Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 44028 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Het Nederlandse onbehagen Herman Pleij Het Nederlandse onbehagen (meer info) 1991 eerste druk, 1991. Naam op schutblad.1991PaperbackGoedd46 € 7,00 Ovidius
Geestelijke opbouw voor de ... C. Peter Wagner Geestelijke opbouw voor de gemeente (meer info) 1991 1991PaperbackGoedd77 € 6,00 Ovidius
 - Algemene nabewerking / druk 2 Algemene nabewerking / druk 2 (meer info) 1991 Tweede druk, 1992.1991HardcoverGoedd91 € 24,00 Ovidius
Je verdriet voorbij : een g... Je verdriet voorbij : een gids voor jongeren over zelfmoord (meer info) 1991 1991PaperbackAls nieuwd95 € 7,00 Ovidius
 - Nederland en het Noorden Nederland en het Noorden (meer info) 1991 1991PaperbackGoedd98 € 10,00 Ovidius
Waar ons het vak werd gelee... Waar ons het vak werd geleerd : kroniek van 90 jaar Ambachtsschool De Kronenburg Nijmegen 1991 1991. Nijmegen Dt. Kronenberg. 144pp. Omslag sleets. Inhoud goed.1991PaperbackRedelijkd99 € 10,00 Ovidius
Mannen en maagden in Hollan... Gelderblom, Arie Jan Mannen en maagden in Hollands tuin. Interpretatieve studies van Nederlandse letterkunde 1575-1781. Thesis. Met opdracht en gesigneerd. 1991. 1991.Paperback. Goed. 189pp. € 20,00 Ovidius
Koninklijke Bibliotheek en ... Koninklijke Bibliotheek en Nederlands bibliotheekbeleid (meer info) 1991. 213pp. Bibliogr.. 1991. 213pp. Bibliogr..Hardcoverd181 € 20,00 Ovidius
Roeien met de riemen... K.E. Cramwinckel Roeien met de riemen... 1991. 232pp. hardcover met stofomslag. illustr.. 1991. 232pp. hardcover met stofomslag. illustr..Paperbackd187 € 11,00 Ovidius
Harold Pinter - De dwergen Harold Pinter De dwergen 1991. Bert Bakker Amsterdam. Hardcover met stofomslag. 195pp. 1991. Bert Bakker Amsterdam. Hardcover met stofomslag. 195pp.Hardcoverd171 € 10,00 Ovidius
Osho - De kunst van het sterven Osho De kunst van het sterven (meer info) 1991. Hardcover met stofomslag. Osho publikaties Nederland. 253pp. Illustr.. 1991. Hardcover met stofomslag. Osho publikaties Nederland. 253pp. Illustr.. Als nieuw € 42,00 Ovidius
Hoe word ik stress de baas? Mechthilde Gairing Hoe word ik stress de baas? (meer info) 1991. intro Nijkerk. 56pp. 1991. intro Nijkerk. 56pp. Goed € 7,00 Ovidius
De wording van Europa Michael Andrews;Gerard M.L. Harmans;Paul Krijnen De wording van Europa 1991. M&P Weert. Hardcover met stofomslag. 288pp. Illustr.. 1991. M&P Weert. Hardcover met stofomslag. 288pp. Illustr..Onbekendd187 € 10,00 Ovidius
De weerbarstige waarheid A.J.F. Kobben De weerbarstige waarheid 1991. Prometheus. 211pp. papier gebruind.. 1991. Prometheus. 211pp. papier gebruind..Paperbackd198 € 8,00 Ovidius
G.A. Glas - Volle boel G.A. Glas Volle boel 1991. PTT Museum. 's-Gravenhage. 96pp. Illustr.. 1991. PTT Museum. 's-Gravenhage. 96pp. Illustr..Hardcoverd174 € 8,00 Ovidius
Inez van Eijk - Nieuwe etiquette Inez van Eijk Nieuwe etiquette (meer info) 1991. Spectrum. Hardcover met stofomslag. 300pp. 1991. Spectrum. Hardcover met stofomslag. 300pp. Als nieuw € 10,00 Ovidius
 - Basisgrammatika Spaans Basisgrammatika Spaans (meer info) 1991. vijfde, totaal herziene druk. 168pp. 1991. vijfde, totaal herziene druk. 168pp.1991Paperbackd186 € 8,00 Ovidius
Paleis Noordeinde Piet Lekkerkerk Paleis Noordeinde 1991. Walburg Pers. 95pp. Illustr.. 1991. Walburg Pers. 95pp. Illustr..Paperbackd190 € 8,00 Ovidius
Op zoek naar rechtvaardighe... Op zoek naar rechtvaardigheid : enkele ervaringen van een strafrechter 1992 1992PaperbackAls nieuwd83 € 7,00 Ovidius
Inleiding tot de micro-econ... Inleiding tot de micro-economie 1992 Derde geheel herziene druk, 1992.1992PaperbackGoedd74 € 7,00 Ovidius
Vrijmarkten in het beroepso... Vrijmarkten in het beroepsonderwijs : onderwijsvernieuwing na het rapport van de Commissie-Rauwenhoff 1992 1992PaperbackGoedd7 € 6,50 Ovidius
De Randstad als regio van i... De Randstad als regio van internationale allure : concentratie als kracht en knelpunt 1992 omslag licht beschadigd.1992PaperbackRedelijkd7 € 7,00 Ovidius
Interdisciplinariteit in de... Interdisciplinariteit in de jeugdhulpverlening en adolescentenzorg 1992 P.L.M. van der Doef (red.). 1992.1992PaperbackGoedD7 € 9,00 Ovidius
Boeketten uit de Gouden Eeu... Boeketten uit de Gouden Eeuw : Mauritshuis in bloei = Bouquets from the Golden Age : the Mauritshuis in bloom (meer info) 1992 1992PaperbackRedelijkd63 € 7,00 Ovidius
Lau-Tze - Tau teh tsjing Lau-Tze Tau teh tsjing (meer info) 1992 Tiende druk, 1984. Hardcover. Naamstempel op titelpagina. Verder goed.1992HardcoverRedelijkd62 € 7,00 Ovidius
Oriana Fallaci - Insjallah Oriana Fallaci Insjallah (meer info) 1992 Lichte leesvouwen rug. 652pp.1992PaperbackRedelijkd60 € 7,00 Ovidius
Moderne marketing / druk 1 W.P. Albert Moderne marketing / druk 1 (meer info) 1992 1992.1992PaperbackGoedD6 € 7,00 Ovidius
Op weg naar nieuwe cultuur ... C.J. Zwart Op weg naar nieuwe cultuur van arbeid (meer info) 1992 Tweede druk, 1993.1992PaperbackGoedd56 € 5,00 Ovidius
 - Het (verhullend) lichaam Het (verhullend) lichaam 1992 1992PaperbackGoedd55 € 8,00 Ovidius
Kwaliteit in zicht : een pr... Kwaliteit in zicht : een praktische handleiding voor kwaliteitsverbetering in de verpleging (meer info) 1992 Tweede druk, 1992. Schutblad en titelpagina beschreven.1992PaperbackRedelijkd55 € 7,00 Ovidius
Onmogelijk geluk Jean Pierre Rawie Onmogelijk geluk (meer info) 1992 Hardcover met stofomslag. 61pp.1992HardcoverGoedd141 € 7,00 Ovidius
Een plaats voor de stimuler... Een plaats voor de stimuleringsregeling milieutechnologie? : een analyse van de stimuleringsregeling milieutechnologie binnen het geheel van milieu-technologie stimuleringsregelingen 1992 1992PaperbackAls nieuwd74 € 7,00 Ovidius
 - Onderzoek in het eigen werk Onderzoek in het eigen werk 1992 Deeltje 3. Albert de Vries.1992PaperbackGoedd79 € 7,00 Ovidius
 - Het hek is van de dam Het hek is van de dam (meer info) 1992 1992OnbekendGoed € 7,00 Ovidius
Christologie in context : J... Christologie in context : Jezus in de ogen van zijn eerste volgelingen (meer info) 1992 1992PaperbackGoed € 17,00 Ovidius
In dat huis daar woont een ... In dat huis daar woont een vrouw : feestbundel voor Bé Ruys ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag op 27 oktober 1992 (meer info) 1992 1992PaperbackGoed € 10,00 Ovidius
Wat hen bewoog! : Osse bouw... Wat hen bewoog! : Osse bouwvakarbeiders en hun vakbond, 1917-1992 (meer info) 1992 1992OnbekendGoed € 16,00 Ovidius
Contact en controle : over ... Contact en controle : over het vrouwbeeld van de Stichting Goed Wonen (meer info) 1992 1992PaperbackGoed € 11,00 Ovidius
Aalten zoals het was, zoals... Aalten zoals het was, zoals het is (meer info) 1992 1992HardcoverAls nieuw € 40,00 Ovidius
Oost-Europa en de sociaal-d... Oost-Europa en de sociaal-democratie : identiteit, beleid, aanwezigheid (meer info) 1992 1992OnbekendRedelijk € 8,00 Ovidius
Lied Van Schijn Wezen Geb Cees Nooteboom Lied Van Schijn Wezen Geb (meer info) 1992 1992ArbeiderspersHardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Kom vanavond met verhalen :... Kom vanavond met verhalen : Eibergen in oorlogstijd 1992 Deel 2. De moed der machtelozen.1992PaperbackGoedd108 € 9,00 Ovidius
Daniel Hillel - Out Of The Earth Daniel Hillel Out Of The Earth (meer info) 1992 x,321pp. bibliogr.. Index..1992PaperbackGoedd139e € 9,00 Ovidius
David Shotter - Tiberius Caesar David Shotter Tiberius Caesar (meer info) 1992 1992PaperbackMatigd140 € 7,00 Ovidius
De profeet Jakob Lorber ver... Kurt Eggenstein De profeet Jakob Lorber verkondigt ophanden zijnde rampen en het ware christendom (meer info) 1992 3e druk, 1998. 342pp.1992PaperbackGoedd150 € 9,00 Ovidius
Jakob Lorber, schrijfknecht... K.G. von Leitner Jakob Lorber, schrijfknecht van God (meer info) 1992 1e druk, 1988. Omslag licht beschadigd.1992PaperbackRedelijkd150 € 7,00 Ovidius
In het licht der waarheid / 1 Abd-Ru-Shin In het licht der waarheid / 1 (meer info) 1992 Derde druk 1987.1992HardcoverGoedd23 € 7,00 Ovidius
Phil Harris - Het verhaal Aarde Phil Harris Het verhaal Aarde (meer info) 1992 Tweede druk, 1993.1992PaperbackGoedd39 € 7,00 Ovidius
 - Grenzeloze god Grenzeloze god (meer info) 1992 1992.1992PaperbackGoedD4 € 8,00 Ovidius
Geloven bij daglicht Herman Wiersinga Geloven bij daglicht (meer info) 1992 2e druk, 1992.1992PaperbackGoedd43 € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |