Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 949 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Gods genade verheerlykt, in... Dutton, Wed van Benjamin Gods genade verheerlykt, in de leiding, bestuuring en bevordering van Zn volk, en in den weg des Levens voorgesteld, betreft alleen deel 2, is een opzich zelfstand werk, en relatief zeldzaam (meer info) Utrecht/Leyden, J Hasebroek/ wed. J. J. van Poolsum, 1767 Nieuwe halfleren band met ribben, los deel 2 € 75,00 boekverkoper
Beschouwingen van Zion: oft... Lodensteyn, Jodocus van Beschouwingen van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over de tegwoordigen toestand van het gereformeerde christen volck, in vijf delen, waarachter Geestelyke gedachten na zijn dood uitgegeven: aangaande het ware wezen van Menschen enz en een preek (meer info) Utrecht, Willem Clerck, 1683 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, snede is wat teer € 125,00 boekverkoper
Drie keer vier uitmunende v... Smytegelt, Bernardus Drie keer vier uitmunende viertallen (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1856 Nieuwe halfleren band met ribben, titelschiltje en marmers € 35,00 boekverkoper
Belydenis Predicatie, sommi... Laurentium, Jacobum Belydenis Predicatie, sommierlick gedaen voor het houden des Heylighen Avondmaels in de Kercke van Amsterdam, ende nu wijdloopigher verhandelt (meer info) Amsterdam, Hendrick Laurensz 1641 Nieuwe halfleren band met ribben € 150,00 boekverkoper
De Lydende en Verheerlykte ... Beukelman, Joannes De Lydende en Verheerlykte Immanuel; of, volledige verklaaring over alle de Lydens en Feest-stoffen in negen en vyftig leerredenen in twee delen (meer info) ;s Gravenhage, J A Bouvink 1775 Nieuwe halfleren banden met ribben en leren hoekjes en goudopdruk € 225,00 boekverkoper
Des Godsdienstige christens... Leeuwarden, N. S. V. Des Godsdienstige christens betragtingen in zyn eenzaamheyt, vertoont in de verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsten, tot opwekking, bestiering en vertroosting (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1731 Nieuwe halfleren band met ribben, mist register, snede is beetje vies € 40,00 boekverkoper
Kern der christelyke leere,... Francken, Augidius Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van de Hervormden godsdienst (meer info) Rotterdam, Bosch, Burgvliet, Arrenberg, Beman, Losel, Groningen, wed, J. Spandaw, 1776 Nieuwe halfleren band met ribben € 40,00 boekverkoper
Verzameling van eenige oeff... Vermeer, Justus Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelezene verhandelingen, over verscheidene plaatsten des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstyden en Bededagen (meer info) Utrecht, Jan Jacob van Poolsum, 1757 Nieuwe halfleren band met ribben, één preek met rode markering onder texst en in de marge € 40,00 boekverkoper
Melk der waarheit volgens a... Lampe, Frederik Adolf Melk der waarheit volgens aanleidinge van den Heidelbergschen catechismus (meer info) 's Gravenhage, Pieter van Thol/ Amsterdam, Gerrit de Groot en zoon, 1766 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, twee copies erin € 75,00 boekverkoper
De Leere der Waarheid die n... Vermeer, Justus De Leere der Waarheid die na de Godtzaligheid is, voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. Oeffeningen over de Heidelberschen Catechismus. (meer info) Utrecht, N van Vught 1749 en Rotterdam, Losel, Beman, enz.. 1755, 2 verschillende drukken Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
Het Gouden Kleinoot van de ... Outrein, Johannes Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt. (meer info) Amsterdam, Jan Boom, 1738 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, net exemplaar € 65,00 boekverkoper
Des christens eenige Troost... Smyteget, Bernardus Des christens eenige Troost in Leven en Sterven. of verklaringe over den Heidelbergschen Catechismus in LII. Predicatien benevens V. belydenis predicatien (meer info) 's Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol, Middelburg, A. L. en M. H. Callenfels, 1742 Nieuwe halfleren band met ribben, hoeken en goud opdruk, mist één pagina in de voorrede € 70,00 boekverkoper
Hte leeven des Geloofs ten ... Brown, John Hte leeven des Geloofs ten tyde (meer info) Leyden, Johannes Hasebroek, 1736 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 150,00 boekverkoper
Verhandeling van den Heidel... Ferre, Hermannus/ Brinkman, Cornelis. Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus, aangevuld met aantekeningen in de marge, bij de latere drukken hebben ze de aantekeningen niet meer erbij gedaan, betreft 4 delen (meer info) Utrecht, G. van den Brink, Jansz/ wed. S. de Waal, en zoon, 1786 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltje, 4 delen in 2 banden gebonden, schoongesneden, n... € 175,00 boekverkoper
De Geluksaligheyd van den W... Alardin, Kasparus De Geluksaligheyd van den Wegh der Rechtveerdige; alsmede de Fonteyne des Levens, voorgesteld in Eenige Predikatien enz.. (meer info) Amsterdam, J. Borstius, Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, titelpagina is een keer gerepareerd met soort wit... € 40,00 boekverkoper
God in den zondaar verheerl... Kruger, Simon Jodocus God in den zondaar verheerlikt. Zijnde een verhandeling, leerende hoe en op wat wijze Jehovah des zondaars God, goed en Zaligmaker, behoudens Zijne gerechtigheid, Heiligheid en Waarheid, na dem aard enz.. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg 1695 Nieuwe halfleren band met ribben, titelschiltje en leren hoeken, titelprent is copy alzo een pag vo... € 150,00 boekverkoper
Aanmerkingen over den bezwa... Appelius, Johannes Conradus Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, waarbij: het vervolg van Aanmerkingen (meer info) Groningen, J, Spandaw 1762/1763 Nieuwe halfleren band met goudopdruk € 77,50 boekverkoper
Het rechtveerdigend geloof ... Luther, Martin Het rechtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Geesteyke opwekker, voor he... Lodensteyn, Jodocus van Geesteyke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom, voorgestelt in X predikatien (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1716 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
Twaalf leerredenen, uit ver... Kohlbrugge, H. F. Twaalf leerredenen, uit verscheidene schriftuur plaatsen, alle preken voorzien van eigen titelpagina (meer info) Amsterdam, C. A. Spin & zoon, 1847 Nieuwe halfleren band met ribben € 55,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Alle de wercken, vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der Consientie enz.. (meer info) Amsterdam, wed. van Jan Hendricksz Boom, 1669 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje en leren hoekjes, in het begin wat oudere vochtvle... € 150,00 boekverkoper
Het leven van onzen Heiland... Kate Hermansz, Lambert ten Het leven van onzen Heiland Jezus Christus; in-een getrokke uit eene neiuwlyks ondersochte schikking van overeenstemming der Evangelisten, waer in elk byna volkomen zyne orde behoud enz (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion, 1732 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, met één uitvouwbare kaart € 175,00 boekverkoper
De toevlucht en sterkte van... Tuinman, Cornelis De toevlucht en sterkte van het ware christendom in leven en sterven, aangewezen in vijf en vijftig predikatien over de Heidelbergschen Catechismus (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor en Erve G onder de Linden 1739 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, titelpagina is in copie € 125,00 boekverkoper
Al de werken in 2 delen Sluiter, Wilhelm Al de werken in 2 delen (meer info) Rotterdam, M. Wijt & zonen zj (1861) Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes € 95,00 boekverkoper
Salomons raad aan de jeugt,... Fruytier, Jacobus Salomons raad aan de jeugt, om te ontgaan de smarten van te nemen enz booze dagen en lustelooze jaren des ouderdoms, zo als die voor komt enz.. Waarbij: Toegift aan de christen jeugt, om haar te bewegen om Salomons raad gewillig aan (meer info) Rotterdam, Nikolaas Topyn 1740/1738 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, titelpagina eerste werk in copie € 65,00 boekverkoper
De Heydelbergsche Catechism... Hagen, Petrus vander De Heydelbergsche Catechismus, verklaert in twee-en-vijftigh predicatien (meer info) Amsterdam, Johannes va Someren, 1676 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk, titlpagina is sleeds, binnenkant marge zitten 4 gaat... € 55,00 boekverkoper
Godts Beloften, Hem tot hee... Klugkist, Conradus Godts Beloften, Hem tot heerlykheid door ons, Ja ende Amen in Jezus Christus; vertoont in Feest kerkredenen over des Heilants Geboorte te Bethleum met eenigen gevolgen, Opstanding en Hemelvaart, mitsgaders Zendige des Heiligen Geest. enz.. (meer info) Groningen, Jacobus Sipkes, 1736 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 135,00 boekverkoper
Gods genade en vrijmachtig ... Newton, Johan Gods genade en vrijmachtig albestuur, ontdekt in de zeldzame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen, en zonderlinge bekering, van de eerwaardigen heer Johan Newton, voormaals door hem zelven beschreven , in XIV Brieven (meer info) Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1792 NIeuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 70,00 boekverkoper
De Tafel des Heeren, ofte D... Ridderus, Franciscus De Tafel des Heeren, ofte Drie-Weeckse Samenspraek, tusschen Lazarus, Maria en Martha, over de voorbereijdinge tot des Heeren Heylige Avontmael (meer info) Amsterdam, wed. Gijsbert de Groot, 1715 Nieuwe halfleren/suede band met ribben, deel 1 is titelprent in copie, deel 2 titelpagina en pagina... € 95,00 boekverkoper
Gods naam verheerlijkt in C... Erskine, Ebenezer Gods naam verheerlijkt in Christus/ De reise eens gelovige (meer info) Rotterdam, H. van Pelt en A. Douci, 1754/1745 nieuwe halfleren band met titelschiltje, twee werken in één band € 35,00 boekverkoper
Beschouwinge van Zion:ofte ... Lodensteyn, Jodocus van Beschouwinge van Zion:ofte aandagten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het Gereformeerde christen volk, in 2 delen, waarbij; droevige nagedachten over het leven en sterven van Lodensteyn, waabij; beschouwinge van zion of aandachten (meer info) Amsterdam, Hoveker, 1839 Nieuwe halfleren band met titelschiltje, nieuwe letter € 75,00 boekverkoper
Een Nieuw Bundeltje uitgeki... Schutte, Rutgher Een Nieuw Bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen, tendienste aller bond- en gunstgenoten van Jehovah, den Drie-Eenigen, en Algenoegzamen God enz. (meer info) Dordrecht, Johan George Wittich 1744 NIeuwe halfleren ban met ribben en titelschiltje, titelpagina aan de randen wat sleeds, € 85,00 boekverkoper
Vernieuwde en verbeterde Hi... Kulenkamp, Gerardus Vernieuwde en verbeterde Historische School en HuisBybel of kern der Bybelgeschiedenissen enz verrijkt met CXL. Prentverbeeldingen (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1781 Nieuwe halfleren band met ribben, leren hoeken en titelschiltje € 125,00 boekverkoper
De leere der gereformeerde ... Knibbe, David. De leere der gereformeerde kerk, volgens de order van de Heydelbergse Katechismus verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast, vermeerderd, verbeeterd, en voor yder Sondag met een ontleedende tafel verijkt, alsmede een kort onde (meer info) Leyden, Samuel Luchtmans, 1736 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, titelpagina en deels voorwoord de snede slecht, s... € 65,00 boekverkoper
De Alleruitnementste weg om... Eenhoorn, Wilhelmus van De Alleruitnementste weg om Welteleven en Weltesterven. Aangewezen in eenige verhandelingen van de Liefde, met alle desselfs voortreffelyke eigenschappen, ofte verklaring, en toepassende aanmerkingen, over 1 Corinthen XIII. Met taal, enz.. (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor, 1750 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes, zijn schoongesneden, nette set, drie stukken i... € 275,00 boekverkoper
Toetsteen der oprechtheit, ... Flavel, Johannes Toetsteen der oprechtheit, ofte merktekenen van ware Genade en geveinstheit, aangewezen in een praktikale verhandeling over Openbaring III vs. 17, 18 (meer info) Amsterdam, Adriaan Douci 1744 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, stukje uit titelpagina zodat er een paar letters ... € 125,00 boekverkoper
Twee redevoeringen raakende... Owen, John Twee redevoeringen raakende den Heiligen Geest en Zyn werk. De eene van de Geest als Trooster, De andere voor zo veel, Hij is de Auteur van Geestelyke gaaven (meer info) s Gravenhage, Ottho van Thol 1733 Nieuwe halfleren band met ribben € 135,00 boekverkoper
Verhandeling van eenige eig... Comrie, Alexander Verhandeling van eenige eigenschappen des Zaligmakenden geloofs, zynde een verklaring en toepassing van verscheide uitgekipte texten des O. en N. Testaments enz. (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek/ Amsterdam, Nicolaas Byl, 1744 Nieuwe halfleren band met ribben, soms wat oude vochtvlekken maar niet hinderlijk € 45,00 boekverkoper
De staat en geneesing van e... Simons, Joseph De staat en geneesing van een verlaten ziel in het engels beschreven en vertaald door J. Koelman (meer info) Sneek, F. Holtkamp en zonen zj nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 55,00 boekverkoper
Acht Uitmuntende practicale... Smytegelt, Bernardus Acht Uitmuntende practicale Leer-redenen (meer info) Dordrecht, Hendrik de Koning, zj Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, laatste pagina is aan de marge stukjes uit , geen... € 45,00 boekverkoper
tweede Eeuw - getyde van de... Water, Willem te, tweede Eeuw - getyde van de Geloofs- Belevenisse der Gereformeerde van Nederlant gevierd enz... (meer info) Middelburg, Pieter Gillissen, 1762 Nieuwe halfleren band met marmers, bladspiegel is soms wat bruinig maar goed leesbaar € 125,00 boekverkoper
De vernederde en Verhoogde ... Hoek, Kornelus van De vernederde en Verhoogde Kristus, behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden, sterven en begravenis, Opstanding, Hemelvaart, Zittinge aan Gods Regterhand, en Komst ten oordeel (meer info) Amsterdam, Jacob ter Beek, 1725 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, mist 4 blz in register € 95,00 boekverkoper
des Chritens heil en Cieraa... Smytegelt, Bernardus des Chritens heil en Cieraat, voorgestelt in vyf-en-veertig predikatien over Philippensen IV : 7. en Colossensen I vs 22 (meer info) 's Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol/ Middelburg, M. H. en A. L. Callenfels, 1764 Nieuwe halfleren band met ribben en titeschiltje, € 70,00 boekverkoper
Het gruwelijk Sodom gestraf... Mel, Coenraad Het gruwelijk Sodom gestraft, ter waarschuwinge aan Israel voorgesteld; in verscheidene Boet - en Bededags predikatien, benevens de gansche historie van sodom uit Genesis XVIII en XIX (meer info) Nijkerk, I. J. Malga 1861 Nieuwe halfleren band met ribben en marmers, stempel op titelpagina € 55,00 boekverkoper
Historie der Remonstranten,... Regenboog, Jacobus Historie der Remonstranten, kortelyk vervattende de geschiedenissen der Gereformeerde Christenen die men Remonstrant noemt, uit egte gedenkstukken, oude geschriften, en de geloofwaardigste schryveren opgemaakt. (meer info) Amsterdam, Jan doll 1774/1776 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes € 145,00 boekverkoper
Nuttige mengelstoffen, uit ... Molenaar, Simon Nuttige mengelstoffen, uit de Schriften zo des Ouden als des Nieuwen, in eenige Leer-redenen, Schriftmatig verklaart, en ter oeffening van ware Godvrucht aangedrongen (meer info) Amsterdam, Adriaan Douci 1745 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, mist vier blz in het voorwoord € 65,00 boekverkoper
Het MErch der christine Got... Marck, Johannes a Het MErch der christine Got-Geleertheit behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheeden. en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1723 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 85,00 boekverkoper
De Bevestigde christen, aan... Leeuwarden, N. S. V. De Bevestigde christen, aangespoort om het alle yver de Heilig making na te jagen. Ter ontdekking e overtuyging van Uyterlyke belyderen, en laauwe christenen enz (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1743 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Het lied van Moses Deut; XX... Ravesteyn, Henricus Het lied van Moses Deut; XXXII; verss. 1 - 43, waarbij: Redevoering Het zo genaamde Duysent - jarig ryk (meer info) Zwolle, D Rampen en F Clement 1728 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 175,00 boekverkoper
Wederleggine der Sociaensch... Witte, Petrum de Wederleggine der Sociaensche dwalingen, Uyt-gegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis, drie delen in één band (meer info) Amsterdam, Baltes Boekholt en Arent Heuvel 1662 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiljte € 350,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 |