Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

particulier

Aquilabooks heeft in totaal 26074 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL, DHL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707] NB DONDERDAG 2 FEBR. GESLOTEN!!!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Fruitteelt. Tweede geheel o... Ochse, J.J. en W. de Jon Fruitteelt. Tweede geheel omgewerkte druk van J.J. Ochse: algemeene vruchtteelt Volkslectuur Batavia 1939 ing. rug besch. omslag licht besch. 135 pp ill. € 5.00 Aquilabooks
Lijst der aardrijkskundige ... Beekman, A.A., Ph. G. Rapp, J.W. Muller [red.] Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland, uitgegeven door het Konoklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Brill, Leiden 1936 ing. [rug besch.] XVI-494 pp € 5.00 Aquilabooks
Vlaamsch België sedert 1830... Willems Fonds Vlaamsch België sedert 1830, zesde deel Ad. Hoste Gent 1912 ing. [rug besch. voorblad los achterbl. ontbreekt; ongeopend] 332-XIII pp € 5.00 Aquilabooks
Handleiding bij den Platen-... Boer, M.G. de en H. Hettema Handleiding bij den Platen-Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van ons Vaderland (2de druk) Sijthoff Leiden [1902] ing. rug besch. omslag blad achter mist linker bovenhoek; 94 pp € 8.00 Aquilabooks
Herstel van het evenwicht i... Ceulen, J.V. Herstel van het evenwicht in 's Rijks financiën zonder salarisverlaging van het Rijkspersoneel Den Haag Mensing [1924] ing. [rug beschadigd] 128 pp € 6.00 Aquilabooks
Vorming en verspreiding van... Kerbosch, M.G.J.M. Vorming en verspreiding van eenige alkaloïden in Papaver Somniferum L. [proefschrift R.U. Leiden] Leiden Dieben 1910 ing. [rug besch. verkleuring door tape-resten] 118-[6] pp [met de stellingen] € 7.00 Aquilabooks
Verzen, Eerste Deel Gorter, Herman Verzen, Eerste Deel Versluys Adam 1916 4e dr. ing. [rug] 139 pp € 5.00 Aquilabooks
De verlegen vrijgezel Wodehouse, P.G. De verlegen vrijgezel Spaarnestad Haarlem 1941 [Kennemer serie 35] ing. [roze omslag met zwart] rug verkl. papier gebruind; vouwtje in voorbl. € 5.00 Aquilabooks
Het Joodsche lied Haan, Jacob Israël de Het Joodsche lied Amsterdam W. Versluys 5676 (1915) ing. roestvlekkg vnl eerste en laatse pp. naam op t.p. 233 pp € 12.00 Aquilabooks
Phylogenie en verloskunde. ... Snoo, K. de Phylogenie en verloskunde. Bijdrage tot de kennis van den invloed van het baringsmechanisme op de ontwikking van den mensch Haarlem Bohn 1933 ing. [roest op omslag rugje besch.] 130 pp € 9.00 Aquilabooks
De Verzameling / Stedelijk ... red De Verzameling / Stedelijk van abbe-museum Eindhoven Einhoven van Abbe-museum 1962 [typografie Wim Crouwel] ing. randen rug geschaafd € 4.00 Aquilabooks
Submikroskopisch morphologi... Went, J.L. van Submikroskopisch morphologische veranderingen in de embryozak van petunia in verband met de bevruchting Wageningen Veenman 1971 ing. proefschrift K.U. Nijmegen + stellingen € 8.00 Aquilabooks
Juristen en de studie van v... Strijbosch, A.K.J.M. Juristen en de studie van volksrecht in Nederlands-Indië en Anglofoon Afrika Nijmegen 1980 ing. proefschrift K.U. Nijmegen 258 pp [onderstr. en aantekeningen in potlood] € 8.00 Aquilabooks
Condensation of water in in... Hage, J.C.H. van der Condensation of water in insoluble substrates Elinkwijk Utrecht 1974 ing. proefschrift RU Utrecht 68 pp € 6.00 Aquilabooks
Vaginale klachten in de hui... Dekker, Janny Hendrika, Arent Joan Petrus Boeke Vaginale klachten in de huisartspraktijk VU Uitgeverij Adam 1992 ing. [proefschrift VU Adam] € 7.00 Aquilabooks
Die prosa van die twede Afr... Schoonees, Pieter Cornelis Die prosa van die twede Afrikaanse beweging Amsterdam 1922 ing. [proefschrift UvA] 330 pp € 10.00 Aquilabooks
Reisbeskrywings as bronne v... Villiers, David Willem de Reisbeskrywings as bronne vir die kerkgeskiedskrywing van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika tot 1853 Kok Kampen 1959 ing. proefschift VU Adam 178 pp € 12.00 Aquilabooks
Het Nationaal Herinneringsf... Witkamp, P.H. Het Nationaal Herinneringsfeest in 1863. Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje. Tweede Aflevering Dordrecht: J.P. Revers, 1864 ing., proefaflevering van pp. 33-64 van het Gedenkboek, incl. kleurenplaat] € 10.00 Aquilabooks
Tussen beschaafde dichtkran... Wissing, Pieter van Tussen beschaafde dichtkransers en woeste hottentotten. Aletta Beck (1667 - 1752) in Zuid-Afrika Stichting Jacob Campo Weyerman, Mededelingen van de Stichting JCW Jrg. 33 (2010) nummer 2 ing. pp 89 - 184 € 4.00 Aquilabooks
'Multatuli en Hoffman' (ove... Knuttel, J.A.N. 'Multatuli en Hoffman' (overdruk uit: De Gids juli 1934) Amsterdam: P.N. van Kampen ing., pp. 85-91 € 5.00 Aquilabooks
De historie van de tandheel... Doorne, J.M. van De historie van de tandheelkundige injectiespuit en de meest gebruikte injectievloeistoffen [overdruk Tijschrift voor Tandheelkunde 1961] Utrecht Tholen ing. pp 825 - 832 € 3.00 Aquilabooks
De verdwaalde verzen in de ... Duinhoven, A.M. / John Landwehr / M.S. Schenkeveld van der Dussen in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Deel LXXXV Aflevering 2 De verdwaalde verzen in de Theophilus / De Gentse Liefdesembleemdichters en D.P. Pers / Snede, Rust en Enjambement bij Huydecoper en Pels Leiden Brill 1969 ing. pp 82-160 € 4.00 Aquilabooks
De Zeventiende Eeuw jaargan... Smits-Veldt, M.B. [red.] / N. Golvers / L. van Gemert / T. Hoenselaars i.a. De Zeventiende Eeuw jaargang 7 nr.2: Wetenschappelijke literatuur in het Latijn door de Jezuïeten in 17e-eeuws China / Renaissance tragedies / Het spel van wraak en moraal in het Engelse en Nederlandse toneel Hilveersum Verloren 1991 ing. pp 81 - 203 € 9.00 Aquilabooks
CENTAUR internationaal cult... Cordan, Wolfgang, Ed. Hoornik, J. Presser en S. Vestdijk [red.] CENTAUR internationaal cultureel maandblad 2e jrg. No. 2 [1946/47] Amsterdam ing. pp 73 - 136 [papier gebruind] € 4.00 Aquilabooks
Tekst en toon. Relaties tus... Leeflang, Ed / Kees Vellekoop / Stefan Hertmans / Karel Wauters / Maarten 't Hart i.a. Tekst en toon. Relaties tussen literatuur en muziek Dietsche Warande Belfort dec. 1985 ing., pp. 711-806 € 5.00 Aquilabooks
Criterium Poëzie-nummer Aafjes, Achterberg, Blaman e.v.a Criterium Poëzie-nummer Amsterdam Meulenhoff november 1940 ing. pp 685-745 omslag verkleurd / gevlekt € 3.00 Aquilabooks
Aan Mejuffer Hélèbe Swarth ... Nolet de Brauwere van Steeland Aan Mejuffer Hélèbe Swarth [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 10; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1884 ing. pp 669 - 732 [bijdragen van: Gustaaf Segers / G. Waalner / H. Ledeganck / Edw. van Bergen / Po... € 5.00 Aquilabooks
Gedichten / Overpeinzingen ... Achterberg, G. / Charles B. Timmer [in: De Nieuwe Stem jrg. 5 afl. 2 1947] Gedichten / Overpeinzingen van een Europeaan Arnhem VLS 1950 ing. pp 65 - 128 [bijdragen van o.a. Raymond Brulez / Casper Höweler / S. Vestdijk] € 5.00 Aquilabooks
La déformation des evangile... Pernot, H. La déformation des evangiles [Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen afd. Letterkunde Nieuwe Reeks Deel 4, No. 14] Amsterdam Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 1941 [Nieuwe Reeks Deel 4, No. 14 ing. pp 591 - 642 € 4.00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 3 [1935] va... Böhl, F.M.Th. / A. de Buck Jaarbericht No. 3 [1935] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1935 ing. pp 59 - 160 plaat IX - XVI € 5.00 Aquilabooks
Een nieuwe visie op het oud... Wertheim, W.F. / Louise Moor [in: De Nieuwe Stem jrg. 3 afl. 11 1948] Een nieuwe visie op het oude Oosten / Metamorphose ; Herinnering Arnhem VLS 1948 ing. pp 577-640 [bijdragen van: Anthonie Donker / Annie Romein-Verschoor i.a.] € 5.00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 8 [1942] va... Böhl, F.M.Th. / A. de Buck [red.] Jaarbericht No. 8 [1942] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1942 ing. pp 565 - 760 + platen XIX - XXXVIII en kaart 4 5 € 5.00 Aquilabooks
Idylle [in: Nederlandsche D... Swarth, Hélène Idylle [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 8; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1884 ing. pp 525 -588 [bijdragen van: Theo Coopman / Gustaaf Segers / A. Prayon- Van Zuylen] € 5.00 Aquilabooks
Huizinga als historicus / W... Romein, Jan / Johan Daisne [in: De Nieuwe Stem jrg. 2 afl. 9 1947] Huizinga als historicus / Winterrozen voor een kwakzalver Arnhem VLS 1948 ing. pp 513 - 576 [bijdragen van o.a. Anthonie Donker / Johan van Schagen Jr. / E.L. Levie] € 5.00 Aquilabooks
Perk-Nummer met o.a. Willem... Perk, Jacques in: De Nieuwe Gids Jaarg. 46 11e Afl. november 1931 Perk-Nummer met o.a. Willem Kloos, Hélène Swarth,, Augusta Peaux, P.H. ritter Jr., Johannes Reddingius, Jhr. W. van Lennep Den Haag Luctor et Emergo 1931 ing. pp 4991 - 646 [ pp 631 - 636 in fotokopie] € 8.00 Aquilabooks
Hoezo "Vrede van Munster"? ... Pleij, Herman / Ton Glaudemans Hoezo "Vrede van Munster"? / Scheppen met enkelbeeldknop. Animatiefilm in Nederland Rekkem Ons Erfdeel 1998 nr. 4 ing. pp 484 - 640 € 4.00 Aquilabooks
Eene vrolijke voorjaarsmorg... Swarth, Hélène Eene vrolijke voorjaarsmorgen [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 7; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1883 ing. pp 463 - 524 [bijdragen van: Gustaaf Segers / J. Micheels / H. de Quécker / J. Nolet de Brauwe... € 5.00 Aquilabooks
Moddervloed / Zuid-Amerika ... Revis, M. / Lilo Linke [in: De Nieuwe Stem jrg. 3 afl. 8/9 Aug. - Sept. 1948] Moddervloed / Zuid-Amerika en de democratie Arnhem VLS 1948 ing. pp 417 - 512 [bijdragen van: S. Davids / Jo Landheer / Anthonie Donker / Jan Romein i.a.] € 5.00 Aquilabooks
Een broeder [in: Nederlands... Swarth, Hélène Een broeder [in: Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle 6e jrg. nr. 6; redactie: Th. Coopman / V.A. Delamontagne / Pol. De Mont] Antwerpen L. Dela Montagne / Amsterdam Schalekamp, Van der Grampel Bakker 1883 ing. pp 401 - 462 [bijdragen van: J.W. Hofdijk / M. Coens / Piet Verhaert / Gustaaf Segers i.a.] € 5.00 Aquilabooks
Genoveva van Brabant in de ... Bemong, Nele [in Zacht Lawijd 8-1] Genoveva van Brabant in de Nederlandse Letteren, en de unieke rol van volksboeken in de 19e eeuw (meer info) Hoogstraaten Stichting ZL 2009 ing. pp 40 - 69 € 5.00 Aquilabooks
Bronnen van de Nieuwe Tijd:... Tollebeek, J. / J. Roelevink / J.P. de Valk i.a. Bronnen van de Nieuwe Tijd: ontsluiten, publiceren, interpreteren. In Theoretische Geschiedenis jrg. 17 nr. 4 dec. 1990 Stichting Theoretische Geschiedenis / Nijgh Van Ditmar 1990 ing. pp 396 - 496 € 4.00 Aquilabooks
Briefwisseling en Aantekeni... Bentinck, Willen / C. Gerretson P. Geyl [red.] Briefwisseling en Aantekeningen van Willem Benticnk, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751) Deel II Tweede Stuk, no. 591 - 750 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1976 ing. pp 376 - 708 [omslag wat beduimeld binnenwerk schoon] € 5.00 Aquilabooks
Memoires van een enfant ter... Tamse, C.A. [red.] Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniel van Eck aan 35 jaar Kamerlidmaatschap 1844 - 1884 oveerdruk Archief Koninklijk Zeeuws Gen. der Weternschappen 1975 ing. pp 37 - 163 € 5.00 Aquilabooks
Moddervloed / Het proscopis... Revis, M. / J.C.M. Kruisinga [in: De Nieuwe Stem jrg. 3 afl. 6/7 juni-juli 1948] Moddervloed / Het proscopische effect in de droom Arnhem VLS 1948 ing. pp 321 - 416 [bijdragen van: H. van Merlet / J.J. Poelhekke / A.L. Constandse/ Michel van der P... € 5.00 Aquilabooks
De Natuurkunde. Tweede Deel... Schalkwijk, J.C. De Natuurkunde. Tweede Deel, uitbreiding van de hoofdstukken Warmte, Magnetisme en Electriciteit [bestemd voor adspirant-leerling-monteur Leiden IJdo 1918 vierde herziene druk ing. pp 315 - 526 € 5.00 Aquilabooks
Het genieten van muziek Ovink, B.J.H. Het genieten van muziek uit: De Gids 58 (1894) I ing. pp. 313-357 € 4.00 Aquilabooks
Hendrik Spiekman. Sociaal-d... Prins, Peter Hendrik Spiekman. Sociaal-democratische pionier in Rotterdam [in: Holland jrg. 27 Nr. 1 1995] Hist. Ver. Holland 1995 ing. pp. 31 - 43 € 3.00 Aquilabooks
Oorsprong, eigenaardigheden... Vooys, C.G.N. de Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "slang" [K.N.A.W. Nieuwe Reeks Deel 3 No. 7] Amsterdam Noord-Hollandsche U.M. 1940 ing. pp 295 - 338 [enkele onderstrepingen en annotaties in potlood] € 4.00 Aquilabooks
Het verworpen beeld. Opstel... Schulte Nordholt, J.W. / J.H. Plokker / L.W. Nauta / C.J. Dippel i.a. Het verworpen beeld. Opstellen over religieuze projectie in: Wending juli-aug. 1963 's-Gravenhage Boekencentrum 1963 ing. pp 289 - 464 € 4.00 Aquilabooks
Jaarbericht No. 13 [1953 - ... Böhl, F.M.Th. de Liagre / A. de Buck Jaarbericht No. 13 [1953 - 1954] van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux Leiden 1954 ing. pp 266 - 408 / platen LVIII - LXXXIX kaarten II - V € 5.00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... 200 |