Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 27149 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707 / 070-8880798]

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'Nacht. Eene phantasie' Nievelt, C. van 'Nacht. Eene phantasie' uit: De Gids 40 (1876) IV, 259-288 € 3,00 Aquilabooks
'Politieke gedachten van ee... Veegens, J.D. 'Politieke gedachten van een leek' uit: De Gids 37 (1873) IV, 213-232 € 3,00 Aquilabooks
anon. - 'De ministeriële crisis' anon. 'De ministeriële crisis' uit: De Gids 30 (1866) I, 417-432 € 4,00 Aquilabooks
'De leer van Monroe' Abrahamsz, J.P. 'De leer van Monroe' uit: De Gids 30 (1866) I, 51-64 € 4,00 Aquilabooks
'Oldenbarnevelts graf' Veegens, D. 'Oldenbarnevelts graf' uit: De Gids 48 (1884) I, 201-223 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Mees, R.A. '[Bibliographisch Album, recensie van] Bernardus Brinkman: De sterrenwereld, Guillemin gevolgd' uit: De Gids 36 (1872) IV, 145-158 € 3,00 Aquilabooks
'Het militair onderwijs' Boogaard, F.H. 'Het militair onderwijs' uit: De Gids 39 (1875) IV, 1-30 € 5,00 Aquilabooks
The RussiansLondon Sphere B... Smith, Hedrick The RussiansLondon Sphere Books 1976 pbk 639 pp € 3,00 Aquilabooks
Couperus, Louis - 'Majesteit' Couperus, Louis 'Majesteit' uit: De Gids 57 (1893) III, 1-75 en 185-248 en 365-449 € 30,00 Aquilabooks
'De aanleiding tot den jong... Ras, M. de 'De aanleiding tot den jongsten opstand in Algerië. Eenige aanteekeningen uit een reis naar Algiers en Aumale' uit: De Gids 43 (1879) I, 253-310 € 7,00 Aquilabooks
Hugenpoth, J.B. van - 'Anti' Hugenpoth, J.B. van 'Anti' uit: De Gids 41 (1877) I, 209-299 € 5,00 Aquilabooks
'De voorwaarden der benoemb... Veth, P.J. 'De voorwaarden der benoembaarheid van ambtenaren voor de Indische dienst' uit: De Gids 28 (1864) III, 486-520 € 5,00 Aquilabooks
Autrefois en terre Celtique... Valence, Marie de , Joël Barnabel [illustr.] Autrefois en terre Celtique. L`âme du terroir, menetriers et chanteurs de memoire Cercle Beltane Vallon en Sully 1997 € 6,00 Aquilabooks
'Indogermaansche oudheden' Naber, S.A. 'Indogermaansche oudheden' uit: De Gids 48 (1884) III, 145-167 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... E. '[Bibliographisch Album, recensie van] Verslag van de Commissie ... tot het opsporen, het behoud .. van de overblijfsels der Vaderlandsche kunst ...' uit: De Gids 33 (1869) I, 159-173 € 3,00 Aquilabooks
Asterix in Hispania Goscinny & Uderzo Asterix in Hispania Amsterdam Geïllustreerde Pers 1972 € 2,00 Aquilabooks
'Joanna Koerten' Alberdingk Thijm, J.A. 'Joanna Koerten' uit: De Gids 42 (1878) II, 271-323 € 6,00 Aquilabooks
'Geuzenliederen' Boissevain, Charles 'Geuzenliederen' uit: De Gids 36 (1872) II, 121-154 € 4,00 Aquilabooks
'De getuigen van het Oosten... Boissevain, Charles 'De getuigen van het Oosten' [n.a.v. Archibald Forbes: The Russians, the Turcs and the Bularians at the theatre of war] uit: De Gids 41 (1877) IV, 550-589 € 2,00 Aquilabooks
[Bibliographisch Album, rec... Tiele, P.A. [Bibliographisch Album, recensie van] 'S. Muller Fzn.: Geschiedenis der Noordsche Compagnie' uit: De Gids 39 (1875) IV, 323-335 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Hubrecht, H.F.R. + D. '[Bibliographisch Album, recensies van] W.F. Schook: Handleiding voor warenkennis + G.E.C. Croiset: In en over de Alpen' uit: De Gids 30 (1866) II, '400-409 + 409-420 € 3,00 Aquilabooks
'De legende van Jubal. (Naa... Kempe Valk, C. VAN 'De legende van Jubal. (Naar het Engelsch van George Eliot)' uit: De Gids 45 (1881) IV, 525-544 € 5,00 Aquilabooks
'Prosopographia socialistic... Vissering, S. + J.T.B[uys]. 'Prosopographia socialistica' +'Mr. Simon Vissering in memoriam' uit: De Gids 52 (1888) III, 401-465 + 466-369 € 5,00 Aquilabooks
'Wilhelm von Humboldt' Mees R.Az., R. 'Wilhelm von Humboldt' uit: De Gids 31 (1867) I, 34-97 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... S.V. '[Bibliographisch Album, recensie van] C.W. Opzoomer: De vrije volksschool. Redevoering naar aanleiding van het Mandement der Bisschoppen' uit: De Gids 33 (1869) I, 143-155 € 3,00 Aquilabooks
Muller, P.N. - 'Salvatore Farina' Muller, P.N. 'Salvatore Farina' uit: De Gids 42 (1878) II, 349-368 € 4,00 Aquilabooks
'Het Boek der Koningen. Een... Limburg Brouwer, P.A.S. van 'Het Boek der Koningen. Eene proeve van Indische geschiedenis' uit: De Gids 31 (1867) II, 385-436 € 5,00 Aquilabooks
Stadt, H. van de - 'Insulinde' Stadt, H. van de 'Insulinde' uit: De Gids 36 (1872) III, 401-447 € 4,00 Aquilabooks
Niobe [+ Demeter bij Keleos... Koster, Edw.B. Niobe [+ Demeter bij Keleos + Sonnetten] uit: De Gids 56 (1892) IV, 457-558 [+ 61 (1897) IV, 124-129 en 521-524] € 5,00 Aquilabooks
'De koloniale wetgever tege... Lith, P.A. van der 'De koloniale wetgever tegenover Europeesche en inlandsche rechtsbegrippen' uit: De Gids 46 (1882) III, 193-242 € 7,00 Aquilabooks
Meyboom, H.U. - 'Sjoelammit' Meyboom, H.U. 'Sjoelammit' uit: De Gids 48 (1884) IV, 403-429 € 4,00 Aquilabooks
'Het Oosten vóór de komst d... Tiele, P.A. 'Het Oosten vóór de komst der Portugeezen' uit: De Gids 38 (1874) III, 193-242 € 5,00 Aquilabooks
Mycenaean Civilization Kontorlis, K.P. Mycenaean Civilization Athens 1985 stpld. oblong 80 pp € 3,00 Aquilabooks
'Contra de Moderne Theologi... Loman, A.D. 'Contra de Moderne Theologie' [n.a.v. A. Pierson] uit: De Gids 26 (1862) II, 361-376 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Star Numan, O.W. '[Bibliographisch Album, recensie van] A. Toorenenbergen: De Synode van 1870 en Art. 62 van het Algemeen Reglement der Hervormde Kerk, Antwoord aan J. Douwes] uit: De Gids 36 (1872) II, 313-337 € 3,00 Aquilabooks
'Hilda' [novelle] Constantijn [ps. M.P.W.C. van der Does-Scheltema] 'Hilda' [novelle] uit: De Gids 35 (1871) IV, 379-491 € 9,00 Aquilabooks
'Eene idealistische schoonh... Wijck, [B.H.C.K.] van der 'Eene idealistische schoonheidsleer' uit: De Gids 33 (1869) I, 401-440 € 4,00 Aquilabooks
Fris, Ina - Een frisse wind Fris, Ina Een frisse wind ringband eigen beheer geïllustreerd [naam op eerste p.] € 5,00 Aquilabooks
anon. - 'Koloniale kamerkout' anon. 'Koloniale kamerkout' uit: De Gids 27 (1863) I, 249-277 € 4,00 Aquilabooks
'De utibreiding van het Ned... Kielstra, E.B. 'De utibreiding van het Nederlandsch gezag op Sumatra' uit: De Gids 51 (1887) IV, 256-296 € 6,00 Aquilabooks
Wolters, W.P. - 'Saskia' Wolters, W.P. 'Saskia' uit: De Gids 43 (1879) IV, 88-138 € 5,00 Aquilabooks
[Kalevala] 'De Kalewala' Meyboom, H.U. [Kalevala] 'De Kalewala' uit: De Gids 43 (1879) III, 453-487 en IV, 31-63 € 6,00 Aquilabooks
'De Postspaarbank' Beucker Andreae, J.H. 'De Postspaarbank' uit: De Gids 43 (1879) IV, 398-420 € 5,00 Aquilabooks
'In naam der vrijheid' [Her... Vlugt, W. van der 'In naam der vrijheid' [Herbert Spencer] uit: De Gids 51 (1887) I, 401-465 € 6,00 Aquilabooks
Hermann Helmholtz 31 August... Engelmann, Th.W. Hermann Helmholtz 31 Augustus 1821-8 September 1894 uit: De Gids 58 (1894) IV, 110-133 € 5,00 Aquilabooks
Blanken en zwarten in de Ve... H.L.F.P. Blanken en zwarten in de Vereenigde Staten uit: De Gids 56 (1892) I, 140-190 € 5,00 Aquilabooks
'E.J. Potgieter. Herinnerin... Muller, P.N. 'E.J. Potgieter. Herinneringen' úit: De Gids 50 (1886) ÍV, 399-420 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... J.J. de Hollander + P.M. Netscher + I. Dornseifen '[Bibliographisch Album, recensies van] Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch-Indié + J.H. den Beer Poortugael: Duitschland's legervoering in 1870 + C.M. Kan: Ontdekkingsreizen van den nieuweren tijd' uit: De Gids 35 (1871) IV, 132-151 + 152-162 +167-174 € 3,00 Aquilabooks
Ontsluiting op onderwerp, s... Loosjes, Th. P. Ontsluiting op onderwerp, slagader van ons vak overdruk uit De Openbare Bibl. 1967 € 3,00 Aquilabooks
'Indische adviezen in de St... Hulshof Pol, J. 'Indische adviezen in de Staten-Generaal' uit: De Gids 41 (1877) III, 257-286 € 4,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |