Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45088 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Medusa's Hair Gananath Obeyesekere Medusa's Hair (meer info) 1984 1984PaperbackGoedd133 € 7,00 Ovidius
Peter L. McNair - The Legacy Peter L. McNair The Legacy (meer info) 1984 193pp. Illustr.. Bibliogr..1984PaperbackGoedd144e € 10,00 Ovidius
 - Vergiftigingen Vergiftigingen 1984 1984PaperbackGoedd17 € 10,00 Ovidius
Asiel : vluchtelingen in Ne... Asiel : vluchtelingen in Nederland: vraaggesprekken en gedichten 1984 Tweede druk, 1984.1984PaperbackAls nieuwd98 € 8,00 Ovidius
Geen leven zonder rituelen Gerard Lukken Geen leven zonder rituelen (meer info) 1984. 104pp. 1984. 104pp.Paperbackd193 € 8,00 Ovidius
Herkenning na de nacht Simon Schoon Herkenning na de nacht (meer info) 1984. 121pp. Omslag wat verkleurd. 1984. 121pp. Omslag wat verkleurd.Paperbackd179 € 7,00 Ovidius
Ruud Haak - De bouvier Ruud Haak De bouvier (meer info) 1984. 251pp. illustr.. Naam met pen op schutblad. 1984. 251pp. illustr.. Naam met pen op schutblad. Redelijk € 8,00 Ovidius
Middeleeuwse kastelen van G... J. Harenberg Middeleeuwse kastelen van Gelderland (meer info) 1984. 391pp. Illustr.. Hardcover met stofomslag. 1984. 391pp. Illustr.. Hardcover met stofomslag.Hardcoverd192 € 17,00 Ovidius
Van Dale groot woordenboek ... P.G.J. van Sterkenburg;W. Pijnenburg;W. Pijnenburg Van Dale groot woordenboek van hedendaags Nederlands 1984. Hardcover, rug verkleurd. 1569pp. 1984. Hardcover, rug verkleurd. 1569pp.Paperbackd195 € 25,00 Ovidius
Dan Kiley - De zelfbewuste vrouw Dan Kiley De zelfbewuste vrouw (meer info) 1984. Kosmos. Optimum. 192pp. 1984. Kosmos. Optimum. 192pp. Redelijk € 8,00 Ovidius
De Tweede Wereldoorlog van ... De Tweede Wereldoorlog van dag tot dag 1984. oosthoek, Utrecht.158pp. Illustr.. 1984. oosthoek, Utrecht.158pp. Illustr..Onbekendd177 € 8,00 Ovidius
Het groene woordenboek Frans Lammers Het groene woordenboek (meer info) 1984. Spectrum Prisma Pocket. 192pp. 1984. Spectrum Prisma Pocket. 192pp. Goed € 8,00 Ovidius
Sociaal-wetenschappelijk on... Sociaal-wetenschappelijk onderzoek Nederlandse Antillen : inventarisatie (1967-1984) en prioriteiten (meer info) 1985 1985PaperbackRedelijk € 17,00 Ovidius
Het Bataafsch Genootschap d... Het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 1769-1984 : een bibliografisch en documenterend overzicht 1985 M.J. van Liesburg. Rodopi Amsterdam. 283pp. Omslag verkleurd.1985PaperbackRedelijkd103 € 7,00 Ovidius
Bouwen voor Utrechts Univer... Bouwen voor Utrechts Universiteit : architectuur en stedebouw binnen de stad 1985 1985PaperbackGoedd117 € 7,00 Ovidius
Hoe ontstaat geschiedenis? ... Hoe ontstaat geschiedenis? : een historische antropologie 1985 Kok Agora, kampen. 1e druk, 1985. 308pp. Leesvouw rug. Naam uit schutblad geknipt. (klein).1985Paper... € 7,00 Ovidius
Verlaine in Nederland : het... J.F. Heijbroek Verlaine in Nederland : het bezoek van 1892 in woord en beeld 1985 universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 156pp. Illustr.. Omslag wat vuil.1985PaperbackRedelijkd140 € 7,00 Ovidius
 - Zutphen in quadrant Zutphen in quadrant 1985 1985HardcoverGoedd159 € 8,00 Ovidius
Grond onder de voeten : bur... Grond onder de voeten : burgerlijkheid bij Dietrich Bonhoeffer : een theologische studie 1985 F. de Lange. Van den Berg Kampen.xiv,474pp.1985PaperbackGoedd162 € 9,00 Ovidius
Joodse riten en symbolen geb S.Ph. de Vries Joodse riten en symbolen geb (meer info) 1985 Zesde druk 1986. 1985HardcoverGoedd21 € 22,00 Ovidius
 - De boekhandel De boekhandel 1985 Eerste druk 1985.1985PaperbackGoedd22 € 8,00 Ovidius
In the Freud Archives Janet Malcolm In the Freud Archives (meer info) 1985 1985. Omslag verkleurd. Naam met pen op schutblad. papier gebruind.1985PaperbackRedelijkd24 € 8,00 Ovidius
 - De boekhandel De boekhandel 1985 1985PaperbackGoedd24 € 8,00 Ovidius
Automatisering van de fabri... Automatisering van de fabricage : een verkenning van technische, economische en sociaal-organisatorische aspecten 1985 1985PaperbackGoedd46 € 10,00 Ovidius
De vervaardiging van Japans... De vervaardiging van Japans handpapier 1985 1985PaperbackRedelijkd49 € 7,00 Ovidius
Geen schepsel wordt vergete... Geen schepsel wordt vergeten : liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag 1985 Eerste druk, 1985. 2 stempels op de schutbladen, verder goed. Hardcover met stofomslag.1985Hardcover... € 8,00 Ovidius
Stedebouw in Nederland : 50... Stedebouw in Nederland : 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen 1985 1985HardcoverAls nieuwd85 € 17,00 Ovidius
Een orgel jubileert : memor... Een orgel jubileert : memoriaal van een meesterwerk : orgelgeschiedenis van de stad Genemuiden en van een honderdjarig orgel met zijn organisten 1985 Henk Bees. IJsselakademie, Kampen. 63p. Illustr..1985PaperbackGoedd90 € 7,00 Ovidius
Les Hymnes Pascales D'Ephre... ROUWHORST, G.A.M. Les Hymnes Pascales D'Ephrem de Nisibe. Analyse théologique et recherche sur l'évolution de la fête pascale chrétienne à Nisibe et à Edesse et dans quelques églises voisines au quatrième siècle. 2 volumes. 1985. 1985.Paperback. Very good. 161;449pp.. € 60,00 Ovidius
Industrial Economics Roger Clarke Industrial Economics (meer info) 1985 1985PaperbackGoedd74 € 24,00 Ovidius
L. C. Dudok de Wit oftewel ... L. C. Dudok de Wit oftewel Kees de Tippelaar "Heer van Slangevecht" 1985 Eerste druk, 1985.1985HardcoverGoedd51 € 8,00 Ovidius
Ouder worden J.M.A. Munnichs;H.L.G.R. Nies Ouder worden (meer info) 1985. 103pp. 1985. 103pp.Paperbackd197 € 7,00 Ovidius
Kijk uit, achter je! Beatrijs Ritsema Kijk uit, achter je! (meer info) 1985. 177pp. 1985. 177pp.Paperbackd180 € 7,00 Ovidius
Media en religieuze communi... Joan Hemels;Henk Hoekstra Media en religieuze communicatie (meer info) 1985. 448pp. Schutblaf verwijderd(geen tekst verlies), verder goed. 1985. 448pp. Schutblaf verwijderd(geen tekst verlies), verder goed.Hardcoverd199 € 10,00 Ovidius
Antroposofie ter discussie R.J. den Dulk;Jelle van der Meulen Antroposofie ter discussie (meer info) 1985. 92pp. Naam met pen op schutblad. 1985. 92pp. Naam met pen op schutblad. Redelijk € 7,00 Ovidius
A.J.G.M. Bekke - Soldaat gemaakt A.J.G.M. Bekke Soldaat gemaakt (meer info) 1985. 95pp. 1985. 95pp.Paperbackd197 € 7,00 Ovidius
Hedendaagse Nederlandse zee... Hedendaagse Nederlandse zeeschilders 1985. De Alk.. 62pp. Illustr.. 1985. De Alk.. 62pp. Illustr..Hardcoverd189 € 7,00 Ovidius
De wereld rond in het spoor... Jan de Bruin De wereld rond in het spoor van stoomlocs (meer info) 1985. de Bataafsche Leeuw. Hardcover met stofomslag. 224pp. Illustr.. 4°.. 1985. de Bataafsche Leeuw. Hardcover met stofomslag. 224pp. Illustr.. 4°.. Als nieuw € 13,00 Ovidius
Medische adviezen van radio... R.B. Nauta Medische adviezen van radiodokter Rink Nauta 1985. De Driehoek, Amsterdam. 232pp. 1985. De Driehoek, Amsterdam. 232pp.Hardcoverd198 € 7,00 Ovidius
Atlas van de Middeleeuwen Andrew Lawson;Robert Peberdy;Donald Matthew;Donald Matthew;Graham Speake;Graham Speake;Andrew Lawson Atlas van de Middeleeuwen (meer info) 1985. Hardcover met stofomslag. 240pp. Illustr.. register.. 1985. Hardcover met stofomslag. 240pp. Illustr.. register..Onbekendd188 € 14,00 Ovidius
Anita Matheij - Kom 's langs Anita Matheij Kom 's langs 1985. NFB, Den Haag. 64pp. 1985. NFB, Den Haag. 64pp.Paperbackd186 € 7,00 Ovidius
 - Woord in beweging / 3 Woord in beweging / 3 (meer info) 1986 1986KokPaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Poging tot inleiding in de ... Poging tot inleiding in de practische homoeopathie voor artsen (meer info) 1986 1986PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
The Origin of Species Charles Darwin;C. Darwin The Origin of Species (meer info) 1986 1986Signet BookPaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Bewogen en bewegen : de his... Bewogen en bewegen : de historicus in het spanningsveld tussen economie en cultuur : liber amicorum aangeboden aan Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt ter gelegenheid van zijn 25-jarig professoraat aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg, 19... (meer info) 1986 1986PaperbackGoed € 12,00 Ovidius
Mijnarbeid: volgzaamheid en... Mijnarbeid: volgzaamheid en strijdbaarheid : geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in de Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940 1986 Loek Kreukels. 1986. Van Gorcum assen. xlv,600pp.1986OnbekendGoedd101 € 7,00 Ovidius
De kroon op het Deltaplan :... Rinus Antonisse De kroon op het Deltaplan : stormvloedkering Oosterschelde : het grootste waterbouwproject aller tijden 1986 Elsevier. amsterdam. 224pp. illustr.. 4°..1986PaperbackGoedd149 € 8,00 Ovidius
R. Holmes - Voetsporen R. Holmes Voetsporen (meer info) 1986 278pp.1986HardcoverGoedd155 € 7,00 Ovidius
 - Rondom de oude Sint Helenakerk Rondom de oude Sint Helenakerk 1986 J.G. ter Horst en E.M. Smilda. Aalten. 1986. 368pp. Illustr..1986PaperbackGoedd165 € 7,00 Ovidius
Honderdzes adressen in Den ... Max van Rooy Honderdzes adressen in Den Haag : de Koninklijke en de Residentie 1986 1986HardcoverGoedd36 € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |