Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 27149 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707 / 070-8880798]

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'Marine-studiën van de 17e ... Werumeus Buning, A. 'Marine-studiën van de 17e eeuw' uit: De Gids 51 (1887) IV, 381-413 € 5,00 Aquilabooks
'De levende vreemde talen a... Hamel, A.G. van 'De levende vreemde talen aan de universiteit' uit: De Gids 51 (1887) IV, 236-255 € 3,00 Aquilabooks
'Reinier Telle. Een liberti... Knuttel, W.P.C. 'Reinier Telle. Een libertijnsch hekeldichter' uit: De Gids 50 (1886) IV, 1-45 € 5,00 Aquilabooks
'De uitlegging van het Nieu... Sande Bakhuyzen, W.H. van de 'De uitlegging van het Nieuwe Testament in den tegenwoordigen tijd' uit: De Gids 25 (1861) II, 137-164 € 3,00 Aquilabooks
'Vaders engel' [novelle; ge... Heering, P. 'Vaders engel' [novelle; gedateerd Pasoeroean, Juli 1880] uit: De Gids 44 (1880) IV, 193-226 € 3,00 Aquilabooks
'Duitschland in 1635. Schet... Hartog, L. de 'Duitschland in 1635. Schets eener politieke crisis' [n.a.v. A.Pierson: Herinneringen uit Pruissen's geschiedenis] uit: De Gids 36 (1872) II, 289-312 € 4,00 Aquilabooks
'De Oud-Roomschen in Nederl... J.W.G. v. O. 'De Oud-Roomschen in Nederland' uit: De Gids 36 (1872) II, 263-266 € 4,00 Aquilabooks
'Een misverstand' [novelle] Keller, Gerard 'Een misverstand' [novelle] uit: De Gids 32 (1868) I, 495-526 € 4,00 Aquilabooks
'Herinneringen der familie ... Quack, H.P.G. 'Herinneringen der familie Ferronays' uit: De Gids 32 (1868) I, 461-494 € 4,00 Aquilabooks
Simply SPA 4 CD's of pure r... Simply SPA 4 CD's of pure relaxation music unionsquaremusic € 6,00 Aquilabooks
'Johan de Witt als publicis... Veegens, D.J. 'Johan de Witt als publicist' [I] uit: De Gids 31 (1867) I, 1-32 € 4,00 Aquilabooks
'Lodensteyn's Liederen' Gorter, S. 'Lodensteyn's Liederen' uit: De Gids 32 (1868) II, 323-354 € 4,00 Aquilabooks
'De natuurkundige wetenscha... Miquel, F.A.W. 'De natuurkundige wetenschap in Nederlandsch Indië' + 'Nog iets over de kinakultuur' uit: De Gids 32 (1868) II, 232-268 en 544-554 + IV, 611-616 € 6,00 Aquilabooks
'Smyrna en Ephese' Rost van Tonningen, [M.B.] 'Smyrna en Ephese' uit: De Gids 40 (1876) I, 477-515 en II, 33-76 € 10,00 Aquilabooks
'Ex cathedris' [recensie pu... Hamel, G.A. van 'Ex cathedris' [recensie publicaties strafrecht] uit: De Gids 44 (1880) I, 49-84 € 3,00 Aquilabooks
'Het onuitsprekelijke' Loman, A.D. 'Het onuitsprekelijke' uit: De Gids 40 (1876) II, 409-442 € 3,00 Aquilabooks
'Jong-Hollandsche wijsbegee... Spruijt, C.B. 'Jong-Hollandsche wijsbegeerte' uit: De Gids 40 (1876) I, 1-32 € 4,00 Aquilabooks
'Engelsche dichtkunst van d... Pierson, A. 'Engelsche dichtkunst van den dag' [George Eliot; Alfred Austin; Arthur Gray Butler; Richard Hengist Home; Alfred Tennyson] uit: De Gids 40 (1876) I, 161-198, 346-370 en 539-557 € 5,00 Aquilabooks
'De officiëele statistiek i... Bosch Kemper, G. de 'De officiëele statistiek in Nederland' uit: De Gids 42 (1878) IV, 1-37 € 5,00 Aquilabooks
'Blaise Pascal' Wijck, B.H.C.K. van der 'Blaise Pascal' uit: De Gids 40 (1876) I, 437-476 € 5,00 Aquilabooks
[Bibliographisch Album, rec... Heylighers, A.Th. [Bibliographisch Album, recensie van] 'J. de Louter: Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië' uit: De Gids 40 (1876) I, 593-602 € 3,00 Aquilabooks
'De grondslagen van het Bri... Verkerk Pistorius, A.W.P. 'De grondslagen van het Britsch-Indisch beheer' uit: De Gids 40 (1876) I, 292-330 € 5,00 Aquilabooks
anon. - 'Spoorwegen op Java' anon. 'Spoorwegen op Java' uit: De Gids 26 (1862) II, 681-696 € 3,00 Aquilabooks
'Materie voor nieuw onderzo... Marez Oyens, J.C. de 'Materie voor nieuw onderzoek' [n.a.v. jachtwet in Tweede Kamer] uit: De Gids 39 (1875) III, 81-104 € 4,00 Aquilabooks
'Een tochtje door het Tengg... Heering, P. 'Een tochtje door het Tenggergebergte [Java]' (gedateerd Pasoeroean, Mei 1875) uit: De Gids 39 (1875) IV, 122-143 € 4,00 Aquilabooks
'Eenig Parijzer schouwburgb... Alberdingk Thijm, J.A. 'Eenig Parijzer schouwburgbezoek' uit: De Gids 40 (1876) II, 355-370 € 3,00 Aquilabooks
'De suiker-kwestie' Minne, J. van der 'De suiker-kwestie' uit: De Gids 39 (1875) III, 307-331 € 4,00 Aquilabooks
'Nieuwe mysteriespelen' Vos, C.M. 'Nieuwe mysteriespelen' uit: De Gids 40 (1876) II, 265-313 € 5,00 Aquilabooks
'Stormschade' [parlementair... Buijs, J.T. 'Stormschade' [parlementaire debatten; kabinet Heemskerk] uit: De Gids 40 (1876) I, 99-135 € 4,00 Aquilabooks
'Decentralisatie in Nederla... Bosse, J.P. van 'Decentralisatie in Nederlandsch-Indië' uit: De Gids 39 (1875) IV, 417-452 € 5,00 Aquilabooks
'De weduwe van O.Z. van Haren' Heeckeren, J.A.F.L. van 'De weduwe van O.Z. van Haren' uit: De Gids 39 (1875) III, 493-540 € 5,00 Aquilabooks
'De laatste regeling der la... Dedem, W.K. van 'De laatste regeling der landrente op Java' + 'De regeling der landrente op Java' uit: De Gids 37 (1873) III, 103-126 en 160 + 39 (1875) IÍ, 63-128 en IV, 31-101 € 9,00 Aquilabooks
'De nieuwe Fransche dichters' Quack, H.P.G. 'De nieuwe Fransche dichters' uit: De Gids 39 (1875) IV, 453-486 € 3,00 Aquilabooks
'Bouw en samenstel der maat... Quack, H.P.G. 'Bouw en samenstel der maatschappij' [rectorale rede Universiteit Utrecht] uit: De Gids 39 (1875) II, 1-27 € 5,00 Aquilabooks
'De opleiding en bevorderin... Glasius, L.J.M. 'De opleiding en bevordering der officieren van het Nederlandsche leger' uit: De Gids 39 (1875) I, 501-541 € 5,00 Aquilabooks
'Naar Java's hoogsten bergt... Heering, P. 'Naar Java's hoogsten bergtop. (Reisherinneringen)' [gedateerd Pasoeroean, 1877] uit: De Gids 42 (1878) II, 441-470 € 5,00 Aquilabooks
]Bibliographisch Album, rec... Kok, A.S. ]Bibliographisch Album, recensie van] M. Lenz: Spâss und Ierscht. Liddercher an Gedichten' uit: De Gids 38 (1874) II, 180-192 € 2,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Reiger, W.A. '[Bibliographisch Album, recensie van] P.A. Ramaer: De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne committenten in de constitutioneele monarchie' uit: De Gids 33 (1869) III, 153-174 € 3,00 Aquilabooks
'Mount Vernon. I 1799, II 1... W. D--s 'Mount Vernon. I 1799, II 1861' [gedicht] uit: De Gids 25 (1861) I, 914-932 € 3,00 Aquilabooks
'Dina. Walchersche vertelling Beunke, H.E. 'Dina. Walchersche vertelling uit: De Gids 43 (1879) I, 483-515 € 5,00 Aquilabooks
[Bibliographisch Album, rec... Bosch Kemper, G. de [Bibliographisch Album, recensie van] 'A.J.W. Farncombe Sanders: Notes sur les dispositions législatives qui régissent les sociétés de secours mutuels dans les Paus -Bas' uit: De Gids 43 (1879) I, 395-408 € 2,00 Aquilabooks
'De Prometheus van Aischulo... [Aeschylus] 'De Prometheus van Aischulos' vertaald in de versmaat van het oorspronkelijke, door L.A.J. Burgersdijk uit: De Gids 44 (1880) III, 317-366 € 5,00 Aquilabooks
'In volle zee', 'Op de spee... Honigh, C. 'In volle zee', 'Op de speelplaats' en 'De geest der Moeder. (Naar H.W. Longfellow.)' uit: De Gids 45 (1881) I, 161-167 € 4,00 Aquilabooks
'Een revolutionair op het g... Winkler Prins, A. 'Een revolutionair op het gebied der physiologie' [n.a.v. G.H. Lewes] + Natuurwetenschap en wonderen' uit: De Gids 26 (1862) II, 513-538 + 539-552 € 4,00 Aquilabooks
VIR - Verzen VIR Verzen uit: De Gids 57 (`1893) I, 382-393 € 3,00 Aquilabooks
Het Goudvischje, Drama in d... Nouhuys, W.G. van Het Goudvischje, Drama in drie bedrijven uit: De Gids 56 (1892) II, 300-382 € 5,00 Aquilabooks
"Ouwe Jan Hallema". Een por... Weruméus Buning, A. "Ouwe Jan Hallema". Een portret uit het zeegat van Hilligermond' uit: De Gids 45 (1881) IV, 104-117 € 5,00 Aquilabooks
[Bibliographisch Album, rec... Geer, B.J.L. de [Bibliographisch Album, recensie van] 'J. Nanninga Uitterdijk (bew.): De kameraars- en rentmeesters-rekeningen der stad Kampen' uit: De Gids 39 (1875) IV, 347-357 € 2,00 Aquilabooks
'Een handelsroman' [n.a.v. ... Muller, P.N. 'Een handelsroman' [n.a.v. Richard Kimball] uit: De Gids 27 (1863) I, 214-248 € 4,00 Aquilabooks
'Eene geschiedenis van het ... Pierson, A. 'Eene geschiedenis van het materialisme' uit: De Gids 39 (1875) II, 385-444 € 5,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |