Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 43735 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Kijken over de eeuwgrens W.J. Beek Kijken over de eeuwgrens PaperbackAls nieuwd6 € 6,00 Ovidius
De weg van de zwarte Messia... Witvliet, Theo. De weg van de zwarte Messias. De hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een theologie van bevrijding. Ten Have. Baarn.Ten Have.1984.Pap..351pp.. € 7,00 Ovidius
The Biblical Psalms in Chri... Witvliet, John D The Biblical Psalms in Christian Worship: A Brief Introduction and Guide to Resources. William B. Eerdmans. 2007. William B. Eerdmans. 2007.Paperback. Very good. Xix,169pp.. € 16,00 Ovidius
Transfersicherung in der be... Wittwer, Wolfgang Hrsg.. Transfersicherung in der beruflichen Weiterbildung. (meer info) Peter Lang. Peter Lang.1999.Paperback.127pp.Library stamp on Titlepage. € 34,00 Ovidius
Nederlandse Vijzels. Wittop Koning, D.A.. Nederlandse Vijzels. Uitgeverij DAVO. Deventer.Uitgeverij DAVO.1953.Or.linn.114pp.Illustr.. Bibliogr.. Index.. Summary Resumé Zusammenfas... € 16,00 Ovidius
Calvé-Delft's Zomerboekje. Wittop Koning, Martine. Calvé-Delft's Zomerboekje. (meer info) Oliefabrieken Calvé.. Delft.Oliefabrieken Calvé..Z.j..Oorspr.omsl..112pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Calvé-Delft's Zomerboekje. Wittop Koning, Martine. Calvé-Delft's Zomerboekje. (meer info) Oliefabrieken Calvé.. Delft.Oliefabrieken Calvé..Z.j..Oorspr.omsl.. Rinbandje.112pp..Illustr.. € 10,00 Ovidius
Ons twaalfuurtje. Wittop Koning, Martine. Ons twaalfuurtje. Nijgh & Van Ditmar. Rotterdam.Nijgh & Van Ditmar.Derde druk.Z.j..Or.linn.. Voorplat licht besch..179pp..Register.. € 8,00 Ovidius
Compendium voor de Geschied... Wittop Koning, D.A.. Compendium voor de Geschiedenis van de Pharmacie van Nederland. Aangeboden aan de leden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie ter gelegenheid van de ingebruikname van het pand Alexanderstraat 7. 's-Gravenhage.1986.Or.linn. Met st.omsl..314pp..Literatuutlijst. Register.. Illustr.. € 20,00 Ovidius
De oude apotheek. Wittop Koning, D.A.. De oude apotheek. Mycofarm. delft.Mycofarm.1966.Pap.112pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Het etiket in de apotheek. WITTOP KONING, D.A. Het etiket in de apotheek. Cooperatieve Apothekers Vereeniging. 1984. Cooperatieve Apothekers Vereeniging. 1984.Hardcover met stofomslag. Goed. 64pp. Illustr. € 8,00 Ovidius
Geneeskunde En Farmacie in ... WITTOP KONING, DR. D.A. Geneeskunde En Farmacie in de Nederlandse Politieke Prent 1632-1932 Haarlem, Merck Sharp & Dohme. 1979. Haarlem, Merck Sharp & Dohme. 1979.Paperback. Goed. 157pp. Illustr.. € 12,00 Ovidius
The Divine Michelangelo The... Wittkower, Rudolf; Wittkower, Margot The Divine Michelangelo The Florentine Academys Homeage On His Death In 1564 . A Facsimile edition Of Esequie Del Divino Michelagnolo Buonarroti Florence 1564. Phaidon Press, London. 1964. Phaidon Press, London. 1964.Hardcover with dustwrapper. Good. 170pp. Illustr.. Name on first free en... € 15,00 Ovidius
Tractatus Logico-Philosophi... WITTGENSTEIN,LUDWIG.. Tractatus Logico-Philosophicus. Vertaald en van nawoord en aantekeningen voorzien door W.F.Hermans. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep., 1975, 1e druk. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep., 1975, 1e druk.Paperback., lichte leesvouwen rug. Redelijk.... € 13,00 Ovidius
Oneindigheid bij Wittgenste... WITTGENSTEIN, L., VELDE, E. VAN DER. Oneindigheid bij Wittgenstein. Enkele hoofdlijnen van Tractatus tot Philosophische Untersuchungen. (meer info) Enschede. Enschede.1971.Paperback. Omslag gebruind. Goed.Thesis. . Summary. € 15,00 Ovidius
On the vaccination of shrim... Witteveldt, J. On the vaccination of shrimp against white spot syndrome virus . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..132pp.Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Plus twee Witteveen;M.D. Heijs;H.A.A.M. Webers Plus twee (meer info) HardcoverGoed € 8,00 Ovidius
Knowledge gained through ex... Witteveen, E. Knowledge gained through experience in young problem drug users . reflections on interventions and change. (meer info) Ponsen & Looijen. Wageningen.Ponsen & Looijen.2008.Pap.143pp.Diss./Thesis. Blibliogr.. € 12,00 Ovidius
Een halve eeuw Militaire Lu... Wittert van Hoogland, R.W.C.G.A.. Een halve eeuw Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 juli - 1963. Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf. 's-Gravenhage.Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf.1963.Or.linn..541pp..Illustr.. Summary in English... € 12,00 Ovidius
Een halve eeuw Militaire Lu... Wittert van Hoogland, R.W.C.G.A.. Een halve eeuw Militaire Luchtvaart. 1913 - 1 juli - 1963. Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf. 's-Gravenhage.Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf.1963.Or.linn..541pp..Illustr.. Summary in English... € 15,00 Ovidius
Wederzijdsche rechten en pl... Wittemans, F.. Wederzijdsche rechten en plichten der Echtelieden. (meer info) De Sikkel. Belifante. Antwerpen. 's-Gravenhage.De Sikkel. Belifante.1933.Oorpr.omsl. Besch..189pp. € 11,00 Ovidius
Assesment of vagal nerve in... Witteman, Bernardus Jacobus Maria.. Assesment of vagal nerve integrity in autonomic neuropathy. nijmegen.1998.Pap..99pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Sigmund Freud. Der Mann, di... Wittels, Fritz. Sigmund Freud. Der Mann, die Lehre, die Schule. Leipzig / Wien / Zürich, E. P. Tal. 1924, 1. bis 2. Tausend. Leipzig / Wien / Zürich, E. P. Tal. 1924, 1. bis 2. Tausend.Hcloth with title on leather on spine.2... € 45,00 Ovidius
J.B. van Heutsz. Leven en l... Witte, J.C.. J.B. van Heutsz. Leven en legende. Fibula Van Dishoeck. Bussum.Fibula Van Dishoeck.1976.Pap.157pp.Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Een verre vijand komt nader... Witte, Gerardus Tobias.. Een verre vijand komt naderbij. De diplomatieke betrekkingen van Nederland met de Sovjetunie, 1942-1953. (meer info) Dissertatie Uitgeverij Mondiss. Kampen.Dissertatie Uitgeverij Mondiss.1990.Pap.260pp.Zijkanten, boekblok/snede, vlekkig (roet-rooksc... € 9,00 Ovidius
Design is geen vrijblijvend... Witte, Arnold. Esther Cleven. Design is geen vrijblijvende zaak. Organisatie, imago en context van de ptt-vormgeving tussen 1906 en 2002. (meer info) Paperback. 221pp. Illustr.. € 7,00 Ovidius
Witold Gombrowicz. 1e druk ... Witold Gombrowicz Witold Gombrowicz. 1e druk 1974. Athenaeum Polak & Van Gennep. Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomslag. 237pp. Naam met pen op schutblad. (meer info) HardcoverRedelijk € 24,00 Ovidius
Eenheid van Wisselrecht. Witkop, Jan. Eenheid van Wisselrecht. M.de Waal. Groningen.M.de Waal.1912.Oorspr.omsl. Rug gerepareerd met plakband.485pp.Diss./Theisi.. Register.. M... € 11,00 Ovidius
De Homeopatische huisdokter. Withalm, B. De Homeopatische huisdokter. (meer info) La Rivière & Voorhoeve. Zwolle.La Rivière & Voorhoeve.Tweede druk.Or.gebonden.318pp..Register. € 7,00 Ovidius
Interpersonal Explorations ... Witenberg, Earl G.. Interpersonal Explorations in Psychoanalysis. New Directions in Theory and Practice. Basic Books. New York.Basic Books.1973.Or.cloth with damaged d.j.xii,365pp..References.. Index.. € 12,00 Ovidius
Wit, Peter de.. - Burka Babes. Wit, Peter de.. Burka Babes. De Harmonie. 2006. De Harmonie. 2006.Hardcover. Goed. € 7,00 Ovidius
Poverty, Policy and politic... Wit, Joop W. de.. Poverty, Policy and politics in Madras Slums. Dynamics of survival, gender and leadership. Sage Publications. Sage Publications.1996.Hardcover.305pp. € 10,00 Ovidius
184 manieren om een kraanle... Wit, Johan de.. 184 manieren om een kraanleertje te vervangen. En andere praktische tips voor huis-tuin-en-keukenklussen. Van Holkema & Warendorf. Amsterdam.Van Holkema & Warendorf.Tweede druk.1994.Pap..88pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Problemen rond de moeder-ki... Wit, J.de.. Problemen rond de moeder-kind relatie. (meer info) Jacob van Campen. Amsterdam.Jacob van Campen.1962.Pap..216pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Summary in English.. € 10,00 Ovidius
Sociale psychologie & haar ... Wit, J. de. E.a.. Sociale psychologie & haar toepassingen . (meer info) Eburon. Delft.Eburon.2000.Pap..150pp..Referenties. € 10,00 Ovidius
Problemen rond de moeder-ki... Wit, J. de.. Problemen rond de moeder-kind relatie. Proefschrift. Amsterdam. Jacob van Campen. 1962. 8°. 216pp. Pap. Diss./Thesis. Bibliogr. Summary in English. Amsterdam. Jacob van Campen. 1962. 8°. 216pp. Pap. Diss./Thesis. Bibliogr. Summary in English. € 10,00 Ovidius
Mathematical Treatment of O... Wit, Cornelis de. Mathematical Treatment of Optimal Ocean Ship Routeing. Bronder Offset. Rotterdam.Bronder Offset.1968.Pap.91pp.Diss./Thesis. € 8,00 Ovidius
De Nederlandse revolutie va... WIT, C. H. E. De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787, oligarchie en proletariaat. Oirsbeek, 1974. Oirsbeek, 1974.Paperback. Goed. 308pp.. € 9,00 Ovidius
Schoonhoven in bedrijf . Wit, B. de. Schoonhoven in bedrijf . (meer info) € 7,00 Ovidius
Huizen als Kastelen in en o... Wit, Arjaan., Theo de Bruin, e.a.. Huizen als Kastelen in en om Leiderdorp 1200-1800. Leiderdorps Museum. Leiderdorps Museum.Zonder jaar.Pap.115pp. € 9,00 Ovidius
Huizen als Kastelen in en o... Wit, Arjaan, e.a.. Huizen als Kastelen in en om Leiderdorp 1200-1800. Leiderdorp Museum. Leiderdorp Museum.2007.Pap.115pp..Illustr.. Bibliogr.. € 17,00 Ovidius
Regional crop yield forecas... Wit, A.J.W. de. Regional crop yield forecasting using probabilistic crop growth modelling and remote sensing data assimilation . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..xxii,154pp.Diss./Thesis. Blibliogr.... € 11,00 Ovidius
Regional crop yield forecas... Wit, A.J.W. de. Regional crop yield forecasting using probabilistic crop growth modelling and remote sensing data assimilation . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2007.Pap..xxii,154ppDiss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Les constructions gérondive... Wistén, Léonard. Les constructions gérondives absolues dans les oeuvres de Cervantes. E.Malström. Lund.E.Malström.1901.Wrappers sl.dam.xxiii,96pp.études sur le style et la syntaxe de Cervantes. € 8,00 Ovidius
Het liegt er niet om. 150 m... Wissink, Gerry. Het liegt er niet om. 150 maanden druk zonder betaald te worden. (meer info) Commissie Oriënteringsdagen. Utrecht.Commissie Oriënteringsdagen.1988.Pap..180pp..Illustr.. € 9,00 Ovidius
De Kerk aan het werk in Oxf... Wissing, J.C.. De Kerk aan het werk in Oxford en Edinburgh. Boekencentrum. 's-Gravenhage.Boekencentrum.Tweede onveranderde druk.oorspr.omsl..168pp.. € 10,00 Ovidius
Emerging Constitutionalism ... Wissen, Gerard J.M.van. (red.).. Emerging Constitutionalism in Eastern Europe. Rechtsstaatliche Entwickelungen in Osteuropa. (meer info) University of Amsterdam Faculty of Law Constitutional Law Department. University of Amsterdam Faculty of Law Constitutional Law Department.1991.Pap..81pp.. € 9,00 Ovidius
Privacy en bealstingbetaler... Wisselink, M.A.. Privacy en bealstingbetaler. Aspecten van fiscale strafvordering en fiscale inlichtingenplicht. (meer info) Kluwer. Deventer.Kluwer.1982.Pap..407pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Summary in English. € 10,00 Ovidius
Investigations on the patho... Wisselink, M.A.. Investigations on the pathogenesis of deep pyoderma in the German Shepherd Dog. Onderzoek naar de pathogenese van diepe pyodermie bij de Duitse Herdershond. (met een samenvatting in het Nederlands). (meer info) Drukkerij Elinkwijk. Utrecht.Drukkerij Elinkwijk.1989.Pap..79pp..Diss./Thesis.. References.. € 8,00 Ovidius
Anti-arbortus in perspectief. Wisse,A.P. en Zijl,B.J.. Anti-arbortus in perspectief. (meer info) J.H. Kok. Kampen.J.H. Kok.-Pap..125 pp.. € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |