Alle boeken van Aquilabooks uit Den Haag

Aquilabooks heeft in totaal 27161 boeken

Logo Aquilabooks VERZENDING naar huisadres of afhaalpunt via PostNL of DPD. WINKEL: VONDELSTRAAT 49; 2513 EP Den Haag; open do - za 10:00 - 17:00 [06-14485707 / 070-8880798]

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
'In 't kraaiennest' Koolemans Beynen, L.R. 'In 't kraaiennest' uit: De Gids 43 (1879) II, 157-168 € 4,00 Aquilabooks
'Een dringend volksbelang' ... Roodhuyzen, H.G. 'Een dringend volksbelang' [lager onderwijs] uit: De Gids 43 (1879) II, 99-127 € 4,00 Aquilabooks
'De landrente op Java en Ma... Gorkom, K.W. van 'De landrente op Java en Madura' uit: De Gids 43 (1879) II, 385-420 € 5,00 Aquilabooks
'Klein' [bevordering van de... Muller, P.N. 'Klein' [bevordering van de handel] uit: De Gids 43 (1879) II, 529-544 € 3,00 Aquilabooks
'Circe' [Jules Janin e.a.] Zimmerman, Joh.C. 'Circe' [Jules Janin e.a.] uit: De Gids 34 (1870) I, 507-532 € 4,00 Aquilabooks
Muller, P.N. - 'Daniel Defoe' Muller, P.N. 'Daniel Defoe' uit: De Gids 34 (1870) II, 99-130 en 271-294 € 4,00 Aquilabooks
'Het koloniale debat' Buijs, J.T. 'Het koloniale debat' uit: De Gids 34 (1870) II, 338-371 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Geer, P, van + P.N. Muller '[Bibliographisch Album, recensies van] Colenso en S.R.J. van Schevichaven: Beginselen der Algebra' + anon.:'Directe Stoomvaart op Java door het Suezkanaal' uit: De Gids 34 (1870) I, 543-549 + 555-561 € 3,00 Aquilabooks
'Republiek of monarchie?' [... Karsten, H.T. 'Republiek of monarchie?' [het Oude Rome] uit: De Gids 34 (1870) II, 177-226 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Halbertsma, H.J. '[Bibliographisch Album, recensies van] A. Kuenen en C.G. Cobet (eds) Novum Testamentum ... + M. de Vries: Die nordfriesische Sprache nach Moringer Mundart ...' uit: De Gids 25 (1861) I, 865-869 + 870-885 € 3,00 Aquilabooks
'Europesche volksplantingen... Panhuys, W.E. van 'Europesche volksplantingen in tropische gewesten' uit: De Gids 34 (1870) I, 401-444 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Lith, P.A. van der '[Bibliographisch Album, recensies van] J. de Louter: Handleiding ... staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië; M.A.Posno Handboek voor den Oost-Indischen ambtenaar' uit: De Gids 43 (1879) III, 343-350 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Goeje, M.J. de + H. van Herwerden '[Bibliographisch Album, recensies van] Taco Roorda: Commentarius in vaticinium Michae + H.W. van der Mey: Studia Theognidae' uit: De Gids 34 (1870) II, 131-144 + 161-166 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Kan, C.M. '[Bibliographisch Album, recensie van] G.Fried. Kolb en S.H. ten Cate (vert.): Geschiedenis van de beschaving der menschheid' uit: De Gids 34 (1870) II, 145-160 € 3,00 Aquilabooks
'Vrijaadje [vrijage] in nat... Pescatore Simonsz, Jeremias 'Vrijaadje [vrijage] in natura. Een spreekwoord' [toneel] uit: De Gids 25 (1861) II, 361-401 € 4,00 Aquilabooks
'De geschiedenis van den se... Veth, P.J. 'De geschiedenis van den semitischen taalstam' uit: De Gids 25 (1861) II, 659-706 en 834-867 € 5,00 Aquilabooks
'Oostenrijk en Spanje tegen... Dozy, R. 'Oostenrijk en Spanje tegenover de Fransche Omwenteling' uit: De Gids 25 (1861) II, 613-658 € 4,00 Aquilabooks
'Hygieine' [hygiëne] S. [Schneevoogt], G.E.V. 'Hygieine' [hygiëne] uit: De Gids 25 (1861) I, 508-555 € 4,00 Aquilabooks
'De geneeskunde der dieren ... Reeken, C.G. von 'De geneeskunde der dieren in verband met het staats- en volksbelang' uit: De Gids 25 (1861) II, 27-56 € 4,00 Aquilabooks
'Jolanthe (König René's Toc... Wertheim, J.L. 'Jolanthe (König René's Tochter). Lyrisch drama in één bedrijf, van Henrik Hertz. Vertaald uit het Hoogduitsch' uit: De Gids 41 (1877) II, 312-364 € 7,00 Aquilabooks
'Korte mededeelingen omtren... Pierson, A. 'Korte mededeelingen omtrent nieuwe boeken over kunstgeschiedenis' uit: De Gids 43 (1879) IV, 521-566 € 4,00 Aquilabooks
[Bibliographisch Album, rec... Geer, B.J.L. de [Bibliographisch Album, recensie van] 'W. Modderman: Friedrich Carl von Savigny' uit: De Gids 43 (1879) IV, 185-192 € 3,00 Aquilabooks
'De Amsterdamsche effectenb... Muller, P.N. 'De Amsterdamsche effectenbeurs in 1672' uit: De Gids 41 (1877) II, 201-224 € 3,00 Aquilabooks
'Bibliographisch Album, rec... Heldring, B. 'Bibliographisch Album, recensie van] Verslag ... der Javasche Bank' uit: De Gids 41 (1877) II, 1-32 € 3,00 Aquilabooks
'Post tenebras lux. Het Wet... Beaufort, W.H. de 'Post tenebras lux. Het Wetsontwerp tot herziening der Wet van 13 Augustus 1857 [Lager Onderwijs]' uit: De Gids 41 (1877) I, 566-584 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Koster, W. '[Bibliographisch Album, recensie van] Onderzoek naar de verspreiding der geneeskundige hulp in Nederland' uit: De Gids 41 (1877) IV, 567-583 € 3,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Meinsma, J.J. '[Bibliographisch Album, recensie van] H. Kern: Wrtta-Sanc'aya. Oud-Javanaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst' uit: De Gids 41 (1877) II, 161-175 € 3,00 Aquilabooks
'Longfellow's Divine Tragedy' Loenen Martinet, J. van 'Longfellow's Divine Tragedy' uit: De Gids 41 (1877) II, 33-55 € 4,00 Aquilabooks
'De poëzie der Puriteinen' Boissevain, Charles 'De poëzie der Puriteinen' uit: De Gids 41 (1877) I, 132-160 € 4,00 Aquilabooks
'Een blik in het plantenleven Rauwenhoff, N.W.P. 'Een blik in het plantenleven uit: De Gids 38 (1874) II, '39-78 € 5,00 Aquilabooks
'Een handelsverdrag' Muller, P.N. 'Een handelsverdrag' uit: De Gids 38 (1874) II, 451-480 € 4,00 Aquilabooks
'Uit Nero;s tijd' [Phaedrus... Pierson, A. 'Uit Nero;s tijd' [Phaedrus, Seneca, Epictetus, Persius en Petronius] uit: De Gids 38 (1874) II, 377-420 € 5,00 Aquilabooks
'Björnstjerne Björnson's Br... Terweij, T. 'Björnstjerne Björnson's Bruidsmarsch' uit: De Gids 38 (1874) II, 481-536 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Kern, H. '[Bibliographisch Album, recensie van] C.P. Tiele: Geschiedenis van den godsdienst tot aan de heerschappij der wereldgodsdiensten' uit: De Gids 41 (1877) II, 365-372 € 3,00 Aquilabooks
'Eene nieuwe bijdrage tot d... Knoop, W.J. 'Eene nieuwe bijdrage tot de Waterlo-litteratuur' uit: De Gids 34 (1870) I, 445-465 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Gorter, S. + Johan C. Zimmerman + S. Vissering '[Bibliographisch Album, recensies van] 'De verkiezingsroman' + 'Een schilderijenmuseum en eene commissie + 'Arbeid's utopia, naar W.T. Thornton [gedicht]' uit: De Gids 34 (1870) I, 326-363 € 3,00 Aquilabooks
'De Nederlandsche Handelmaa... Zimmerman, Joh. 'De Nederlandsche Handelmaatschappij' uit: De Gids 35 (1871) IV, 79-98 € 4,00 Aquilabooks
'De volksinstellingen de Pa... Veth, P.J. 'De volksinstellingen de Padangsche Bovenlanden'[ n.a.v. A.W.P. Verkerk Pistorius] uit: De Gids 35 (1871) IV, 307-346 € 5,00 Aquilabooks
'De verdedigbaarheid van Ne... Stieltjes, T.J. 'De verdedigbaarheid van Nederland' uit: De Gids 35 (1871) IV, 40-56 € 4,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Feith, P.R. + A. van Eck '[Bibliographisch Album, recensies van] R.A.J. Colenbrander: Het legaliteitsbeginsel en de bevoegdheid der hypotheekbewaarders...' uit: De Gids 33 (1869) II, 553-578 + 579-595 € 3,00 Aquilabooks
'Hinne Rode' [roman] Genderen Stort, R. van 'Hinne Rode' [roman] uit: De Gids 93 (1929) I, 329-362 en II, 38-74, 185-216 € 5,00 Aquilabooks
'De phases der bestrijding ... Veth, P.J. 'De phases der bestrijding van het koloniale stelsel' [n.a.v. B. Heldring] uit: De Gids 33 (1869) I, 100-122 € 5,00 Aquilabooks
Diesen, van - 'Lokale spoorwegen' Diesen, van 'Lokale spoorwegen' uit: De Gids 36 (1872) III, 109-132 € 4,00 Aquilabooks
'Beschouwingen naar aanleid... Glasius, L.J.M. 'Beschouwingen naar aanleiding van den toestand van ons krijgswezen in den anvang van het jaar 1872' uit: De Gids 36 (1872) III, 369-400 € 5,00 Aquilabooks
'Gezworenen en schepenen' Mom Visch, D.J. 'Gezworenen en schepenen' uit: De Gids 38 (1874) III, 1-59 € 5,00 Aquilabooks
'[Bibliographisch Album, re... Cosijn, P.J. '[Bibliographisch Album, recensie van] Johan Winkler: Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon' uit: De Gids 38 (1874) III, 529-543 € 3,00 Aquilabooks
'De strijd om het recht' [n... Boneval Faure, [R.] van 'De strijd om het recht' [n.a.v. Rud. von Jehring] uit: De Gids 38 (1874) III, 201-227 € 3,00 Aquilabooks
'Isaac da Costa, naar zijne... Pierson, A. 'Isaac da Costa, naar zijne brieven' uit: De Gids 36 (1872) IV, 1-31 € 4,00 Aquilabooks
'Chambers' [William en Robe... Muller, P.N. 'Chambers' [William en Robert Chambers, boekverkopers in Edinburg] uit: De Gids 36 (1872) IV, 241-292 € 5,00 Aquilabooks
Drilman, H. - 'Vrijen' [novelle] Drilman, H. 'Vrijen' [novelle] uit: De Gids 36 (1872) IV, 293-360 € 4,00 Aquilabooks

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 200 |