Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45076 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Nel Benschop - Ontluikend wonder Nel Benschop Ontluikend wonder (meer info) 2011 Derde druk, 1988. 2011HardcoverGoedd37 € 6,00 Ovidius
Thijs Weerstra - Stil leven Thijs Weerstra Stil leven (meer info) Eerste druk, 1996.PaperbackGoedd37 € 6,00 Ovidius
Droom voor droom Marjolein Bastin Droom voor droom (meer info) 1992 Eerste druk, 1992,. Naam op schurtblad. Hardcover met stofomslag.1992HardcoverGoedd37 € 6,00 Ovidius
Zonnestralen voor het hart Phil Bosmans Zonnestralen voor het hart (meer info) 1998 Naam en datum op schutblad.1998HardcoverGoedd37 € 6,00 Ovidius
Kahlil Gibran - De profeet pap Kahlil Gibran De profeet pap (meer info) 2009 Kleine tekst op schutblad geschreven met pen. Verder goed.2009PaperbackRedelijkd37 € 6,00 Ovidius
J. Veenhof - De dubbele Jezus J. Veenhof De dubbele Jezus 12 pagina's met onderstrepingen.PaperbackRedelijkd4 € 6,00 Ovidius
Als het niet nu is, wanneer... A. Soetendorp Als het niet nu is, wanneer dan wel PaperbackGoedd4 € 6,00 Ovidius
H.M. Kuitert - Aan God doen H.M. Kuitert Aan God doen (meer info) 1997 1997PaperbackGoedd4 € 6,00 Ovidius
 - Gebeden Gebeden (meer info) PaperbackGoedd4 € 6,00 Ovidius
Als vrouwen aan het Woord k... M. de Groot Als vrouwen aan het Woord komen (meer info) PaperbackGoedd4 € 6,00 Ovidius
Van oude mensen... Colet van der Ven Van oude mensen... (meer info) 1997 1997PaperbackAls nieuwd4 € 6,00 Ovidius
Politicus namens God David Willey Politicus namens God 1993.PaperbackGoedD4 € 6,00 Ovidius
I. Wolffers - Verslaving I. Wolffers Verslaving (meer info) Tweede druk.PaperbackGoedD4 € 6,00 Ovidius
Zonden van de kerk Maarten-Jan Dongelmans Zonden van de kerk 1994.PaperbackGoedD4 € 6,00 Ovidius
Uit de grond van ons hart Michel van der Plas Uit de grond van ons hart Tweede druk.PaperbackGoedD4 € 6,00 Ovidius
Doe-het-zelf in uw tuin Arjen Mulder;David Squire Doe-het-zelf in uw tuin Eerste druk, 1994.HardcoverGoedd4 € 6,00 Ovidius
Huub Oosterhuis - Zien, soms even Huub Oosterhuis Zien, soms even (meer info) Eerste druk, 1972.PaperbackGoedd40 € 6,00 Ovidius
Koncentratie en mededogen Dalai Lama Koncentratie en mededogen (meer info) 1987 1987PaperbackGoedd40 € 6,00 Ovidius
Vrouwen uit het Oude Testament H.A. Visser Vrouwen uit het Oude Testament (meer info) Eerste druk, 1981.PaperbackGoedd41 € 6,00 Ovidius
 - Verborgen taal van liefde Verborgen taal van liefde Naam/plaats/datum op titel blad geschrevenPaperbackGoedd45 € 6,00 Ovidius
Als dit verraad is ben ik s... Erik van den Bergh;Allan Boesak Als dit verraad is ben ik schuldig Eerste druk, 1986.PaperbackGoedd45 € 6,00 Ovidius
 - De mooiste liefdespoezie De mooiste liefdespoezie (meer info) 2002 Naam/plaats/datum op titel blad geschreven2002HardcoverGoedd46 € 6,00 Ovidius
Modewoorden van 2005 Ton den Boon Modewoorden van 2005 (meer info) 2005 Naam/plaats/datum op titel blad geschreven2005HardcoverGoedd46 € 6,00 Ovidius
Verbannen engel Per Olov Enquist Verbannen engel (meer info) Eerste druk, 1987. Naam op schutblad.PaperbackGoedd46 € 6,00 Ovidius
De een is de ander Elisabeth Badinter De een is de ander Eerste druk, 1994. 20 pagina's met potlood onderstrepingen!! Verder goed.PaperbackRedelijkd48 € 6,00 Ovidius
J. van Dijk - God anders J. van Dijk God anders (meer info) 2004 2004PaperbackGoedd49 € 6,00 Ovidius
 - Kortsluiting Kortsluiting (meer info) PaperbackGoedd5 € 6,00 Ovidius
Koningin Noor van Jordanie ... Lisa Halaby Koningin Noor van Jordanie / Een leven in het teken van vrede (meer info) 2003 Lichte leesvouwen.2003PaperbackRedelijkD5 € 6,00 Ovidius
J. Marijnissen - Tegenstemmen J. Marijnissen Tegenstemmen (meer info) 1996. Schutblad beschreven.PaperbackGoedD5 € 6,00 Ovidius
Geestelijke opbouw voor de ... C. Peter Wagner Geestelijke opbouw voor de gemeente (meer info) 1991 1991PaperbackGoedd77 € 6,00 Ovidius
Naar een Europese ecotax : ... Naar een Europese ecotax : het voorbeeld van de energieheffing (meer info) 1993 Doorlopend onderstrepingen met potlood.1993PaperbackMatigd87 € 6,00 Ovidius
Logboek Nederland Gerard van Westerloo Logboek Nederland (meer info) 2000 2000PaperbackGoedd9 € 6,00 Ovidius
Dans workshop Fausto Dorelli;Robert Cohan;Michele Staple Dans workshop (meer info) PaperbackGoedd9 € 6,00 Ovidius
A.J. Dunning - Broeder ezel A.J. Dunning Broeder ezel (meer info) PaperbackGoedd9 € 6,00 Ovidius
Houd je hersens fit ook als... A.D. Bragdon Houd je hersens fit ook als je ouder wor (meer info) 2003 2003PaperbackRedelijkd92 € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Rob Bakker;Klazien Sybrandy;Rob Bakker;Klazien Sybrandy Zorg jij dat ik niet meer wakker word? randen boekblok licht vuil. Verder goed. PaperbackRedelijkd92 € 6,00 Ovidius
Pieter Vroon - Allemaal psychisch Pieter Vroon Allemaal psychisch (meer info) Eertste druk, 1988.PaperbackGoedd93 € 6,00 Ovidius
 - Cryptogrammatica Cryptogrammatica Eerste druk, 1988.PaperbackRedelijkd95 € 6,00 Ovidius
Nirwana Plus / Inspiratie Woordheks Nirwana Plus / Inspiratie (meer info) 2008 2008HardcoverAls nieuwd96 € 6,00 Ovidius
Religieuze ervaring komt ni... A. Godin Religieuze ervaring komt niet uit de hemel vallen Eerste druk, 1979.PaperbackGoedd96 € 6,00 Ovidius
Moederlandse geschiedenis Henk van Os Moederlandse geschiedenis PaperbackAls nieuwd97 € 6,00 Ovidius
Han van Gessel - Stijlboek Han van Gessel Stijlboek Zevende oplage, 1992. Schutblad met pen beschreven.PaperbackRedelijkd97 € 6,00 Ovidius
Belastingplan 21e eeuw / dr... Belastingplan 21e eeuw / druk 1 (meer info) Eerste druk, 1998.PaperbackAls nieuwd99 € 6,00 Ovidius
Jezus, de eerste nieuwe man Franz Alt Jezus, de eerste nieuwe man eerste druk, 1990. Eerste 50 pagina's onderstrepingen met pen.. PaperbackMatigd83 € 6,00 Ovidius
Stilte Atlas van Nederland Thom Breukel Stilte Atlas van Nederland (meer info) 2000 Tweede druk, 2000.2000PaperbackGoedd82 € 6,00 Ovidius
Liefde, een therapie Kathleen Keating Liefde, een therapie Eerste druk, 1983.PaperbackGoedd82 € 6,00 Ovidius
Meneer als ik u zie heb ik ... K. Kroonenberg;Yvonne Kroonenberg Meneer als ik u zie heb ik zo'n zin in ruzie (meer info) 2001 2001PaperbackGoedD8 € 6,00 Ovidius
Dopen J. van der Graaf;Lize Stilma Dopen Eerste druk, 1989.PaperbackGoedd79 € 6,00 Ovidius
 - Dwerggeiten als liefhebberij Dwerggeiten als liefhebberij (meer info) Eerste druk, zonder jaar.PaperbackGoedd79 € 6,00 Ovidius
Lize Stilma - Hoop uit zegens Lize Stilma Hoop uit zegens (meer info) Eerste druk, 1985.PaperbackGoedd79 € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |