Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 905 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Een klare ende Duydelijcke ... Dod, J/Cleaver, R Een klare ende Duydelijcke uytlegginghe over de Thein Geboden des HEEREN, midsgaders, een corte Catechismus, sommierlijck vervattende alle de pircipale gronden der christelijcke religie (meer info) Amsterdam, Hendrick Laurensz. 1617 REPRINT € 70,00 boekverkoper
Heptalogus, Dat is, Geestel... Wyck, Wilh. Henricides van Heptalogus, Dat is, Geestelijcke Bedenckingen ende Betraghtingen, Over de seven laatste Spreucken onses Heeren ende Saligh-maackers Jesu Christi aan den Cruyce, Gemaackt ende te samen ghestelt. (meer info) Amsterdam, Hendrick Tjercksz. de Vries 1647 Reprint € 49,00 boekverkoper
De Geessel der Sonden. Vert... Leupenius, Petrus De Geessel der Sonden. Vertoonende Het Wesen, Oorsaaken, Eigenschappen, en Werkingen der Sonden, als ook Middelen tegen de selve. (meer info) Amsterdam, Hendrik Donker 1651 Reprint € 65,00 boekverkoper
Uitnemende Vertroostinghen ... Yarrou, Robert Uitnemende Vertroostinghen voor eene beroerde Conscientie (meer info) Amsterdam, Hendrick Laure 1622nsz. Reprint € 55,00 boekverkoper
Geestelyke Mengelstoffen, o... Aalst, Gerardus van Geestelyke Mengelstoffen, ofte Godvrugtige Bedenkingen over eenige Gewigtige Waarheden. Voornamentlyl de Praktyk der Godtzaligheid betreffende, Ende nuttig om in onze Dagen overwogen te worden, ter vastelling van de Leere der Waarheid, die na de Godt (meer info) Amsterdam, Hendrik Vieroot 1754 Reprint € 37,50 boekverkoper
Palier, J C - Katechimus 2 delen Palier, J C Katechimus 2 delen (meer info) Amsterdam, H Palier en J Allart 1792 Reprint - naam voorin € 65,00 boekverkoper
Vier uitmuntende praktikale... Smytegelt, Bernardus Vier uitmuntende praktikale Leerredenen (meer info) Amsterdam, H. Hoveker, 1836 Nieuwe band, half kunstleer met marmers en goudopdruk € 25,00 boekverkoper
Des christens Heil en Siera... Smytegelt, Bernardus Des christens Heil en Sieraad, voorgesteld in vijf en veertig predicatien over Philippensen IV : 7 en Colossensen I : 22 (meer info) Amsterdam, H. Hoveker zj Half leren band met titelschiltje en leren hoeken is sleeds € 35,00 boekverkoper
Levensbijzonderheden/  34 B... Newton, J Levensbijzonderheden/ 34 Brieven tussen John Newton en Hanna More/ Een en twintig Brieven aan eene jonge Jufvrouw door John Newton, waarachter nog 2 leerredenen (meer info) Amsterdam, H. Hoveker, 1858 REPRINT, Drie werken in één band, lichtbruin kunstleer € 30,00 boekverkoper
Het leven en lessen des Aar... Cumming, John Het leven en lessen des Aartsvaders (meer info) Amsterdam, H. de Hoogh, zj later nieuwe band, half kunstleer met marmers, vol met gravures, de eerste gravure ontbreekt dat is ... € 27,50 boekverkoper
Het Hooglied van Salomo ver... Hellenbroek, Abraham Het Hooglied van Salomo verklaart en vergeestelykt in twee delen (meer info) Amsterdam, H. Burgers, G. Bouman, I. vander Putte, C. Oterlyk, P. Verschueren in Compagnie, 1737/1739 Nieuwe halfleren banden met ribben en schoongesneden, mist portret € 135,00 boekverkoper
Kort begrip der Institutie,... Launeum, Giulielmum Kort begrip der Institutie, of onderwijsinge der christelijcker Religie, beschreven van Joannes Calvinus, Waer in, op de tegenwerping der tegenpartijen, korte, nochtans seer vaste, en stercke, verantwoordingen ghestelt worden. (meer info) Amsterdam, Gillis Dirck Booner, 1650 Origineel perkament, schutblad aan binnenkant is verstevigd € 150,00 boekverkoper
Tien predikaetsien over de ... Doddridge, P Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus en over de Waerheid van de Christelyken Godsdienst (meer info) Amsterdam, Gerrevink, Wor, Vieroot, Tirion, Kuyper, Loveringhe, Borstius en van Eyl 1748 Origineel perkamenten band, € 85,00 boekverkoper
Tien predikaetsien over de ... Doddridge, P Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus en over de Waerheid van de Christelyken Godsdienst (meer info) Amsterdam, Gerrevink, Wor, Vieroot, Tirion, Kuyper, Loveringh, Borstius en van Eyl 1748 Marmers wat sleeds, origineel half leer met ribben en leren hoekjes € 70,00 boekverkoper
Eene gemakelijke handleidin... Schrader, Egbertus Eene gemakelijke handleidinge, om, over de Catechismus predikatien te catechizeren (meer info) Amsterdam, Gerret Boman, 1774 Origineel perkament, met insteek vellen, dwz, om de pagina een lege pagina, op de eerste blanco staa... € 125,00 boekverkoper
Het gekroockte Riet, En de ... Sibbes, Richard Het gekroockte Riet, En de Glimmende Vlas-wiecke, Ofte eenighe Predikatien over Matth. 12: vers 20. Op begeerte en ten beste van swack-geloovige Christenen. In 't Engels beschreven, Ende nu in 't Nederduyts vertaelt, den derden Druck, vermeerdert met (meer info) Amsterdam, Gerrit Wilemmsz 1657 REPRINT € 35,00 boekverkoper
De Spiegel, die niet vleyd.... Serre, Jean Puget de la De Spiegel, die niet vleyd. Handelende van de verachting der Werrelt, en van de bedenkingen des Doots. Nieuwelijks door Jan Hendrik Glazemaker vertaalt. En met kopere platen verciert. (meer info) Amsterdam, Gerrit van Goedesberg 1655 Reprint € 35,00 boekverkoper
Keur der Verheventste Gezig... Mobachius, Joachim Keur der Verheventste Gezigten, Vertoond aan Jesaias, Ezechiel, Daniel en Johannes. Welke breedvoerig ontvouwd, en met elkanderen vergeleken worden. (meer info) Amsterdam, Gerrit de Groot 1758 Reprint € 75,00 boekverkoper
Het Licht van den Hemel; on... Sibs, Richard Het Licht van den Hemel; ontdekkende de Fonteyne geopent; Tot juychinge der Engelen; Rijckdom der Kercke; Rijcke Armoede, voorgestelt in vier tractaten, over gezet door Cornelius a Diemerbroeck (meer info) Amsterdam, Gerrit van Goedesbergen, 1661 Reprint, Half leer met ribben en titelschiltje, goede staat € 50,00 boekverkoper
Vyftien predikatien over ve... Borstius, Jacobus Vyftien predikatien over verscheide Texten van de Heylige Schrifture van onsen Saligmaker Jezus Christus: in eenige korte bedenkingen over alle Passie - Texten (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius, 1696 Reprint, Naam voorin € 55,00 boekverkoper
Oorsprong en voortgang van ... Doddrigde, P Oorsprong en voortgang van waare godsdienstigheid in 's menschen ziele, Waarbij: Praktikale Leerredenen over de wedergeboorte; waar by gevoegt zyn twee predikatien over het zalig worden enz (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius, 1755/1753 Origineel lerenband, is een keer overnieuw in de band gezet € 115,00 boekverkoper
De Stammen Israels en hare ... Smith, Johannes De Stammen Israels en hare Synagoge Geloutert tot de Offerhande en Bediening des Geloofs, Betoogt in een Schriftmatige Uitbreiding van den Algemeenen Sendbrief van den Apostel Jacobus, mitsgaders Geestelyke Lente, ofte Vernieuwinge van het gelaat enz (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius, 1698 latere halfleren band met ribben, is een keer schoongesneden, steken wat pagina's buiten het boekblo... € 150,00 boekverkoper
De redenen van Vreese en Ho... D' Outrein, johannes De redenen van Vreese en Hope in het midden van de tegenwoordigen Oorlog, voor de inwoonderen van Nederland aandagtiglijk overwogen enz.. waarbij; Het grote goed van God uitverkoorenen, ende Gods wonderbaare goedertierenheden omtrent Nederland; enz (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius, 1702 Origineel perkament, twee boeken in één band, net exemplaar € 225,00 boekverkoper
Opening van de veld-tocht, ... Outrein, Johannes d' Opening van de veld-tocht, Het grote goed, twee delen in 1 band (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius 1702 Reprint € 35,00 boekverkoper
Merkwaardige kastelen in Ne... Lennep, Mr. J. van en Hofdijk, W. J. Merkwaardige kastelen in Nederland, veel kastelen worden in deze boeken beschreven met een duidelijke uitleg (meer info) Amsterdam, G. W. Tielkemener, 1854/1854/1855 Drie delen, kartonen banden die overigens sleeds zijn, boekblokken zijn goed met vele kleuren gravur... € 95,00 boekverkoper
Cardiphonia, of Taal van he... Newton, John Cardiphonia, of Taal van het hart. In Gemeenzame Brieven, meestal opgeschreven aan Gdvruchtige vrienden ter hunner aanmoediging en bestuuring op de weg des geloofs en der Godvrucht, in drie boeken (meer info) Amsterdam, G. van Dijk en J. H. den Ouden, 1828/ 1828/ 1829 (22)251-(4)248-(18)219 p. 8* Linnen band. Drie delen in één band € 50,00 boekverkoper
Eens christens reize naar d... Bunjan, Johannes Eens christens reize naar de Eeuwigheid, vertoonende onder verscheidene aardige zinnenbeelden de gansche staat van een boetvaardige en God zoekende ziel (meer info) Amsterdam, F. G. L. Holst, 1853 Originele halfleren band, knepen wat sleeds € 50,00 boekverkoper
Zondagsboek voor de huisgez... Maatschappij tot nut van 'T algemeen Zondagsboek voor de huisgezinnen der christenen (meer info) Amsterdam, erven Hendrik van Munster en zoon en Johannes van der Hey en zoon, 1835 Nieuwe kunstleren band € 40,00 boekverkoper
Christus, de Weg, de Waarhe... Brown, Johannes Christus, de Weg, de Waarheid en het leven / Christus de Hoop der heerlykheit (meer info) Amsterdam, erve wed G. de Groot zj en Amsterdam, A. en J. Douci, 1724 Rug is origineel perkament, nieuwe marmers en schutbladen € 125,00 boekverkoper
Tyd en Feest Predikatien ov... Fortgens, Michael Tyd en Feest Predikatien over uitgelezene texsten des Ouden en Nieuwen Testament (meer info) Amsterdam, Dirk Boeteman, zj (1695) Nieuwe half perkamenten band € 150,00 boekverkoper
Jeschugnat Isreel, ofte Isa... Duytsch, Christiaan Salomon Jeschugnat Isreel, ofte Isaraels verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, en de schriften der Oudste en vermaardste Rabbynen enz.. (meer info) Amsterdam, Dirk Swart, zj Nieuwe halfleren band, betreft deel 2, mist franse titelpagina € 150,00 boekverkoper
De lust der Heiligen in Jeh... Mel, Coenraad De lust der Heiligen in Jehovah, of gebede boek. tot nuttig gebruik in allerhande tyden, staaten en gelegenheden enz.. (meer info) Amsterdam, Dirk onder de Linden en zoon, 1794 Latere linnen band met naam op de rug € 50,00 boekverkoper
Jehovah verheerlykt door er... Duytsch, Christiaan Salomon Jehovah verheerlykt door erkenning van den waaren Mesias Jezus Christus. uit de Schriften der Propheten aangetoond, en uit die der Evangelisten en Apostelen bevestigd enz.. (meer info) Amsterdam, Dirk Swart, 1769 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, snede is rafelig, is vanwege de gravures niet sch... € 95,00 boekverkoper
Derde deel of tweede Vervol... Goeree, W. Derde deel of tweede Vervolg op de Republyk der Hebreen, of gemeenebest der Joden, onder de Priester-Ordening en Ceremonien der Offerhanden in 't Dienstbaar Jeruzalem enz (meer info) Amsterdam, Daniel vanden Dalen, 1700 Origineel leer, met ribben en goudbeslag, mist één gravure, hoeken hebben wat slijtage sporen, voo... € 125,00 boekverkoper
Afbeelding van een Waer Die... Oomius, Simon Afbeelding van een Waer Dienaer des N. Testaments, in het Keurlyk Cieraed van Voorbeeldelijcke Godtsaligheyt, welcke op 't krachtighste wort aengedrongen. (meer info) Amsterdam, Daniel van den Dalen, en te Leyden, Fredrik Haringh 1696 Reprint € 75,00 boekverkoper
De waare Gemeenschap met Go... Binningh, Hugo De waare Gemeenschap met Godt en de geloovigen gegrondt, in de verzoeninge Jezus Christi, voorgesteldt in ettelyke predikatien enz (meer info) Amsterdam, Cornelis Neuwoudt 1741 origineel perkament met 2 stukjes papier erop geplakt € 250,00 boekverkoper
Algemeene Rouklagte in de s... Hellenbroek, Abraham Algemeene Rouklagte in de straaten van Rotterdam over den zeer Eerwaarden, Godvruchtigen en Geleerden heer Wilhelmus á Brakel te Rotterdam (meer info) Amsterdam, Compagnie, 1737 Nieuwe half perkamenten band € 32,50 boekverkoper
Twaalf leerredenen, uit ver... Kohlbrugge, H. F. Twaalf leerredenen, uit verscheidene schriftuur plaatsen, alle preken voorzien van eigen titelpagina (meer info) Amsterdam, C. A. Spin & zoon, 1847 Nieuwe halfleren band met ribben € 55,00 boekverkoper
Twaalf leerredenen, over o.... Kohlbrúgge, H. F. Twaalf leerredenen, over o.a. Hebreen, 12 vs 22-24, Handelingen 9 vs 31b, Psalm 51 vs 8 enz (meer info) Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1846 Nieuwe halfleren band met titelschiltje en ribben, elke preek heeft zijn eigen titelpagina € 55,00 boekverkoper
Aan het hof, de monarchie o... Meijer, Remco Aan het hof, de monarchie onder Koningin Beatrix (meer info) Amsterdam, Bert Bakker, 1999 Pocket uitgave, net exemplaar € 10,00 boekverkoper
De leere der vvaerheyt Van ... Polanus von Polansdorf, Amandus De leere der vvaerheyt Van Godts Eeuwighe Predestinatie. Daein te ghelijcke dese hooghwichtige Leere, cortelick ende oprechtelick, na de genade welcken de Heere genadelic heeft gegeven, verclaert is, ende seer veel sware plaetsen der H. Schrifturen u (meer info) Amsterdam, Barent Adriaensz. 1611 Reprint € 55,00 boekverkoper
Conciones Festales ofte de ... Vischerus, Hadrianus Conciones Festales ofte de heerlijcke Feest Predicatien, Geboorte, besnijdenis, Opstanding, Opvaring ten Hemel, Sending van de Heiligen Geest, Pinksteren, Neffens den Herder en het Schaep (meer info) Amsterdam, Baltes Boeckholt 1667 Reprint € 65,00 boekverkoper
Een Christelijcke ende Godd... Abrenethey, Johan Een Christelijcke ende Goddelijck Tractaet, Inhoudende de Medicine der Ziele. Waer in, 1 De sieckten der Ziele wijt loopigh beschreven, 2 De gequetste Faculteyten kortelijck aengeroert, 3 De oorsaken distinctelijck gestelt, enz.. (meer info) Amsterdam, Baltus de WIld, 1648 Reprint, halfleer met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Wederleggine der Sociaensch... Witte, Petrum de Wederleggine der Sociaensche dwalingen, Uyt-gegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis, drie delen in één band (meer info) Amsterdam, Baltes Boekholt en Arent Heuvel 1662 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiljte € 350,00 boekverkoper
Een Christelick ende Goddel... Abernethy, John Een Christelick ende Goddelick Tractaet, Inhoudende de Medicine der Siele. Waer in 1. De sieckten der Ziele wijt-loopigh beschreven. 2. De gequetste Faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaken dienstelick gestelt. 4. De teyckenen ende Symptomata (meer info) Amsterdam, Baltus de Wild 1648 Reprint € 60,00 boekverkoper
Hora Novissima, dat is Laet... Belcampius, Otto Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden. Met een inleiding door, Dr. L. G. Zwanenburg (meer info) Amsterdam, Arent van den Heuvel, en Baltus Boeckholt 1661 Reprint € 50,00 boekverkoper
Hora Novissima, dat is Laet... Belcampius, Otto Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden. (meer info) Amsterdam, Arent van den Heuvel, en Baltus Boeckholt 1661 Reprint € 65,00 boekverkoper
Vier Boecken van de Versche... Wits, Hermannus Vier Boecken van de Verscheyden bedeelinge der Verbonden Gods met menschen (meer info) Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1736 Nieuwe half perkamenten band € 125,00 boekverkoper
Lieftaalige e Krachtige uyt... Lampe, Frederik Adolf Lieftaalige e Krachtige uytnoodiginge tot het volle genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt; voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja LV. Mitsgaders eene verhandeling over Hebr. XI. 24-26 (meer info) Amsterdam, Antony Schoonenburg, 1725 Latere gehele leren band met ribben, één pag. in copy € 65,00 boekverkoper
Lieftaalige e Krachtige uyt... Lampe, Frederik Adolf Lieftaalige e Krachtige uytnoodiginge tot het volle genot der Overheerlyken Feest-Goederen van het Nieuwe Verbondt; voorgestelt in sestien predikatien over Jesaja LV. Mitsgaders eene verhandeling over Hebr. XI. 24-26 (meer info) Amsterdam, Antony Schoonenburg, 1725 Latere leren band met ribben en titelschiltje, 2 bladzijde in nette copie € 65,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |