Gepland onderhoud: van 3:00 - 4:00 uur
Vanwege onderhoud zal onze website tussen 3 en 4 uur deze nacht minder goed bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak.

Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18128 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
what is play? its bearing u... STRACHAN, J., what is play? its bearing upon education and training a physiological inquiry (meer info) Edinburgh, David Douglas, 1877, 1st edition, 108 pages, original linnen binding, back broken, armori... € 71.50 goltzius.nl
Whaling Prints In The Franc... INGALLS, E., Whaling Prints In The Francis B. Lothrop Collection. (meer info) Salem, Peabody Museum of Salem, 1987, 341pp. original linen binding, only 1000 copies printed, extes... € 38.50 goltzius.nl
[W.H. Warnsinck], Aan mijne... [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p. (meer info) 1832, 12 mei Gedicht ondertekend: W.H. Warnsinck Bz. Zinspeling op het feit dat slechts één distel... € 82.50 goltzius.nl
W.G.F. Grave van Bentinck (... W.G.F. Grave van Bentinck (proefdruk). (meer info) 1798, 22x13,5cm, including margins, engraved portrait of Willem Gustaaf Frederik Bentinck (1762-1835... € 55.00 goltzius.nl
 - W.G.F. Grave van Bentinck W.G.F. Grave van Bentinck (meer info) 1798, 22x13,5cm, including margins, engraved portrait of Willem Gustaaf Frederik Bentinck (1762-1835... € 44.00 goltzius.nl
W.F.C. Momma. KREEL, B.H.A. VAN, W.F.C. Momma. (meer info) Den Haag : Moorman's periodieke pers, 1937, 4pp. with portrait, original paper binding, minor waters... € 104.50 goltzius.nl
WEVEN, SPINNEN, WEEFGETOUW-... WEVEN, SPINNEN, WEEFGETOUW--- Grote tekening (38x48 cm.) van een weefgetouw met een vrouw erachter, van voren en van opzij. Daarbij een spinnewiel en raam- en deurpartijen, 18 of 19e eeuw. (meer info) Met bijschriften en maat aanduidingen. Hierbij een tweede tekening met plattegrond van weefgetouw en... € 192.50 goltzius.nl
WEUSTENENK, UTRECHT `Aan he... WEUSTENENK, UTRECHT `Aan het bruidspaar Weustenenk-Polm, 27 februari 1952, van directie en personeel gemeentewerken [Utrecht]'. Vier bladen perkament, gekalligrafeerd, met de getypte namen van 150 collega's. (meer info) M1964 € 35.20 goltzius.nl
WETTERS, VAN DAALEN, MANDEM... WETTERS, VAN DAALEN, MANDEMAKER Vreugdengalm uytgeblaazen op het huwelijck van den deugd rijken jongeman en beminnelijken jonge dogter Melis Wetters en Cornelia van Daalen, voltrokken op den 26 van hooimaand 1778. Plano [1] p., met versierde r... (meer info) Gedicht ondertekend: Cristiaan Mandemaker. M2950 € 100.10 goltzius.nl
Wetten van de classis van H... Wetten van de classis van Haarlem, goedgekeurd den 24 july 1987 en met de wetten raakende de Weduwe-beurs, nader gearresteerd den 6 may 1788. (meer info) Contemporain marbled wrappers. 44 (2) pp. € 27.50 goltzius.nl
Wetten en besluiten betrekk... Wetten en besluiten betrekkelijk den adel in het koningrijk der Nederlanden. z. pl., ca. 1830, 140 pag., origineel kartonnen omslag. (meer info) Bevat o.a. de 5 lijsten van personen of geslachten wier titels en adeldom op de registers van den Ho... € 66.00 goltzius.nl
Wetenschappelijk en geschie... Heine, J.G., Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,... (meer info) 4o, bedrukt papieren omslag, 44+19+48 pag., betreft onenigheden tussen de arts Heine, de vader van d... € 165.00 goltzius.nl
Wetboek op de regterlijke i... --- Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. ['s Gravenhage], Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809. (meer info) Origineel karton, 278+8 pag. C1174l Wetboek voor het koninkrijk Holland (1806-1810) vastgesteld 14-7... € 302.50 goltzius.nl
Wet voor de Maatschappij va... Wet voor de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, opgerigt in 1766. (meer info) [1847], 32 pages, statutes and an extensive list of members, blue paper softcover binding, The Maats... € 55.00 goltzius.nl
Wet van zijne majesteit den... Wet van zijne majesteit den Koning van Holland bepalende den vervroegden opbrengst op het middel der verponding 28 september 1807. (meer info) Den Haag, Staats-Drukkerij, 1807, 5 pages, no binding, with vignette: coat of arms of koning Lodewij... € 27.50 goltzius.nl
Wet van het Genootschap Jus... Francken, W., Bergsma, Wet van het Genootschap JusTitia et Amicitia opgericht den 8sten november 1910 [=1810], Zaltbommel, 1934. (meer info) Orig. bedrukt papieren omslag, 32 pag., W.Francken, president en J.G. Bergsma, secretaris, met menu... € 49.50 goltzius.nl
Wet tot vaststelling eener ... Wet tot vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en eene daarmee gepaard gaande vrijwillige leening, Amsterdam [1854], gedrukt. (meer info) Met nog 3 andere stukken betr. deze belasting. M14322 € 38.50 goltzius.nl
Wet houdende modificatien a... Wet houdende modificatien aangaande het zegel op eenige voorwerpen van weelde enz. 8 december 1807. (meer info) Den Haag, Koninklijke Staats-Drukkerij, 1807, 4 pages, no binding, law on taxation, 8 December 1807. € 27.50 goltzius.nl
Wet en rechter, rede bij de... Houwing, J.F. Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895 (meer info) Oratie Amsterdam 14-10-1895 ; 32 p. € 38.50 goltzius.nl
Wet aangaande belastingen w... Wet aangaande belastingen welke aan de additionele stuivers zullen worden onderworpen, 30 november 1807. (meer info) Den Haag, Koninklijke Staats-Drukkerij, 1807, 4 pages, no binding, law on taxation, 30 November 1807... € 27.50 goltzius.nl
Westzaan (prov. Noord-Holla... Kuyper, J. Westzaan (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm. (meer info) € 82.50 goltzius.nl
WESTZAAN, INSTORTEN TOREN--... WESTZAAN, INSTORTEN TOREN--- Verschrikkelijke gebeurtenis voorgevallen op 1-1-1843 te West-Zaan, Amsterdam, F.G.L. Holst, [1843]. (meer info) Plano volksdrukwerk, 1 blad met 2 houtsneden versierd, tekst en een 8 coupletten tellend vers. M1323... € 165.00 goltzius.nl
WESTZAAN Gedrukt vers `Een ... WESTZAAN Gedrukt vers `Een droevige gebeurtenis voorgevallen in het dorp Westzaan op den eersten Januarij anno 1843'. Folio, 1 p. (meer info) Een echtpaar met vijf kinderen werd verpletterd onder `Godes Toren'. M2948 € 112.20 goltzius.nl
Westwoud (prov. Noord-Holla... Kuyper, J. Westwoud (prov. Noord-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm. (meer info) € 33.00 goltzius.nl
WESTMAN Tekening in kleur v... WESTMAN Tekening in kleur van een tak rozen, gesigneerd J. Westman, 1858, 20x18 cm. (meer info) M4950 € 27.50 goltzius.nl
Westmaas (prov. Zuid-Hollan... Kuyper, J. Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 33.00 goltzius.nl
Westmaas (prov. Zuid-Hollan... Kuyper, J. Westmaas (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 49.50 goltzius.nl
Westland. Blatter fur Lands... Westland. Blatter fur Landschaft, Geschichte und Kultur an Rhein, Mosel, Maas und Schelde., 1,2 and 3 Folge 1943 and 1 Folge 1944, (meer info) Amsterdam, Volk und Reich Verlag, 1943-1944, 4 volumes, large folio, appr. 60 pages each with many i... € 137.50 goltzius.nl
Westland Arend Hendriks (1916 - 1951) Westland (meer info) Etching of the fields of Westland, with a dark tree in the forground, and farmhouses in the backgrou... € 220.00 goltzius.nl
WEST-KAPELLE, ZEELAND--- 'G... WEST-KAPELLE, ZEELAND--- 'Gezicht van West Capelle'. Aquarel in grijs, gesigneerd J. Bulthuis, 24x30 cm. (meer info) Links van het midden de dorpspomp. Ietwat primitieve tekening. In lijst achter glas. M13068 € 247.50 goltzius.nl
Westkapelle (prov. Zeeland)... Kuyper, J. Westkapelle (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 66.00 goltzius.nl
WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZE... WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Hol... (meer info) M8560 € 82.50 goltzius.nl
WEST-INDIË Gids voor de Wes... WEST-INDIË Gids voor de West-Indische tentoonstelling van de Haagsche Natuur-historische vereeniging “Hydra”, gehouden in de HBS te ‘s-Gravenhage, 1933, 24 p., gedrukt. (meer info) Hierbij vier krantenartikelen betr. de tentoonstelling. M6220 € 27.50 goltzius.nl
WEST-INDIË, DE FRIDERICI Al... WEST-INDIË, DE FRIDERICI Album amoricum van Maria Geertruida (Mietje) de Friderici (1794-1865), lopende over de jaren 1810 tot 1816, met 19 inschrijvingen. Losse, oblong, blaadjes, zonder hoesje of omslag. (meer info) Er zijn 4 inschrijvingen uit 1810 te Bergen op Zoom: L.J. Winckel, J.C. Winckel, A.C. Rijssen en lui... € 660.00 goltzius.nl
Westfriesche stadrechten. POLS, M.S. (ED.), Westfriesche stadrechten. (meer info) 's-Gravenhage, 1885-1888, ccxxxiii+186+433 pages, original paper binding, uncut, some damage to fron... € 33.00 goltzius.nl
Westfälische Zunftsiegel. M... PIEPER-LIPPE, M. Westfälische Zunftsiegel. Münster 1963. Ing., geïll., 88 p. en 18 losse platen. (meer info) € 44.00 goltzius.nl
Westfälische Auswanderer, p... Schröder, A. (red.) Westfälische Auswanderer, pp 7-488 in Beiträge zur Westfälischen Familienforschung Band 22-24 (1964-1966), (omslag los, Buchdecke lose). (meer info) € 49.50 goltzius.nl
WESTERVELDE--- Oude foto va... WESTERVELDE--- Oude foto van het huis Westervelde, 8x11 cm., ca. 1890? (meer info) M13592 € 27.50 goltzius.nl
Westerstranden I & II. TUTEIN NOLTHENIUS, R.P.J., Westerstranden I & II. (meer info) 1913, offprints De Gids 1913 Nos. 3 & 5; 35 + 44 pp., 1 fold-out plate with other maps. Naar aanleid... € 27.50 goltzius.nl
Westerham Press. 25 Years. ... Atterbury, R.S. Westerham Press. 25 Years. Westerham Press, 1975. (meer info) Paperback. Geïllustreerd. Ongepagineerd.l Bijgevoegd (getypt) kaartje: “With compliments from R.S.... € 22.00 goltzius.nl
Westeremden. Het verleden v... Matthey, I.B.M. (red.), Westeremden. Het verleden van een Gronings terpdorp, Groningen 1975, 372 pag., geïll. (meer info) € 41.80 goltzius.nl
Westerbork (prov. Drenthe).... Kuyper, J. Westerbork (prov. Drenthe). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 49.50 goltzius.nl
WESTENBERG--- Blaadje uit a... WESTENBERG--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Louise Westenberg, d.d. 1840, manuscript. (meer info) M12974 € 30.80 goltzius.nl
Westdorpe (prov. Zeeland). ... Kuyper, J. Westdorpe (prov. Zeeland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 33.00 goltzius.nl
West-Dongeradeel (prov. Fri... Berhns, B. West-Dongeradeel (prov. Friesland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm. (meer info) € 33.00 goltzius.nl
Westdeutsche Ahnentafeln. D... SCHEIBLER, H.C.; K. WÜLFRATH Westdeutsche Ahnentafeln. Deel I. Weimar 1939. Geb., geïll., 650 p. (meer info) € 137.50 goltzius.nl
Westbroek (prov. Utrecht). ... Kuyper, J. Westbroek (prov. Utrecht). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, met handgekleurde grenzen, ca. 1868, 17x22 cm. (meer info) € 33.00 goltzius.nl
WEST INDIE, SPENGLER--- Bla... WEST INDIE, SPENGLER--- Bladzijden 3 t/m 6 uit gedrukte voorschriften voor een expeditie naar West-Indie, o.a. met het fregat van kapitein Albertus Spengler. Folio, 4 pag. (meer info) M13132 € 27.50 goltzius.nl
WEST INDIE; SCHOTBORGH --- ... WEST INDIE; SCHOTBORGH --- Brief van H. Schotborgh, d.d. Curacao 11-9-1929 aan G. Halwasse betr. de verhouding Holland-Curacao die door de schandelijke gebeurtenis ernstig verstoord is. (meer info) M9660 € 27.50 goltzius.nl
WEST INDIE; JUDA; LINCK ---... WEST INDIE; JUDA; LINCK --- Twee brieven van H.E.(?) Juda, d.d. Paramaribo 1936 aan F. Oudschans Dentz te 's Gravenhage. Manuscript, 4 pag. (meer info) Betreft de eigendom van de plantage De Uitkijk in Suriname in 1812/1813, door Linck. M9494 € 41.80 goltzius.nl

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |