Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45094 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Solange I. Mussatto. 2016. ... Solange I. Mussatto. 2016. Elsevier. Hardcover. Very good. xxv,647pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Andrei V. Tvardovskiy.Inter... Andrei V. Tvardovskiy.Interface Science and Technology: Volume 13 . 2007. Elsevier.Acadamic Press. Hardcover. Very good. vii,278pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
D. Mobius. R. Miller. Studi... D. Mobius. R. Miller. Studies in Interface Science Volume 11. Elsevier. 2001. Hardcover. Very good.ix,521pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Ignac Capek. Science and No... Ignac Capek. Science and Nonotechnology - Fundamental Principles and Colloidal Particles. Studies in Interface Science Volume 23. Elsevier. 2006. Hardcover. Very good.312pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
The Complete Pirelli Calendars Italo Zannier The Complete Pirelli Calendars (meer info) Goed € 130,00 Ovidius
Blueten und Schwerter. Nach... Schneider, Manfred.. Blueten und Schwerter. Nachdichtungen japanischer Lieder. Buchschmuck von japanischen Künstlern. Verlag von T. Hasegawa. Tokyo.Verlag von T. Hasegawa.No date.Or. Illustr. Softcover. Spine damaged.29pp. € 130,00 Ovidius
Demonstrative Proof In Defe... Pedersen, Nils Arne.. Demonstrative Proof In Defence Of God: A Study Of Titus Of Bostra's Contra Manichaeos : The Work's Sources, Aims, And Relation To Its Contemporary Theology . Nag Hammadi And Manichaean Studies. Volume LVI. Brill.. 2004. Brill.. 2004.Hardcover. Foine. Xv575pp.. € 130,00 Ovidius
Control Theory Of Partial D... Guenter Leugering;Oleg Emanouvilov Control Theory Of Partial Differential Equations (meer info) Goed € 130,00 Ovidius
Climate Change Research. Ev... Zwerver, S., R.S.A.R. van Rompaey, M.T.J. Kok and M.M. Berk. Climate Change Research. Evaluation and Policy. Implications. Two volumes. Sudie un Environmental Science 65 A+B. Elsevier. Amsterdam.,Elsevier.1995.Or.hardcover.xxvii,674;xix,677-1463pp.References.. € 130,00 Ovidius
A revision of species descr... Aa, H.A. , Vanev, S. A revision of species described in phyllosticta .edited by A. Aptroot, R.C. Summerbell and G.J. Verkley. Centraalbureau Voor Schimmelcultures. Utrecht.Centraalbureau Voor Schimmelcultures.2002.Pap.vi,510pp.. € 130,00 Ovidius
Oscar Dietrich Papierfabrik... Dietrich, Oscar. Bernhard Weissenborn. Oscar Dietrich Papierfabriken Weißenfels an der Saale 1875 - 1925 nebst einer ausführlichen Geschichte der an ihrer Stelle einst befindlichen Brückenmühle. Weißenfels 1925. Weißenfels 1925.Cloth, top of spine slightly damaged.211pp.. Illustr.. € 130,00 Ovidius
De Locomotief, hare samenst... HARTERINK, G.J. & M.W.MOOK. De Locomotief, hare samenstelling en behandeling. Een hand- en leerboek voor machinisten en leerlingen bij spoor- en tramwegen en voor allen, die de locomotief in hare onderdeelen wenschen te kennen. (meer info) Linnen. Goed. Xv,667pp.17 uitvouwbare platen. € 130,00 Ovidius
Naissance de la Civilisatio... Zervos, Christian. Naissance de la Civilisation en Grèce I+II. Éditions "Cahiers D'Art" . Paris.Éditions "Cahiers D'Art" .1963/63.Or.cloth. With sl.damaged/soiled d.j..iv,272p;273-662pp..Il... € 130,00 Ovidius
The Cambridge History of Ju... Horbury William W. D. Davies and John Sturdy The Cambridge History of Judaism 2 Part Hardback Set: Volume 3, The Early Roman Period Cambridge University Press. 1999. Cambridge University Press. 1999.Hardcover with dust jacket. Very good. Xvi,1254pp. € 130,00 Ovidius
Studies On Magic And Divina... Helen R. Jacobus; Anne Katrine de Hemmer Gudme;Philippe Guillaume Studies On Magic And Divination In The Biblical World. Biblical Intersections 11. Gorgias Press. 2013. Gorgias Press. 2013.Hardcover. Very good. Xvii,312pp.. € 130,00 Ovidius
Ausführliches Lateinisch-De... Georges Karl Ernst. Thomas Baier (Herausgeber) + Tobias Dänzer (Bearbeiter) Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch : Aus Den Quellen Zusammengetragen Und Mit Besonderer Bezugnahme Aus Synonymik Und Antiquitäten Unter Berücksichtigung Der Besten Hilfsmittel - Band 1: A - H + Band 2: I - Z (meer info) Wissenschaftliche Buchgesellschaft WBG. 2013. Wissenschaftliche Buchgesellschaft WBG. 2013.Hardcover. Very good.5092 Spalten. € 130,00 Ovidius
Geschichte der Kirchenmusik... Hochstein, Wolfgang; Krummacher, Christoph Geschichte der Kirchenmusik: In vier Bänden. 4 volumes complete. WBG. 2011/14. WBG. 2011/14.Hrdcover with dust jacket. Very good. € 130,00 Ovidius
Violence in Late Antiquity:... Drake, H.A. Violence in Late Antiquity: Perceptions and Practices Aldershot- Burlington 2006. Aldershot- Burlington 2006.Hardcover with dust jacket. Very good. Xix,395pp.. € 130,00 Ovidius
Well-Posed Linear Systems G. -C Rota;B. Doran;Olof Staffans Well-Posed Linear Systems (meer info) Fine state € 125,00 Ovidius
Het Begrip en Wezen der Kan... Goudsmit, M.Th.. Het Begrip en Wezen der Kansovereenkomsten. [Bekroond Prijsschrift]. (meer info) Leiden, W.T. Werst. 1871. Leiden, W.T. Werst. 1871.Hlinn. Titel in goud op rug.299pp. € 125,00 Ovidius
Christiaan Snouck Hurgronje... Christiaan Snouck Hurgronje. Jan Just Witkam. In de tweede helft van de negentiende eeuw. Schetsen uit het dagelijks leven. 2007. Atlas. Linnen met stofomslag. 607pp. (meer info) Goed € 125,00 Ovidius
Het bouwen in overzeesche g... KLOES, J.A. VAN DER & J.N. VAN RUIJVEN. Het bouwen in overzeesche gewesten - tweede afdeling : Onderwerpen uit de weg- en waterbouwkunde. Met de Derde Afdeeling. Onderwerpen uit den Huizenbouw. Boekhandel en Uitgeverij voorheen E.J. Brill. Leiden. Boekhandel en Uitgeverij voorheen E.J. Brill. Leiden.2e ververbeterde en vermeerderde uitgave.1906... € 125,00 Ovidius
J.W. Schot., H.W. Linsen e.... J.W. Schot., H.W. Linsen e.a. Complete serie in 7 delen. Walburg Pers. 1998/2001. Hardcover met stofomslag. rode omslagen. (meer info) Goed € 125,00 Ovidius
Le Sacré Et Le Salut A Anti... Soler, Emmanuel. Le Sacré Et Le Salut A Antioche Au IVe Siecle Apr. J.-C. Pratiques Festives Et Comportements Religieux Dans Le Processus De Christianisation De La Cité. Institut Francais Du Proche- Orient, Beyrouth. Institut Francais Du Proche- Orient, Beyrouth.Paperback. Very good. Vii,282pp. Illustr. € 125,00 Ovidius
Nuclear Superfluidity R.A. Broglia;D.M. Brink Nuclear Superfluidity (meer info) Fine state € 124,00 Ovidius
B. A. Ellenbroek. A. R. Coo... B. A. Ellenbroek. A. R. Cools. Birkhauser Verlag. 2000. Hardcover. Very Good. xi,236pp. Series Milestones in Drug Therapie. (meer info) Goed € 122,00 Ovidius
Prayer and the Transformati... van Loon H., de Nie G., Op de Coul M., van Egmond P. Prayer and the Transformation of the Self in Early Christian Mystagogy . Late Antique History and Religion, 18. Leuven : Peeters Publishers. 2018. Leuven : Peeters Publishers. 2018.Hardcover with dust jacket. Fine. Xxvii,482pp.. € 120,00 Ovidius
International Bibliography ... British Library of Political & Economic;Compiled by the British Library of Polit;Lib Pol Brit International Bibliography of the Social Sciences (meer info) Goed € 120,00 Ovidius
Clavis Ciceroniana sive Ind... Ernesti, Io. Augusti. Clavis Ciceroniana sive Indices rerum et verborum philologico-critici in Opera Ciceronis accedunt Graeca Ciceronis necessariis observationibus illustrata. (meer info) Halis Saxonum , In Orphanotropheo, Editio quarta auctior et emendatior, 1772. Halis Saxonum , In Orphanotropheo, Editio quarta auctior et emendatior, 1772.xvi,910pp.. € 120,00 Ovidius
Württembergische Papiergesc... Hößle, friedrich von. Württembergische Papiergeschichte. Beschreibung des alten Papiermacher-Handwerks sowie der alten Papiermühlen im Gebiet des Königreichs Württemberg. (meer info) Biberach, Höhn.[1915] Biberach, Höhn.[1915]Cloth, discolured, upper spine end damagedFair. 134pp. Ex Libris in front. € 120,00 Ovidius
Innovation For Sustainable ... Barbara Praetorius Dierk Bauknecht Martin Cames Corinna Fischer Martin Pehnt Katja SchumacherJan Peter Voss. Innovation For Sustainable Electricity Systems: Exploring The Dynamics Of Energy Transitions . Series. Sustainability And Innovation Physica-Verlag. 2009. Physica-Verlag. 2009.Hardcover. Very good. Viii,245pp..Former owners name on first free endpaper. € 120,00 Ovidius
From the Finite to the Infi... Swami Muktananda Paramahamsa. From the Finite to the Infinite. 2 Volume Set, in slipcase. SYDA Foundation, 1989. SYDA Foundation, 1989.Hardcover. Very good. € 120,00 Ovidius
75 Eva. Gedrukt voor eva en... BESNYO, EVA .. RUITER, TINEKE, DE. 75 Eva. Gedrukt voor eva en haar vrienden.. Pap[erback. (meer info) Bookblock slightly loosening. Good state. € 120,00 Ovidius
Anthologie van muziekfragme... Schreurs, Eugeen. Anthologie van muziekfragmenten uit de Lage Landen (middeleeuwen - renaissance): polyfonie, monodie en leisteenfragmenten in facsimile. (meer info) Peer , Alamire, 1995. Peer , Alamire, 1995.Hardcover with d,j. Good state.xxiv,136pp. € 120,00 Ovidius
Tropical Residual Soils Eng... Tropical Residual Soils Engineering (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Prediction Of Turbulent Flows Geoff Hewitt;Christos Vassilicos Prediction Of Turbulent Flows (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Medical Geology Miomir M. Komatina;M. M. Komatina Medical Geology (meer info) Goed € 120,00 Ovidius
 - Eu Food Law And Policy Eu Food Law And Policy (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Prediction Of Turbulent Flows Geoff Hewitt;Christos Vassilicos Prediction Of Turbulent Flows (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Velázquez: Catalogue Raison... Lopez-Rey, Jose. Velázquez: Catalogue Raisonné and Painter of Painters. (meer info) Taschen. Wildenstein Institute. Taschen. Wildenstein Institute.1996.Hardcover with d.j. in slipcase. Fine.261;328pp. Illustr.. € 120,00 Ovidius
 - Financial Markets In Europe Financial Markets In Europe (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
David Hardy - Scallop Farming David Hardy Scallop Farming (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Globalization and the Limit... Globalization and the Limits of National Merger Control Laws (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Globalization and the Limit... Globalization and the Limits of National Merger Control Laws (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Engineering Thin Films And ... Knystautas Emile;Emile Knystautas Engineering Thin Films And Nanostructures With Ion Beams (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
 - Financial Markets In Europe Financial Markets In Europe (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Sur la concordance qui exis... Lagrange, Ch.. Sur la concordance qui existe entre la loi historique de Bruck, la chronologie de la Bible et celle de la grande pyramide de Chéops, avec une interprétation nouvelle du plan prophétique de la révélation. Bruxelles,Librairie Kiessling, 1893. Bruxelles,Librairie Kiessling, 1893.Cloth. Good.26pp. 4 folded plates. € 120,00 Ovidius
Les grandes orgues de l' Ab... Les grandes orgues de l' Abbatiale St.Etienne de Caen, 1885 - 1985. (meer info) Christoph Glatter-Götz . Christoph Glatter-Götz .1985.Cloth with slightly shaved d.j.. Good.55pp.lxii plates. € 120,00 Ovidius
Govert de Roos - Photograph... Roos Govert de.. Govert de Roos - Photographer. 40 years people - A miscellaneous overview . ImaQuest, 2009. Hardcover. Signed by de Roos on first free endpaper. Very good state. € 120,00 Ovidius
AMERICAN JEWISH EPHEMERA: A... Charles Berlin , Oscar Handlin. AMERICAN JEWISH EPHEMERA: A BICENTENNIAL EXHIBITION FROM THE JUDAICA COLLECTION OF THE HARVARD COLLEGE LIBRARY.Catalogue. Harvard Universit Library.1977.Or. Wrappers.7,(146)pp. Illustr.. € 120,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |