Alle boeken van Goedeboeken uit Sliedrecht

Goedeboeken heeft in totaal 14591 boeken

Logo Goedeboeken Verzending bij vooruitbetaling. Verzendkosten bedragen (tenzij anders vermeld) EUR 3,95. Geen porto boven 35,- (alleen NL). Zie onze website www.goedeboeken.nl voor meer goede boeken. In onze ruime winkel in Sliedrecht (300 m2!) vindt u duizenden reformatorische nieuwe en tweedehandsboeken en Bijbels. Dagelijks nieuwe aanvoer!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Kanselbijbel KTB10 met kant... Statenvertaling, Kanselbijbel KTB10 met kanttekeningen *nieuw* nu van € 950,00 voor Leerdam, De Gereformeerde Bijbelstichting Een exclusieve uitgave van de orginele Statenbijbel in één uitvoering: gebonden in eersteklas, don... € 390,00 Goedeboeken button
Salomons sweerdt + Zedige v... Sibema + Petrus Allinga, Bouritium Salomons sweerdt + Zedige verhandeling van de voornaemste verschil-stukken, tusschen de Leeraren van de Gerefomeerde Kerk, en Die haer noemen Leeraren van de Augburgsche Belijdenis --- Scheydende de Remonstrantsche van de rechtsinnige leere : ... Amsterdam, Johannes Rotterdam + Leeuwarden, Hero Nauta, 1725 + 1679, Den sevenden Druk + 1e druk (14) 194 (8) + (76), 276, (6) pag. Gebonden in org. perkamenten band. 8o. In zeer goede staat. € 375,00 Goedeboeken button
The Interpreter's Bible, 12... Buttrick e.o. (Commentary Editor), George Arthur The Interpreter's Bible, 12 volumes complete --- The Holy Scriptures in the King James an revised standard Versions with General Articles and Introduction, Exegesis, Exposition for each book of the Bible. Commentary in twelve volumes New York, Abingdon Press Nashville Bounded with dustjacket. Good condition. € 375,00 Goedeboeken button
Alle de werken, 3 delen com... Perkins, Mr. Wilhelm Alle de werken, 3 delen compleet. *nieuw* --- Van Mr. Wilhelm Perkins, zeer vermaarde, en voortrefflijke Ghod-gheleerde, en getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums, in de Hooghe School, te Cambridge. Amsterdam, Johannes van Zomeren, 1659, reprint Gebonden. Nieuw. Folio. Oude druklettter € 375,00 Goedeboeken button
De CXIden Psalm in sesthien... Alphen, Hieronymus van De CXIden Psalm in sesthien Leer-Redenen ontleed, verklaard en toegepast, waer agter nog gevoegt syn uyt de naegelatene schriften van den selven Autheur, eenige --- Ontledende verklaaringen en aanmerkingen over eenige psalmen als Ps. XXI. Ps. ... Utrecht, Johannes Evelt, 1745 / 1745, 2e / 1e druk (38) 230 + (2) 232 (4) pag. Gebonden in oud halfperkament met gemarmerde platten. 4o. In goede staat... € 375,00 Goedeboeken button
Het geestelyk Bruylofts-lie... Ubink, Theodorus Het geestelyk Bruylofts-lied --- Christus de Koning en zyn geliefde bruyd toegesongen in den XLV Psalm. Uyt oude Gewoontens en Zinne-beelden verklaart en toe-gepast. (meer info) Utrecht, Wilhelmus van Poolsum, 1703, 1e druk (44) 600 (=630) (42) pag. Gebonden in origineel perkamenten band. 8o. In goede staat. Scheurtje in t... € 375,00 Goedeboeken button
Gereformeerd Weekblad, 76e ... Meer, ds. A. Vroegindeweij, ds. H. Visscher e.a., Ds. E. van Gereformeerd Weekblad, 76e tot 104e jaargang compleet --- 76e, 77e, 78e, 79e, 80e, 81e, 82e, 83e, 84e, 85e, 86e, 87e, 88e, 89e, 90e, 91e, 92e, 93e 94e, 95e, 96e, 97e, 98e, 99e, 100e, 101e, 102e, 103e, 104e jaargang 1975-2003 Huizen, Bout en Zonen, 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 / 1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003, 1e druk Gebonden. In goede staat. € 350,00 Goedeboeken button
Set Leren en leven, 5 delen... Cammeraat, P. Set Leren en leven, 5 delen compleet *nieuw* nu van € 385,00 voor --- 5 delen compleet Kampen, De Groot Goudriaan, 2010 Set is nieuw. € 350,00 Goedeboeken button
Bijbel bevattende alle de b... Palm, J.H. van der Bijbel bevattende alle de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, in 3 banden compleet + Volledige aanteekeningen tot de vertaling des Bijbels, 3 delen compleet in 5 banden Leyden, D. du Mortier en Zoon, 1827-1835, 1e druk 1-1220 + 426 + 1-848 + 454 + 614 pag. Compleet met uitvouwbare kaarten. Gebonden in org. banden. In ... € 350,00 Goedeboeken button
De Heerlykheid van het Nieu... Ewald, Wilh. Ernest De Heerlykheid van het Nieuw Jeruzalem: --- Of Schriftmatige Verklaaring van het XXI Hoofdstuk Der Heilige Openbaringe van Johannes, in XVIII. Betragtingen Opengelegt, en aangedrongen, zo ter beschaming als opwekking van het trage Zion van onz... (meer info) Amsterdam, Hendrik Vieroot, 1739, 1e druk (16) 731 (25) pag. Gebonden in org. perkamenten band. 8o. In uitstekende staat. Kleine vochtvlek in ... € 350,00 Goedeboeken button
Gereformeerd Weekblad, 40e ... Visscher, ds. I. Kievit, ds. E. van Meer, ds. A. Vroegindeweij, ds. H. Visscher e.a., Ds. H. Gereformeerd Weekblad, 40e tot 63e jaargang compleet --- 40e, 41e, 42e, 43e, 44e, 45e, 46e, 47e, 48e, 49e, 50e, 51e, 52e, 53e, 54e, 55e, 56e, 57e, 58e, 59e, 60e, 61e, 62e, 63e jaargang 1935-1962 Huizen, Bout en Zonen, 1935 / 1936 / 1937 / 1938 / 1939 / 1940 / 1946 / 1947 / 1948 / 1949 / 1950 / 1951 / 1952 / 1953 / 1954 / 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1959 / 1960 / 1961 / 1962 , 1e druk Gebonden. In goede staat. € 350,00 Goedeboeken button
t Heylig Jaar 1700 Inhouden... Mauritius, Johannes t Heylig Jaar 1700 Inhoudende een Christelyke Gedenk-en-Dank-Pligt --- Wegens onse en onser Lieve Voor-Vaderen Genadige Verlossing uyt de Pauselijke Dienstbaarheyd, toegepast op den Text Exod. 13: v.3 Amsterdam, Thomas Myls, 1700, 1e druk (24) 684 (20) pag. Gebonden in oude halfperkamenten band. 8o. In goede staat. Niet is SGT. Voorzien ... € 350,00 Goedeboeken button
Biblia --- Nederduytse Bijb... Lutherus, M. Biblia --- Nederduytse Bijbel, dat is de Geheele Heylige Schrift, behelzende alle de Boeken des Ouden en Nieuwe Testaments. Uit de Oorspronkelyke Taal in het Hoogduitsch, en daaruit eertyds, door Do. Adolf Visscher, in de Nederduitsche Taal ge... (meer info) Amsterdam, H. Brandt, P. Schouten, J. de Groot en J. Brandt, 1780 768, 132, (6) 261 (2), (6) 160, 161-216 pag. Lutherbijbel met Oude Testament, Apocriefe boeken, Nieu... € 350,00 Goedeboeken button
Verklaring van het Heilig E... Laer, Reynardus toe Verklaring van het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lukas, 3 delen compleet --- Het H. Euangelium beschreven door Lucas, naar het oogmerk en in deszelfs zamenhang verklaart. Nymegen, Henrik Heymans, 1741 / 1741 / 1742, 1e druk (30) 748 (1), (20) 749 (1), (14) 753 (76) pag. Gebonden in origineel perkament. 4o. In zeer goede st... € 350,00 Goedeboeken button
Institutie, ofte onderwiisi... Calvinvm, Ioannem Institutie, ofte onderwiisinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen --- Door: Ioannem Calvinum: wt de Latynsche ende Fransche sprake ghetrouwelick verduytschet. Met den Sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrij... (meer info) Leyden, Ian Paedts Iacobsz. ende Ian Bouvvensz., 1602 (16) 286 (=572) 27, 56 (4) 21 (=42) pag. Gebonden in perkamenten band met bestempeling op platten. F... € 350,00 Goedeboeken button
Ruths, in onderscheiding va... Boskoop, Johannes Ruths, in onderscheiding van Orpa's Moabitische teruggang, merkwaardig geuitte en plegtig gestaafde Keur en Keus ter optocht met Naomi, na Canaan: in drie leerredenen over Ruth 1 vs. 14-17, Waarbij: De begenadigde zondaresse --- Beschouwt, in ... Amsterdam, Nicolaas Byl + Amsterdam, Nicolaas en Cornelis Byl, 1765 / 1768, 1e / 1e druk (12, ret) 195 (1) + (30) 475 (1) pag. Gebonden in org. leren band met ribben en (deels vervaagde) go... € 350,00 Goedeboeken button
De gewigtigste vraag van de... Manger, Willem Lodewijk Pielat, Petrus Tiquet, Jacob Elsner en Albert Voget, Sebald Godfried De gewigtigste vraag van den groten herder der schapen, Jesus, aan de Opzienders zyner Kudde --- Joh. XXI : 15, Overwogen bij de Bevestiging van den WelEerwaarden Heere Willem Lodewyk Pielat, Als Leeraar in de Gemeente J.C. binnen Delft. Neven... (meer info) Delft, Reinier Boitet + Utrecht, Nicolaas van Vucht en Jan van Groeningen, 1749 / 1746 / 258 + (16) 183 pag. Gebonden in halfleren band met ribben en titelschild. 8o. In goede staat. SGT M ... € 350,00 Goedeboeken button
Bijbel met uitleg klein lee... Statenvertaling, Bijbel met uitleg klein leer pilaarsloten *nieuw* --- BMU met berijmde Psalmen (1773) en Formulieren (meer info) Apeldoorn, De Banier, 2016, 1e druk Gebonden in bruine leren band met ribben, koperen pilaarsloten, goudsnee en bijpassende cassette. Ni... € 349,00 Goedeboeken button
De Geestelyke Aaron  --- Of... Ulrich, Johan Jacob De Geestelyke Aaron --- Of Groote Hogepriester over Godts Huis, Jesus Christus dat is Verklaring over het zeventiende Capittel van het Evangelium van Johannes, of Hogepriesterlyk gebedt, in XLVIII Leerredenen. In 't Nederduitsch vertaalt, en ... 's Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol, 1737 (24) 905 (23) pag. Gebonden in halfperkamenten band (met leren titelschild) met gemarmerde platten. ... € 325,00 Goedeboeken button
Beschouwende en praktikale ... Mastricht, P. van Beschouwende en praktikale Godgeleerdheit, 4 delen compleet *nieuw* Snoek, Ermelo, reprint 3556 pag. Gebonden. Boeken zijn nieuw.Naar de uitgave van: Te Rotterdam, Van Pelt e.a., 1749, 4o € 325,00 Goedeboeken button
Verzameling van uitgelezene... Outhof, Gerardus Verzameling van uitgelezene kerkreden --- T zy by vrye en onbepaalde voorkomende Gelegenheden, 't zy in byzondere Tydtsomstandigheden uitgesproken: : beneffens enige Bybelsche Aanmerkingen, over Gen. I.1. Ezech. V.16.17. Spr. XXIII.27. en 28. ... Leiden, Johannes Hasebroek, 1740, 1e druk (12) 445 (2) 265 (27) pag. Gebonden in origineel perkament. 8o. In goede staat. SGT O 133 € 300,00 Goedeboeken button
De redenen van Vreese en Ho... Outrein, Johannes d' De redenen van Vreese en Hope, deel 1 + Gods betuiging tegen Israel (incl. het reukwerk van de gebeden der Heiligen) --- In dese tegenwoordige oorlog ende de vertroostinge en hope der Kerke uit alle de Prophetische geschriften, eerste deel ein... Amsterdam, Gerardus Borstius, 1705 / 1704, 2e / 1e druk (20) 259 + (44) 159 (5) pag. Gebonden in org. perkament. 8o. In zeer goede staat. € 300,00 Goedeboeken button
De Vaandrager, set jaargang... Noteboom (red.), M. De Vaandrager, set jaargang 1922-1940 + 1946-1958 --- Orgaan van den Bond van Nederlands Hervormde Jongelings Vereenigingen op Gereformeerde Grondslag. 11e, 12e, 13e, 14e 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29... Hilversum, Bond van Ned. Herv J.-V. op Ger. Grondslag 32 gebonden jaargangen compleet. In goede staat. € 300,00 Goedeboeken button
Eerste weerelds op- en onde... Til, Salomon van Eerste weerelds op- en onder-gang + Verzameling van enige uitgeleeze predikatien over uitgezochte plaatzen van het O. en N. Testament, beneffens een bondige ontleding van het Lied van Mozes + Afscheids-reden Aan de Gemeente van den Briel --- ... Dordrecht, Dirk Goris en Leiden, Isaak Severinus, 1698 / 1717 / ??, 1e druk (12) 395 + (1) 184 (4) + 60 pag. Gebonden in eenvoudige band. 4o. In redelijke staat. Verdiend nieuw... € 300,00 Goedeboeken button
Stigtelyke Bedenkinge, Onle... Wits, Claes Jacobsz Stigtelyke Bedenkinge, Onledige Ledigheid, Stigtelyke Tydkortinge. Bestaande in Aandagtige Gezangen, Leerlyke Historie Zangs-Gedigten, en Zedige Bruylofts Liederen --- Op nieuws verbeetert / vermeerdert / en verrijkt / met Muziek-Verssen Amsterdam, Isaac van der Putte (8) 461 (3) pag. Gebonden in originele perkamenten band. 8o. In redelijk goede staat. SGT W 203. Voc... € 300,00 Goedeboeken button
Oordeelkundige Aanmerkingen... Mercken, Joannes Casparus Oordeelkundige Aanmerkingen, over het Heylig Lyden van Onzen Heere Jezus Christus, 2 delen compleet --- Waar in, Behalven de verscheydentheyt van de Verzoekingen des Duyvels, Zwaarte des Lydens en menigte van Smaadtheden, ook de diepten Godts ... Dordrecht, Johannes 't Hooft, 1731, 1e druk (62) 690 (2) + (28) 581 (170) pag. Gebonden in org. leren banden met ribben en goudbestempeling. 4o.... € 300,00 Goedeboeken button
Historie der kerken en kett... Arnold, Godfried Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onzes Heeren 1688, --- Waarbij: Het Jaar onzes Heeren 1500 tot 1600, Waarbij: Naadere Verklaaringen over de Historien der Kerken en Ketterijen, 3 delen in... Amsterdam, Sebastiaan Petzold, 1701, Onzydig in 't Hoogduytsch beschreeven, door den Hoog-geleerden Heer Godfried Arnold, Voor deezen Hoog-Leeraar in de Historien tot Giesen. In het Neederduyts vertaald. Vercierd met verscheyde Koopere Plaaten D... (2, titelprent, 30, 72) 858 (=868) (28) pag + (8) 768 + 235 (20) pag. Gebonden in leren banden met r... € 300,00 Goedeboeken button
Zions Vertroosting --- Opge... Gerbade, bedienaar des. H. Evangeliums te Rosmalen, Hermannus Zions Vertroosting --- Opgeslooten in de Prophetie van Zacharias (meer info) Leyden, Frederik Haaring, 1702, 1e druk (32) 252, 376 pag. Gebonden in perkamenten band. 4o. In goede staat. Vlek op titelpagina. SGT G 37 € 300,00 Goedeboeken button
Biografisch lexicon voor de... Nauta (redaktie) e.a., prof. dr. D. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, deel 1 t/m 6 compleet Kampen, J.H. Kok Gebonden. Voorzien van stofomslag. In goede staat. Deel 4, 5 en 6 zijn nog nieuw. € 300,00 Goedeboeken button
Alle de wercken, 2 delen co... D'Espagne, Johan Alle de wercken, 2 delen compleet --- Bevattende vol-geestige en mergh-rijckegedachten van verscheide stoffe. In twee deelen Utrecht, Johannes Ribbius, 1678, 1e druk (11) 128, 350 (32) + 440 (40) pag. Gebonden in originele perkamenten band. 8o. In zeer goede staat. ... € 300,00 Goedeboeken button
Bijbelse keurstoffen, 2 del... Hellenbroek, Abraham Bijbelse keurstoffen, 2 delen compleet --- Bybelsche keurstoffen, Zynde Een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Uit zyne nagelatene Schriften ... Amsterdam, Adrianus Douci, 1735 / 1738, 2e en 2e druk (ret, 56) 1075 (36), (32) 1130 (53). Gebonden in perkamenten banden. 4o. In goede staat. In deel 1 w... € 300,00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 10 delen ... Dachsel, K. Aug. Bijbelverklaring, 10 delen compleet --- Bijbel, of de geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. (Volgens de Staten-overzetting), met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van d... Utrecht, Den Hertog 10 delen compleet. Gebonden. In goede staat. Bovenzijde snede iets gebruind. € 300,00 Goedeboeken button
Getuigenisse der Waarheyd o... Mauritius, Johannes Getuigenisse der Waarheyd of een Zedige Aanspraak --- Van Johannes Mauritius (Gewesene Priester van het Orden der Predik-heeren of Dominicanen) aan alle so genoemde Roomsche Catholijken van dese Vereenigde Provincien: Aan welke hy Reden geeft... Amsterdam, Arnoldus van Ravestein, 1694, 1e druk (86) 512 (38) pag. Gebonden in originele perkamenten band. 8o. In goede staat. SGT M 137. € 300,00 Goedeboeken button
Convuluut met zeldzame werk... Kloeck en Philippus van Sorgen + David Montanus + Anthony de Wolf (lidmaat van de Gereformeerde Gemeente van Fijnaart), Johannes Convuluut met zeldzame werkjes --- Eedische verlustingen, of Geestelijcke gezangen en lof-sangen Vermeerderdt met een Aanhangsel + Het dagelijks leeven van een wel-gesteld christen , uit-gebeeld in verscheide zang-versen en Aanhangzel met het... (meer info) Utrecht, Justus van Stuyvezandt / Delft, Andries Voorstad + Dordrecht, Hendrik de Koning 138 (4) + 109(3) + 92 + 93-107(1) + (8) 157 pag. Gebonden in eenvoudige linnen band. 8o. In goede st... € 295,00 Goedeboeken button
Bijbel met uitleg klein lee... Statenvertaling, Bijbel met uitleg klein leer kloostermodel *nieuw* --- BMU met berijmde Psalmen (1773) en Formulieren (meer info) Apeldoorn, De Banier, 2016, 1e druk Gebonden in bruine leren kloosterband met ribben, goudsnee en bijpassende cassette. Nieuw. Maat 198 ... € 295,00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 10 delen ... Dachsel, K. Aug. Bijbelverklaring, 10 delen compleet --- Bijbel, of de geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. (Volgens de Staten-overzetting), met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van d... Utrecht, Den Hertog 10 delen compleet. Gebonden. In nieuwstaat. € 290,00 Goedeboeken button
Das Evangelium nach Lukas, ... Bovon, Francois Das Evangelium nach Lukas, Teil 1 2, 3, 4 Komplett --- Serie: EKK / Evangelisch Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, deel 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 Zurich/Einsiedeln/Koln, Benziger Verlag und Neukirchen, Neukirchner Verlag, 1989 / 1996 / 2001 / 2009 524 + 556 + 304 + 670 pag. Paperback. In goede staat. ISBN 354523117 / 3788712708 / 3545231275 / 378... € 275,00 Goedeboeken button
Handleiding tot het recht v... Lussing Matthijs Zoon, Jacoba Petronella Winckelman, Johannes Teellinck, Hendrik Handleiding tot het recht verstand en gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal --- Voor, bij en na de bedieninge. Of Redenkavelingen, Meditatien, Gebeden en Gezangen omtrend De voorbereiding en zelfsbeproeving tot, de werkzaamheden bij, en de be... Amsterdam, Johannes Wessing / Amsterdam, Martinus de Bruyn / Utrecht, Henricus van Otterloo , 1776 / z.j. / 1772, 1e / 3e / 2e druk (18, XLIV, 4) 212 (26) + (26) 218 + (10) 90 pag. Gebonden in burgemeestersbandje met ribben en titel... € 275,00 Goedeboeken button
Europa's Lutherdom --- Dat ... Paauw, Andries Europa's Lutherdom --- Dat is Verwonderenswaardige theologische en historische beschryvinge hoedanig de leere der onveranderde Augsburgse geloofs-belydenis na de dood van Lutherus in de Meeste Koningryken Hertogdommen, Graafschappen, Republicq... Amsterdam, Jan Roman de Jonge, 1743, 1e druk (25, XXXIV) 490 pag. Gebonden in oude halfleren band met ribben en titelschild. 4o. In goede staat. ... € 275,00 Goedeboeken button
De Grote Zaligheyt door den... Witt, Cornelius de De Grote Zaligheyt door den Heere eerst Verkondigt, en Bevestigt, --- Ofte Eene Verklaring van den Eersten Psalm, Waar in des zelfs Inhout, Oogmerk, Beleit, en Verbandt met den volgende nader wort ondersogt, de kragt der Spreekwyzen geopent, e... Amsterdam, Adrianus en Johannes Douci, 1725, 1e druk (4, 64, 12) 547 (16) pag. Gebonden in origineel perkament. 8o. In redelijk goede staat. Wormgat in d... € 275,00 Goedeboeken button
Het betamelyke stil zyn en ... Manger, Sebald Godfried Het betamelyke stil zyn en vertrouwen --- Waarin de liefhebbers der zuivere waarheid hunne sterkte vinden, wanneer zy de vyanden van messias' hoogheid bestraffen, andere daartegen waarschuwen en aanmoedigen, om met Verlochening van Alle Scheps... Maestricht, Henricus Landtmeter, 1743 (60, 30) 601 (10) pag. Gebonden in halfperkamenten band met papieren platten. 8o. In goede staat. SG... € 275,00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, set 2 del... Scott, Thomas Bijbelverklaring, set 2 delen *nieuw* --- Deel 1: Genesis tot Jesaja, deel 2: Jesaja tot Openbaring (meer info) Heerenveen, Royal Jongbloed, 2020, 1e druk 4800 pag. Gebonden. Nieuw. ISBN 9789065394194 € 275,00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 10 delen ... Dachsel, K. Aug. Bijbelverklaring, 10 delen compleet --- Bijbel, of de geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. (Volgens de Staten-overzetting), met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van d... Utrecht, Den Hertog 10 delen compleet. Gebonden. In goede staat. A4 ingeplakt i.v.m. jubileum € 275,00 Goedeboeken button
Christus gegeeselt van Pila... Kruiskerken, Adriaan van Christus gegeeselt van Pilatus --- Dat is. Volgens de Roosche gewoonte van zyn Richter gepynigt: Waar door veel licth, na de kragt der grondtale, aan de Heilige Schrift, wegens Christus lyden voor den Romeiunschen Richter Pilatus toegebracht, ... Gorinchem, Jacob van Wyk, 1726, 2e druk (titelprent, 72) 412, 40 (10) pag. Gebonden in half perkamenten band met gemarmerde platten. In goed... € 275,00 Goedeboeken button
De Weldaden van Christus, d... Brouwer, Regnerus De Weldaden van Christus, de eenige Oorsprong van Genade en Saligheyd --- Verhandeld in eenige Leer-redenen over verscheyde uytgelesen Texten des O. en N. Testaments Amsterdam, Gerardus Borstius, 1698, 1e druk (32) 561 (15) pag. Gebonden in oude perkamenten band. 8o. In goede staat. Niet in SGT. Nieuwe schutb... € 275,00 Goedeboeken button
Verhandelinge, van de leere... Breuckeland, Jacobus Verhandelinge, van de leere des genade-verbonds, en deszelfs Huyshoudige. --- Tot bondige vertroostinge, en heiligmakinge. Na den draad der Heidelbergsche Catechismus, met een waarschouwende voorreden, tegens de vals-genaamde mystiken Amsterdam, Jan Klooster en Jan 't Lam, 1739, 5e druk (58) 496 (4) pag. Gebonden in org. perkament. In goede staat. 8o. Perkament op achterplat aan de ran... € 275,00 Goedeboeken button
Samaritane ofte spieghel de... Baltensz., Frans Samaritane ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en Eerbaerheyt + Woordelijcke verklaringhe Van Thien Capittelen in Johanne --- Ofte Ghespreeck van den Heere met het rechtgheloovigh wijf van Samaria (...) ofte woordelijcke verclaringhe van het v... (meer info) Dordrecht, Frans Baltensz., 1648, 1e druk 2 werkjes in 1 band. 51 + 315 pag. 8o. Gebonden in oud halfleren bandje. In goede staat. Pagina's ge... € 250,00 Goedeboeken button
Oeconomia Christiana ofte C... Wittewrongel, Petrus Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe --- Vervat in twee boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-ghesinnen. Naer den regel van het suyvere woort Godts te samen-gestelt / door Pe... Amsterdam, De weduwe van Marten Jansz. Brant, en Abraham van den Burgh , 1661, reprint (94) 840 + (8) 1194 (14) pag. Gebonden in halfperkamenten banden met gemarmerde platten. 4o. In zeer... € 250,00 Goedeboeken button
De onveranderde Augsburgse ... Velten, Jacobus De onveranderde Augsburgse Confessie, en de kleine Catechismus van D. Martinus Lutherus --- Verklaart en toegepast in LVI. predikatien, Door Wylen Do. Jacobus Velten, In syn leven Bedienaar de Goddelyken Woordts n de Gemeente, toegedaan d'Onve... Amsterdam, Weduwe Pieter de Coup en Willem Kuyper, 1738, 1e druk (titelprent, 10, 4) 292 ,361 pag. Gebonden in org. perkament. 4o. In goede staat. Enkele vlekken, ve... € 250,00 Goedeboeken button
Het Hooglied van Salomo Ver... Hellenbroek, Abraham Het Hooglied van Salomo Verklaart en Vergeestelykt, 2 delen compleet Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1725 / 1720, 2e / 1e druk (30), 1118 + 1119-2258 (51) pag. Gebonden in originele perkamenten band met ribben. 4o. In goede sta... € 250,00 Goedeboeken button

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |