Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

particulier

Aquilabooks heeft in totaal 26215 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL, DHL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707] !!! N.B. VRIJDAG 23 februari om 16:000 gesloten!!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Französische Malerei seit 1914 Grautoff, Otto Französische Malerei seit 1914 Mauritius -Verlag, Berlin, 1921 ing. (rug gerep.), 50 pp., ill. € 4.00 Aquilabooks
De dagen spreken met houtsn... Nijhoff, A.H., C.A. Andrea [ill.] De dagen spreken met houtsneden van C.A. Andrea Daamen `s-Gravenhage 1946 ing. [rug en randen omslag gebruind] 119 pp € 6.00 Aquilabooks
Tijdgeest en geestelijke ge... Buytendijk, F.J.J., P. Christian, W. Schulte Tijdgeest en geestelijke gezondheid Het Spectrum Utrecht 1962 ing. [rug en randen gebruind] 146 pp € 3.00 Aquilabooks
Leven en werken van Gerhart... Primo, F. Leven en werken van Gerhart Hauptmann Amsterdam Opbouw 1942 ing. rug en bovenrand voorkant verkleurd] 83 pp [deel 3 der Theater-reeks] € 4.00 Aquilabooks
Siebelink, J.G. - Oponthoud Siebelink, J.G. Oponthoud C.J. Aarts 1979 ing. rug en bovenk. omsl. licht verkl. € 5.00 Aquilabooks
Klein Plakkaatboek van Nede... Blécourt, A.S. de / N. Japikse Klein Plakkaatboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeringsvorm, kerk en rechtspraak ( 14e eeuw tot 1749) Groningen Wolters 1919 ing. [rug besch.] VIII - 353 pp [ex libris H. van der Bijl / F.C.J. Ketelaar] € 35.00 Aquilabooks
Herstel van het evenwicht i... Ceulen, J.V. Herstel van het evenwicht in 's Rijks financiën zonder salarisverlaging van het Rijkspersoneel Den Haag Mensing [1924] ing. [rug beschadigd] 128 pp € 6.00 Aquilabooks
Vorming en verspreiding van... Kerbosch, M.G.J.M. Vorming en verspreiding van eenige alkaloïden in Papaver Somniferum L. [proefschrift R.U. Leiden] Leiden Dieben 1910 ing. [rug besch. verkleuring door tape-resten] 118-[6] pp [met de stellingen] € 7.00 Aquilabooks
Oplossingen van vraagstukke... Korteweg, D.J., , W.A. Wijthoff; [Briot et Bouquet] Oplossingen van vraagstukken uit de Analytische Meetkunde van het platte vlak en der ruimte voorkomende in Briot et Bouquet... van Heusden, `s-Hertogenbosch [1901] ing. rug besch. 192 pp € 18.00 Aquilabooks
Der Leken Spieghel. Leerdic... Deckers, Jan ; M. de Vries [red.] Der Leken Spieghel. Leerdicht van den jare 1330 tweede deel Leiden Mortier 1845 ing. rug besch. 445 pp [Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche... € 10.00 Aquilabooks
Der Leken Spieghel. Leerdic... Deckers, Jan ; M. de Vries [red.] Der Leken Spieghel. Leerdicht van den jare 1330 derde deel (meer info) Leiden Mortier 1846 ing. rug besch. 226 pp [Werken uitgegeven door de Vereeniging ter bevordering der Oude Nederlandsche... € 10.00 Aquilabooks
Onze aarde, geschetst naar ... Schuiling, R. Onze aarde, geschetst naar de natuurlijke landschappen, ten dienste van Gymnasiën, H.B. scholen, Kweek- en Normaalscholen. II. Europa Thieme Zutphen 10e verb. dr. 1917 ing. rug besch. 180 pp € 4.00 Aquilabooks
Fruitteelt. Tweede geheel o... Ochse, J.J. en W. de Jon Fruitteelt. Tweede geheel omgewerkte druk van J.J. Ochse: algemeene vruchtteelt Volkslectuur Batavia 1939 ing. rug besch. omslag licht besch. 135 pp ill. € 5.00 Aquilabooks
Lijst der aardrijkskundige ... Beekman, A.A., Ph. G. Rapp, J.W. Muller [red.] Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven door het Konoklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Brill, Leiden 1936 ing. [rug besch.] XVI-494 pp € 5.00 Aquilabooks
Vlaamsch België sedert 1830... Willems Fonds Vlaamsch België sedert 1830, zesde deel Ad. Hoste Gent 1912 ing. [rug besch. voorblad los achterbl. ontbreekt; ongeopend] 332-XIII pp € 5.00 Aquilabooks
Handleiding bij den Platen-... Boer, M.G. de en H. Hettema Handleiding bij den Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van ons Vaderland (2de druk) Sijthoff Leiden [1902] ing. rug besch. omslag blad achter mist linker bovenhoek; 94 pp € 8.00 Aquilabooks
De staat en de vrijheid. Ee... Zaalberg, Hendrik De staat en de vrijheid. Eene beoordeeling van Herbert Spencer: The man versus the state [proefschrift R.U. Leiden 1892] Leiden van Doesburgh 1892 ing. [rug beschadigd; enkele onderstrep[ingen met potlood] 228 pp [met de stellingen] € 15.00 Aquilabooks
Verzen, Eerste Deel Gorter, Herman Verzen, Eerste Deel Versluys Adam 1916 4e dr. ing. [rug] 139 pp € 5.00 Aquilabooks
De verlegen vrijgezel Wodehouse, P.G. De verlegen vrijgezel Spaarnestad Haarlem 1941 [Kennemer serie 35] ing. [roze omslag met zwart] rug verkl. papier gebruind; vouwtje in voorbl. € 5.00 Aquilabooks
Het Joodsche lied Haan, Jacob Israël de Het Joodsche lied Amsterdam W. Versluys 5676 (1915) ing. roestvlekkg vnl eerste en laatse pp. naam op t.p. 233 pp € 12.00 Aquilabooks
De Briefwisseling Vosmaer -... Stuiveling, G. De Briefwisseling Vosmaer - Perk Amsterdam Van Holkema Warendorf 1938 ing. [roestvl.] 100 pp € 4.00 Aquilabooks
Multatuli en de luizen. Aan... Perron, E. du / Multatuli Multatuli en de luizen. Aantekeningen bij een nieuw Waarheidsboek over Multatuli Amsterdam Contact 1940 ing. [roestvl.] 71 pp [exlibris G.A. Gezelle Meerburg] € 7.00 Aquilabooks
Phylogenie en verloskunde. ... Snoo, K. de Phylogenie en verloskunde. Bijdrage tot de kennis van den invloed van het baringsmechanisme op de ontwikking van den mensch Haarlem Bohn 1933 ing. [roest op omslag rugje besch.] 130 pp € 9.00 Aquilabooks
Submikroskopisch morphologi... Went, J.L. van Submikroskopisch morphologische veranderingen in de embryozak van petunia in verband met de bevruchting Wageningen Veenman 1971 ing. proefschrift K.U. Nijmegen + stellingen € 8.00 Aquilabooks
Juristen en de studie van v... Strijbosch, A.K.J.M. Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika Nijmegen 1980 ing. proefschrift K.U. Nijmegen 258 pp [onderstr. en aantekeningen in potlood] € 8.00 Aquilabooks
Condensation of water in in... Hage, J.C.H. van der Condensation of water in insoluble substrates Elinkwijk Utrecht 1974 ing. proefschrift RU Utrecht 68 pp € 6.00 Aquilabooks
Vaginale klachten in de hui... Dekker, Janny Hendrika, Arent Joan Petrus Boeke Vaginale klachten in de huisartspraktijk VU Uitgeverij Adam 1992 ing. [proefschrift VU Adam] € 7.00 Aquilabooks
Die prosa van die twede Afr... Schoonees, Pieter Cornelis Die prosa van die twede Afrikaanse beweging Amsterdam 1922 ing. [proefschrift UvA] 330 pp € 10.00 Aquilabooks
Het Nationaal Herinneringsf... Witkamp, P.H. Het Nationaal Herinneringsfeest in 1863. Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje. Tweede Aflevering Dordrecht: J.P. Revers, 1864 ing., proefaflevering van pp. 33-64 van het Gedenkboek, incl. kleurenplaat] € 10.00 Aquilabooks
De historie van de tandheel... Doorne, J.M. van De historie van de tandheelkundige injectiespuit en de meest gebruikte injectievloeistoffen [overdruk Tijschrift voor Tandheelkunde 1961] Utrecht Tholen ing. pp 825 - 832 € 3.00 Aquilabooks
De verdwaalde verzen in de ... Duinhoven, A.M. / John Landwehr / M.S. Schenkeveld van der Dussen in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel LXXXV Aflevering 2 De verdwaalde verzen in de Theophilus / De Gentse Liefdesembleemdichters en D.P. Pers / Snede, Rust en Enjambement bij Huydecoper en Pels Leiden Brill 1969 ing. pp 82-160 € 4.00 Aquilabooks
De Zeventiende Eeuw jaargan... Smits-Veldt, M.B. [red.] / N. Golvers / L. van Gemert / T. Hoenselaars i.a. De Zeventiende Eeuw jaargang 7 nr.2: Wetenschappelijke literatuur in het Latijn door de Jezuïeten in 17e-eeuws China / Renaissance tragedies / Het spel van wraak en moraal in het Engelse en Nederlandse toneel Hilveersum Verloren 1991 ing. pp 81 - 203 € 9.00 Aquilabooks
CENTAUR internationaal cult... Cordan, Wolfgang, Ed. Hoornik, J. Presser en S. Vestdijk [red.] CENTAUR internationaal cultureel maandblad 2e jrg. No. 2 [1946/47] Amsterdam ing. pp 73 - 136 [papier gebruind] € 4.00 Aquilabooks
Commissie Modernisering Lee... Roorda, D.J. Commissie Modernisering Leerplan Geschiedenis en Staatsinrichting Overveen Overdruk uit Kleio okt. 1974 ing pp 712 - 813 € 5.00 Aquilabooks
Tekst en toon. Relaties tus... Leeflang, Ed / Kees Vellekoop / Stefan Hertmans / Karel Wauters / Maarten 't Hart i.a. Tekst en toon. Relaties tussen literatuur en muziek Dietsche Warande Belfort dec. 1985 ing., pp. 711-806 € 5.00 Aquilabooks
Overzicht van de Archivalis... Panhuysen, G.W.A. Overzicht van de Archivalische Bronnen voor de Geschiedenis van Limburg, bewaard in het Rijksarchief in Limburg te Maastricht [overdruk uit "Limburg's Verleden "Limburg's Verleden Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815, II ing. pp 703 - 780; gevouwen kaart + 4 pp z/w/ fotogr. € 8.00 Aquilabooks
Criterium Poëzie-nummer Aafjes, Achterberg, Blaman e.v.a Criterium Poëzie-nummer Amsterdam Meulenhoff november 1940 ing. pp 685-745 omslag verkleurd / gevlekt € 3.00 Aquilabooks
Aan Mejuffer Hélèbe Swarth ... Nolet de Brauwere van Steeland Aan Mejuffer Hélèbe Swarth [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 10; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1884 ing. pp 669 - 732 [bijdragen van: Gustaaf Segers / G. Waalner / H. Ledeganck / Edw. van Bergen / Po... € 5.00 Aquilabooks
Gedichten / Overpeinzingen ... Achterberg, G. / Charles B. Timmer [in: De Nieuwe Stem jrg. 5 afl. 2 1947] Gedichten / Overpeinzingen van een Europeaan Arnhem VLS 1950 ing. pp 65 - 128 [bijdragen van o.a. Raymond Brulez / Casper Höweler / S. Vestdijk] € 5.00 Aquilabooks
La déformation des evangile... Pernot, H. La déformation des evangiles [Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde Nieuwe Reeks Deel 4, No. 14] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 1941 [Nieuwe Reeks Deel 4, No. 14 ing. pp 591 - 642 € 4.00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 3 [1935] va... Böhl, F.M.Th. / A. de Buck Jaarbericht No. 3 [1935] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1935 ing. pp 59 - 160 plaat IX - XVI € 5.00 Aquilabooks
Een nieuwe visie op het oud... Wertheim, W.F. / Louise Moor [in: De Nieuwe Stem jrg. 3 afl. 11 1948] Een nieuwe visie op het oude Oosten / Metamorphose ; Herinnering Arnhem VLS 1948 ing. pp 577-640 [bijdragen van: Anthonie Donker / Annie Romein-Verschoor i.a.] € 5.00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 8 [1942] va... Böhl, F.M.Th. / A. de Buck [red.] Jaarbericht No. 8 [1942] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1942 ing. pp 565 - 760 + platen XIX - XXXVIII en kaart 4 5 € 5.00 Aquilabooks
Idylle [in: Nederlandsche D... Swarth, Hélène Idylle [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 8; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1884 ing. pp 525 -588 [bijdragen van: Theo Coopman / Gustaaf Segers / A. Prayon- Van Zuylen] € 5.00 Aquilabooks
Huizinga als historicus / W... Romein, Jan / Johan Daisne [in: De Nieuwe Stem jrg. 2 afl. 9 1947] Huizinga als historicus / Winterrozen voor een kwakzalver Arnhem VLS 1948 ing. pp 513 - 576 [bijdragen van o.a. Anthonie Donker / Johan van Schagen Jr. / E.L. Levie] € 5.00 Aquilabooks
Perk-Nummer met o.a. Willem... Perk, Jacques in: De Nieuwe Gids Jaarg. 46 11e Afl. november 1931 Perk-Nummer met o.a. Willem Kloos, Hélène Swarth,, Augusta Peaux, P.H. ritter Jr., Johannes Reddingius, Jhr. W. van Lennep Den Haag Luctor et Emergo 1931 ing. pp 4991 - 646 € 8.00 Aquilabooks
Herdenkingsnummer De Nieuwe... Perk, Jacques / Willem Kloos / Hélène Swarth / Augusta Praux i.a. Herdenkingsnummer De Nieuwe Geids 46e jrg november 1931 's-Gravenhage ing. pp 491 - 646 € 9.00 Aquilabooks
Hoezo "Vrede van Munster"? ... Pleij, Herman / Ton Glaudemans Hoezo "Vrede van Munster"? / Scheppen met enkelbeeldknop. Animatiefilm in Nederland Rekkem Ons Erfdeel 1998 nr. 4 ing. pp 484 - 640 € 4.00 Aquilabooks
Een vijftigjarige: Elsevier... Tielrooy, Johannes / A.M. Hammacher / J.G. van Gelder [red.] Een vijftigjarige: Elsevier's Maandschrift [J. Tielrooy] / Kees van Dongen [H. van Loon] / De academie-tijd van Jacobus van Looy [F.P. Huygens] Amsterdam Elsevier December 1940 [50ste jaargang nummer 12] ing. pp 465 - 568 met inhoud jrg. L Deel C juli - december 1940 € 9.00 Aquilabooks
Eene vrolijke voorjaarsmorg... Swarth, Hélène Eene vrolijke voorjaarsmorgen [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 7; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1883 ing. pp 463 - 524 [bijdragen van: Gustaaf Segers / J. Micheels / H. de Quécker / J. Nolet de Brauwe... € 5.00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 200 |