Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45183 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
A Chronicle of Conflict: To... Steen, Charlie R.. A Chronicle of Conflict: Tournai, 1559-1567. Utrecht, Hes Publishers, 1985. Utrecht, Hes Publishers, 1985.Papetrback. Good. V,190pp.. € 24,00 Ovidius
A Chronicle of the French R... A Chronicle of the French Revolution. Simon Schama. 1989. Knopf. Hardcover with dust jacket. xix,948pp.. Small text and name with pen on first free endpaper. (meer info) Redelijk € 18,00 Ovidius
A Claim for Reasonable Mora... Hoven, Mariëtte A. van den.. A Claim for Reasonable Morality. Commonsence Morality in the Debate on the Limits of Morality. Een pleidooi voor redelijke moraal. Commonsense moraal in het debat aangaande de Grenzen van Moraal. (meer info) Quaestiones Infinitae Volume LII.2006.Pap.223pp.Diss.Thesis.. Bbliogr.. € 17,00 Ovidius
A Classical Youth.. And oth... Longson, Michael.. A Classical Youth.. And other pieces.. A.Blond. london.A.Blond.1985.Or,.hardcover with d.j..vii,168pp.. € 14,00 Ovidius
A. Clevely en Katherine Ric... A. Clevely en Katherine Richmond. 1995. Terra. Hardcover. 256pp. Illustr.. (meer info) Goed € 18,00 Ovidius
A Cognitive Neuropsychologi... Anne Whitworth;David Howard A Cognitive Neuropsychological Approach to Assessment and Intervention in Aphasia (meer info) Fine state € 30,00 Ovidius
A Collection of Problems on... Berry, J. A Collection of Problems on Complex Analysis. (meer info) Pergamon Press. Pergamon Press.1965.Hardcover.x,428pp. € 18,00 Ovidius
A collector's history of En... Lewis, Griselda.. A collector's history of English Pottery. The Viking Press. A Studio Book. New York.The Viking Press. A Studio Book.1969.Or.cloth with d.j..221pp.Illustr.. € 13,00 Ovidius
A colour atlas of Paediatrics. Dynski-Klein, Martha. A colour atlas of Paediatrics. (meer info) 68017 € 10,00 Ovidius
A Commentary on Book One of... Howell, Peter. A Commentary on Book One of the Epigrams of Martial. The Athlone Press London. 1980. The Athlone Press London. 1980.Hardcover with dust jacket. Very good. Viii,369pp. € 46,00 Ovidius
A Commentary on the Satires... COURTNEY, E. A Commentary on the Satires of Juvenal The Athlone Press, 1980. The Athlone Press, 1980.Hardcover with dust jacket. Very good.x,650pp.. € 62,00 Ovidius
A Companion To American Fic... Samuels;Shirley Samuels A Companion To American Fiction 1780-1865 (meer info) Goed € 80,00 Ovidius
A Companion to Asian Americ... Kent A. Ono;Kent A. Ono A Companion to Asian American Studies (meer info) Goed € 32,00 Ovidius
A Companion to Feminist Geo... Lise Nelson;Lise Nelson;Joni Seager;Joni Seager A Companion to Feminist Geography (meer info) Goed € 140,00 Ovidius
A Companion to Greek Litera... Hose Martin/ Schenker David A Companion to Greek Literature . Blackwell Companions to the Ancient World. Wiley-Blackwell. 2016. Wiley-Blackwell. 2016.Hardcover. Fine. Xix,552pp.. € 70,00 Ovidius
A Companion to Late Antiqui... Rousseau, Philip A Companion to Late Antiquity . Blackwell Companions to the Ancient World). Wiley-Blackwell 2012 . Wiley-Blackwell 2012 .Paperback. Very good. Xxiv,709pp.. € 34,00 Ovidius
A Companion to Modern and C... J. Debbaut. M. Verhulst. A Companion to Modern and Contemporary Art. Van Abbemuseum 2002. Van Abbemuseum 2002.Hardcover with dustwrapper. Very good. 200pp.. € 16,00 Ovidius
A Companion to Shakespeare ... GRANVILLE-BARKER, HARLEY; HARRISON G. B. A Companion to Shakespeare Studies. Cambridge at the University Press, 1946, Reprinted. Cambridge at the University Press, 1946, Reprinted.Cloth.x,410pp. Name on titlepage. € 12,00 Ovidius
A Companion To The American... John B. Boles;John B. Boles A Companion To The American South (meer info) Fine state € 32,00 Ovidius
A Comparative Study of the ... Chang, Kun. A Comparative Study of the Kathinavastu. (meer info) Mouton & Co.. 's-Gravenhage.Mouton & Co..1957.Or.cloth..120pp.Glossary. € 13,00 Ovidius
A Comparative Study of the ... Chang, Kun.. A Comparative Study of the Kathinavastu. (meer info) Mouton & Co. 's-Gravenhage.Mouton & Co.1957.Or.cloth.120pp. € 20,00 Ovidius
A Comparison Between A King... Hunter, David G. A Comparison Between A King And A Monk/Against The Opponents Of The Monastic Life . Studies In The Bible And Early Christianity, Vol 13. Edwin Mellen Press. 1988. Edwin Mellen Press. 1988.Paperback. Cover damaged. Content good.200pp. € 100,00 Ovidius
A Complete Guide to Aviatio... Bowers, Peter, M.. A Complete Guide to Aviation Photography. (meer info) TAB Books. TAB Books.1980.Or.hardcover..240pp..Illustr.. Index.. € 7,00 Ovidius
A Complete Guide to Masteri... A Complete Guide to Mastering Techniques With the Alexander Brothers. 1994. Sterling Publ.. Hardcover with dustwrapper. 159pp. Illustr.. (meer info) Goed € 22,00 Ovidius
A computational study of E.... Albada, S. van. A computational study of E. coli chemotaxis . (meer info) Ponsen & Looijen.Fom-Instituut Voor Atoom- En.. Wageningen.Ponsen & Looijen.Fom-Instituut Voor Atoom- En..2008.Pap..131pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
A Concise History of World ... Livi-Bacci A Concise History of World Population (1st Edition) (meer info) Goed € 10,00 Ovidius
A Concordance to the Septua... Hatch, Edwin and Henry A. Redpath. A Concordance to the Septuagint and the Other Greek Versions of the Old Testament (INcluding the Apocryphal Books), 3 Vols. Bound in 2. (meer info) Ex Libris on first free endpaper. Ex Libris on first free endpaper. € 60,00 Ovidius
A contribution to the exten... Viljoen, G.. A contribution to the extensions of Abelian groups. (meer info) Luctor et Emergo. Leiden.Luctor et Emergo.1963.Or.cloth..41pp..Diss./Thesis. References.. € 8,00 Ovidius
A. Cordia. Handleiding voor... A. Cordia. Handleiding voor procesopzet conform ISO 9001: 2000. 2003. Elmar. Paperback. 101pp. (meer info) Goed € 24,00 Ovidius
A Cource in Miracles. Combi... A Cource in Miracles. Combined Volume. I: Text. II: Workbook for Students. III:Manual fot Teachers. Foundation for Inner Peace Viking. Foundation for Inner Peace Viking.U.S.A.Second edition.1996. Or.hardcover..x,669,xi,488;iv,92pp. € 22,00 Ovidius
A Course in Numerical Analy... Lieberstein, H. Melvin A Course in Numerical Analysis . Harper & Row, 1969. Harper & Row, 1969.Hardcover. Very good. Xiv,258pp.. € 17,00 Ovidius
A Course of Modern Analysis... Whittaker, E. T., Watson, G. N. A Course of Modern Analysis: An Introduction to the General Theory of Infinite Series and of Analytic Functions; With an Account of the Principal . Transcendental Functions . Cambridge At The University Press. Fourth Edition. 1952.Reprinted. Cambridge At The University Press. Fourth Edition. 1952.Reprinted.Cloth. Slightly discoloured. Good.... € 22,00 Ovidius
A. Couzijn en H. Foeken. 20... A. Couzijn;H. Foeken A. Couzijn en H. Foeken. 2005. Gopher. Paperback. 197pp. (meer info) PaperbackGoed € 9,00 Ovidius
A critical History of Old E... Greenfield, Stanley B.. A critical History of Old English literature. New York University Press. New York University Press.1965.Pap..xi,237pp. € 10,00 Ovidius
A cry for life. An Interpre... Lekula Ntoane, L.R. A cry for life. An Interpretation of 'Calvinism' and Calvin. Kok. Kampen. Kok. 1983. Pap…Xix,276p. Diss./Thesis. € 10,00 Ovidius
A Currency for Europe: The ... John Driffill and Massimo Beber . A Currency for Europe: The Currency as an Element of Division or Union of Europe . Lothian Foundation Press, 1991. Lothian Foundation Press, 1991.Hardcover with dust wrapper. Good.xix,325pp. € 26,00 Ovidius
A Day In The Life Of Africa D. Tutu;L. Liberman A Day In The Life Of Africa (meer info) Goed € 20,00 Ovidius
A Day in the Life of America. DAVID COHEN, SMOLAN COHEN. A Day in the Life of America. (meer info) Collins Publishers, 1986. Collins Publishers, 1986.Hardcover with dust wrapper. Very good. 268pp.. € 22,00 Ovidius
A. de Boon. Bakermat van Ke... A. de Boon. Bakermat van Kerk en Staat. 40pp. Illustr.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
A Democracy Of Distinction J. Frank A Democracy Of Distinction (meer info) Fine state. € 18,00 Ovidius
A Democracy Of Distinction J. Frank A Democracy Of Distinction (meer info) Fine state € 18,00 Ovidius
A Descriptive Guide to the ... Lewis, Robert E. & McIntosh, Angus. A Descriptive Guide to the Manuscripts of the Prick of Conscience. Soc. Study Med. Lang. & Lit. Oxford.Soc. Study Med. Lang. & Lit.1982.Paperback.Very good, spine sunned. € 9,00 Ovidius
A descriptive Syntax of the... Shannon, Ann. A descriptive Syntax of the Parker Manuscript of the Anglo-Saxo Chronicle from 734 to 891. Mouton The Hague, ParisMouton1964Large octavo. PaperJanua Linguarum, Series Practica 14Fine. € 20,00 Ovidius
A Descriptive Syntax of the... Shores, David L.. A Descriptive Syntax of the Peterborough Chronicle from 1122 to 1154. Mouton The Hague, ParisMouton1971Large octovo. Rebound, boardsJanua Linguarum, Series Practica 103Very good... € 50,00 Ovidius
A Dictionary of Chinese Idi... Yen-Kai, Huang . A Dictionary of Chinese Idiomatic Phrases. 1967. 1967.Hardcover. Good. Exlibris. 1291pp.. € 40,00 Ovidius
A Dictionary of Misundersto... Urdang, Laurence.. A Dictionary of Misunderstood, Misused, Mispronounced Words. Readers Unuion Group. Readers Unuion Group.(1972)..Or.hardcover with d.j..377pp.. € 8,00 Ovidius
A Dictionary of Musical The... Harold Barlow and Sam Morgenstern . A Dictionary of Musical Themes. Ernest Benn, London. Third impression 1950. Ernest Benn, London. Third impression 1950.Hardcover with dust jacket very good. Xiv,656pp.. € 15,00 Ovidius
A Dictionary of Opera and S... Harold Barlow, Sam Morgenstern. A Dictionary of Opera and Song Themes,. Revised Edition. (meer info) Ernest Benn Limited 1978. Second impression. Ernest Benn Limited 1978. Second impression.Hardcover with dust jacket. Good.547pp. € 18,00 Ovidius
A Dictionary Of Philosophy ... Elsa J. Marty;Charles Taliaferro;Charles C. Taliaferro A Dictionary Of Philosophy Of Religion (meer info) Fine state € 23,00 Ovidius
A Dictionary of Practical M... Clarke, John Henry.. A Dictionary of Practical Materia Medica. In Three Volumes. B Jain Publishers. Reprint edition 1995. B Jain Publishers. Reprint edition 1995.Hardcover with dustwrapper. Good.xvi,951;xii,736;737-1635pp.... € 32,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |