Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45182 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Aspecten van Logistieke Inf... Zutphen, L.C.van. (red.).. Aspecten van Logistieke Informatiesystemen. Samson. Alphen aan den Rijn. Brussel.Samson.1978.Pap..152pp.. € 8,00 Ovidius
De ruimte voor het sociale ... Zuthem, H.J.van.. De ruimte voor het sociale beleid. (meer info) Van Gorcum. Van Gorcum.1976. Oorspr.omsl. Geniet.38pp.Klein 8°.. € 7,00 Ovidius
Praktische Mathematik für I... Zurmuhl, Rudolf.. Praktische Mathematik für Ingenieure und Physiker. Springer-Verlag. Funfte neubearbeitete Auflage. 1965. Springer-Verlag. Funfte neubearbeitete Auflage. 1965.Cloth. Good. Xiv,561pp.. € 16,00 Ovidius
Mapping and monitoring hete... Zurita-Milla, R. Mapping and monitoring heterogeneous landscapes .spatial, spectral and temporal unmixing of MERIS data. (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2008.Pap..141pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
En op het uur van de wolf k... Zuranna Zatele En op het uur van de wolf komen zij terug (meer info) Hardcover met stofomslag. 635pp. Hardcover met stofomslag. 635pp. Als nieuw € 9,00 Ovidius
The Romance of Guy of Warwick. Zupitza, J. (ed.). The Romance of Guy of Warwick. (meer info) OUP, for the Early English Text Society LondonOUP, for the Early English Text Society1966ClothEarly English Text Society extra series number... € 50,00 Ovidius
Dromen. Duidingen en litera... Zunderd, Cornelia van.. Dromen. Duidingen en literaire betekenis. (meer info) € 7,00 Ovidius
Lettres de Héloïse et Abéla... Zumthor, Paul. Lettres de Héloïse et Abélard. Traduction novelle de Paul Zumthor Dessins de Rembrandt. (meer info) Mermod. Mermod.1950.Or.wrappers.178pp. € 13,00 Ovidius
Geschlachtsverschillen bij ... Zukal, Rudolf en Stanislav Frank. Geschlachtsverschillen bij aquariumvissen. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1979.Or.gebonden.105pp..Illustr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Geslachtsverschillen by aqu... Zukal Geslachtsverschillen by aquariumvissen (meer info) Goed € 8,00 Ovidius
Piet Hein en de Zilvervloot. Zuidhooek, Arne.. Piet Hein en de Zilvervloot. .De Boer Maritiem. Bussum.De Boer Maritiem.1978.Or.hardcover met st.omsl..148pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Genomic and Proteomic Analy... Zuidervaart, Wieke.. Genomic and Proteomic Analysis in Uveal Melanoma. (meer info) Universiteit Leiden. The Netherlands.2005.Pap..167pp..Diss./Thesis.. References.. € 9,00 Ovidius
Een onderzoek naar de alter... Zuidema, Thijs. Een onderzoek naar de alternatieve kosten van overheidsprojecten: theorie en empirie. Krips Repro. Meppel.Krips Repro.1982.Pap.viii,251pp.Diss./Thesis. € 8,00 Ovidius
Van alle markten thuis. Ops... Zuidema, J.R. Van alle markten thuis. Opstellen aangeboden aan J.R. Zuidema.. 1986. Universitaire Pers Rotterdam. 1e druk, 1987. Universitaire Pers Rotterdam. 1e druk, 1987.Paperback. Goed. Vii,209pp.Eex Libris blindstempel op ti... € 16,00 Ovidius
Ontdek je spirituele type m... Zuercher, Suzanne Ontdek je spirituele type met het enneagram. Groeien in contemplatie Ten Have. 2004. Ten Have. 2004.Paperback. Goed. 208pp. € 9,00 Ovidius
de Architekten Cie. Creativ... Zucchi, Cino & Ibelings, Hans. de Architekten Cie. Creativity, Innovation, Experience. (meer info) € 15,00 Ovidius
Drieduizend jaar zeeroverij. zu Mondfeld,Wolfram. Drieduizend jaar zeeroverij. Het Spectrum. Utrecht/Antwerpen.Het Spectrum.1979.Pap..441 pp..Lichtbeschadigd. € 7,00 Ovidius
Verwendung und Bedeutung gr... zschatzsch, Anemone. Verwendung und Bedeutung griechischer Musikinstrumente in Mythos und Kult. Internationale Archaologie 73. Marie Leidorf, 2002 Marie Leidorf, 2002Paperback. Very good. 200pp. 18 Tafel. € 46,00 Ovidius
Knoeien met het verleden Z.R. Dittrich;B. Naarden Knoeien met het verleden (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Dat is allemaal komedie. Zouw, Bert van der. Dat is allemaal komedie. Martinus Nijhoff. Tjeenk Willink. Den Haag. Noorduijn.Martinus Nijhoff. Tjeenk Willink.1979.Pap.320pp.Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 8,00 Ovidius
Integrated water and nutrie... Zougmore, R.B.. Integrated water and nutrient management for sorghum production in semi-arid Burkina Faso . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR..2003.Pap..205pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Integrated water and nutrie... Zougmore, R.B.. Integrated water and nutrient management for sorghum production in semi-arid Burkina Faso . (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR..2003.Pap..205pp..Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius
Law of the Sea in East Asia Zou Keyuan;Keyuan Law of the Sea in East Asia (meer info) Fine state € 80,00 Ovidius
Leven en reiten van Marco P... Zorzi, Alvise. Leven en reiten van Marco Polo. Veen. Utrecht Antwerpen.Veen.1983.Pap.272pp.Register. Enkele illustr.. € 7,00 Ovidius
Jan Bloch [1836-1902]. Capi... Zor, Andrzej.. Jan Bloch [1836-1902]. Capitalist, pacifist, philanthropist. Warssaw 2015. Jan Bloch Foundation. TRIO Publishing House. Warssaw 2015. Jan Bloch Foundation. TRIO Publishing House.Paperback.219pp.. € 22,00 Ovidius
A Formal Theory of Exceptio... Zonneveld, Wim . A Formal Theory of Exceptions in Generative Phonology. Lisse, The Peter De Ridder Press, 1978. Lisse, The Peter De Ridder Press, 1978.Paperback.ii,313pp.. € 14,00 Ovidius
Van Delta naar Europees Ach... Zonneveld, Wil en Frank Evers (red.).. Van Delta naar Europees Achterland. Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting NIROV-Europlan. Den Haag.Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting NIROV-Europlan.1997.Pap.... € 7,00 Ovidius
Het Symbool. Wijsgerig onde... Zonneveld, Petro J.. Het Symbool. Wijsgerig onderzoek naar wezen en funkties van het symbolisme, (meer info) Brummen.1962.Oorspr.omsl. Rugje besch..68pp..Bibliogr… € 8,00 Ovidius
Tussen de bergen en de zee.... ZONNEVELD, J.I.S. Tussen de bergen en de zee. Geologische geschiedenis der Lage Landen. Roelofs van Goor, Amersfoort. [1963] Roelofs van Goor, Amersfoort. [1963]linnen met aan randen licht beschadigd st.omslag.281pp. Illustr.... € 15,00 Ovidius
Natuurontwikkeling in Water... ZONDERWIJK,P. Natuurontwikkeling in Waterwingebieden in Gelderland. Waterleiding maatschappij Gelderland, 1991. Waterleiding maatschappij Gelderland, 1991.Paperback.64pp. € 7,00 Ovidius
De Friese Beweging in het t... Zondergeld, G.R.. De Friese Beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen. De Tille. Leeuwarden.De Tille.1978.Pap. Licht sleets aan randen.570pp..Bibliogr.. Register.. € 10,00 Ovidius
Plof! De teloorgang van een... Zolder & Co.. Plof! De teloorgang van een progressief-kritisch omroepblad. Grindpers. Hilversum.Grindpers.1992.Pap..62pp.. € 8,00 Ovidius
Zonnenkinderen en kosmische... Zolar, Ted.. Zonnenkinderen en kosmische vrijheid. (meer info) Eeserveen. Eeserveen.Akasha.1999.Pap..189pp. € 8,00 Ovidius
Zola. - Joanna Richardson. Zola. Joanna Richardson. Weidenfeld and Nicolson. London.Weidenfeld and Nicolson.1978.Or.hardcover..xiii,283pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Tempel van de geest. Overpe... Zohra. (E.W. Bertrand-Noach). Tempel van de geest. Overpeinzingen, Meditaties en visualisering. Anubis. Hengelo.Anubis.1983.Pap.52pp. € 6,00 Ovidius
Zohra. - De witte Lotus. Zohra. De witte Lotus. Anubis. Anubis.1982.Paperback. Goed.137pp. € 7,00 Ovidius
Names and Numbers. A Baha'i... Zohoori, Elias.. Names and Numbers. A Baha'i Hoistory Reference Guide. Carribean Printers limited. Jamaica.Carribean Printers limited.1990.Pap.271pp. € 20,00 Ovidius
Sprituele intelligentie. On... Zohar, Danah & Ian Marshall. Sprituele intelligentie. Ontdek de kracht van de ziel. (meer info) redelijk. pagina's roestvlekkig. € 7,00 Ovidius
Zomaar een plaatje? De intr... Zoete, Johan de.. Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw. Komori International. Komori International.1991.Pap.31pp. € 7,00 Ovidius
Wat bezielt de Universiteit... Zoest, Peter van (red.).. Wat bezielt de Universiteit? Levensbeschouwing en religie in beweging. Leden van een universiteitsgemeenschap praten over hun drijfveren. Kok Agora. Kampen.Kok Agora.1990.Pap..144pp.. € 7,00 Ovidius
Biodiversiteit. Zoest, Johan van. (red.).. Biodiversiteit. KNNV Uitgeverij. Utrecht.KNNV Uitgeverij.1998.Or.hardcover..211pp..Illustr.. Bibliogr.. € 14,00 Ovidius
Kwaliteitszorg voor non-pro... Zoest, Cees van;Cees van Zoest Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties (meer info) OnbekendGoed € 8,00 Ovidius
Zoest - Huis schuylenburch Zoest Huis schuylenburch (meer info) HardcoverGoed € 12,00 Ovidius
Zoe Trope - Uit de school geklapt Zoe Trope Uit de school geklapt (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Religie in de psychiatrie. Zock, T.H. & G.Glas (red.).. Religie in de psychiatrie. KSGV. Tilburg.KSGV.2001.Papp..126pp.. € 6,00 Ovidius
Zobeley - BEETHOVEN Zobeley BEETHOVEN (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Lexicon Medicum. Anglicum-R... Zlotnickiego, Boleslawa . Lexicon Medicum. Anglicum-Russian-Gallicum-Germanicum-Latinum-Polonum. Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich. 1971. Panstwowy Zaklad Wydawnictw Lekarskich. 1971.Cloth with dustwrapper. Very good.1603pp.Exlibris on ti... € 30,00 Ovidius
Z.J. Huszti - Taalgids Hongaars Z.J. Huszti Taalgids Hongaars PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Totentanz und Lebensreigen. Zitelmann, Ernst. Totentanz und Lebensreigen. Leipzig Duncker & Humblot 1908. Leipzig Duncker & Humblot 1908.Cloth. Good state.v,14pp.. € 24,00 Ovidius
Abessinien. Das Letzte unge... Zischka, Anton. Abessinien. Das Letzte ungelöste problem Afrikas. Wilhelm Goldmann Verlag. Ber. Lpzg. Wien.Wilhelm Goldmann Verlag.1935.Or.cloth.272pp.Illustr. € 8,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |