Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 943 boeken

Logo boekverkoper Voor al uw boekbindwerk, tevens in en verkoop van oude theologische werken, tevens kopen wij ook theologische boeken in van voor het jaar 1800

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Peerle der Godlijcker liefd... Casmannum, Otho Peerle der Godlijcker liefde, dat is: een christelijcke betrachting, ende grondige bewijs enz (meer info) Marten Jansz Brandt 1624 € 35,00 boekverkoper
Sielen Hemel ende helle/ da... Cesarius, H Sielen Hemel ende helle/ dat is een tractaet van aller menschen Sielen enz (meer info) Utrecht, Salomon de Roy 1622 € 45,00 boekverkoper
Acta of Handelingen der Nat... N.N. Acta of Handelingen der Nationale Synode, in den naam van onze Heeren Jezus Christus, Gehouden door autoriteit der Hoogmogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Hier zijn ook bij opgenomen de volle (meer info) Houten, Den Hertog 1987 € 50,00 boekverkoper
Cardiphonia, of Taal van he... Newton, John Cardiphonia, of Taal van het hart. In Gemeenzame Brieven, meestal opgeschreven aan Gdvruchtige vrienden ter hunner aanmoediging en bestuuring op de weg des geloofs en der Godvrucht, in drie boeken (meer info) Amsterdam, G. van Dijk en J. H. den Ouden, 1828/ 1828/ 1829 (22)251-(4)248-(18)219 p. 8* Linnen band. Drie delen in één band € 50,00 boekverkoper
Alle geestryke boeken van h... Arendt, Johan Alle geestryke boeken van het waare christendom, zes delen, Waarbij: Tien Schoone-geest en leer-ryke Predikatien van de tien Egyptische grouwzame en schrikkelyke plagen (meer info) Rotterdam, Arnold Willis zj / Hermanus Herts 1713 6 delen in 4 nieuwe banden van Half leer met ribben € 150,00 boekverkoper
Bijbelsch Magazijn voor all... N.N. samengesteld door Vaderlansche leeraren Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift, (meer info) Amsterdam. Portielje, 1840/1844/1848/1848/1848/1840 6 delen, originele halfleren banden met ribben en marmers, nette set € 85,00 boekverkoper
Geschiedenis der Nederlands... Ypeij, A. en I. J. Dermout Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen op de geschiedenis der Nederlansche Hervormde kerk in 8 delen in 4 banden (meer info) Breda, W. van Bergen en comp, 1819/1822/1824/1827 8 delen in 4 banden, Half linnen met linnen hoeken, nette set € 75,00 boekverkoper
Het licht schijnt overal, K... Lon Long ago in Bethlehem Het licht schijnt overal, Kerstliederen met een vierstemmige zetting, harmonisaties Dick van Luttikhuizen tenzij anders vermeld (meer info) Houten, Den Hertog, 2000 als nieuw € 5,00 boekverkoper
Voor Bijzondere tijden, van... Mllan, ds F. Voor Bijzondere tijden, van Nieuw jaar t/m Oudjaar (meer info) Ablasserdam, Sola Gratia, 2017 Als nieuw € 10,00 boekverkoper
De Banier der Volken, 8 pre... Lmain, ds W. C. De Banier der Volken, 8 preken gehouden in oorlogstijd, in Rotterdam-Zuid (meer info) Zijndrecht, de Roo, 2013 Als nieuw € 7,50 boekverkoper
Zoik aan David liege, beves... Tang, ds. O. M. van der Zoik aan David liege, bevestiging en intrede in Alblasserdam (meer info) Barneveld, Gebr. Koster, 2017 Als nieuw € 7,50 boekverkoper
De Banier der volken, 4 pre... Lamain, ds W.C. De Banier der volken, 4 preken gehouden in oorlogstijd, een herdenkings preek van de oorlog en afscheid van Rijssen, alle preken gehouden in Rijssen (meer info) Zwijndrecht, de Roo, 2014 Als nieuw € 7,50 boekverkoper
Vrede zij ulieden, 8 preken... Ketterij, ds M. van de Vrede zij ulieden, 8 preken voor lijdens tijd en Pasen, deel 1 (meer info) Uitgeverij de Tarweakker, 2011 als nieuw € 7,50 boekverkoper
Uit het Boek der Psalmen. d... Hage, ds W. Uit het Boek der Psalmen. deel 1, 5 preken uit de Psalmen (meer info) Uitgeverij Tarweakker, 2015 als nieuw € 7,50 boekverkoper
Ik zal horen wat God de HEE... Snits, ds C. Ik zal horen wat God de HEERE spreken zal, 52 meditatien, er is rekening gehouden met het christelijk half jaar, deel 2 (meer info) uitgeverij Tarweakker, 2010 Als nieuw € 8,00 boekverkoper
Toen de blazer viel (deel 18) RIjswijk, C van Toen de blazer viel (deel 18) (meer info) Barneveld, gebr Koster 2005 AVI 5 € 5,00 boekverkoper
Mees en Tijn op de vlucht Beek, Ina van der Mees en Tijn op de vlucht (meer info) Houten, Hertog 2017 AVI M4 € 5,00 boekverkoper
Briefwisseling tusschen Noc... Huntingtn, William Briefwisseling tusschen Noctua Aurita (de luisterende steenuil) en Philomela in het Koningsdal ( de zingende Nachtegaal) (meer info) Utrecht, A. Fisscher, zj beetje verkleurd bandje € 7,50 boekverkoper
De Evangelische Arend in zi... Petri, Rudolphus De Evangelische Arend in zijn eerste hooghe vlucht ontdeckt ende geopent: Dat is des Evangeliums Joannis Eerste Capittel, In Geestelicke bedenckingen voorgestelt (meer info) Amsterdam, wed. M. J. Brandt, 1654 Betreft alleen deel 1, een latere kunstleren band € 85,00 boekverkoper
Schat, uit Oud, en Nieuw, o... Steengracht, J. Schat, uit Oud, en Nieuw, of Uitlegging des Briefs Pauli aan de Galaten; In welke, de gronden der Goddelijke Waarheid, werden opgehaald enz.. (meer info) Middelburg, Aaron van Poulle en Gillis Horthemels, zj Betreft alleen deel 1, origineel perkament met ribben € 85,00 boekverkoper
Beknopte opheledering van e... Brinkman, Cornelis Beknopte opheledering van eenige plaatsen des Nieuwen Testaments, 3 delen in 2 banden (meer info) Utrecht, S. de Waal. 1785/ Dordrecht, Pieter van Braam, 1776/ 1780 betreft deel 1, 2 en 5, in twee banden, nieuwe halfleren banden met ribben en leren hoeken € 125,00 boekverkoper
Deus-Aex; Dat is/ de gantsc... N. N. Deus-Aex; Dat is/ de gantsche H. Schrift/ grondelick ende trouwelick verduytschet: enz.. Met de Psalmen van Dathenum en Apocriefe Boecken (meer info) Leyden, Jacob Frienszoon, 1587/ Leyden, Andries Verschout, 1587 Betreft een REPRINT voledig leer met ribben, hoeken en sloten, net exemplaar € 150,00 boekverkoper
Gethsemane - Golgotha, chri... Tholuck, A. dr. Gethsemane - Golgotha, christelyke toespraken over de Lijdens geschiedenis, 15 verhandelingen (meer info) Rotterdam, van de Meer & Verbruggen, 1847 betreft eerste stuk, Nieuwe halfleren band € 35,00 boekverkoper
De Gereformeerde Dogmatiek Kersten ds. G. H. De Gereformeerde Dogmatiek (meer info) Utrecht, de Banier, 1950 bovenop de rug is wat beschadigd, verder in goede staat € 15,00 boekverkoper
Het Koningrijk der Hemelen ... Huntington, W./Smytegelt,B/Ledenboer, L.G.C. Het Koningrijk der Hemelen ingenomen door gebed/ Brieven van Ledeboer, L.G.C./viertal preken door Smytegelt, B (meer info) Rotterdam, Dorsman, zj / 's Gravenhage, J. van Golverdinge, 1865 / AMsterdam, H. Hoverker, zj Convuluut, drie werken in één band, nieuwe band kunstleer € 35,00 boekverkoper
Den Staet der kercken/ mits... Crespin, Jan / Eber, Paulus Den Staet der kercken/ mitsgaders de regieringe ende menschelicke insetingen der pausen. Waarbij:Den staet der Joden aengaende haren godsdienst (meer info) Berghen op Zoom, J J Canin, 1606 Door heel het boekblok beetje vlekkerig € 450,00 boekverkoper
Merkwaardige kastelen in Ne... Lennep, Mr. J. van en Hofdijk, W. J. Merkwaardige kastelen in Nederland, veel kastelen worden in deze boeken beschreven met een duidelijke uitleg (meer info) Amsterdam, G. W. Tielkemener, 1854/1854/1855 Drie delen, kartonen banden die overigens sleeds zijn, boekblokken zijn goed met vele kleuren gravur... € 95,00 boekverkoper
Eens christens onderrichtin... Love, Christopher Eens christens onderrichting/Het kabinet/den yverigen christen - drie werken in één band (meer info) Vlissingen, A van Laren/, 1659/ Amsterdam, Baltus de Wild, 1658 Drie werken in een Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, schoongesneden, geen tekst ger... € 150,00 boekverkoper
Volcomender antwoort op een... Vorstus, Conradi Volcomender antwoort op eenighe twist-schriften, onangs by versheyden broederen hem uytgegheven, voornemelick op de verclaringe d. Sibrandi Lubberti, enz.. (meer info) Leyden, J. P. Jacobszoon 1612 Eenvoudig later papieren kaft € 175,00 boekverkoper
de trappen des Geestelyken ... Brakel, Theodorus á de trappen des Geestelyken levens (meer info) Dordrecht, Hendrik Walpot, 1736 Eenvoudig linnen band met marmers € 40,00 boekverkoper
Oude Paden, Elfde Jaargang ... Knap, ds J. J. Oude paden Oude Paden, Elfde Jaargang , 1925 - 1926 (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1926 Eerste pagina is wat verweert, verder een goed exemplaar € 8,00 boekverkoper
Fisher, E - Mergh des Evangelium Fisher, E Mergh des Evangelium (meer info) Urk, J. de Wit Foto meachanische herdruk € 20,00 boekverkoper
Tractaet van Dykagie, uitge... Vierlingh, Andries Tractaet van Dykagie, uitgegeven door Dr. J. de Hullu, archivaris aan het algemeen Rijksarchief en Ir. A. G. Verhoeven Ir. der domeinen in Zeeland (meer info) 's Gravenhage, Martinus Nijhof, 1973 Foto mechanische herdruk, goed exemplaar € 25,00 boekverkoper
Kern der christelyke leere,... Francken, Aegidius Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van de Hervormden godsdienst (meer info) Rotterdam, Losel, Beman, Kentlink, Bosch, Smithof, wed. Losel, Burgvliet en Groningen, wed. J. Spandaw, 1764 Geheel kunstleren band met goudopdruk € 35,00 boekverkoper
's Heilands verzoekingen in... Herwerden, Henr, van 's Heilands verzoekingen in de Woestijne (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1786 gekartoneerde band, sleeds € 75,00 boekverkoper
De christen en christinnenr... Bunyan, John De christen en christinnenreis, vertaald door A. G. Barkey Wolf v.d.m. (meer info) Delft, Naamloze Vennootschap W. D. Meinema, zj Gelezen staat, met een paar platen € 10,00 boekverkoper
Oude Paden, Dertiende jaarg... Knap, ds J. J. Oude Paden Oude Paden, Dertiende jaargang, 1927 - 1928 (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1928 Goed eemplaar € 10,00 boekverkoper
Oude Paden, Tiende Jaargang... Knap, ds J. J. Oude Paden Oude Paden, Tiende Jaargang, 1924 - 1925 (meer info) Kampen, J. H. Kok. 1925 Goed exemplaar € 8,00 boekverkoper
Holland onder het hakenkruis Prins, Piet Holland onder het hakenkruis (meer info) Barneveld, de Vuurbaak 2005 goed exemplaar € 15,00 boekverkoper
Het spoor van ds Kersten en... Meijer, H Het spoor van ds Kersten en ds Zandt, beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der staatkundige partij blijkende uit citaten bijeengebracht (meer info) Veenendaal, Uitgeverij G. Kool. 1976 Goed exemplaar, pocket uitgave € 5,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 4 Groenewegen, Joahannes. Lodenstein, Jodocus van. Groe, Theodorus van der, enz.. Reveil-serie, deel 4 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 5 Comrie, Alexander. Bekelman, Joannes. Laren, Joost van, enz Reveil-serie, deel 5 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Salomo's raad aan de jeugd,... Fruytier, Jacobus Salomo's raad aan de jeugd, om te ontgaan de smarten van boze dagen en lustelozen jaren van de ouderdom (meer info) Gorichem, Uitgeverij Romijn & van der Hoff, zj goed exemplaar € 5,00 boekverkoper
Twaalf puriteinse meestwerw... Vermeulen, J. M. Twaalf puriteinse meestwerwerken, Boston, Erskine, Goodwin, Gray enz (meer info) Meteren, Tekst service Vermeulen 2010 Goed exemplaar € 17,50 boekverkoper
Een DIamant door God  gesle... DIamant, Sara Ephraim Een DIamant door God geslepen, krachtdadge bekering of overbrenging uit het jodendom tot het christendom (meer info) Utrecht, W. M. Den Hertog, zj goed exemplaar € 4,00 boekverkoper
De opwekking van Lazarus, D... Hoogerland, ds. A. De opwekking van Lazarus, Dertien preken over Johannes 11 (meer info) Houten, Den Hertog, B.V. 1983 Goed exemplaar € 8,00 boekverkoper
Oude Paden, Negende Jaargan... Knap, ds J. J. Oude Paden Oude Paden, Negende Jaargang, 1923 - 1924 (meer info) Kampen, J. H. Kok. 1924 Goed exemplaar € 8,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 6 Bruinings, David. Laren, Joost van. Houten, Frederik van. enz Reveil-serie, deel 6 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 2 Mel, C. Immens, Petrus. Costerus, Florentius Reveil-serie, deel 2 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
De navolging van Christus Kempis, Thomas a De navolging van Christus (meer info) Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1900 goed exemplaar € 7,00 boekverkoper

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |