Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45383 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Control Theory Of Partial D... Guenter Leugering;Oleg Emanouvilov Control Theory Of Partial Differential Equations (meer info) Goed € 130,00 Ovidius
Climate Change Research. Ev... Zwerver, S., R.S.A.R. van Rompaey, M.T.J. Kok and M.M. Berk. Climate Change Research. Evaluation and Policy. Implications. Two volumes. Sudie un Environmental Science 65 A+B. Elsevier. Amsterdam.,Elsevier.1995.Or.hardcover.xxvii,674;xix,677-1463pp.References.. € 130,00 Ovidius
Onomasticon Anglo-Saxonicum. Searle, William George. Onomasticon Anglo-Saxonicum. (meer info) Cambridge University Press CambridgeCambridge University Press1897, 1st ed.Large octavo; clothVery good. € 130,00 Ovidius
Naissance de la Civilisatio... Zervos, Christian. Naissance de la Civilisation en Grèce I+II. Éditions "Cahiers D'Art" . Paris.Éditions "Cahiers D'Art" .1963/63.Or.cloth. With sl.damaged/soiled d.j..iv,272p;273-662pp..Il... € 130,00 Ovidius
A revision of species descr... Aa, H.A. , Vanev, S. A revision of species described in phyllosticta .edited by A. Aptroot, R.C. Summerbell and G.J. Verkley. Centraalbureau Voor Schimmelcultures. Utrecht.Centraalbureau Voor Schimmelcultures.2002.Pap.vi,510pp.. € 130,00 Ovidius
De Locomotief, hare samenst... HARTERINK, G.J. & M.W.MOOK. De Locomotief, hare samenstelling en behandeling. Een hand- en leerboek voor machinisten en leerlingen bij spoor- en tramwegen en voor allen, die de locomotief in hare onderdeelen wenschen te kennen. (meer info) Linnen. Goed. Xv,667pp.17 uitvouwbare platen. € 130,00 Ovidius
Verslag der onderzoekingen ... Blocq van Kuffeler, V.J.P. de . Verslag der onderzoekingen van het bureau voor het opmaken van een meer uitgewerkt plan met begrooting voor den aanleg van een gedeelte van de afsluiting der Zuiderzee en indijking en droogmaking van de Wieringermeer. (meer info) 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1914. 's-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1914.71pp. € 130,00 Ovidius
Steenconstructies. 1e druk. Zwiers, L. en J.P. Mieras. Steenconstructies. 1e druk. (meer info) N.V. Uitgeversmij. Voorheen Van Mantgem De Does, Amsterdam. 1918. N.V. Uitgeversmij. Voorheen Van Mantgem De Does, Amsterdam. 1918.Linnen. Rugeinden sleets. 432pp.Lic... € 130,00 Ovidius
Vivek V. Ranade. Raghunath ... Vivek V. Ranade. Raghunath V. Chaudhari. Prashant R. Gunjal.Reactor Engineering and Applications. 2011. Elsevier. Hardcover. Very good. x,274pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Andrzej Gorak. Eva Sorensen... Andrzej Gorak. Eva Sorensen.Fundamentals and Principles. 2014. Elsevier. Academic Press. Hardcover. Very good. xxiv, 506pp.. Signed by Gorak and Sorensen. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Stavros G. Poulopoulos. Vas... Stavros G. Poulopoulos. Vassilis J. Inglezakis.Design of Operations and Environmental Applications. 2006. Elsevier. Hardcover. Very good. xii,602pp. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Hassan E. Alfadala. a.o..10... Hassan E. Alfadala. a.o..10-12 January, 2009 Qatar: Volume 1. 2009. Elsevier. Hardcover. Very good. xiii,441pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Zhigang Lei. Biaohua Chen. ... Zhigang Lei. Biaohua Chen. Zhongwei Ding. 2005. Elsevier. Hardcover. Very good. ix,359pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Solange I. Mussatto. 2016. ... Solange I. Mussatto. 2016. Elsevier. Hardcover. Very good. xxv,647pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Andrei V. Tvardovskiy.Inter... Andrei V. Tvardovskiy.Interface Science and Technology: Volume 13 . 2007. Elsevier.Acadamic Press. Hardcover. Very good. vii,278pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
D. Mobius. R. Miller. Studi... D. Mobius. R. Miller. Studies in Interface Science Volume 11. Elsevier. 2001. Hardcover. Very good.ix,521pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Ignac Capek. Science and No... Ignac Capek. Science and Nonotechnology - Fundamental Principles and Colloidal Particles. Studies in Interface Science Volume 23. Elsevier. 2006. Hardcover. Very good.312pp.. (meer info) Als nieuw € 130,00 Ovidius
Samlede Eventyr.  3 volumes. Andersen H.C.. Samlede Eventyr. 3 volumes. (meer info) Hans Reitzels Forlag, Copenhague, 1958. Hans Reitzels Forlag, Copenhague, 1958.Hardcover. 384;384;376pp.. € 130,00 Ovidius
History and Chronology of t... Redford, Donald B.. History and Chronology of the Eighteenth Dynasty of Egypt: Seven Studies . Near and Middle East Series. 3. University of Toronto Press. 1967. University of Toronto Press. 1967.Hardcoer. Very good. Xii,235pp. € 130,00 Ovidius
Meestertekens van Nederland... Meestertekens van Nederlandse Goud- en Zilversmeden 1814-1963. Den Haag. 1980. Den Haag. 1980.Hardcover. Goed. Xviii,678,19,26,5pp. € 130,00 Ovidius
Le Sacré Et Le Salut A Anti... Soler, Emmanuel. Le Sacré Et Le Salut A Antioche Au IVe Siecle Apr. J.-C. Pratiques Festives Et Comportements Religieux Dans Le Processus De Christianisation De La Cité. Institut Francais Du Proche- Orient, Beyrouth. Institut Francais Du Proche- Orient, Beyrouth.Paperback. Very good. Vii,282pp. Illustr. € 125,00 Ovidius
J.W. Schot., H.W. Linsen e.... J.W. Schot., H.W. Linsen e.a. Complete serie in 7 delen. Walburg Pers. 1998/2001. Hardcover met stofomslag. rode omslagen. (meer info) Goed € 125,00 Ovidius
Het Begrip en Wezen der Kan... Goudsmit, M.Th.. Het Begrip en Wezen der Kansovereenkomsten. [Bekroond Prijsschrift]. (meer info) Leiden, W.T. Werst. 1871. Leiden, W.T. Werst. 1871.Hlinn. Titel in goud op rug.299pp. € 125,00 Ovidius
Well-Posed Linear Systems G. -C Rota;B. Doran;Olof Staffans Well-Posed Linear Systems (meer info) Fine state € 125,00 Ovidius
Het bouwen in overzeesche g... KLOES, J.A. VAN DER & J.N. VAN RUIJVEN. Het bouwen in overzeesche gewesten - tweede afdeling : Onderwerpen uit de weg- en waterbouwkunde. Met de Derde Afdeeling. Onderwerpen uit den Huizenbouw. Boekhandel en Uitgeverij voorheen E.J. Brill. Leiden. Boekhandel en Uitgeverij voorheen E.J. Brill. Leiden.2e ververbeterde en vermeerderde uitgave.1906... € 125,00 Ovidius
Christiaan Snouck Hurgronje... Christiaan Snouck Hurgronje. Jan Just Witkam. In de tweede helft van de negentiende eeuw. Schetsen uit het dagelijks leven. 2007. Atlas. Linnen met stofomslag. 607pp. (meer info) Goed € 125,00 Ovidius
Nuclear Superfluidity R.A. Broglia;D.M. Brink Nuclear Superfluidity (meer info) Fine state € 124,00 Ovidius
B. A. Ellenbroek. A. R. Coo... B. A. Ellenbroek. A. R. Cools. Birkhauser Verlag. 2000. Hardcover. Very Good. xi,236pp. Series Milestones in Drug Therapie. (meer info) Goed € 122,00 Ovidius
Zahnrader: Berechnung, Entw... Dudley, Darle W. Winter, H. Zahnrader: Berechnung, Entwurf Und Herstellung Nach Amerikanischen Erfahrungen. Mit 256 Abbildungen. Springer-Verlag. 1961. Springer-Verlag. 1961.Cloth. Good. Xv,559pp. € 120,00 Ovidius
E.F. Scholl's .Führer des M... Scholl, E F . E.F. Scholl's .Führer des Maschinisten. Ein Hand- und Hilfsbuch für Heizer, Dampfmaschinenwärter, angehende Maschineningenieure, Fabrikherren, Maschinenbauanstalten, technische Lehranstalten und Behörden. (meer info) Braunschweig, Vieweg & Sohn,, 1911. Braunschweig, Vieweg & Sohn,, 1911.cloth. Very good. Lxxviii,608;-609-1528pp.Former Ownersname affac... € 120,00 Ovidius
Prayer and the Transformati... van Loon H., de Nie G., Op de Coul M., van Egmond P. Prayer and the Transformation of the Self in Early Christian Mystagogy . Late Antique History and Religion, 18. Leuven : Peeters Publishers. 2018. Leuven : Peeters Publishers. 2018.Hardcover with dust jacket. Fine. Xxvii,482pp.. € 120,00 Ovidius
Anthologie van muziekfragme... Schreurs, Eugeen. Anthologie van muziekfragmenten uit de Lage Landen (middeleeuwen - renaissance): polyfonie, monodie en leisteenfragmenten in facsimile. (meer info) Peer , Alamire, 1995. Peer , Alamire, 1995.Hardcover with d,j. Good state.xxiv,136pp. € 120,00 Ovidius
Tropical Residual Soils Eng... Tropical Residual Soils Engineering (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Prediction Of Turbulent Flows Geoff Hewitt;Christos Vassilicos Prediction Of Turbulent Flows (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Medical Geology Miomir M. Komatina;M. M. Komatina Medical Geology (meer info) Goed € 120,00 Ovidius
 - Eu Food Law And Policy Eu Food Law And Policy (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
Waterside Villas in Lombardy. Cordani, Roberta. Edited by. Waterside Villas in Lombardy. (meer info) Edizioni Celip. Milano.Edizioni Celip.2005.Or.cloth.456pp.Illustr.. Index.. € 120,00 Ovidius
Psalmen, Lobgesänge Und Gei... Meier, Siegfried. Psalmen, Lobgesänge Und Geistliche Lieder: Studien Zur Musikalischen Exegese Und Biblischen Grundlegung Evangelischer Kirchenmusik . Kontexte 36. Peter Lang. 2004. Peter Lang. 2004.Paperback. Very good. Xiv,313pp. € 120,00 Ovidius
Johannes Chrysostomus: Komm... Johannes Chrysostomos. Ursula Hagedorn .Dieter Hagedorn Johannes Chrysostomus: Kommentar zu Hiob. Herausgegeben und übersetzt von Ursula und Dieter Hagedorn. Patristische Texte und Studien Band 35. Walter de Gruyter 1990. Walter de Gruyter 1990.Hardcover. Very good. Xli,323pp.. € 120,00 Ovidius
Jewish and Christian Liturg... Gerhards, Albert; Leonhard, Clemens Jewish and Christian Liturgy and Worship: New Insights Into Its History and Interaction (meer info) Brill. 2007. Brill. 2007.Hardcover. Very good. Vii,334pp. € 120,00 Ovidius
Sur la concordance qui exis... Lagrange, Ch.. Sur la concordance qui existe entre la loi historique de Bruck, la chronologie de la Bible et celle de la grande pyramide de Chéops, avec une interprétation nouvelle du plan prophétique de la révélation. Bruxelles,Librairie Kiessling, 1893. Bruxelles,Librairie Kiessling, 1893.Cloth. Good.26pp. 4 folded plates. € 120,00 Ovidius
Genomics, Proteomics And Va... Guido Grandi;Guido Grandi Genomics, Proteomics And Vaccines (meer info) Fine state. € 120,00 Ovidius
Financial Stability Issues Mamiko Yokoi-Arai Financial Stability Issues (meer info) Fine state € 120,00 Ovidius
The Towneley Plays. Stevens, Martin & Cawley, A.C. (eds.) The Towneley Plays. (meer info) OUP, for the Early English Text Society. Oxford.OUP, for the Early English Text Society.1994, 1st eds.Cloth.EETS SS 13 & 14. ISBN: 0 19 72241... € 120,00 Ovidius
The Sacred Tarot (volumeVI ... Zain, C.C. The Sacred Tarot (volumeVI with 13 lessons ) [ The Brotherhood of Light ].Doctrine of Kabalism, Foundation of the Science, Scope and Use of the Tarot, Involution and Evolution of Numbers, Reading the Meaning of Numbers, (meer info) The Church of Light , Los Angeles, CA., 1936. all by Elbert BenjamineThe Church of Light , Los Angeles, CA., 1936.Or.cloth. Good.416pp. Illustr.. € 120,00 Ovidius
Agocs, Carol - Workplace Equality Agocs, Carol Workplace Equality (meer info) Goed € 120,00 Ovidius
Württembergische Papiergesc... Hößle, friedrich von. Württembergische Papiergeschichte. Beschreibung des alten Papiermacher-Handwerks sowie der alten Papiermühlen im Gebiet des Königreichs Württemberg. (meer info) Biberach, Höhn.[1915] Biberach, Höhn.[1915]Cloth, discolured, upper spine end damagedFair. 134pp. Ex Libris in front. € 120,00 Ovidius
Innovation For Sustainable ... Barbara Praetorius Dierk Bauknecht Martin Cames Corinna Fischer Martin Pehnt Katja SchumacherJan Peter Voss. Innovation For Sustainable Electricity Systems: Exploring The Dynamics Of Energy Transitions . Series. Sustainability And Innovation Physica-Verlag. 2009. Physica-Verlag. 2009.Hardcover. Very good. Viii,245pp..Former owners name on first free endpaper. € 120,00 Ovidius
International Bibliography ... British Library of Political & Economic;Compiled by the British Library of Polit;Lib Pol Brit International Bibliography of the Social Sciences (meer info) Goed € 120,00 Ovidius
Flavius Josephus. translati... Mason, Steve. Feldman, Louis .H. Flavius Josephus Flavius Josephus. translation and Commentary. volume 3. judean Antiquities 1-4. translation and commentary by Louis H. Feldman. (meer info) € 120,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 200 |