Alle boeken van Goedeboeken uit Sliedrecht

Goedeboeken heeft in totaal 14660 boeken

Logo Goedeboeken Verzending bij vooruitbetaling. Verzendkosten bedragen (tenzij anders vermeld) EUR 3,95. Geen porto boven 35,- (alleen NL). Zie onze website www.goedeboeken.nl voor meer goede boeken. In onze ruime winkel in Sliedrecht (300 m2!) vindt u duizenden reformatorische nieuwe en tweedehandsboeken en Bijbels. Dagelijks nieuwe aanvoer!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Biblia --- Dat is de gantsc... Statenvertaling, Biblia --- Dat is de gantsche Heylige Schrifture. vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.... Amsterdam, Nederlandsche Bijbelcompagnie, J. Brandt en Zoon, Wed. F.G. onder de Linden, N. de Gijselaar P.Z. en P. Proost, 1870 Complete Bijbel met Oude en Nieuwe Testament met Psalmen, Gezangen en Formulieren. Gebonden in org. ... € 180,00 Goedeboeken button
Uitgelezene Vervolgstoffen,... Beukelman, Joannes Uitgelezene Vervolgstoffen, set 2 delen compleet --- Uitgelezene Vervolg-stoffen uit de H. Schriften des O. en N. Testaments: of negentig Leerredenen over Gen. VI : 1-9, Exod. III geheel. Levit. XIV : 2-7. Levtl XVI. geheel. Psalm XXIII geheel... 's Gravenhage, Jan Abraham Bouvink, 1777, 1e druk (8) 524 + (2) 525-1076 pag. Gebonden in eenvoudige halflinnen band met gemarmerde platten en gemarme... € 175,00 Goedeboeken button
Versamelde werke, deel 1, 2... Murray, Dr. Andrew Versamelde werke, deel 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 --- Deel I: Die Geloofslewe, deel II: Die moderne ongeloof, deel III: Die werk van die Heilige Geest, deel IV: Die Gebedslewe, deel VI: Die Sendingsvraagstuk, ,deel VII: Die vereniging van die gel... Stellenbosch, Die Christen-Studentevereniging van S.A., 1942-1945 Gebonden. In goede staat. In sommige delen aantal pagina's met onderstrepingen. Zeldzaam. 8 delen va... € 175,00 Goedeboeken button
Salomons sweert, scheydende... Sibema, Bouritius Salomons sweert, scheydende de Remonstrantsche van de rechtsinnige leere --- I. De bewegende oorsake der verkiesinge. II. De verwerpinge. III. De doodt Christi. IV. De werckinge Godts in de bekeeringe. V. De volherdinge der heyligen : tot noot... Amsterdam, Wed. van Marten Jansz. Brandt in Compagnie met Abraham van den Burgh, 1660, 5e druk (16) 192 pag. Gebonden in nieuwe perkamenten band. 8o. In goede staat. Nieuwe schutbladen. SGT S 285... € 175,00 Goedeboeken button
Het leeven van Elizabeth ko... Leti, Gregorius Het leeven van Elizabeth koninginne van Engeland, deel 1 --- Behelzende haare ongemeene hoedanigheden en groot verstandt nevesn haare wijze en voorzichtige regeering, onder welke 't Koningrijk van Engeland meer als onder iemant van deszelfs Ko... Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1720, 3e druk: zynde deeze uitgaave in stijl en taal zeer veel verbeetert (16) 512 (24) pag. Gebonden in org perkament. In zeer goede staat. Compleet met 8 gravures € 175,00 Goedeboeken button
Het wezendlyke heil uit God... Claessen en Johannes Boskoop, Johannes Het wezendlyke heil uit Gods kastydingen voor hem, die aan de verdiensten van Christus deel heeft, in drie kerkredenen vervat, Waarbij: Ruths, in onderscheiding van Orpa's Moabitische teruggang, --- Merkwaardig geuitte en plegtig gestaafde Ke... Utrecht, J.C. ten Bosch en Amsterdam, Nicolaas Byl, 1767 / 1765 , 1e / 1e druk 64 + (8) 195 (1) pag. Gebonden in halflinnen band. 4o. In redelijke staat. SGT C 58. Tweede werk nie... € 175,00 Goedeboeken button
Biblia --- Dat is de gantsc... Statenvertaling, Biblia --- Dat is de gantsche H. Schrifture. vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.... Amsterdam, Ph. Losel, H. Brandt, D. onder de Linden, G. de Groot, P. Schouten, de Wed. O. van Grafhorst, 1768 Kerkbankbijbel met Psalmen (Amsterdam, Erven de Wed. J. Ratelband en J. Bouwer 1774, berijming 1773)... € 175,00 Goedeboeken button
De Zegepralende Christus of... Hase, Cornelius de De Zegepralende Christus of de Tweede Psalm --- In sijn natuurlijken t'samenhang en vollen sin der Goddelijke wijsheyd, die in de kracht en beteekenisse der woorden verborgen leyt, door vergelijkinge der Schriften verklaart. Waar by gevoegt is... Utrecht, Willem en Jacob van Poolsum, 1708, 2e druk (8) 326 pag. Gebonden in met wit folie beplakte band. 8o. In goede staat. DLV H 11 € 175,00 Goedeboeken button
Het gekroockte Riet en de g... Sibs, Richard Het gekroockte Riet en de glimmende Vlas-wiecke (meer info) Utrecht, Wed. Pieter van der Veer, 1740 (12) 284 pag. Gebonden in oud kartonnen bandje met plakband over de rug. 12o. In redelijke staat. Mi... € 175,00 Goedeboeken button
De XXVste Psalm --- In eene... Brouwer B.z., Petrus De XXVste Psalm --- In eene Doorgaande Verklaaring. Als mede Psalm LXXXIV, Jezaj. XXXII, en Luk. V, in Leerredenen Dordrecht, Pieter van Braam, 1769, 1e druk (14) 632 pag. Gebonden in org. perkament met koperen slot. 8o. In zeer goede staat. € 175,00 Goedeboeken button
Kontekstueel, jaargang 1 tm... Jong (redactiesecretaris), drs. P.L. de Kontekstueel, jaargang 1 tm 18 compleet --- Tijdschrift voor gereformeerd belijden nu Uitgaande van het Landelijk Overlegorgaan Ph.J. Hoedemaker, Forum voor Gereformeerde Theologie in de Nederlands Hervormde Kerk, 1986 - 2005, 1e druk Geheel compleet. In goede staat. Jaargang 1 en 2 gebonden. Jaargang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,... € 175,00 Goedeboeken button
De Rigteren Israels, waarbi... Burmannus, Franciscus De Rigteren Israels, waarbij Samuel --- Ofte Uitlegginge ende betragtinge van de boeken Josua, der Rigteren ende Ruth, Waarbij Samuel, ofte Uitlegginge ende betragtinge der Boeken Samuels Utrecht, Cornelis Jacobsz Noenaart , 1675 / 1678, 1e / 1e druk (32) 365 (23) + (36) 624 (39) pag. Gebonden in originele perkamenten band. 4o. In redelijk goede sta... € 175,00 Goedeboeken button
De Heerlykheit der Rechtvaa... Vollenhove, Joannes De Heerlykheit der Rechtvaardigen --- Met de zekerste Toevlugt tot de Hoogste Rechtvaardigheit breder vertoont in XIV predikaatsien. Waarbij gebonden: Ewige Bestendigheit van Godts Woort, vertoont in een Slotpredikaatsie over I. Pet. I. 25. 's Gravenhage, Abraham de Hondt, 1706, 1e druk (28) 614, (6) 40 (16) pag. Gebonden in org. perkamenten band. 4o. In redelijk goede staat. Wat los i... € 175,00 Goedeboeken button
De heerlykheid Van die geen... Wesel, Adrianus van De heerlykheid Van die geen, die Geregtveerdigt zyn in Jesu Christo. --- In de verklaring over het vyfde Cap. des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen. Waar agter gevoegt is Een uytbreiding over eenige bysondere Texten des H. Schriftuure, als Rom... Amsterdam, Gerardus Borstius, 1706, Den tweeden druk (24) 554 (10) pag. Gebonden in kunstleren band. 4o. In goede staat. SGT W 65. Laatste 20 pagina's vo... € 175,00 Goedeboeken button
Vier boecken van de Versche... Wits (Witsius), Hermannus Vier boecken van de Verscheyden bedeelinge der verbonden Gods met de menschen --- In het Nederduitsch overgeset door Martinus van Harlingen, Predikant tot Hoorn Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1736, Vierde druk, met de laatste Latijnsche vergeleken, Vermeerdert en Van zeer veele drukfauten gesuiverd (20) 948 (30) pag. Gebonden in oude halfleren band met titelschild. 4o. In goede staat. SGT W 243 € 175,00 Goedeboeken button
Exercitationes Sacræ in Sym... Witsii, Hermanni Exercitationes Sacræ in Symbolum quod Apostolorum dicitur et in Orationem Dominicam Franequere, Johannem Gyselaar, 1689, Editio secunda, ab auctore recognita & aucta (24) 535 (17) + 242 (6) pag. Gebonden in org leren, gestempelde band. Boek is in goede staat. Klein ... € 175,00 Goedeboeken button
Nuttige Mengelstoffen --- E... Hellenbroek, Abraham Nuttige Mengelstoffen --- En Gods getrouwe Waarschouwinge door den Propheet Jeremia, Aan gansch Juda en Jeruzalem, In deszelfs Oogwit, Schriftmatig Verklaard, en ter Oeffeninge der ware Godvrugt Toegepast. Uit zyn nagelatene Schriften in 't li... Amsterdam, Adrianus Douci, 1742 (46) 676 (22) pag. Gebonden in nieuwe leren band met ribben en titelschild. 4o. Titelpagina in rood ... € 175,00 Goedeboeken button
Bijbelse keurstoffen --- Bi... Outrein, Johannes d' Bijbelse keurstoffen --- Bibelsche keur-stoffen of Schriftmatige verhandeling van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift Amsterdam, Gerardus Borstius, 1702, 1e druk (titelprent, 30) 535 (25) pag. 8o. Gebonden in originele perkamenten band. In zeer goede staat. € 175,00 Goedeboeken button
Luthers Evangelien-Auslegun... Luther, Martin Luthers Evangelien-Auslegung, 5 Teile Komplett --- Band 1: Weinachts und Vorgeschichten, Band 2: Mattheus Evangelium Kapitel 3-25, Band 3: Markus Kap. 1-13 Lukas Kap. 3-21, Band 4: Johannes Kap. 1-17, Band 5: Passions und Ostergeschichten Gottingen, VandenHoeck & Ruprecht, 1969, 4e auflage 318 + 890 + 391 + 637 + 489 pag. Gebonden met stofomslag. In zeer goede staat. € 175,00 Goedeboeken button
Lusthof van Christelyke Dan... Willink, Daniel Lusthof van Christelyke Dank- en Beedezangen, begreepen in twee deelen Amsterdam, Hendrik vande Gaete, 1715, 1e druk (2, titelprent, 44) 280 (6) pag. Gebonden in origineel perkamenten band. 8o. In zeer goede staat. SG... € 175,00 Goedeboeken button
Luister en Cieraad van de M... Wesel, Adrianus van Luister en Cieraad van de Messias --- Vertoond uit eenige Plaatsen der H. Schrift. Nevens Een uitbreiding over eenige andere Bybel-Stoffen Amsterdam, Gerardus Borstius, 1698, 1e druk (22) 570 (13) pag. Gebonden in kunstlederen band. 4o. In goede staat. SGT W 66. Eerste 12 pagina voc... € 175,00 Goedeboeken button
Kort verhaal der Reformatie... Water, Jona Willem te Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe --- Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: begonnen door den wel eerwaarden heer Willem te Water, in zyn leven predik... Middelburg, Pieter Gillissen, 1766, 1e druk (4) (XVIII) 480, 117 (11) pag. 4o. Gebonden. in org. halfleren band met ribben en titelschild. Gemar... € 175,00 Goedeboeken button
Kerk-Reede over Hebreen XII... Streso + Bernardinus de Moor, Zacharias Jacobus Kerk-Reede over Hebreen XIII. 20, 21 + Levi's Leer-ampt en Offer-werk + De Zoon der Vermaninge en Vertroostinge --- Uitgesproken door Zacharias Jacobus Streso, Nu rustend Predikant in de Gemeinte Gods te Leyden, Tot besluit van zynen gewoonen ... Leyden, Adrianus Bontes, 1755, 1e druk (4) 29 (3) + (8) 136 + (12) 85 (1) pag. Gebonden in halflinnen band met gemarmerde platten. 4o. In r... € 175,00 Goedeboeken button
Zevenderlei gezicht op in d... Ridderus, Franciscus Zevenderlei gezicht op in de historie van het lijden en sterven onzes Heeren Jezus Christus --- Sevenderley gesichte in de historie van het lyden en sterven onzes Heeren Jezus Christi, Vertoonende 1. De Tafel der Texten. 2. De Sleutel der Swar... Rotterdam, Joannes Borstius, 1673, 1e druk (8) 497 + (4) 468 pag. Gebonden in oude halfleren, aan boven en onderzijde afgesleten band. Boekblok... € 170,00 Goedeboeken button
Het Nieuwe Testament --- Al... Statenvertaling, Het Nieuwe Testament --- Alle Boeken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. UIt de Grieksche Tale in onze Nederlandsche Tale getrouwelijk overgezet Amsterdam, Nederlandsche Bijbelcompagnie, J. Brandt en Zoon, de ErvenWed. F.G. onder de Linden, N. de Gijselaar P.Z. en P. Proost, 1840 Bijbel (Nieuwe Testament) met Psalmen, Gezangen en Formulieren. Gebonden in org. roodbruine leren ba... € 170,00 Goedeboeken button
Exegetica Opera, Latina, 38... Lutheri, D. Martini Exegetica Opera, Latina, 38 delen in 15 banden --- Curavit Chrisoph. Steph. Theoph. Elsperger Erlangae, Sumtibus Caroli Heyderi, 1829 38 delen gebonden in 15 banden. De boekblokken e.d. zijn in zeer goede staat, alleen de ruggen zijn ... € 170,00 Goedeboeken button
De Institutie *nieuw* --- V... Calvijn, Johannes De Institutie *nieuw* --- Vertaling C.A. de Niet Houten, Den Hertog, 2009, 1e herziene druk 776 + 781 pag. Gebonden met losse stofomslag. Boeken zijn nieuw. ISBN 9789033122002 € 169,50 Goedeboeken button
Het zien op Jezus --- Het s... Ambrosius, Isaac Het zien op Jezus --- Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen saligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor... Amsterdam, Joannes Boekholt, 1683, 2e druk (10) 916 (10) pag. Gebonden in org. perkament, aan boven en onderzijde gerafeld. Boekblok in redelij... € 165,00 Goedeboeken button
Heilige feeststoffen, set 2... Francken, Aegidius Heilige feeststoffen, set 2 delen compleet --- Ofte verhandeling van's waerelds Heilands geboorte : vesnydenis, opstanding en hemelraerd, beneffens de uitstorting des H. Geestes volgens het verhaelder Evangelisten, met eenige daer toe voor ber... Dordrecht, Frederik Outman, 1742 (titelprent, 56) 896 + (2) 897-1822 (16) pag. Gebonden in halfperkamenten banden. 8o. In redelijk g... € 165,00 Goedeboeken button
Vyfthiende en negen volgend... Plevier, Johannes Vyfthiende en negen volgende Psalmen uit het Boek der Psalmen --- Verklaardt en naar tyds geleegenheid tot gebruik gebragt. Middelburg, Pieter Gillissen, 1760, 1e druk (16) 818 (32) pag. Gebonden in halfleren band met ribben en titelschild. 4o. In zeer goede, schone s... € 160,00 Goedeboeken button
De Bijbel, door beknopte ui... Nuys Klinkenberg en Ger.Joh. Nahuys , J. van De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen verklaerd, 25 delen --- Door J. van Nuys Klinkenberg en Ger.Joh. Nahuys. Bijbelverklaring van... Amsterdam, Johannes Allart, 1780-1795 25 delen, deel 1 en 19 ontbreekt. Gebonden in halflinnen uniforme banden met gemarmerde platten. In ... € 160,00 Goedeboeken button
Kanttekeningenbijbel KTB45 ... Statenvertaling, Kanttekeningenbijbel KTB45 *nieuw* --- Compleet met Psalmen en formulieren Leerdam, Gereformeerde Bijbelstichting Kanttekeningenbijbel. Statenvertaling met Psalmen en formulieren. Zwart leer, goudsnee. Maat 14,6 x ... € 150,00 Goedeboeken button
De Kerk in Nederland Bescho... Honert, Joan vanden De Kerk in Nederland Beschouwd, en tot Bekeering Vermaand --- Waarby gevoegd is eene Verhandeling van deselve Stof, door Jeremias Hollebeek Leiden, Samuel Luchtmans en Soon, 1746, 1e druk (6) 582 + 48 pag. Gebonden in originele perkamenten band. 8o. In goede staat. SGT H 584 en H 500. Pl... € 150,00 Goedeboeken button
Eene beschouwing van het ve... Boston, Thomas Eene beschouwing van het verbondt der genade --- Uit de heilige gedenkschriften : Waar in de onderhandelende persoonen, die dat verbondt hebben aangegaan, hoe en wanneer het gemaakt zy, deszelfs deelen, zoo wel voorwaardelyk als beloovende, en... (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek en Amsterdam, Nicolaas Byl, 1741, 1e druk 483 (5) pag. Gebonden in halfleren band met ribben en titelschild. In goede staat. Niet in FATY. € 150,00 Goedeboeken button
Bijbel, versierd met 50 pla... Statenvertaling naar de beste uitgave van Pieter Keur van Ao 1720., Bijbel, versierd met 50 platen van Gustave Doré --- Voorzien van aanwijzing der gelijkluidende teksten Rotterdam, D. Bolle 878 + 296 pag. Gebonden in velours leren band met ribben. Vergulde snede met bloemmotieven. In zeer ... € 150,00 Goedeboeken button
Nieuw Woordenboek der Neder... Kramer / Adam Ahrahamsz. von Moerbeek, Matthias Nieuw Woordenboek der Nederlandsche en Hoogduitsche taal --- Waarin de woorden en spreekwyzen der eerste taale, volgens hunne verscheide betekenissen en kragt, door de laatste naauwkeurig verklaard en opgehelderd worden. + Neues Deutsch-Hollan... Leipzig, Johann Friedrich Junius, 1787 / 1787, 4e druk (4) 585 + (4) 600 pag. Gebonden in halfleren banden. Klein folio. In goede staat. Onafgesneden. € 150,00 Goedeboeken button
Oordeelkundige geschiedenis... Chandler, Samuël Oordeelkundige geschiedenis van het Leeven van David, Tweede deel --- Waarin De aanmerkelykste gebeurtenissen in haare tydorder gesteld de voornaamste teegenwerpingen van Mr. Bayle en andere teegen het karakter van deeze Vorst en het Schriftuu... Utrecht, Joannes van Schoonhoven en Comp., 1773 (2) 666 (2) pag. Gebonden in halfleren bestempelde band met ribben en titelschild. In goede staat. P... € 150,00 Goedeboeken button
The Holy Bible, 3 volumes c... Scott, Thomas The Holy Bible, 3 volumes complete --- Containing the Old and New Testaments, according to the Authorized version, with explanatory notes, practical observations, and copious marginal references (meer info) London, Edinburgh, Dublin, A. Fullarton & Co. 707 + 693 + 686 pag. + familieregister + The Psalms of David in metre. pag. Gebonden in fluweelleren... € 150,00 Goedeboeken button
Het nieuwe Jerusalem gebouw... Outrein, Johannes d' Het nieuwe Jerusalem gebouwd op het fondament der Apostolen --- Openb. XXI, XXII en Ephes. II: 20. Tot vervolg van de Godgeleertheid van Adam en Moses en de propheten. Benevens nog eenige ander stoffen uit het Nieuwe Testament, als I. De natuu... Jan Boom, Amsterdam, 1712, 1e druk (44) 667 (16) pag. Gebonden in originele perkamenten band. 8o. In goede staat. Inclusief uitvouwbaa... € 150,00 Goedeboeken button
Het gebed des Heeren --- Ma... Lampe, Frederik Adolph Het gebed des Heeren --- Mattheus VI: 9-13. : In VIII. predikaatzien verklaard en toegepast Amsteldam, Gerrit de Groot en Zoon, 1762 (8) 196 (12) pag. In org. perkamenten band. Slordig gebonden. Verder compleet en in goede staat. € 150,00 Goedeboeken button
Het cabinet des Genaden-Ver... Myseras, Lambertus Het cabinet des Genaden-Verbonts, 5 delen in 1 band --- Het cabinet des Genaden-Verbonts, zijnde een eenvoudige onderrigt wegens het Verbond der Genade. Aangelegt tot overtuiging van genadenloose menschen, maar meest om tot nut voor Gods kinde... (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn / Rotterdam, Nicolaas en Paulus Topyn / 's Gravenhage, Gerardus Winterswyk, 1734 / 1733 / 1731 / 1732 238 + 157 + 128 + 143 + 144 pag. Gebonden in perkamenten band. In redelijk goede staat. Perkament ge... € 150,00 Goedeboeken button
Grootvader Jakob en zijne k... Heyningen Bosch, M. van Grootvader Jakob en zijne kleinkinderen --- Een vervolg op Vader Jakob en zijne kindertjes Groningen, J. Oomkes, 1844, 3e druk 93 (2) pag. Genaaid. In redelijke staat. Nieuwe drukletter. Op een primitieve manier genaaid, waarbi... € 150,00 Goedeboeken button
Alle de Wercken --- De laat... Cats, Jacob Alle de Wercken --- De laatste Druk, waar in het Twee-en-tachtig jaarig Leeven des Dichters beneffens desselfs Slaapeloose Nachten, met Printverbeeldingen sijn verrijkt, nooit voor deesen soo gedrukt. (meer info) Amsterdam, Jan van Heekeren, Anthony Hasebroek, Andries van Damme, Wed. Gysbert de Groot, Johannes Ratelband en Pieter van Thol, 1712, reprint (2, titelprent, 16, ret) 666 (9), (titelprent, 2, ret, 16) 608 67 (1) pag. Gebonden in 2 halfleren b... € 150,00 Goedeboeken button
Acta der buitengewone Gener... N., N. Acta der buitengewone Generale Synode (en Memorie-Boek en Buitengewone Generale Synode) van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Assen van 26 januari - 17 maart en 31 augustus tot 10 september en van 27 tot 29 october 1926, 3 dele... Kampen, J.H. Kok, 1926, 1e druk 98, 133 + 66, 31, 54, 9, 18 + 62, 167 pag. Paperback. In goede staat. € 150,00 Goedeboeken button
Aanmerkingen (en vervolg op... Appelius, Joh. Conr. Aanmerkingen (en vervolg op de Aanmerkingen) over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, 2 delen compleet --- Eenvoudig afgeleidt uit enige evangelische stoffen. Door Iohannes Conradus A... Groningen, Wed. I. Spandaw, 1760 / 1763, 3e en 2e druk (16) 431 + (16, 172) 474 pag. Gebonden in uniforme oude halfleren banden met goudbestempeling. In go... € 150,00 Goedeboeken button
An die Hebräer, Teil 1, 2 u... Grässer, Erich An die Hebräer, Teil 1, 2 und 3 Komplett --- Serie: EKK / Evangelisch Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, deel 17/1, 17/2 en 17/3 Zurich/Einsiedeln/Koln, Benziger Verlag und Neukirchen, Neukirchner Verlag, 1997 436 + 238 + 428 pag. Paperback. In goede staat. ISBN 3545231208 / 3788713356 / 3545231259 / 37887144... € 150,00 Goedeboeken button
Geestelijke Hartsterking te... Martinus, Johannes Geestelijke Hartsterking tegen der geloovigen geestelijken strijd, en hunne zwakheid, eerste deel --- XV Predikaatsijen, meest bij 't H. Avondmaal voortijds gehouden, thands nieuwlings uitgegeeven, naêr de hedendaagse schrijfwijze hervormd, en... Dordrecht, Pieter van Braam, 1771 (40) 323 pag. Gebonden in halflinnen band. In goede staat. Vrij zeldzaam € 150,00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 5 delen O... Dachsel, K. Aug. Bijbelverklaring, 5 delen Oude Testament compleet --- Bijbel, of de geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. (Volgens de Staten-overzetting), met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanm... Utrecht, Den Hertog 5 delen Oude Testament compleet. Gebonden. In goede staat. € 150,00 Goedeboeken button
Het wezen en de geschiedeni... Hagenbach, Dr. K.R. Het wezen en de geschiedenis der Hervorming, set 10 delen compleet --- In verband beschouwd met de verschijnselen van onze tijd. Met een voorrede van J. Clarisse, hoogleeraar te Leiden Rotterdam, Van der Meer & Verbruggen, 1836 - 1844, 1e druk 10 banden compleet. Gebonden in halfkunstleren banden met titelschild en goudopdruk. In goede staat.... € 150,00 Goedeboeken button
Tekstenrol met aanhangsel, ... Broes, W. Tekstenrol met aanhangsel, met Bijschrift en Randschrift, 3 delen compleet --- De Evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, met aanhangsel..., deel 2: Bijschrift tot het werk: De Evangelische Godsd... z.p., z.n., 1848/1853/1850, 2e/1e/1e druk 556, 220 + 228 (LII) + (ret,2) 236 pag. Gebonden in org half linnen banden. Band deel 2 op kneep ing... € 150,00 Goedeboeken button

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |