Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 949 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Keur der Verheventste Gezig... Mobachius, Joachim Keur der Verheventste Gezigten, Vertoond aan Jesaias, Ezechiel, Daniel en Johannes. Welke breedvoerig ontvouwd, en met elkanderen vergeleken worden. (meer info) Amsterdam, Gerrit de Groot 1758 Reprint € 75,00 boekverkoper
Voor Bijzondere tijden, van... Mllan, ds F. Voor Bijzondere tijden, van Nieuw jaar t/m Oudjaar (meer info) Ablasserdam, Sola Gratia, 2017 Als nieuw € 10,00 boekverkoper
De ware Wysheit op haren ty... Mill, David De ware Wysheit op haren tyt sprekende, of leer-redenen zynen leerlingen tot een voorbeelt, ook alle heil-begerige zielen, tot opbouwing en bevestiging (meer info) s Gravenhage, Othho en Pieter van Thol 1748 Reprint € 65,00 boekverkoper
Ontslapen in zijn God in Ch... Mieras, ds. M. A. Ontslapen in zijn God in Christus (meer info) Krimpen aan den Ijssel, de Kereraad van de O.G.G in ned Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
XVI. Korte Redenen over 't ... Middelhoven, Daniel van XVI. Korte Redenen over 't Eerste Cap. Jobs. End' Eenighe goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Tweede, Derde, en Vierde Capittelen Jobs. End Eenige goede Gedachten. WAARBIJ: Korte Redenen over 't Vyfde, en Sesde Capittelen Jobs. Met een ac (meer info) Rotterdam, Arnout Leers 1660/1667/1670 Reprint € 60,00 boekverkoper
Portaal des Heren, of een v... Meyer, Gerhard Portaal des Heren, of een verhandeling van de plichten der ouderen, waar te nemen in de opvoedinge van hunne kinderen enz.. (meer info) Groningen, Jacobus Sipkes 1734 Reprint € 30,00 boekverkoper
De Geloovige Rachab. Vertoo... Meyer, Copius De Geloovige Rachab. Vertoont in XVII. Praedicatien over den Text Hebr. Cap. XI. vers 31. (meer info) Groningen, Tjerck Everts 1678 Reprint € 55,00 boekverkoper
Fasciculus, dat is twintig ... Mensonis, Pauli Fasciculus, dat is twintig christelijke en stichtelijke bedenkingen over verscheiden Texten der Heilige Schriftuur, waaronder de geboorte van Christus en avondmaalstijden (meer info) Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1662 REPRINT, Halfleer met ribben € 55,00 boekverkoper
Fasciculus dat is Twintig C... Menso, Paulus Fasciculus dat is Twintig Christelijke en stichtelijke Bedenkingen over verscheiden Texten der Heiliger Schrifture. (meer info) Leeuwarden, Hendrik Rintjes 1662 Reprint € 55,00 boekverkoper
De geopende Genade-Troon, o... Mel, Coenraad De geopende Genade-Troon, of voortreffelijke kerkredenen, voor, bij en na het gebruik des Hoogwaardigen Avondmaals enz.. (meer info) Nijkerk, I. J. Malga, 1861 Originele half linnen banden, knepen wat ingescheurt € 125,00 boekverkoper
Het gruwelijk Sodom gestraf... Mel, Coenraad Het gruwelijk Sodom gestraft, ter waarschuwinge aan Israel voorgesteld; in verscheidene Boet - en Bededags predikatien, benevens de gansche historie van sodom uit Genesis XVIII en XIX (meer info) Nijkerk, I. J. Malga 1861 Nieuwe halfleren band met ribben en marmers, stempel op titelpagina € 55,00 boekverkoper
De lust der Heiligen in Jeh... Mel, Coenraad De lust der Heiligen in Jehovah, of gebede boek. tot nuttig gebruik in allerhande tyden, staaten en gelegenheden enz.. (meer info) Amsterdam, Dirk onder de Linden en zoon, 1794 Latere linnen band met naam op de rug € 50,00 boekverkoper
Reveil-serie, deel 2 Mel, C. Immens, Petrus. Costerus, Florentius Reveil-serie, deel 2 (meer info) Oostburg, Uitgeverij Pieters, zj Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Oostvrieschlandts Kerkelyke... Meiners, Eduard Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse of een Historisch en Oordeelkundig Verhaal. Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorminge, of de jaren 1519. en 1520. tot op de (meer info) Groningen, Laurens Groenewout, en Harmannus Spoormaker 1738/1739 Reprint € 100,00 boekverkoper
Aan het hof, de monarchie o... Meijer, Remco Aan het hof, de monarchie onder Koningin Beatrix (meer info) Amsterdam, Bert Bakker, 1999 Pocket uitgave, net exemplaar € 10,00 boekverkoper
Het spoor van ds Kersten en... Meijer, H Het spoor van ds Kersten en ds Zandt, beginselen voorgestaan en verdedigd door de kamerleden der staatkundige partij blijkende uit citaten bijeengebracht (meer info) Veenendaal, Uitgeverij G. Kool. 1976 Goed exemplaar, pocket uitgave € 5,00 boekverkoper
De toekomstverwachting van ... Meeuwse, drs, C. J. De toekomstverwachting van de nadere reformatie in het licht van haar tijd (meer info) Kampen, de Groot Goudriaan, 1990 Softcover € 4,00 boekverkoper
De Gouden Keten deer Saligh... Mees, Gregorius De Gouden Keten deer Saligheyt, van den H. Geest, door den Apostel Paulus, t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers, van het achste Capitel tot de Romeynen (meer info) Utrecht, J. J. Albers, 1881 Originele linnen band, nieuwe rug erop en de oude er overheen gezet € 40,00 boekverkoper
Seven Godzalige en Christel... Maxeyus, Anthonius Seven Godzalige en Christelijcke Tractaten, over verscheyden Texten der Heyliger Schriftuer. Nu eerst uyt het laetst-gedruckte Engels Exemplaer in 't Nederduyts gebraght door Willem Christiaensz. Van der Boxe. (meer info) Leyden, Abraham van Geervliet 1652 Repirint € 65,00 boekverkoper
Seven Godzalige en Christel... Maxeyus, Anthonius Seven Godzalige en Christelijcke Tractaten, over verscheyden Texten der Heyliger Schriftuer. Nu eerst uyt het laetst-gedruckte Engels Exemplaer in 't Nederduyts gebraght door Willem Christiaensz. Van der Boxe. (meer info) Leyden, Abraham van Geervliet 1652 Reprint € 45,00 boekverkoper
Sleuteldragers, Kosters aan... Mastenbroek, J. Sleuteldragers, Kosters aan het woord uit de GG, GGN, HHK, PKN, OGGiN, CGK, PIG, RK en ELK (meer info) Houten, Uitgeverij den Hertog, Nette staat € 14,50 boekverkoper
Gedenken rond een erfenis, ... Mastenbroek, J. Gedenken rond een erfenis, Gereformeerde gemeente 1907-2007, 52 Mediaties door verschillende dominees van de Gereformeerde Gemeente, voor elke week één, er is rekening gehouden met de gedenkdagen (meer info) Goes, Uitgeverij de Ramshoorn, 2006 Nette staat, twee delen € 16,50 boekverkoper
Katechismus der Natuur, ove... Martinet, J. F. Katechismus der Natuur, over bladeren, dieren de mens enz, in vier delen, (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1778/1779 Originele halfleren banden, (perkament look) met goudopdruk met alle 20 gravures erin , tevens sommi... € 150,00 boekverkoper
Katechismus der Natuur, ove... Martinet, J. F. Katechismus der Natuur, over bladeren, dieren de mens enz, in vier delen, Met gravures (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1778/1779 Halfleer(Perkament look) met goudopdruk, in vier delen € 150,00 boekverkoper
De Verborgenheit van de Eva... Marshal, Walter De Verborgenheit van de Evangelische Heiligmaking, verklaart in eenige praktikale bestieringen (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek, 1739 Origineel perkament, geschreven een keer op schutblad en titelpagina onder het jaartal € 95,00 boekverkoper
Predikatien op Bysondere Te... Marmet, Eduart Predikatien op Bysondere Texten, genomen uyt de heylige Schriftuur. (meer info) Rotterdam, Françoys Hooghstraten 1657 Reprint € 35,00 boekverkoper
Predikatien op bysondere Te... Marmet, E Predikatien op bysondere Texten, genome uyt de Heylige Schriftuur, met een brief aan D. Simon Simonides, vier preken, Numeri 24 vs 17, Jesaja 9 vs 1, Psalm 35 vs 8, Habakuk 2 vs 4 bedienaar des Godlicken Woort in de Francoysche kercke tot London (meer info) Rotterdam, Fraqoys van Hooghstraten, 1657 RERINT - Kunstleer € 30,00 boekverkoper
Kort opstel der christine G... Marck, Johannes a Kort opstel der christine Gotsgeleertheit, tot leeringe der waarheeden en weederleginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn 1720 Origineel leer met ribben een keer overnieuw in de band gezet € 55,00 boekverkoper
Het MErch der christine Got... Marck, Johannes a Het MErch der christine Got-Geleertheit behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheeden. en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1723 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 85,00 boekverkoper
Het Merch der christene Got... Marck a Johannes Het Merch der christene Got-geleertheit, behelzende te gelyk eene korte leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicilaas en Paulus Topyn 1741 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Kort opstel der christene G... Marck, á Johannes Kort opstel der christene Got-Geleertheit. Tot leeringe der Waarheden en wederleggingen der Dwaalingen, getrokken uit de grotere werken (meer info) Rotterdam, Nicolaas en Paulus Topyn, 1738 Nieuwe half perkamenten band € 65,00 boekverkoper
Daniel, 91 samenspraken ove... Mallan, ds. F. Daniel, 91 samenspraken over het Boek Daniel (meer info) Alblasserdam, Sola Gratia, 2007 Nette staat € 16,50 boekverkoper
Uit het zielenleven, Briefw... Mallan, ds F Uit het zielenleven, Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm (meer info) Ede, West-Friese Boekhandel, 1974 Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Mallan, ds F - Daniel Mallan, ds F Daniel (meer info) Sola Gratia, Alblasserdam Nieuw € 18,50 boekverkoper
Godgeleerde onderscheidinge... Maccovius, Johannes Godgeleerde onderscheidingen en wijsgeerige regelen van Johannes Maccovius, in het leven Onderwijzer en Hoogleraar te Franeker, uit het Latijn vertaald door (wijlen) Dirk van der Meer, voor het eerst verschenen in 1658 (meer info) Leeuwarden, H. Bokma, zj Latere Kunstleren band € 35,00 boekverkoper
Zondagsboek voor de huisgez... Maatschappij tot nut van 'T algemeen Zondagsboek voor de huisgezinnen der christenen (meer info) Amsterdam, erven Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon, 1835 Nieuwe kunstleren band € 40,00 boekverkoper
De Schriftuurlyke Geschiede... Luyken, Jan De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond. Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. (meer info) Amsterdam, Wed. Pieter Arentz, en Kornelis vander Sys 1712 Reprint € 45,00 boekverkoper
Het rechtveerdigend geloof ... Luther, Martin Het rechtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Het regtveerdigend geloof v... Luther, Martin Het regtveerdigend geloof verklaart enbevestigt in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Latere kunstleren band € 30,00 boekverkoper
Luthers kleine Catechismus,... Luther, Maarten/ Cramer, J. A. Luthers kleine Catechismus, met eene korte verklaaringe van J. A. Cramer (meer info) Amsterdam, wed. A. D. Sellschop en P. Huart, 1788 Originele papieren band, sleeds € 125,00 boekverkoper
De byenkorf des gemoeds, ho... Luiken, Jan De byenkorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende vyftig konstige figuuren met Goddelyke spreuken en stichtelyke verzen (meer info) Leiden, A. W. Slijthoff, zj Net exemplaar, titel op rug is deels weg, betreft 1 deel € 12,50 boekverkoper
Beschouwing der wereld, bes... Luiken, Jan Beschouwing der wereld, bestaande in vyftig konstige figuren, met Goddelijke spreuken en verzen (meer info) Leiden, A. W. Slijthoff, zj Net exemplaar, titel op rug heeft wat slijtage, is 1 deel, originele band € 15,00 boekverkoper
Byenkorf des gemoeds/ Jezus... Luiken, Jan Byenkorf des gemoeds/ Jezus en de ziel/ vonken der liefde Jezus/ beschouwing der wereld/ (meer info) Leiden, A. W. Slijthoff, zj 4 delen, naam op rug is wat steeds, verder een nette set in originele bandjes € 60,00 boekverkoper
Eens christens onderrichtin... Love, Christopher Eens christens onderrichting/Het kabinet/den yverigen christen - drie werken in één band (meer info) Vlissingen, A van Laren/, 1659/ Amsterdam, Baltus de Wild, 1658 Drie werken in een Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, schoongesneden, geen tekst ger... € 150,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Al de Theologische werken (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Latere kunstleren band, laatste pagina register verstevigd op de snede, met portret € 50,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Alle de wercken, vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der Consientie enz.. (meer info) Amsterdam, wed. van Jan Hendricksz Boom, 1669 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje en leren hoekjes, in het begin wat oudere vochtvle... € 150,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Alle de Theologische Wercken (meer info) Rotterdam, gebr. Huge, zj Originele halfleren band met goud opdruk, band wat sleeds, nieuwe letter € 75,00 boekverkoper
De oude schoolmatres en har... Los, ds P. gzn De oude schoolmatres en hare vrienden, episode uit de geloofsvervolging in het begin der 19e eeuw, door de hoofdredacteur van de vriend van jong en oud. (meer info) Middelburg, uitgeverij Middelburg, 2004 net exemplaar € 4,50 boekverkoper
Wilhelmus á Brakel, ingelei... Los, Dr. F. J. Wilhelmus á Brakel, ingeleid door prof. dr. W. van 't Spijker (meer info) Leiden, uitgeverij J. J. Groen en Zoon, Net exemplaar, soft cover € 6,50 boekverkoper
Vallemonts Historie-saal, b... Lonrain, Pierre le Vallemonts Historie-saal, behelsende de voornaamste gronden van d'Algemene Historie; en tijdkundige vertooning van alle aansienlijke Oude Heerschappyen enz (meer info) Leyden, Boudewijn van der Aa, 1703 Origineel Perkament, klein gaatje in de titelpagina € 185,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 |