Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 27154 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707 / 070-8880798]

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'De Nederlandsche Bank gedu... Vissering, S. 'De Nederlandsche Bank gedurende haar vijftigjarig bestaan' uit: De Gids 27 (1863) II, 193-252 € 5,00 Aquilabooks
'Een algemeen belang' [gezo... Mom Visch, D.J. 'Een algemeen belang' [gezondheidsregelingen] uit: De Gids 36 (1872) IV, 177-240 € 5,00 Aquilabooks
'Schetsteekeningen op reis'... Vissering, S. 'Schetsteekeningen op reis' [Berlijn, Koningsbergen, St. Petersburg, Moskou, Warschau] uit: De Gids 36 (1872) IV, 429-464 € 5,00 Aquilabooks
'Van waar en waarheen? Eene... Tellegen, B.H.D. 'Van waar en waarheen? Eene onuitgegevene toespraak' [herinneringen] uit: De Gids 36 (1872) II, 439-462 € 3,00 Aquilabooks
'Iets over de tentoonstelli... Boissevain, Charles 'Iets over de tentoonstelling in Arti' uit: De Gids 36 (1872) II, 529-562 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Boeke, Jb. '[Bibliographisch Album, recensie van] W.C.H. Staring: Almanak voor den Nederlandschen landman, 25e jaargang' uit: De Gids 36 (1872) II, 362-374 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Verschuer, W.A. van '[Bibliographisch Album, recensie van] J.J. Prins: Het kerkrecht der Nederlandsche Hervormde kerk, historisch-critisch beschreven' uit: De Gids 36 (1872) I, 144-168 € 3,00 Aquilabooks
'Iets over het verband van ... Knoop, W.J. 'Iets over het verband van het Indische Leger met het leger hier te lande' uit: De Gids 26 (1862) I, 365-379 € 4,00 Aquilabooks
'Javaansche landschappen' Veth, P.J. 'Javaansche landschappen' uit: De Gids 36 (1872) I, 1-46 € 5,00 Aquilabooks
'Letterkundige studiën' [n.... Boissevain, Charles 'Letterkundige studiën' [n.a.v. C. Honigh: Mijne Lente. Liederen] uit: De Gids 36 (1872) I, 323-344 € 3,00 Aquilabooks
De pijnbank in de Nederland... Heijnsbergen, P. van De pijnbank in de Nederlanden, II. Het recht aangaande de pijniging overdruk uit het Tijdschrift voor strafrecht p. 30 - 71 € 4,00 Aquilabooks
'Vergelijkende mythologie' Limburg Brouwer, P.A.S. van 'Vergelijkende mythologie' uit: De Gids 35 (1871) II, 1-30 € 5,00 Aquilabooks
'De revolutie' Hugenpoth, J.B. van 'De revolutie' uit: De Gids 35 (1871) I, 405-444 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Heldring, B. + P.M. Netscher '[Bibliographisch Album, recensies van] C.E. van Kesteren e.a.: Stemmen uit Indië, vraagstukken van den dag, I + E.B. Kielstra (ed.): Militair Tijdschrift, verslagen ... Batavia 1870' uit: De Gids 35 (1871) I, 373-380 + 381-388 € 3,00 Aquilabooks
'Met stoom. Eene spoorwegco... Gram, Johan 'Met stoom. Eene spoorwegconfidentie van mijn vriend Van der Lingen' [novelle] uit: De Gids 35 (1871) II, 501-524 € 4,00 Aquilabooks
'Beschouwingen over gevange... [Heim, Jhr, H.J. van der] 'Beschouwingen over gevangenisstraffen' uit: De Gids 28 (1864) I, 1-39 € 5,00 Aquilabooks
'Onze kennis der eerste Rom... Naber, S.A. 'Onze kennis der eerste Romeinsche keizers' [n.a.v. J.W.G. Oordt en H.T. Karsten] uit: De Gids 33 (1869) I, 477-544 € 5,00 Aquilabooks
'De Korân en de wording van... Land, J.P.N. 'De Korân en de wording van den Islâm' uit: De Gids 25 (1861) I, 617-662 € 5,00 Aquilabooks
'Over de jongste tentoonste... Gorter, S. 'Over de jongste tentoonstelling in Arti et Amicitiae' [schilderijen van levende meesters] uit: De Gids 34 (1870) I, 33-92 € 5,00 Aquilabooks
'Poëzie der woestijn' [Arab... Limburg Brouwer, P.A.S. van 'Poëzie der woestijn' [Arabische dichtkunst] uit: De Gids 34 (1870) I, 254-291 € 5,00 Aquilabooks
'Struensee. (Fragment van e... Schimmel, H.J. 'Struensee. (Fragment van een onuitgegeven drama)' uit: De Gids 25 (1861) II, 243-263 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... M.v.D. + C.A. Jeekel '[Bibliographisch Album, recensies van] P. van Bemmelen: De oorlog van 1870, Frankrijk en Duitschland + F.A. van Braam Houckgeest: De expeditire naar de Kust van Guinea in 1869' uit: De Gids 35 (1871) I, 353-364 + 365-372 (en 35 (1871) II, 1-2) € 3,00 Aquilabooks
'Geld en vrijheid. Beschouw... Asser, T.M.C. 'Geld en vrijheid. Beschouwingen over den lijfsdwang. II' uit: De Gids 35 (1871) IV, 57-78 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Blaupot ten Cate, I.J. + T.C. Winkler '[Bibliographisch Album, recensies van] H.J. Trip: Het domicilie van onderstand + Ignaz Lampert / A. Winkler Prins: Wonderen der schepping' uit: De Gids 27 (1863) IV, 148-161 + 162-178 € 3,00 Aquilabooks
'Naar aanleiding van het "G... Vlugt, W. van der 'Naar aanleiding van het "Grieksche vraagstuk'" ' uit: De Gids 51 (1887) II, 239-287 € 5,00 Aquilabooks
'Zoo werd Bornholm verdanst... Honigh, C. 'Zoo werd Bornholm verdanst', 'Eene wolk' en 'Isaias Tegnér' uit: De Gids 46 (1882) IV, 323-325 en 477-486 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Koster, Bern. '[Bibliographisch Album, recensie van] Barrière en Thiboust: Les Jocrisses de l'amour' uit: De Gids 30 (1866) I, 398-416 € 3,00 Aquilabooks
Peizel, E.D. - 'Jan Swammerdam' Peizel, E.D. 'Jan Swammerdam' uit: De Gids 40 (1876) I, 69-98 € 4,00 Aquilabooks
'Beterschap in den vreemde ... Schneevoogt, G.E.V. 'Beterschap in den vreemde gezocht' uit: De Gids 28 (1864) IV, 377-412 € 4,00 Aquilabooks
'Een mensch en zijn bouwmee... Peene, Robbrecht van + W.D--s 'Een mensch en zijn bouwmeester' + 'Het orgaan der kiunst ten onzent' uit: De Gids 25 (1861) II, 513-527 + 528-575 € 4,00 Aquilabooks
'Bhagavad-Gîta' Limburg Brouwer, P.A.S. van 'Bhagavad-Gîta' uit: De Gids 25 (1861) I, 1-37 en 323-351 € 6,00 Aquilabooks
Buijs, J.T. - 'Stil leven' Buijs, J.T. 'Stil leven' uit: De Gids 34 (1870) IV, 279-307 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Naber, S.A. '[Bibliographisch Album, recensies van] R. Westphal: Methodische Grammatik der griechischen Sprache I + H. van den Es: Grieksche spraakkunst' uit: De Gids 34 (1870) IV, 329-554 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Olivier, W.C.D. '[Bibliographisch Album, recensie van] B.H.D. Tellegen: Duitschland en Nederland' uit: De Gids 34 (1870) IV, 491-507 € 3,00 Aquilabooks
De zoektocht naar "Het Prof... Daems, W.Th. De zoektocht naar "Het Profiel": een kwestie van kiezen [rede Dies Natalis RU Leiden 1993] geniet 22 pp € 3,00 Aquilabooks
Lezenderwijs [overdruk Hand... Lievens, R. Lezenderwijs [overdruk Handelingen XXXIV der Kon. Zuidnederlandse Mij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis] 1980 € 3,00 Aquilabooks
'Ferdinand Christian Baur' Loman, A.D. 'Ferdinand Christian Baur' uit: De Gids 34 (1870) IV, 201-245 € 4,00 Aquilabooks
Pierson, A. - 'Armenverzorging' Pierson, A. 'Armenverzorging' uit: De Gids 36 (1872) III, 45-76 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Schneevoogt, [G.E.] '[Bibliographisch Album, recensie van] N.B. Donkersloot: De krankzinnige tegenover de wet en de maatschappij' uit: De Gids 34 (1870) IV, 508-526 € 2,00 Aquilabooks
'De invloed van exegese en ... Sande Bakhuyzen, W.H. van de 'De invloed van exegese en kritiek op de vertaling van het Nieuwe Testament' uit: De Gids 28 (1864) II, 193-237 € 5,00 Aquilabooks
'Godsdienstwetenschap en wi... Tiele, C.P. 'Godsdienstwetenschap en wijsbegeerte in het jongste ontwerp van Wet op het Lager Onderwijs' uit: De Gids 33 (1869) III, 121-138 € 3,00 Aquilabooks
'Het middelbaar onderwijs i... Kroon-Star-Numan, A.W. 'Het middelbaar onderwijs in taal en letterkunde en zijn verband tot de academische leerstoelen voor moderne philologie' uit: De Gids 49 (1885) IV, 471-500 € 3,00 Aquilabooks
Rutgers, J. - 'Archeologie' Rutgers, J. 'Archeologie' uit: De Gids 28 (1864) II, 1-22 € 5,00 Aquilabooks
'Whittington's kat' Muller, P.N. 'Whittington's kat' uit: De Gids 28 (1864) II, 63-86 € 3,00 Aquilabooks
Simply PEACE 4 CD's of upli... Simply PEACE 4 CD's of uplifting and peaceful music unionsquaremusic € 6,00 Aquilabooks
Simply CALM 4 CD's of calm ... Simply CALM 4 CD's of calm and peaceful music unionsquaremusic € 6,00 Aquilabooks
'Niet gevonden' Seijpgens, Emile 'Niet gevonden' uit: De Gids 51 (1887) III, 377-391 € 4,00 Aquilabooks
'John Stuart Mill' Wijck, [B.H.C.K.] van der 'John Stuart Mill' uit: De Gids 37 (1873) IV, 1-57 € 5,00 Aquilabooks
'Vriesche kunst' Alberdingk Thijm, J.A. 'Vriesche kunst' uit: De Gids 46 (1882) II, 430-452 € 5,00 Aquilabooks
'Spraakverwarring' [n.a.v. ... Loman, A.D. 'Spraakverwarring' [n.a.v. J.I. Doedes: Encyclopedie der Christelijke Theologie'] uit: De Gids 41 (1877) I, 449-511 € 5,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 200 |