Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

particulier

Aquilabooks heeft in totaal 26098 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707] AFWEZIG: ZATERDAG 12 NOVEMBER AFWEZIG!!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'Polydoor en Theodoor' Loveling, Virginie 'Polydoor en Theodoor' uit: De Gids 45 (1881) II, 282-323 € 2.00 Aquilabooks
'Vlissingen' (met uitslaand... W.V. 'Vlissingen' (met uitslaande tabel 'Afstanden in kilometers per spoorweg') uit: De Gids 37 (1873) IV, 151-176 € 5.00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Buijs, J.T. '[Bibliographisch Album, recensie van] W.C.D. Olivier: Van de Staten-Generaal' uit: De Gids 40 (1876) IV, 153-171 € 3.00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... S.V. '[Bibliographisch Album, recensie van] C.W. Opzoomer: De vrije volksschool. Redevoering naar aanleiding van het Mandement der Bisschoppen' uit: De Gids 33 (1869) I, 143-155 € 3.00 Aquilabooks
'Onze westelijke nabuur. De... Tutein Nolthenius, R.P.J. 'Onze westelijke nabuur. De Noordzee' úit: De Gids 50 (1886) III, 33-59 en 252-270 € 5.00 Aquilabooks
Muller, P.N. - 'Salvatore Farina' Muller, P.N. 'Salvatore Farina' uit: De Gids 42 (1878) II, 349-368 € 4.00 Aquilabooks
'Het Boek der Koningen. Een... Limburg Brouwer, P.A.S. van 'Het Boek der Koningen. Eene proeve van Indische geschiedenis' uit: De Gids 31 (1867) II, 385-436 € 5.00 Aquilabooks
Stadt, H. van de - 'Insulinde' Stadt, H. van de 'Insulinde' uit: De Gids 36 (1872) III, 401-447 € 4.00 Aquilabooks
Niobe [+ Demeter bij Keleos... Koster, Edw.B. Niobe [+ Demeter bij Keleos + Sonnetten] uit: De Gids 56 (1892) IV, 457-558 [+ 61 (1897) IV, 124-129 en 521-524] € 5.00 Aquilabooks
'De toestand van het Indisc... Kielstra, E.B. 'De toestand van het Indisch leger' uit: De Gids 48 (1884) II, 154-186 € 5.00 Aquilabooks
'Indische militaire belangen' Roo van Alderwerelt, J.K.H. de 'Indische militaire belangen' uit: De Gids 29 (1865) III, 475-501 € 4.00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Geer, P. van + R.A.M. '[Bibliographisch Album, recensies van] G.J. Hofs; H. Onnen; A.J. van Pesch [over beschrijvende meetkunde] + P. van Geer: Leerboek der meetkunde' uit: De Gids 34 (1870) III, 297-305 + 305-314 € 3.00 Aquilabooks
'Severo Torelli. Drama in v... Coppée, François 'Severo Torelli. Drama in vijf bedrijven' (vertaling J.N. van Hall) uit: De Gids 48 (1884) I, 121-144 € 4.00 Aquilabooks
'Over de Nederlandsche taal... Piepers, M.C. 'Over de Nederlandsche taal in Oost-Indië' uit: De Gids 39 (1875) III, 428-469 € 2.00 Aquilabooks
'Letterkundige Kroniek: N. ... anon. 'Letterkundige Kroniek: N. Lenau, De Albigensen, bew. J. van Krieken' uit: De Gids 49 (1885) I, 376-392 € 3.00 Aquilabooks
'Een doctoraat in de geschi... Spruijt, C.B. 'Een doctoraat in de geschiedenis' uit: De Gids 46 (1882) II, 103-133 € 4.00 Aquilabooks
Ontsluiting op onderwerp, s... Loosjes, Th. P. Ontsluiting op onderwerp, slagader van ons vak overdruk uit De Openbare Bibl. 1967 € 3.00 Aquilabooks
'Eduard Douwes Dekker. Eene... Swart Abrahamsz 'Eduard Douwes Dekker. Eene ziektegeschiedenis' overdruk uit: De Gids 52 (1888) III 1-75 € 30.00 Aquilabooks
'Indische adviezen in de St... Hulshof Pol, J. 'Indische adviezen in de Staten-Generaal' uit: De Gids 41 (1877) III, 257-286 € 4.00 Aquilabooks
'Indogermaansche oudheden' Naber, S.A. 'Indogermaansche oudheden' uit: De Gids 48 (1884) III, 145-167 € 4.00 Aquilabooks
'' Ik en niet-ik' [n.a.v. J... Wijck, [B.H.C.K.] van der '' Ik en niet-ik' [n.a.v. John Stuart Mill] uit: De Gids 30 (1866) I, 209-240 € 5.00 Aquilabooks
'De macht der taal' Quack, H.P.G. 'De macht der taal' uit: De Gids 51 (1887) IV, 1-17 € 4.00 Aquilabooks
Vooruitgang in folklore en ... Steinmetz, S.R. [+ Serrurier] Vooruitgang in folklore en ethnologie [+ rec. van Ethnologische Studien] uit: De Gids 57 (1893) II, 257-288 [en De Gids 59 (1895) I, 485-520] € 5.00 Aquilabooks
'Groote geluiden' [over De ... Hall, J.N. van 'Groote geluiden' [over De Nieuwe Gids] uit: De Gids 52 (1888) II, 136-151 € 3.00 Aquilabooks
zonder titel [portret] afm.... Wout, Dick van 't zonder titel [portret] afm. 12 x 13 cm op groot velgesigneerd dick van 't wout '68 - 79 nr. IV € 20.00 Aquilabooks
stilleven [vaas met lampion... Koeman, Kees [Haarlem 1895 -1954] stilleven [vaas met lampionbloemen] zwart wit op japans papier 47 x 25 cm; op wat verkleurd € 45.00 Aquilabooks
'Nieuwe Duitsche dichters. ... Wolff, D.E.W. 'Nieuwe Duitsche dichters. II. Joseph Victor Scheffel' uit: De Gids 41 (1877) II, 555-599 € 4.00 Aquilabooks
'Het Journaal van Constanty... Hora Siccama, J.H. 'Het Journaal van Constantyn Huygens' uit: De Gids 42 (1878) I, 1-55 € 5.00 Aquilabooks
'Wilhelm von Humboldt' Mees R.Az., R. 'Wilhelm von Humboldt' uit: De Gids 31 (1867) I, 34-97 € 5.00 Aquilabooks
'Nieuw-Holland en zijn Enge... Kan, C.M. 'Nieuw-Holland en zijn Engelsche koloniën' [met een kaartje van Australië] uit: De Gids 35 (1871) III, 244-295 en 468-524 € 10.00 Aquilabooks
'Een volks verrijzenis' [ge... Schimmel, H.J. 'Een volks verrijzenis' [gedicht] uit: De Gids 25 (1861) I, 255-264 € 3.00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... E. '[Bibliographisch Album, recensie van] Verslag K.A.W., tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van overblijfsels der Vaderlandsche kunst uit vroegere tijden' uit: De Gids 34 (1870) II, 527-544 € 3.00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Hubrecht, H.F.R. + D. '[Bibliographisch Album, recensies van] W.F. Schook: Handleiding voor warenkennis + G.E.C. Croiset: In en over de Alpen' uit: De Gids 30 (1866) II, '400-409 + 409-420 € 3.00 Aquilabooks
'De legende van Jubal. (Naa... Kempe Valk, C. VAN 'De legende van Jubal. (Naar het Engelsch van George Eliot)' uit: De Gids 45 (1881) IV, 525-544 € 5.00 Aquilabooks
Onafhankelijk en verantwoor... Franken, H. Onafhankelijk en verantwoordelijk [rede Dies Natalis RU Leiden 1997] geniet 42 pp € 3.00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... E. '[Bibliographisch Album, recensie van] Verslag van de Commissie ... tot het opsporen, het behoud .. van de overblijfsels der Vaderlandsche kunst ...' uit: De Gids 33 (1869) I, 159-173 € 3.00 Aquilabooks
Asterix in Hispania Goscinny & Uderzo Asterix in Hispania Amsterdam Geïllustreerde Pers 1972 € 2.00 Aquilabooks
'Hoe de Bartholomeusnacht i... Wijnne, J.A. 'Hoe de Bartholomeusnacht in de wereld kwam' uit: De Gids 42 (1878) III, 193-249 € 5.00 Aquilabooks
Kalff, G. - Oude liederen Kalff, G. Oude liederen uit: De Gids 62 (1898) II, 512-526 € 3.00 Aquilabooks
Een blik op het Indisch too... Kern, H. Een blik op het Indisch tooneel uit: De Gids 62 (1898) III, 466-496 € 5.00 Aquilabooks
Couperus, Louis - Reis-impressies Couperus, Louis Reis-impressies uit: De Gids 58 (1894) I, 229-239 (p. 239 fotokopie), 435-456 en II, 128-142 en 263-282 € 5.00 Aquilabooks
"Ouwe Jan Hallema". Een por... Weruméus Buning, A. "Ouwe Jan Hallema". Een portret uit het zeegat van Hilligermond' uit: De Gids 45 (1881) IV, 104-117 € 5.00 Aquilabooks
'Sleeswijk-Holstein tegenov... Engelbregt, C.A. 'Sleeswijk-Holstein tegenover Denemarken' uit: De Gids 28 (1864) I, 257-318 € 5.00 Aquilabooks
'De zwerftocht van Maeldune... Honigh, C. 'De zwerftocht van Maeldune. (Iersche legende A.D. 700)' uit: De Gids 50 (1886) I, 362-367 € 4.00 Aquilabooks
'Eene overwinning van den G... Brink, Jan ten 'Eene overwinning van den Germaanschen geest' [n.a.v. Robert Hamerling: Der König von Sion. Epische Dichtung] uit: De Gids 34 (1870) III, 430-487 € 5.00 Aquilabooks
'Episoden van het Râmâyana'... Limburg Brouwer, P.A.S. van 'Episoden van het Râmâyana' [I] uit: De Gids 28 (1864) I, 342-364 € 2.00 Aquilabooks
'Het eiland in de Zuidzee' ... Schendel, Arthur van 'Het eiland in de Zuidzee' [novelle] uit: De Gids 94 (1930) IV, 1-43 en 150-184 € 5.00 Aquilabooks
'Asschepoester' [onderwijs ... Beer, T.H. de 'Asschepoester' [onderwijs in de moderne talen] uit: De Gids 38 (1874) IV, 109-128 € 4.00 Aquilabooks
'Een handelsgeschiedenis' Muller, P.N. 'Een handelsgeschiedenis' uit: De Gids 38 (1874) IV, 232-275 € 4.00 Aquilabooks
[Bibliographisch Album, rec... Koo, J. de [Bibliographisch Album, recensie van] 'H. de Veer: Half Bloed. Roman' uit: De Gids 44 (1880) IV, 369-384 € 2.00 Aquilabooks

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |