Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45182 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
A. Soetendorp. 1988. Balans... A. Soetendorp. 1988. Balans. Paperback. 94pp.. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
A story with chocolate arom... BUDREWICZ, OLGIERD. A story with chocolate aroma. E. Wedel. Krakow, Padjas, 2005. Krakow, Padjas, 2005.Hardcover with dust wrapper. Very good.141pp. € 24,00 Ovidius
A Study in connection with ... Kruyt, Willem. A Study in connection with the problem of Hormonization of Seeds. North-Holland Publishing Co.. Amsterdam.North-Holland Publishing Co..1954.Or.wrappers..82pp.Diss./Thesis.. Bibliogr.. Illustr.. Te... € 9,00 Ovidius
A Study of Gawain and the G... Kittredge, George Lyman. A Study of Gawain and the Green Knight. Peter Smith. Gloucester, Mass.Peter Smith.1960.Cloth.Very good. € 30,00 Ovidius
A study of handwriting prod... Meulenbroek, R.G.J. A study of handwriting production. (meer info) NICI. Nijmegen. NICI. 1989. Pap. 181p. Diss./Thesis. € 10,00 Ovidius
A Study of Maya Art. Tis Su... Spinden, Herbert J.. A Study of Maya Art. Tis Subject Matter and Historical Development. (meer info) Dover Publ.. New York.Dover Publ..1975.Pap.xxvi,30,285pp..Illustr. Bibliogr.. Index.. € 15,00 Ovidius
A STUDY OF THE ISE-MONOGATA... Vos, Frits. A STUDY OF THE ISE-MONOGATARI. With the Text according to the Den-Teika-Hippon and an Annotated Translation. Volume I: Introduction-Text-Translation; Volume II: Notes and Indices. Mouton & Co. 1957.Paperbak. Very good. Xiv,271;208pp.. € 28,00 Ovidius
A Study of the Xb States in... Walk, W.H.H.M.. A Study of the Xb States in Exclusive Radiative Dexay of the T(2S). (meer info) Krips Repro. Meppel.Krips Repro.1986.Pap..185pp..Diss./Thesis.. Bibliogr..Zonder de stellingen. € 11,00 Ovidius
A Study on Soil Structure. Schuylenborgh, J.van. A Study on Soil Structure. Ponsen & Looijen. Wageningen.Ponsen & Looijen.1947.Or.wrappers.110pp.Diss./Thesis. Bibliogr.. Illustr.. € 8,00 Ovidius
A Summer's Day. Meyerowitz, Joel. A Summer's Day. Times Books, Weston, Massachusetts, 1985, First edition. Times Books, Weston, Massachusetts, 1985, First edition.Hardcover with dust wrapper. Good.Unpaginate... € 60,00 Ovidius
A Survey of Middle English ... Kristensson, Gillis. A Survey of Middle English Dialects 1290-1350, the West Midland Counties. Lund Univ. Press. No place.Lund Univ. Press.1987.Paperback.ISBN 91 7966 010 X.Very good. € 35,00 Ovidius
A Survey of Middle English ... Kristensson, Gillis. A Survey of Middle English Dialects 1290-1350, the Six Northern Counties and Linclonshire. C.W.K. Gleerup. Lund.C.W.K. Gleerup.1967.Paperback.Very good. € 30,00 Ovidius
A Syntax of King Alfred's P... Brown, William H., Jr. A Syntax of King Alfred's Pastoral Care. Mouton The Hague, ParisMouton1970Large octovo. Rebound, boardsJanua Linguarum, Series Practica 101Very good... € 20,00 Ovidius
A Technology based nation. ... Galjaard, J.H.. A Technology based nation. An inquiry into industrial oeganizing and robotizing in Japan. (meer info) Interuniversity Institute of Management. Delft.Interuniversity Institute of Management.1982.Pap.155pp..Some underlings with pen. € 8,00 Ovidius
A. Tengbergen. 2e druk, 197... A. Tengbergen. 2e druk, 1973. walburg Pers. Paperback. 136pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
A Test for urinary LH surge... Martinez, A.R.. A Test for urinary LH surge detection. Clinical reliability and applications. (meer info) Elinkwijk. Utrecht.Elinkwijk.1990.Pap.x,118pp.Diss./Thesis. Bibliogr.. € 9,00 Ovidius
A Textbook of Physics. Volu... Grimsehl, E. edited by R. Tomaschek. A Textbook of Physics. Volume I-V. 5 volumes, complete. (meer info) Blackie and Son. Reprinted, 1946/48. Blackie and Son. Reprinted, 1946/48.Hardcover. Very ggod. Xii,433;xi,312;xiv,685;xii,301;xiii,474pp.... € 240,00 Ovidius
A Textbook on Heat. Awbery, J.H.. A Textbook on Heat. (meer info) Longmans Green and Co.. London.Longmans Green and Co..1949.Or.clothwith d.j..x,302pp..Index.. € 10,00 Ovidius
Chrysostome, Jean - A. Theodore. Chrysostome, Jean A. Theodore. (meer info) Du Cerf. 1966. Du Cerf. 1966.Paperback. Good. 332pp. € 15,00 Ovidius
A Theology Of Engagement Ian Markham;Ian S. Markham A Theology Of Engagement (meer info) Fine state. € 26,00 Ovidius
A Theoretical Analysis of G... Paunio, J.J.. A Theoretical Analysis of Growth and Cycles. (meer info) Bank of Finland Institute for Economic Research . Helsinki.Bank of Finland Institute for Economic Research .1969..Pap..80pp..Bibliogr.. € 8,00 Ovidius
A Theory of Discourse. The ... kinnaevy, James L.. A Theory of Discourse. The Aims of Discourse. Prentice-Hall.. Englewood Cliffs, N.J..Prentice-Hall..1971.Or.hardcover..xv,478pp..Index.. 4 pages with underlinings... € 15,00 Ovidius
A theory of the classical n... Knight, Everett. A theory of the classical novel. London, Routledge & Kegan Paul. London, Routledge & Kegan Paul.1970.Hardcover with sligthly damaged dustwrapper. Good.vii,156pp. € 13,00 Ovidius
A Tibetan-English Dictionar... Jaschke, H. A. A Tibetan-English Dictionary, With Special Reference to the Prevailing Dialects. to Which is Added an English-Tibetan Vocabulary. Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Reprinted, 1934 Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Reprinted, 1934Cloth, Spine, upper, s;ight;y damaged. Text cleanx... € 22,00 Ovidius
C Hill - A Tinker & a Poor Man C Hill A Tinker & a Poor Man (meer info) Redelijk € 17,00 Ovidius
A Tinker and a Poor Man. Jo... Hill, Christopher. A Tinker and a Poor Man. John Bunyan and His Church, 1628-1688. W.W. Norton and Comp.. New York. London.W.W. Norton and Comp..1990.Pap..xx,394pp..Bibliogr.. Index.. € 10,00 Ovidius
A. Tjepkema en Jaap Walvis.... A. Tjepkema en Jaap Walvis. 1985. De Haan. Paperback. 173pp. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
A Translator's Handbook on ... Arichea, Daniel C..Jr. and Eugene A. Nida. A Translator's Handbook on Paul's Letter to the Galatians. United Bible Societies. London, New York, Stuttgart.United Bible Societies.1976.Pap..viii,176pp..Bibliogr.. Index.. € 10,00 Ovidius
A Translator's Handbook on ... Newman, Barclay M. and Eugene A. Nida. A Translator's Handbook on Paul's Letter to the Romans. United Bible Societies. London, New York, Stuttgart.United Bible Societies.1973.Pap..vii,325pp..Index.. € 17,00 Ovidius
A Translator's Handbook on ... Newman, Barclay M. and Eugene A. Nida. A Translator's Handbook on The Gospel of John. United Bible Societies. London, New York, Stuttgart.United Bible Societies.1980.Pap..viii,681pp..Index.. € 20,00 Ovidius
A. Trapman. 1988. Voorhoeve... A. Trapman. 1988. Voorhoeve. Paperback. 234pp. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
A Treasure of Quotations on... Simcox, Carroll E.. A Treasure of Quotations on Christian Themes.. A Crossroad Book The Seabury Press. New York.A Crossroad Book The Seabury Press.1975.Or.cloth with slightly damaged d.j..269pp € 8,00 Ovidius
A Treatise on the Mathemati... Love, A.E.H.. A Treatise on the Mathematical Theory of Elasticity . Fourth Edition. Cambridge At The University Press. 1952. Cambridge At The University Press. 1952.Cloth. Good. Xviii,643pp. € 16,00 Ovidius
A Tree Full Of Angels Macrina Wiederkehr A Tree Full Of Angels (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
A turkish-English Dictionary. Hony, H.C.. A turkish-English Dictionary. (meer info) The Clarendon Press. Oxford.The Clarendon Press.Second edition.1957.Or.cloth.xi,419pp. € 14,00 Ovidius
A. Tzonis en L. Lefaivre. 1... A. Tzonis en L. Lefaivre. 1991. SUN. Paperback, vouw in hoek voorplat. 255pp. Illustr.. (meer info) Redelijk € 11,00 Ovidius
A une jeune veuve, Sur le m... Chrysostome, Jean A une jeune veuve, Sur le mariage unique. Introduction, traduction et notes par Bernard Grillet. Texte grec établi et présenté par Gérard H. Ettlinger. (meer info) Du Cerf. 1968. Du Cerf. 1968.Paperback. Good. 212pp. € 14,00 Ovidius
¡A usted la palabra! : aume... ¡A usted la palabra! : aumente y practique su vocabulario del español (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
A. van Bergen. 1e druk, 200... A. van Bergen. 1e druk, 2001. Spectrum. Paperback. 111pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
A. van Dantzig. Boom. 1990.... A. van Dantzig. Boom. 1990. Paperback. 199pp.. (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
A. van Dantzig. 2e druk, 19... A. van Dantzig A. van Dantzig. 2e druk, 1995. Boom. Paperback. 211pp. (meer info) PaperbackGoed € 11,00 Ovidius
A. van de Beek. Israel in h... A. van de Beek. Israel in het christelijk denken. 2004. Meinema. Paperback. 128pp. (meer info) Goed € 14,00 Ovidius
A. van den Beukel. 8e druk,... van den Beukel;A. van den Beukel A. van den Beukel. 8e druk, 1992. Ten Have. Paperback, leesvouwen rug. 192pp. (meer info) PaperbackRedelijk € 8,00 Ovidius
A. van der Valk. de eenheid... A. van der Valk. de eenheid van het stedebouwkundige werk. 1990. Delftse Universitaire Pers. Hardcover. xii,257pp.. Illustr.. (meer info) Goed € 20,00 Ovidius
A. van der Woud. K. Zwarts.... A. van der Woud. K. Zwarts. 010. 1989. Hardcover met stofomslag. 121pp. Illustr.. (meer info) Goed € 22,00 Ovidius
A. van der Zwan. In de ban ... A. van der Zwan. In de ban van de macht. 2004. Meulenhoff. Paperback. 413pp. Naam met pen op schutblad. (meer info) Goed € 12,00 Ovidius
A. Van Gils. 2004. Hrdcover... A. Van Gils. 2004. Hrdcover. 199pp. Illustr.. (meer info) Goed € 24,00 Ovidius
A. van Lenning..anorexia ne... A. van Lenning..anorexia nervosa: kwijnen, lijnen of hongeren?. 1992. Sekker Van der Vegt. Paperback, omslag sleets. 194pp. (meer info) Matig € 8,00 Ovidius
A. Van Lit.Fotografi.  Kein... A. Van Lit.Fotografi. Kein Gluck. mennonieten in Siberie. Zonder jaar. Paperback. 128pp. Text in German and Dutch. Gesigneerd en met opdracht door Ad van Lit. (meer info) Goed € 22,00 Ovidius
A Vedic Grammar For Students Macdonell A. A. A Vedic Grammar For Students Oxford University Press. Delhi.Eleventh impression 1987. Oxford University Press. Delhi.Eleventh impression 1987.Paperback. Good. X,508pp.Ex Libris in front. € 13,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |