Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45028 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Kelen, Betty.. - De minaressen.. Kelen, Betty.. De minaressen.. (meer info) Wetenschappelijke uitgeverij.. Amsterdam..Wetenschappelijke uitgeverij..Eerste druk..1975..pap..301pp..Bibliografie.. € 7,00 Ovidius
Vlees en bloed. Tannahill, Reay. Vlees en bloed. (meer info) Wetenschappelijke Uitg.. Amsterdam.Wetenschappelijke Uitg..1975.Pap..286pp.Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Historisch? Twee opstellen ... Vermeulen, E.E.G.. Historisch? Twee opstellen over de aard van de geschiedkennis. Wetenschappelijke Uitgeverij. Amsterdam.Wetenschappelijke Uitgeverij.1972.Pap.189pp.Bibliogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Op zoek naar een mentaliteit. Anstadt, Milo. Op zoek naar een mentaliteit. Wetenschappelijke Uitgeverij. Amsterdam.Wetenschappelijke Uitgeverij.1973.Pap.336pp..Bibliogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Angststoornissen.behandelin... Hendriks, G.J. / Klompenhouwer, J.L. Angststoornissen.behandeling en therapieresistentie. Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers. Nijmegen.Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers.2004.Pap..xiv,162pp.. € 20,00 Ovidius
Psychologische interventies... Staak, C.P.F. , Keijsers, G.P.J. en C.A.L. Hoogduin. Psychologische interventies bij werkgerelateerde problematiek . Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers. Nijmegen.Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers.Eerste druk, 2e oplage.2001.Pap..ix,130... € 9,00 Ovidius
Zal het ons ooit nog goedko... Hoogduin, C.A.L.. Zal het ons ooit nog goedkomen .over psychiatrie, psychotherapie en andere ingewikkeldheden. Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers. Nijmegen.Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers.2001.Pap..ix,94pp.. € 10,00 Ovidius
Assertive Community Treatme... Mulder, C.L. / Kroon, H. Assertive Community Treatment . Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers. Nijmegen.Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers.2005.Pap..xii,244pp.. € 20,00 Ovidius
Assertive Community Treatme... Mulder, C.L. / Kroon, H. Assertive Community Treatment . Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers. Nijmegen.Wetenschappelijke uitgeverij Cure & Care Publishers.1e druk, 2e oplage.2006.Pap..xii,244pp.... € 20,00 Ovidius
Genen en Grenzen. Een chris... Bleumink, E.(voorzitter), T.K.A.B.Eskes, H.A.M.J.ten Have, e.a.. Genen en Grenzen. Een christen-democratische bijdrage aan de discussie over de gentechnologie. Rapport van een Commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor CDA. Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Den Haag.Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.1992.Pap..217pp..Bibliogr.. € 9,00 Ovidius
Het groene geloof. Barkas, Janet. Het groene geloof. (meer info) Wetenschappelijke Uitgeverij b.v. Amsterdam.Wetenschappelijke Uitgeverij b.v.1978.Or.gebonden..251pp..Samenvatting. € 7,00 Ovidius
De dialoog tussen oost en w... Buchholz, Arnold. De dialoog tussen oost en west. (meer info) Wetenschappelijke uitgeverij N.V. Amsterdam.Wetenschappelijke uitgeverij N.V.1966.Pap..238pp..Literatuurlijst..Kaft licht beschadigd.. € 7,00 Ovidius
Tot glorie der gerechtighei... Cate, C.L.ten.. Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmaerken als lijfstraf in Nederland. Wetenschappelijke Uitgevers. Amsterdam.Wetenschappelijke Uitgevers.1975.Pap.. Omslag besch..228pp..Illustr.. Bibliogr.. Register... € 8,00 Ovidius
Onverwerkt verleden. De psy... MITSCHERLICH, ALEXANDER & MARGARETE. Onverwerkt verleden. De psychoanalyse van het onvermogen om te rouwen. Wetenschappelijke Uitgeverij, 1971. Wetenschappelijke Uitgeverij, 1971.Hardcover met stofomslag. Goed.279pp.. € 10,00 Ovidius
Golven, waarom komt de wind... Jong-Keesing, Elisabeth de Golven, waarom komt de wind. De levensgeschiedenis van Hazrat Inayat Khan. Wetenschappelijke Uitgeverij. 1973. Wetenschappelijke Uitgeverij. 1973.Paperback. Goed. 230pp. € 7,00 Ovidius
De mens tussen mythe en mas... Kwee Swan Liat. De mens tussen mythe en maschine. Redactionele medewerking: Willem P. van Toorn. Wetemschappelijke Uitgeverij. Amsterdam.Wetemschappelijke Uitgeverij.1974.Pap..240pp.. € 7,00 Ovidius
Knowledge Puzzles: An Intro... Hetherington, Stephen Cade. Knowledge Puzzles: An Introduction to Epistemology. Westview Press 1996. Westview Press 1996.Paperback. Good.xv,193pp.. € 14,00 Ovidius
Cultural Theory (Political ... Thompson, Michael, Richard Ellis and Aaron Wildavsky: Cultural Theory (Political Cultures Series) Westview Press 1990. Westview Press 1990.Paperback. Good. Xvi,296pp. € 18,00 Ovidius
Comparing Asian Politics: I... Charlton, Sue Ellen M. Comparing Asian Politics: India, China, and Japan. Second Edition. Westview Press. 2004. Westview Press. 2004.Paperback. Good. Xvi,336pp. € 14,00 Ovidius
The General's General. The ... Young, Kenneth Ray. The General's General. The Life and Times of Arthur MacArthut. Westview Press. Boulder.Westview Press.1994.Pap..xv,400pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. First owners name affaced.. € 12,00 Ovidius
Western Economies in Transi... Western Economies in Transition: Structural Change and Adjustment Policies in Industrial Countries. Hudson Institute studies on the prospects for mankind. Westview Press. 1980. Leveson, Irving and Jimmy W. Wheeler. Westview Press. 1980. Leveson, Irving and Jimmy W. Wheeler.Hardcover, no d.j. very good. Xvi,438pp..... € 20,00 Ovidius
Studying Classical Judaism. Neusner, Jacob. Studying Classical Judaism. (meer info) Westminster/John Knox Press. Louisville, Kentucky.Westminster/John Knox Press.1991.Pap..208pp..Bibliogr.. Index.. First owners na... € 11,00 Ovidius
Heavenly Trumpet: John Chry... Mitchell, Margaret M. Heavenly Trumpet: John Chrysostom and the Art of Pauline Interpretation Westminster John Knox Press, 2002. Westminster John Knox Press, 2002.Paperback. Very good. Xxxiii,563pp.. € 24,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Sybrandy, Klazien / Bakker, Rob. Zorg jij dat ik niet meer wakker wordt? (meer info) Westland N.V. Schoten.Westland N.V.Tweede druk.1984.pap.191pp. € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Sybrandy, Klazien / Bakker, Rob. Zorg jij dat ik niet meer wakker wordt? (meer info) Westland N.V. Schoten.Westland N.V.1983.pap.191pp.Gesign., Bijlagen, trefwoordenreg. € 6,00 Ovidius
Oekraine. Het land der zwar... Obermaier, Franz. Oekraine. Het land der zwarte aarde. (meer info) Westland. Amsterdam.Westland.1943.Or.hlinn. Licht besch. Doorlopend roestvlekkig..192pp.. € 8,00 Ovidius
The Bernese Mountain Dog. Cochrane, Diana.. The Bernese Mountain Dog. Westgrove House. Warwickshire.Westgrove House.revised edition.1987.Or.hardcover with d.j..xii,198pp.Illustr.. € 12,00 Ovidius
DE ware geschiedenis van Tr... Weremeus Buning, J.W.F.. DE ware geschiedenis van Tristan en Isolde. In het kort naverteld. Met de houtsneden uit het oude volksboek van 1484. West-Friesland. Hoorn.West-Friesland.1941.or.hlinn..52pp.. € 8,00 Ovidius
Dam, E.F.van.. - Ijzer en Staal. Dam, E.F.van.. Ijzer en Staal. West-Friesland. Hoorn.West-Friesland.Derde aangevulde druk.1958.Or.gebonden.217pp..Illustr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Haschisch / Hippies. Axel, Brigitte. Haschisch / Hippies. (meer info) Westfriesland. Hoorn.Westfriesland.1970.Pap..144pp.. € 8,00 Ovidius
Astronomie in Westfalen. Ab... Franzisket, Ludwig.. Astronomie in Westfalen. Abhandlungen aus dem Landesmuseum für Naturkunde zu Münster in Westfalen. 43.Jahrgang 1981, Beiheft. Westfählische Vereinsdruckerei. Münster.Westfählische Vereinsdruckerei.Pap..73pp.. € 8,00 Ovidius
Reichsstrasse 1: Eine Reise... Bremer, Jörg: Reichsstrasse 1: Eine Reise in die Vergangenheit. Westermann. Westermann.2. Auflage, 1991. 5.-8.Tsd.Hardcover with d.j.. 328pp. € 11,00 Ovidius
Der Identitätsgedanke bei F... Dicke, Gerd. Der Identitätsgedanke bei Feuerbach und Marx. (meer info) Westedeutscher Verlag. Köln und Opladen.Westedeutscher Verlag.1960.Or.cloth..210pp..Library stamps in front and Title page... € 10,00 Ovidius
Policy-Analyse: Kritik Und ... Heritier, Adrienne Policy-Analyse: Kritik Und Neuorientierung.Politische Vierteljahresschrift Sonderhefte, 24. Westedeutscher Verlag. 1993. Westedeutscher Verlag. 1993.Paperback. Very good. 485pp..Name stamp on first free endpaper. € 36,00 Ovidius
Immanuel Kant - politische ... Gablentz, Otto-Heinrich von der. Immanuel Kant - politische Schriften Klassiker der Politik, Band 1. Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1965. Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen, 1965.paperback. Good.xxx,251pp. € 12,00 Ovidius
Das Wort als Name. Hartmann, Peter.. Das Wort als Name. (meer info) Westdeutscher Verlag. Kö und Opladen.Westdeutscher Verlag.1958.Or.wrappers sl.dam..88pp..Small stamp ion Titelpage. € 7,00 Ovidius
De prof. Roamn van een voet... Glanville, Brian. De prof. Roamn van een voetballer. West Friesland. Hoorn.West Friesland.1963.Pap..219pp.. € 7,00 Ovidius
On Pagans, Jews, And Christ... Momigliano, Arnaldo On Pagans, Jews, And Christians Wesleyan University Press . 1987. Wesleyan University Press . 1987.Paperback. Very good. Xii,343pp. € 17,00 Ovidius
Het ik en de psychologie de... Freud, S.. Het ik en de psychologie der Massa. (meer info) Werteldbibliotheek. Amsterdam. Antwerpen.Werteldbibliotheek.1971.Pap.94pp. € 7,00 Ovidius
Vondelbrieven. Uit de XVIIe... Sterck, J.F.M.. Vondelbrieven. Uit de XVIIe eeuw aan en over den Dichter. (meer info) Werreldbibliotheek. Amsterdam.Werreldbibliotheek.1935.Or.linn..155pp..Met het ex-libris van J.F.M.Sterck.. € 10,00 Ovidius
Mercurius Mediceus. Studien... Brink, Sonja. Mercurius Mediceus. Studien zur panegyrischen Verwendung der Merkurgestalt im Florenz des 16. Jahrhunders. Wernersche Verlagsgesellschaft. Woems.Wernersche Verlagsgesellschaft.1987.Pap.254pp..Illustr.. Bibliogr.. Many undelings in the text... € 7,00 Ovidius
Suomalais-Englantilainen Su... Alanne V. S Suomalais-Englantilainen Suursanakirja : Finnish-English General Dictionary Werner Soderstrom. 1968. Reprint of the Third edition. Werner Soderstrom. 1968. Reprint of the Third edition.Halfleather. Very good. Xxxiv,1111pp. € 24,00 Ovidius
First Men to Fly. Meynell, Laurence.. First Men to Fly. Werner Laurie. London.Werner Laurie.1955.Orhardcover with slightly damaged d.j..x,158pp.. € 8,00 Ovidius
Bei Licht Betrachtet. Gedic... Gerlach, Richard. Bei Licht Betrachtet. Gedichte. (meer info) Werner Classen Verlag. Zürich. Stuttgart.Werner Classen Verlag.1969.Or.wrappers.69pp.. € 13,00 Ovidius
Raadsels rond 't Richterhuis. Letterie, Martine.. Raadsels rond 't Richterhuis. Werkgroep Kind en Cultuur. Werkgroep Kind en Cultuur.2005.Or.hardcover.99pp.Schutblad beschreven. € 8,00 Ovidius
Achter de schermen. De onde... Vries, G.J.P.de.. Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. (meer info) Werkgemeenschap Publicon. Rotterdam.Werkgemeenschap Publicon.1945.Or.hlinn..102pp..Papier gebruind. Enkele illustr.. € 12,00 Ovidius
Nolthenius, Hélène. - Duecento. Nolthenius, Hélène. Duecento. (meer info) Werkbund-Verlag. Würzburg.Werkbund-Verlag.1957.Or.boards with d.j..304,95pp.Mit 93 Kunstdruckbildtafeln. Bibliogr.,.... € 10,00 Ovidius
Op de stroom van verandering Sabina A. Spencer Op de stroom van verandering (meer info) Werkboek voor peersoonlijke ontwikkeling. 188pp. Werkboek voor peersoonlijke ontwikkeling. 188pp. Goed € 9,00 Ovidius
De opvoeding van de menshei... Lessing. De opvoeding van de mensheid. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. Sperna Weiland. Wereldvenster,Baarn,1979. Wereldvenster,Baarn,1979.Paperback. Goed. 117pp.. € 7,00 Ovidius
Het anonieme denken. Foucau... Bakker, R.. Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme. Wereldvenster, Baarn. Wereldvenster, Baarn.1973.Paperback.173pp. € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |