck / Edw. van Bergen / Po... € 5,00 Aquilabooks
Bint. Daarna de hel Bordewijk, F. in De Gemeenschap 1934 nr. 10 Bint. Daarna de hel Utrecht De Gemeenschap 1934 ing. pp 657 -736 [poëzie van Gerard Wijdeveld, Antoon Coolen, Louis de Bourbon, Pierre Kemp € 5,00 Aquilabooks
Gedichten / Overpeinzingen ... Achterberg, G. / Charles B. Timmer [in: De Nieuwe Stem jrg. 5 afl. 2 1947] Gedichten / Overpeinzingen van een Europeaan Arnhem VLS 1950 ing. pp 65 - 128 [bijdragen van o.a. Raymond Brulez / Casper Höweler / S. Vestdijk] € 5,00 Aquilabooks
La déformation des evangile... Pernot, H. La déformation des evangiles [Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde Nieuwe Reeks Deel 4, No. 14] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 1941 [Nieuwe Reeks Deel 4, No. 14 ing. pp 591 - 642 € 4,00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 3 [1935] va... Böhl, F.M.Th. / A. de Buck Jaarbericht No. 3 [1935] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1935 ing. pp 59 - 160 & plaat IX - XVI € 5,00 Aquilabooks
Een nieuwe visie op het oud... Wertheim, W.F. / Louise Moor [in: De Nieuwe Stem jrg. 3 afl. 11 1948] Een nieuwe visie op het oude Oosten / Metamorphose ; Herinnering Arnhem VLS 1948 ing. pp 577-640 [bijdragen van: Anthonie Donker / Annie Romein-Verschoor i.a.] € 5,00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 8 [1942] va... Böhl, F.M.Th. / A. de Buck [red.] Jaarbericht No. 8 [1942] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1942 ing. pp 565 - 760 + platen XIX - XXXVIII en kaart 4 & 5 € 5,00 Aquilabooks
Idylle [in: Nederlandsche D... Swarth, Hélène Idylle [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 8; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel & Bakker 1884 ing. pp 525 -588 [bijdragen van: Theo Coopman / Gustaaf Segers / A. Prayon- Van Zuylen] € 5,00 Aquilabooks
De Gemeenschap 6e jrg. numm... Duinkerken, Anton van / Cjhr. de Graaff / Henk Kuitenbrouwer / Albert Kuyle i.a. De Gemeenschap 6e jrg. nummer 13-14 [=11/12] Utrecht De Gemeenschap 1930 ing. pp 514 - 576 [met de losse bijlage] € 5,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 200 |