Alle boeken van Goedeboeken uit Sliedrecht

zakelijk

Goedeboeken heeft in totaal 16730 boeken

Logo Goedeboeken Verzending bij vooruitbetaling. Verzendkosten bedragen (tenzij anders vermeld) EUR 3,95. Geen porto boven 35,- (alleen NL). Zie onze website www.goedeboeken.nl voor meer goede boeken. In onze ruime winkel in Sliedrecht (300 m2!) vindt u duizenden reformatorische nieuwe en tweedehandsboeken en Bijbels. Dagelijks nieuwe aanvoer!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Groot volkomen moolenboek o... Natrus, Jacob Polly, Cornelis van Vuuren, Jan Punt, Leendert van Groot volkomen moolenboek of naauwkeurig ontwerp van allerhande tot nog toe bekende soorten van moolens, met haare gronden en opstallen, en al het geene verder daar toe behoort, 3 delen compleet --- Eerste deel: Groot volkomen moolenboek of na... Amsterdam, Johannes Covens en Cornelis Mortier, 1734 - 1736, 1e druk Geheel compleet, van unieke eigenaar en in uitmuntende orginele staat! Alleen op afspraak te bezicht... € 5950.00 Goedeboeken button
Mosaize Historie der Hebree... Goeree, Wilhelmus Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, set 4 delen compleet --- Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte. En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem. Door wel... Amsterdam, Willem en David Goeree, 1700, 1e druk 4 delen, (titelprent, portret, 50) 728 (20), (titelprent, 10) 804 (20), (titelprent, 14) 755 (17), (... € 1750.00 Goedeboeken button
Leçons de M. Jean Calvin su... Calvin, M.Iean Leçons de M. Jean Calvin sur le livre des propheties de Daniel --- Recueillies fidelement par Jean Budé et Charles de Jonviller, ses auditeurs : & translatées de Latin en François. Avec une table ample des principales matieres contenues en ce ... (meer info) A Geneve, De l Imprimerie De Francois Perrin, 1569, 2e druk (8), 172, (8) folio. Gebonden in org. perkamenten band. Folio. Band op de knepen gescheurd. Boekblok... € 1200.00 Goedeboeken button
Algemeene Histori, set 17 b... Westerbaen W.Z., Korn. Algemeene Histori, set 17 banden --- Van het begin der Wereld af tot den tengenwoordigen tyd toe, getrokken uit Oorspronkelijke Schrijveren En opgehelderd met Landkaerten, Printverbeeldingen, Tijdrekenkundige en andere Taferelen. Beschreeven d... (meer info) Utrecht, Hermanus Besseling, 1736-1752, 1e druk Gebonden in uniforme originele halfleren banden met ribben en titelschild. In goede staat. Mist deel... € 1200.00 Goedeboeken button
Studiebijbel Nieuwe Testame... Brink, J.C. Bette en A.W. Zwiep (redactie), G. van den Studiebijbel Nieuwe Testament, 17 delen compleet *nieuw* --- Bijbelcommentaar, SBNT dl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Veenendaal, Centrum voor Bijbelonderzoek CvB Gebonden met stofomslagen. Nieuw. € 994.50 Goedeboeken button
Secreet-Boeck + Aenhangsel ... Battum ( Carolus Battus), Carolum Secreet-Boeck + Aenhangsel --- Van veele diversche en Heerlijcke Konsten in veelderley Materien, Met veel Remedien tegen de innerlijcke en uytterlijcke gebreken der Menschen. Uut Latijnsche, Francoische, Hooghduytsche ende Nederduytsche Autheu... Amsterdam, Jan Wilting, 1656 573 (3) pag. Gebonden in org. perkamenten band. In originele en goede staat. Van aantal paginas is b... € 950.00 Goedeboeken button
Wtlegginge Ioannis Calvini ... Calvin, Joannis Wtlegginge Ioannis Calvini op alle de sendtbrieuen Pauli des Apostels: Ende oock op den Sendtbrief tot den Hebreen --- Mitsgaders een schoon Register der voornaemsten spreucken ende aenmerckelijcken plaetsen. Waarbij gevoegd: De commentarien I... (meer info) Leyden, Ian Paets Iacobszoon, ende Ian Bouwenszoon, 1582, 1e druk (10), 397, (16), 68 fol. Gebonden. in perkament. Folio. In goede staat. Perkament op de rug hersteld... € 950.00 Goedeboeken button
Institutio Theologiae Elenc... Turrettino, Francisco Institutio Theologiae Elencticae, 4 delen compleet --- In qua Status Controversiae Perspicue exponitur, Praecipua orthodoxorum argumenta proponuntur & vindicantur, & Fontes Solutionum aperiuntur + De Necessaria Secessione Nostra Ab Ecclesia Ro... Genevae, Samuelum de Tournes, 1679 - 1692 (64) 743 (1) + (32) 792 (35) + (24) 714 (21) + (26) 361, 46, (9)239, (14) (4) 191 (11) pag. Gebonden... € 800.00 Goedeboeken button
Vaderlandsche Historie Verv... Wagenaar, Jan Vaderlandsche Historie Vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de Vroegste Tyden af: uit de geloofwaardigste Schryvers en egt Gedenkstukken zamengesteld, set 21 delen compleet Amsterdam, Johannes Allart, 1e druk Geheel compleet met alle (uitslaande) kaarten, platen en portretten. Gebonden in leren banden € 750.00 Goedeboeken button
Uit den schat des Woords,  ... Diverse predikanten van de Gereformeerde Gemeenten, Uit den schat des Woords, set jaargang 1 t/m 7 + 26 t/m 72 compleet --- Serie Uit den schat des Woords, deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, ... Utrecht, De Banier Gebonden. In goede staat. Totaal 54 prekenbundels met preken van diverse predikanten van de Gereform... € 750.00 Goedeboeken button
Complete Verklaring van de ... Calvijn, Johannes Complete Verklaring van de Bijbel --- Bijbelverklaring van Calvijn in 16 banden compleet incl. Job (meer info) Kampen, De Groot Goudriaan, 2004 Gebonden in roodbruine, kunstlederen banden. In goede staat. ISBN 9061408814 € 750.00 Goedeboeken button
De Zwaarste Plaatzen der Br... Curtenius, Petrus De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, set 4 delen compleet --- In t algemeen beschouwd: en, die voorkomen in den briev aan den Romeinen, meer byzonderlyk opgehelderd, door Petrus Curtenius, (...) Vooraf gaat eene Kerkelyke Redevoering, ... Amsterdam, Gerrit de Groot en Zoon, Wed. G. de Groot en Jan de Groot, 1766 / 1769 / 1773 / 1777, 1e druk (52, 64) 665 (23) + (28) 739 (34) + (24) 720 (35) + (38) 790 (38) pag. Gebonden in originele halfler... € 700.00 Goedeboeken button
De waare Christen + Geloofs... Brakel, Antonius Gottfried Dreas en Augustus Herman Franken, Wilhelmus a De waare Christen + Geloofs-belydenis van de Bezonderheit der Genade Godts + Zegenryke Voetstappen --- 1. De Waare Christen opregte gelovige hebbende Deel aan God in Christus. In tegenstelling van een geveinsde en valsche Huichelaar, of natuur... Amsterdam, Gysbert de Groot + Groningen, Harmannus Spoormaker en Laurens Groenewout + Utrecht, Jan Servaas Bosch, 1712 + 1739 + 1735, 1e / 2e / 2e druk (12) 316 + (26) 154 + (16) 176 + 177-223 pag. Gebonden in oude, halfperkamenten band. 8o. In zeer go... € 700.00 Goedeboeken button
Catalogus van de pamfletten... Knuttel, Dhr. W.P.C. Catalogus van de pamfletten, complete set van 10 delen --- Verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Herdruk, met handgeschreven verbeteringen, aanvullingen en varianten. Met een inleidend essay en een handleiding door H. van der H... Utrecht, HES Publishers, 1978 Gebonden. In goede staat. € 650.00 Goedeboeken button
Studiebijbel Nieuwe Testame... Brink, J.C. Bette en A.W. Zwiep (redactie), G. van den Studiebijbel Nieuwe Testament, 17 delen compleet --- Bijbelcommentaar, SBNT dl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. (meer info) Veenendaal, Centrum voor Bijbelonderzoek CvB, 1e druk Gebonden. In nieuwstaat. € 650.00 Goedeboeken button
Grondig, en Duidelyk onderw... G., *** en ** R. Grondig, en Duidelyk onderwys, in de Heilige God-geleerdheit: + Korte stellingen van de Heilige Godgeleerdheid, tot het behouden van Waarheit en Vrede in de Hervormde Kerk --- Waarin de Zaaken van het allerheiligst Geloov Kort en Klaar zyn Voo... Rotterdam, Hendrik Maronier, 1755 (24) 224 + 267 (5) pag. Gebonden in perkamenten bandje. 8o. In redelijk goede staat. Zeer zeldzaam. € 600.00 Goedeboeken button
Studiebijbel Nieuwe Testame... Brink, J.C. Bette en A.W. Zwiep (redactie), G. van den Studiebijbel Nieuwe Testament, 17 delen compleet --- Bijbelcommentaar, SBNT dl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. (meer info) Veenendaal, Centrum voor Bijbelonderzoek CvB, 1e druk Gebonden. In zeer goede staat. € 600.00 Goedeboeken button
Volkomene Nederlandsche Con... Trommium (Abraham Trommius), Abrahamum Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments --- Volkomene Nederlandsche concordantie ofte woord-register des Ouden Testaments. Vervattende alle de historische boecken van Genesis af tot Esther inclu... Groningen, J. Purmerent en Amsterdam, Gerardus Borstius, 1672 / 1685 / 1691 3 banden compleet. Folio. Gebonden in org. perkamenten banden met ribben. Boekblok in zeer goede sta... € 595.00 Goedeboeken button
Lessen over de Algebra of S... Amelse + I.R. Schmidt, C. Lessen over de Algebra of Stelkunst + Beginselen der Stelkunst + Beginselen der meetkunst, 3 delen compleet --- Bevattende eene korte en duidelijke ontvouwing van de voornaamste grondregels dezer wetenschap, met derzelver toepassing op ondersc... (meer info) Leyden, S. en J. Luchtmans + s Gravenhage en te Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1829 + 1825 + 1824, 1e druk + 2e druk + 2e druk (XVI) 644 (1) + (XV) 402 + (XXXVIII) 200 pag. Gebonden in org. leren banden met ribben, goudbestempe... € 595.00 Goedeboeken button
Schriftuurlijk licht. 5 del... Ridderus, Franciscus Schriftuurlijk licht. 5 delen compleet *nieuw* --- Schriftuerlyck licht, over schijnstrijdende duystere en mis/duyde texten der Heylige Schrifture Snoek, Ermelo, reprint 5 delen compleet. Boeken zijn nieuw. Dit set wordt speciaal voor u gemaakt. De levertijd kan daarom ... € 550.00 Goedeboeken button
De historie van den Waldenz... Perrin, Jean Paul De historie van den Waldenzen --- De historie van den Waldensen, ghedeelt in drie deelen Daer van het eerste handelt van hunnen oorspronck suyver Gheloove ende vervolgingen die sy door geheel Europa, geduerende den tijt van meer als 450. Jaren... Dordrecht, Niclaes Vincensz, 1624, 1e druk 32) 151 + (7) 197 (2) + (8) 93 (3) pag. 4o. Gebonden in origineel perkament. Schoon boekblok. In ze... € 550.00 Goedeboeken button
Keurstoffen uit het boek va... Tuinman, Carolus Keurstoffen uit het boek van Job, 2 delen compleet --- Verklaart en Toegepast. Na zyn overlyden uitgegeven door Joannes Esgers. Amsteldam, Adriaan Wor en erve G. onder de Linden, 1734 / 1737, 1e / 1e druk (8) 839, 840-859 (7) + (16) 718 (24). Gebonden in originele leren banden met titelschild. 4o. In goe... € 550.00 Goedeboeken button
Biblia Hebraica  --- Accura... Leusden, Johannes Biblia Hebraica --- Accuratissima, notis hebraicis et lemmatibus latinis illustrata a Johanne Leusden. Amstelodami, Amsterdam, Josephi Athias, 1667, 2e verbeterde Athias-druk (38), 178, 508, (4) pag. 4 gegraveerde titelpaginas. Gebonden in prachtige (niet org) bestempelde le... € 500.00 Goedeboeken button
Eenige Predikatien tot boet... Dirckx van Wormerveer, Oom Jacob Eenige Predikatien tot boete en beteringe des levens --- In dese droevige tijdt des oorloghs, en gemeene noodt des Vaderlandts, aen alle Landts-genooten in t gemeen en tot Leeringh en vermaningh voorgestelt. n.b. (oorspronkelijk anoniem gepubliceerd), 1673, 1e druk (6) 239 pag. Gebonden in originele perkamenten omslag. 4o. In redelijke staat. Tot pagina 38 wormgat... € 500.00 Goedeboeken button
Kanttekeningenbijbel KTBS25... Statenvertaling, Kanttekeningenbijbel KTBS252z *nieuw* --- Compleet met Psalmen en formulieren Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting en Handboekbinderij Kok Kanttekeningenbijbel. Statenvertaling met Psalmen en formulieren. Antiek leer, goudsnee en 2 zilvere... € 499.00 Goedeboeken button
Huisbijbel M23kph *nieuw* -... Statenvertaling, Huisbijbel M23kph *nieuw* --- Statenvertaling met Psalmen 1773 Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting Gebonden in zwart leer met koperen pilaarsloten en 8 koperen hoeken.Goudsnee. Nieuw. Laatste exempla... € 495.00 Goedeboeken button
Prediking van het Oude Test... Selms, Dr. A. van Prediking van het Oude Testament, 47 delen --- Serie: POT bevat de delen: Genesis (dl 1, 2), Exodus, Leviticus, Numeri (dl 1,2, 3), Deuteronomium (dl 1a, 1b, 2, 3), Jozua, 1 Samuel (dl 1, 2), 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, ... (meer info) Nijkerk, Callenbach Gebonden met alle stofomslagen. Boeken zijn in goede tot zeer goede staat. Psalmen deel 4 is paperba... € 495.00 Goedeboeken button
Verhandeling van het buskru... Hoey Schilthouwer van Oostee, Generaal Majoor Adolf van Verhandeling van het buskruid --- Vertaling van de scheikundige verhandeling over het buskruid van prof. J.L.G. Meineke, uit het Hoogduitsch vertaald. (meer info) Delft, P. de Groot, 1818 103 + 53 psg. Gebonden in org. halfleren band met bestempeling en titelschild. Geheel compleet, ook ... € 450.00 Goedeboeken button
Korte Schets van het Leeven... Bruin / Joannes Gysius, Claas Korte Schets van het Leeven en Sterven der Martelaaren --- Getrokken uit de geschiedenissen van den heere Jkoannes Gysius, beginnende met den kruisdood van onzen zaligmaker Jezus Christus, en eindigende met de vervolging in Piemont. Verrijkt m... Amsteldam, Jan Blom, 1719 (22) 303 (4) pag. Gebonden in eenvoudige halflinnen band (matige staat). Boekblok compleet met alle ... € 450.00 Goedeboeken button
Al de werken 4 delen in 2 b... Josephus, Flavius Al de werken 4 delen in 2 banden --- Alle de werken behelzende twintigh boeken van de Joodsche oudheden, het verhaal van zyn eigen leven, de historie van de oorlogen der Jooden tegens de Romeinen, de twee boeken tegens Apion, en zyne beschryvi... Amsterdam, Pieter Mortier/Joannes Oosterwyk + Amsterdam, Gerard Onder de Linden en Delft, Reinier Boitet, 1722 + 1726 (titelprent, 30) 482 + 483-782 (30) + 113 (11) (band 1), (titelprent, 2, portret, 2, portret, 44) 65... € 450.00 Goedeboeken button
The English Catechisme Expl... Mayer, John The English Catechisme Explained --- Or, A Comentarie on the Short Catechime set forth in the Book of Common Prayer. Wherein divers Necessarie Questions touching the Christian Faith are inserted, moderne Controuersies handled, doubts resolved,... London, Aug. Mathewes, Iohn Marriot., 1623, The thirth edition reviewed (30) 575 pag. Bounded in org. vellum. 4o. Good condition. Wormgaatjes in de marge van pag. 254-280. € 450.00 Goedeboeken button
Het wedervaren der Kerke --... Breukeland, Jacobus Het wedervaren der Kerke --- Onder de Huyshoudinge der Belofte, en boven ingekomen wet: Vertonende de Redelijkheid en Goddelijkheid van de heiligende en vertroostende Leere der Genade onder de selve. Tot overtuiginge en beschaamdmakinge van de... Middelburg, Willboord Eling, 1719 (8) 732 (4) pag. Gebonden in org. perkament. 8o. In zeer goede staat. Schoon boekblok. SGT B 698. Vr... € 450.00 Goedeboeken button
Bijbel in Statenvertaling, ... , Bijbel in Statenvertaling, met 2 zilveren sloten --- Uitvoering GBS, kleursnee, major formaat Levertijd enkele weken. € 417.00 Goedeboeken button
Lijkreden over Frederik van... Immens + Frederik van Houten + Lambertus Myseras, Petrus Lijkreden over Frederik van Houten + Geestelijk Huwelijksverzoek + Geestelijke gezangen en gedichten + Enige uitmuntende oefeningen en predikatien + Der vromen ondervinding + Eens Christens opmerking --- Lyk-reeden over Frederik van Houten + G... Amsteldam, Jacobus Borstius + Middelburg, Johannes op Somer + Amsteldam, Jacobus Borstius + Middelburg, Willeboord Eling + Middelburg, Martinus Merkse + Middelburg, Wed. Martinus Merkse, 1711 + 1712 + 1712 + 1721 + 1720 + 1724, 2e / 1e / 2e / 1e... (16) 96 + 93 + 142 + (12) 244 + (8) 184 + (6) 128 + (4) 143 pag. Gebonden in perkamenten band. 8o.Ge... € 400.00 Goedeboeken button
Nieuwicheyt des pavsdoms --... Moulin sr., Pierre du Nieuwicheyt des pavsdoms --- Gestelt tegen doudheyt van t rechte Christendom, tegen het boeck vande heer cardinael van Perron, geintituleert Replijke ofte weder-antwoorde, op de antwoorde vanden doorluchtigen Coning, Jacobus I Coning van Groot... (meer info) Utrecht, Gijsbert van Zijll, 1658, 1e druk (52, 12) 203, 210, 540 (48) pag. Gebonden in org. perkament. 4o. In redelijk goede staat. Compleet. ... € 400.00 Goedeboeken button
De Saambinder, 25e tot en m... Kersten e.v.a., Ds. G.H. De Saambinder, 25e tot en met de 85e jaargang, complete en gebonden jaargangen --- M.u.v. jaargang 31. De Saambinder, 1946 - 2007 Gebonden. In goede staat. € 400.00 Goedeboeken button
Verklaring van de brief van... Hulsius, Paulus Verklaring van de brief van den apostel Paulus aan den Hebreen, 2 delen compleet --- In hondert en vyf kerkredenen in de academiekerk van Groningen uitgesproken. Na zyn overlyden uitgegeven voor Johannes Wilhelmius Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1725, 1e druk (86) 672 + (2) 630 (17) pag. 4o. Gebonden in org. leer met ribben en goudbestempeling. Aan onderzij... € 400.00 Goedeboeken button
Leer uit Jesus mond of prak... Bruin, Franco de Leer uit Jesus mond of praktyk-leer, set 2 delen compleet --- Aangaande het Koninkryke Gods, en het waren bestaan, ... vertoont in XXVI leerredenen uit de Evangelische geschriften Utrecht, Jan Servaas Bosch, 1764 / 1765, 1e druk (8) 672 + (4) 675 (29) pag. Gebonden in oude halfleren banden met ribben met titelschild. 4o. In goe... € 400.00 Goedeboeken button
Daniels IXe hoofdstuk en by... Alphen, Hieronymus van Daniels IXe hoofdstuk en bysonder de LXX Jaaren Der Babylonische Verwoestingen, En de LXX Weeken Bestemd Ter aanbrenginge van het Waare Heyl, Over Daniels Volk en de Heylige Stad --- Verklaard, En de Gronden der Tyd-reekeninge aangeweesen, Doo... Amsterdam, Jacobus Borstius, 1716, 1e druk (38) 400 (32) + (8) 466 (22) pag. Gebonden in oud halfleren band met ribben en gemarmerde platten. 4... € 400.00 Goedeboeken button
Verklaring over de profetie... Greenhill, William Verklaring over de profetie van Ezechiel, deel 1, 2, 3 --- In de Nederduitsche Taale overgezet, en door ingevlochte opmerkingen &c. verrykt door Gothofredus Clermont en Jacobus van Ostade s Gravenhage, Pieter van Thol, 1732 / 1733 / 1734, 1e druk (32, 48) 802 (34) + (28) 942 (34) + (38) 1043 (39) pag. Gebonden in halfleren banden. 4o. In goede s... € 400.00 Goedeboeken button
Verhandelingen over de jaar... Schutte, Rutger Verhandelingen over de jaarweeken van Daniël --- Zeventig weeken van Jerusalems herbouwinge : en eene week van dezelfs verwoestinge Amsterdam, Wed. Loveringh en Allart en Joh. Wessing, Willemsz., 1776, 1e druk XLIV 2) 291 (1) + LXXXIV, 8) 342N (10) pag. Gebonden in originele perkamenten band. SGT 246. In zeer... € 400.00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 17 delen ... Patrik, Polus en Wels, Bijbelverklaring, 17 delen in 18 banden compleet --- De orginele editie van de verklaring van de Bijbel Amsterdam, I. Tirion, 1750 - 1759 17 delen in 18 banden compleet. Gebonden in licht beschadigde halflinnen en halfleren banden. In red... € 400.00 Goedeboeken button
De CXIden Psalm in sesthien... Alphen, Hieronymus van De CXIden Psalm in sesthien Leer-Redenen ontleed, verklaard en toegepast, waer agter nog gevoegt syn uyt de naegelatene schriften van den selven Autheur, eenige --- Ontledende verklaaringen en aanmerkingen over eenige psalmen als Ps. XXI. Ps. ... Utrecht, Jacobus van Lanckom en Johannes Evelt, 1735 / 1745, 1e / 1e druk (38) 230 + (2) 232 (4) pag. Gebonden in origineel perkament met gemarmerde platten. 4o. In goede sta... € 400.00 Goedeboeken button
De Wetenschappelijke Biogra... Diverse, Schrijvers De Wetenschappelijke Biografie, set 42 delen --- Set bevat de delen: deel 2 Galilei, deel 5 Newton, deel 7 Huygens, deel 10 Leibniz, deel 11 Heisenberg, deel 12 Copernicus, deel 13 Fermat, deel 15 Da Vinci, deel 16 Archimedes, deel 18 Linnaeus... Diemen, Veen Magazines i.s.m. Natuurwetenschap & Techniek, 2003 e.v., 1e druk Gebonden met stofomslagen. In nieuwstaat. € 400.00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 9 delen c... Henry, Matthew Bijbelverklaring, 9 delen compleet *nieuw* --- Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament, compleet met de Bijbeltekst van de Statenvertaling Barneveld, Gebr. Koster, 2017 7600 pag. Gebonden in 9 donkergroene banden. Boeken zijn nieuw. ISBN 9789055519620. € 399.00 Goedeboeken button
Historische doop, avondmael... Ridderus, Franciscus Historische doop, avondmael en discipline --- Van de tijden Christi af vervolgens tot den Jare 1672. : Vertoonende ontrent de selvige, de Instellinge, Leere, Gebruyck, Ceremonien, Omstandigheden, Voorvallen, Dwalingen, Verbasteringen, verhaeld... Amsterdam, Gerardus Borstius, 1672, 1e druk (32) 792 (8) pag. 8o. Gebonden in perkamenten band. In goede staat. Schutladen vernieuwd. € 395.00 Goedeboeken button
De Enge Poorte, ofte, Predi... Poppium (Poppius), Eduard De Enge Poorte, ofte, Predicatien Over eenighe voortreffelijcke Texten, ofte Spreucken der heyligher Schrifture --- In de welcke voornemelijck ghehandelt wordt 1. Van de gheboden Godts ende Christi, die de mensche ghehoorsamen moet, om saligh ... Goude, Jasper Tournay, 1616, 1e druk (24) 538 (6) pag. Gebonden in oud halfperkament. 4°. In redelijke staat. Plaatselijk vochtvlekken, ... € 395.00 Goedeboeken button
Al de werken van de familie... Teellinck, Willem, Maximiliaen Al de werken van de familie Teellinck, set 20 werken in 10 banden Urk, Willem Teellinck fonds, 1978, reprint Gebonden in halfleren banden met gemarmerde platten. 4o. In zeer goede staat. Serie nummer 102 van d... € 395.00 Goedeboeken button
Zakbijbel H32a2z *nieuw* --... Statenvertaling, Zakbijbel H32a2z *nieuw* --- Compleet met Psalmen en formulieren Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting Herenzakbijbel. Statenvertaling met Psalmen en formulieren. Antiek leer, goudsnee en 2 zilveren slot... € 390.00 Goedeboeken button
Zakbijbel H32da2z *nieuw* -... Statenvertaling, Zakbijbel H32da2z *nieuw* --- Compleet met Psalmen van Datheen en formulieren Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting Herenzakbijbel. Statenvertaling met Datheenpsalmen en formulieren. Antiek leer, goudsnee en 2 zilver... € 390.00 Goedeboeken button

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |