Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45204 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Albert Schweitzer. Oberman-Oberman, H. Albert Schweitzer. (meer info) J.N. Voorhoeve. Den Haag.J.N. Voorhoeve.Derde druk.Pap.. Paar vlekjes op cover..48pp..Schutblad beschreven met pen e... € 5,00 Ovidius
De vrije scholen. F. Veltman, Willem. De vrije scholen. (meer info) Vrij Geestesleven. Zeist.Vrij Geestesleven.Vijfde, herziene en vermeerde druk.1974.Pap.. Licht besch..111pp..Enkele ill... € 5,00 Ovidius
Jan van Ruusbroec. Wilkeshuis, C. Jan van Ruusbroec. W. de Haan N.V. / N.V. Standaard boekhandel. Zeist / Antwerpen.W. de Haan N.V. / N.V. Standaard boekhandel.1964.Pap.. Licht besch.167pp..Historis... € 5,00 Ovidius
Wij Tolken. College gegeven... Gomperts, H.A.. Wij Tolken. College gegeven bij zijn afscheid. Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.1981.Oorspr.omsl .Geniet.23pp.. € 5,00 Ovidius
Intieme vreemden. Rubin, Lillian B.. Intieme vreemden. AMBO boeken. Baarn.AMBO boeken.Zestiende druk.Pap.223pp. € 5,00 Ovidius
Een ladder naar de hemel. Blue,Lionel. Een ladder naar de hemel. (meer info) Ten have. Baarn.Ten have.1976.Pap.met potl. onderstreept. € 5,00 Ovidius
Grijze gesprekken. Asscher-Pinkhof,Clara. Grijze gesprekken. Leopold. 's-Gravenhage.Leopold.1972.Pap.52 blz. € 5,00 Ovidius
De gelovige Thomas. Bastiaensen,A. en a. De gelovige Thomas. (meer info) AmboBoeken. Baarn.AmboBoeken.1986.Pap..127 pp.. € 5,00 Ovidius
De kongsie der vromen. Revel,Jean-François. De kongsie der vromen. De Arbeiderspers. Amsterdam.De Arbeiderspers.1968.Pap..181 pp.. € 5,00 Ovidius
Sleutel tot de I tjing. Van Praag, H. Sleutel tot de I tjing. Ankh-Hermes bv. Deventer.Ankh-Hermes bv.Vierde druk.1987.Or-linn..met st.omsl..120pp..Bibliogr..,Ilustr.. € 5,00 Ovidius
Herdenking van Johan Huizinga. Vollgraff, C.W.. Herdenking van Johan Huizinga. H.D.Tjeenk Willink. Haarlem.H.D.Tjeenk Willink.1945.Oorspr.omsl..39pp.. € 5,00 Ovidius
Paspoort voor Delta. Graftdijk, Klaas. Paspoort voor Delta. Wereldvenster. Baarn.Wereldvenster.5e druk.1960Pap.. Geplast.63pp.. € 5,00 Ovidius
Toesspraken van Krishnamurt... Krishnamurti. Toesspraken van Krishnamurti. V. New York City. Star publishing Trust. Bosch en Duin.Star publishing Trust.Z.j.Oorspr.omsl..47pp.. € 5,00 Ovidius
Op zoek naar de vrede. De g... Van Galen Last. Op zoek naar de vrede. De geschiedenis na 1945. Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.Tweede druk.1970.Pap..118pp..Illustr.. € 5,00 Ovidius
Wat is kapitalisme? Jalée., Pierre. Wat is kapitalisme? (meer info) Amsterdam. Amsterdam.Van Gennep.1975.Pap..132pp..Strepen in de marge met potlood.,. € 5,00 Ovidius
Mystiek of militant. Curle, Adam. Mystiek of militant. (meer info) H.Nelissen. Bloemendaal.H.Nelissen.1975.Pap..112pp..Bibliogr.. Register.. € 5,00 Ovidius
Wereldwijde Ker van God. Do... Flurry, Gerald. Wereldwijde Ker van God. Doctrinaire veraanderingen en de Tragische Gevolgen. Filadelfia Kerk van God. Filadelfia Kerk van God.Vierde druk, herzien.1994.Pap..95pp.. € 5,00 Ovidius
27 simpele tekeningen met e... Kruseman, J.P.. 27 simpele tekeningen met eenvoudige toelichting over atomen en reactoren. Z.u.. Z.pl.Z.u..Z.j..Oorspr.omsl. Geniet.63pp..Illustr.. € 5,00 Ovidius
In de leer bij de medicijnman. Salemink, C.A.. In de leer bij de medicijnman. (meer info) v/h Kemink en Zoon. v/h Kemink en Zoon.1968.Pap. Geniet.19pp. € 5,00 Ovidius
Pregnant samenspel. Wielenga, G.. Pregnant samenspel. (meer info) 1971.Oorspr.omsl.gheniet.27pp.. € 5,00 Ovidius
Vietnam en het westen. Vlug... Benthem van den Bergh, G.van.. Vietnam en het westen. Vlugschrift van de Gids nr.6.. DE Bezige Bj. Amsterdam.DE Bezige Bj.1967.Pap..59pp.. € 5,00 Ovidius
Honderd voorschriften tot h... Suzanne, Alfred.. Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen. .. Herdruk. G.B. van Goor en Zonen.z.j.Pap..viii,54pp.. € 5,00 Ovidius
Paul Léautaud in Parijs. Jong, Mies de.. Paul Léautaud in Parijs. (meer info) Aspekt. Aspekt.2004.Pap.196pp.illustr.. € 5,00 Ovidius
Tumour Stroma in cervical c... Bremer, G.L.. Tumour Stroma in cervical cancer Novel prognostic parameters. (meer info) UPM.1995.Pap.144pp.Diss./Thesis. References.. € 5,00 Ovidius
Otto Weininger of bestaat d... Marek van der Jagt Otto Weininger of bestaat de jood (meer info) Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.PaperbackRedelijkd66 € 5,00 Ovidius
Met recht een vrouw Winde Evenhuis Met recht een vrouw (meer info) 2001 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2001PaperbackRedelijkd... € 5,00 Ovidius
Myriam. - Rozenblaadjes. Myriam. Rozenblaadjes. De Vrienden van Anna-Katarina Emmerick. De Vrienden van Anna-Katarina Emmerick.Zonder jaar. Pap. 50pp. 8°.. € 5,00 Ovidius
Domela Nieuwenhuis. Jong, Albert de.. Domela Nieuwenhuis. Kruseman. 1972. Kruseman. 1972.Paperback. Goed. 87pp.. € 5,00 Ovidius
Schimmelinfecties Wiebe Braam;J.H. Sillevis Smitt Schimmelinfecties (meer info) 1994 Eerste druk, 1994.1994PaperbackGoedd46 € 5,50 Ovidius
Ik lijd verschrikkelijk. Koetsier, H. Ik lijd verschrikkelijk. Bert Bakker, Amsterdam,Bert Bakker,1976.hardcover.30 p.Gedichten. € 6,00 Ovidius
Zaans voor beginners.. Jonker Jr., J.. Zaans voor beginners.. (meer info) Klaas Woudt. Zaandijk.Klaas Woudt.1976.Pap..115pp.. € 6,00 Ovidius
De orde in de natuur. Senden, Leo.. De orde in de natuur. K.Dirix-Van Riet. Van In & Co., De Kempen. Standaard. Antwerpen. Lier. Tilburg. Brussel.K.Dirix-Van Riet. Van In & Co., De Kempen. Standaard.1932.Or.wrapp... € 6,00 Ovidius
De tijd dringt - Von Weizsäcker, C. De tijd dringt - (meer info) Ten Have, Baarn,Ten Have,1987.pap.110 p.literatuurlijst. € 6,00 Ovidius
Levende filosofie. Praag, H.van. Levende filosofie. Arnhem. Teleac/Van Loghum Slaterus.1969.Pap.90p.. € 6,00 Ovidius
Oproer in Amsterdam. Fahrenfort, J./H.E.Janszen/Fr.Sanders. Oproer in Amsterdam. (meer info) Becht. Amsterda. Becht. N.d. Pap.90p. Illustr.. € 6,00 Ovidius
Andere staatsopvatting. Holterman, Thom. Andere staatsopvatting. (meer info) Kluwer. Devenetr. Kluwer. 1975. Pap. 89p. Marks in ink. € 6,00 Ovidius
Burgers in verzet tegen reg... Wertheim, W.F. en A.,H.Werthem-Gijse Weenink. Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij. (meer info) Van Gennep. Amsterdam. Van Gennep. 1976. Pap. 140p. Illustr. € 6,00 Ovidius
Battus: - De Encyclopedie. Battus: De Encyclopedie. Querido. A'dam, Querido. 1978. Wrappers. € 6,00 Ovidius
Foniek van het Nederlands. Berg, B.van den : Foniek van het Nederlands. Van Goor. Den Haag, Van Goor. 3rd.ed. 1964. Or.cloth. 136p. € 6,00 Ovidius
Stadsplat de dialecten van ... Gaalen, Ad van. Stadsplat de dialecten van de zes grote steden. (meer info) Wolters Noordhoff. Groningen. Wolters Noordhoff. Tweede druk. 1989. Pap. 144p. € 6,00 Ovidius
Writings of the Young Marx ... Easton, Loyd D. and Kurt H.Guddat. (Ed.and Tranl..) Writings of the Young Marx on Philosophy and Society. Anchor Books. Doubleday & Comp.. Garden City, New York.Anchor Books. Doubleday & Comp..1967.Pock..ix,506pp.Index. € 6,00 Ovidius
Wasch, Karel.. - Dylan Thomas.. Wasch, Karel.. Dylan Thomas.. Indigo.. Zeist..Indigo..1998..pap..127pp..Bekn. Bibliografie., Illustr.. € 6,00 Ovidius
Wat de provo's willen. Van Weerlee, D. Wat de provo's willen. (meer info) De Bezige Bij, Amsterdam,De Bezige Bij,1966.Pap.39 pp. € 6,00 Ovidius
Als ´t kwaad goede mensen t... Kushner, Harold S. Als ´t kwaad goede mensen treft. Ten Have. Baarn.Ten Have.25e druk.1989.Pap..139pp..tekst met pen geschreven op fr.titelpagina. € 6,00 Ovidius
Buber, Martin. - Mozes Buber, Martin. Mozes Servire. 2e druk, 1970. Servire. 2e druk, 1970.Paperback. Leesvouw rug.. 214pp. € 6,00 Ovidius
WEGEN VAN WIJSGERIG DENKEN.... BOCHENSKI, J.M. WEGEN VAN WIJSGERIG DENKEN. Een eerste inleiding in de wijsbegeerte. Nederlandse uitgave bewerkt door Dr. J.H.M.M. Loenen. Roermond. J.J. Romen & Zonen. 1965. Roermond. J.J. Romen & Zonen. 1965.Paperback. Redelijk. 123pp. € 6,00 Ovidius
De kapiteinsdochter POESJKIN, ALEXANDER De kapiteinsdochter (meer info) Arbeiderspers. 1972. Arbeiderspers. 1972.Paperback. 159pp.Naam met pen op schutblad. € 6,00 Ovidius
Conrad Busken Huet. Schrijv... BUSKEN HUET, CONRAD. & PRAAMSTRA, OLF. Conrad Busken Huet. Schrijversprentenboek deel 25. 1986; Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage. 1986; Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage.Paperback. Goed. 56pp. € 6,00 Ovidius
ociale revolutie of sociale... MARCUSE, HERBERT EN KARL POPPER. ociale revolutie of sociale hervorming? Een confrontatie Baarn. Wereldvenster. 1971. Baarn. Wereldvenster. 1971.Paperback. Redelijk.47pp. € 6,00 Ovidius
Bijbeloverdenkingen. Berkhof, H.. Bijbeloverdenkingen. Callenbach. 1986. Callenbach. 1986.Paperback. Goed.137pp. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |