Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 905 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Weegschaale der Genade G... Freeman, Benardus De Weegschaale der Genade Gods. Wegende het Genaden en verbroken Werkverbond, begrepen in de verklaringe over Rom. 4. 8. de 12. Geloofs Artikelen, de 10. Geboden, het gebed des Heeren, en dertig Predicatien. (meer info) Amsterdam, Jan Roman 1721 Reprint € 70,00 boekverkoper
De VVortel, Den Oorspronck,... Bres, Guido de De VVortel, Den Oorspronck, Ende het Fundament der Weder-dooperen, oft Herdooperen van onsen tijde. Met overvloedighe wederlegginghe der sonderlingste Argumentee, door de welcke sy gewoone zijn die Ghemeynte onses Heeren Jesu Christi te beroeren, end (meer info) Amsterdam, Jan Evertsz. Cloppenburch 1608 Reprint € 125,00 boekverkoper
Historisch sterfhuis ofte s... Ridderus, Franciscus Historisch sterfhuis ofte samenspraak (meer info) Amsterdam, Jan Roman 1737 Reprint € 55,00 boekverkoper
De Rijcke en Salige Erffeni... Weenegem, Petrus Adolphi van De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende Van de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffenis (meer info) Amsterdam, Jan ten Hoorn 1685 Reprint € 32,50 boekverkoper
De Rijcke en Salige Erffeni... Weenegem, Petrus Adolphi van De Rijcke en Salige Erffenisse van Godts Kinderen, Handelende va de Groote on-uytspreeckelijcke Erffenisse en Aenneminge der Kindren Godts, Als zijnde, Erfgenamen Godts, en Mede-Erfgenamen Christi. Neffens een Beschrijvinghe hoe sy aen dese Erffeniss (meer info) Amsterdam, Jan ten Hoorn 1685 Reprint € 35,00 boekverkoper
Kort begryp der christelyke... Nahuys, Petrus Kort begryp der christelyke religie, ten klaarste en allerkorste opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal, waarbij: verdedigt tegen allerei dwallingen en dwaalgeeste (meer info) Amsterdam, Jan Morterre 1767/ A. Douci 1753/1751 perkamenten bandjes, bij één exempaar mist de schubladen, zijn iets in hoogte verschillend, enkele... € 125,00 boekverkoper
De Godsdienstige christen, ... Leeuwarden, N. S. V. De Godsdienstige christen, in zynen Aart, en in zyn Gedrag omtrent de pligten van den Openbaren godsdienst, vertoont Uyt verscheyden Uytgeleesene Plaatsen der Heilige Schrift enz. (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722 Nieuwe half leren band met ribben en titelschiltje, Deel 4 € 65,00 boekverkoper
Des Godsdienstige christens... Leeuwarden, N. S. V. Des Godsdienstige christens betragtingen in zyn eenzaamheyt, vertoont in de verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsten, tot opwekking, bestiering en vertroosting (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1731 Nieuwe halfleren band met ribben, mist register, snede is beetje vies € 40,00 boekverkoper
Korte schets der Goddelyke ... Outrein, Johannes Korte schets der Goddelyke waarheden, Soo als die in haare natuurlyke orde te samen geschakelt zyn (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1726 Origineel perkament, iets bescahdigd op de hoeken € 60,00 boekverkoper
De Heerlykheyd van een waar... Lodensteyn, Jodocus van De Heerlykheyd van een waar christelyk leven: uytblinkende in een godzalige wandel (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1711 NIeuwe band, half leer met ribben en titeschiltje € 85,00 boekverkoper
Uytgesogte Leer - Redenen, ... Feylingius. Joh. Wilh. Uytgesogte Leer - Redenen, by verschyde Gelegentheden verhandelid en toegepast (meer info) Amsterdam, Jacobus van Heun 1742 Reprint € 42,50 boekverkoper
Geesteyke opwekker, voor he... Lodensteyn, Jodocus van Geesteyke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom, voorgestelt in X predikatien (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1716 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
De droefheid die naar God i... d"Outrein, Johannes De droefheid die naar God is, werkende een onberouwelyke bekeeringe tot zaligheid, mitsgaders de ware Selfverloochening, benevens nog eenige andere gebuurige stoffen (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1710 Reprint € 25,00 boekverkoper
Verzameling van uitgelezene... Gennep, Arnoldus van Verzameling van uitgelezene Keurstoffen, op byzondere tyden en omstandigheden toegepast. Waarbij: Treur-rede ivm overlijden Willem de IV, waarbij: predikatie over het sterven der rundvee (meer info) Amsterdam, Jacobus Loveringh/Goetzee 1742/1745 Reprint € 45,00 boekverkoper
De tente van Hagar en Sara,... Sibersma, Hero De tente van Hagar en Sara, dat is, de dienstbare Gemeente Israels onder Moses, en de vrije onder de Mesias enz (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1715 Perkament, overnieuw in de band gezet, titelpagina kort gesneden, zodoende ontbreekt jaartal, maar v... € 95,00 boekverkoper
De Godsdienstige christen, ... Leeuwarden, N. S. V. L. De Godsdienstige christen, in zynen Aart, en in zyn Gedrag, omtrent de Pligten van e Openbaren Godsdienst, vertoont Uyt verscheyden Uytgeleezene Plaatzen der Heylige Schrift (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1716 Origineel perkamenten band € 75,00 boekverkoper
Naa-Gedachten. Zijnde/ een ... Goltzius, Dominicus Naa-Gedachten. Zijnde/ een Schriftmaatige verklaringe en practicale toeeygeninge van het voortreffelyke achtste Capittel des Sendbriefs Pauli aan den Romeynen, waarbij toegevoegd een verklaringe over de lofsangen van Maria, Zacharia en Simeon, als me (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1705 Reprint € 62,50 boekverkoper
Verhandeling van den Vrede ... Moulin, Piere du Verhandeling van den Vrede der Ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elke dag van de weke; neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1723/1727 overnieuw in de band gezet (perkament) 2 paginas in nette copies € 85,00 boekverkoper
De vernederde en Verhoogde ... Hoek, Kornelus van De vernederde en Verhoogde Kristus, behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden, sterven en begravenis, Opstanding, Hemelvaart, Zittinge aan Gods Regterhand, en Komst ten oordeel (meer info) Amsterdam, Jacob ter Beek, 1725 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, mist 4 blz in register € 95,00 boekverkoper
De Godsdienstige christen, ... Leeuwarden, N. S. V. De Godsdienstige christen, in zynen aart, en in zyn gedrag, omtrent de pligten van de openbaaren godsdienst, vertoont Uyt verscheyden Uytgeleezene plaatsten der Heylige Schrift (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius. 1722 Origineel leer met ribben, goudopdruk en slotje, rug is een keer gerestaureerd, is een nieuw stuk le... € 50,00 boekverkoper
De Bevestigde christen, aan... Leeuwarden, N. S. V. De Bevestigde christen, aangespoort om het alle yver de Heilig making na te jagen. Ter ontdekking e overtuyging van Uyterlyke belyderen, en laauwe christenen enz (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1743 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Het Heylige voor den Heylig... Yvon, Petrus Het Heylige voor den Heyligen: of van het wettig ontfangen en recht uytdeelen des H. Avontmaels: alsmede van de herstellinge der Kerkelicke discipline of tucht na den geest en aert des Nieuwen Verbonts (meer info) Amsterdam, Jacob van der Velde, 1687 Latere hafleren band € 275,00 boekverkoper
Des Godsdienstige christens... Leeuwarden, N, S, V, L. Des Godsdienstige christens betragtingen in zyn eenzaamheyt, vertoont in verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot Opwekking, Bestiering en Vertroosting (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius, 1730 Origineel perkament € 75,00 boekverkoper
Vredelievende aanmerkingen ... Witsius, Hermannus Vredelievende aanmerkingen over de verschillen, die onder rampzalige namen van Antinomianen (wetbestrijders) en Neonomianen (nieuwwettische) enz met een voorwoord van Wilhelmus Peiffers (meer info) Amsterdam, Jacobus Haffman, 1754 REPRINT - Halfleer met ribben € 55,00 boekverkoper
Kort - begryp van 't rechte... Labadie Joannes de Kort - begryp van 't rechte en ware christendom of gewigtige Grond - Regels betreffende beyde het recht Christilicke Geloove en de waare Godsaligheyt. (meer info) Amsterdam, Jacob van de Velde, 1685 Overnieuw in de band gezet, origineel perkament € 400,00 boekverkoper
De waare oorzaken van de ra... Outrein, Johannes d' De waare oorzaken van de rampspoeden des jaars 1707 (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1707 Reprint € 25,00 boekverkoper
De volstrekte Borgtogt, van... Perzoniuz, Gerhardus De volstrekte Borgtogt, van de Soone Gods, Jesus Christus, tot Sijn lof en eere, en tot wegneeming der verschillen, vereeniging der gemoederen, en vreede der Kerke, aan den Eerw: Hooggeleerden heer Melchior Leidekker, SS, Th, D en Professor opgedrage (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1710 Reprint, Nieuw € 42,50 boekverkoper
Dertien Krachtige en Zielro... Wesel, Adrianus van Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer. (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1710 Reprint € 40,00 boekverkoper
Dertien Krachtige en Zielro... Wesel, Adrianus van Dertien Krachtige en Zielroerende Predicatien, Waar van de meeste handelen over 't Lyden onses Saligmakers Jesu Christi. Nevens eenige Rouw-Gedichten, over het Afsterven van den voornoemden Heer. (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1710 Reprint - obnveranderd overgezet door J. v. Vulpen € 45,00 boekverkoper
De Heerlyke en Heerscher Is... Coeverden, Georg van De Heerlyke en Heerscher Israels, naderende tot den Heere met de Offerhande van Zijn eigen Ziel en Lighaam. Uitgebeelt in Schriftmatige verhandelingen van het Lyden en Sterven de Gezegenden Saligmakers Jesu Christi (meer info) Amsterdam, Jacobus van Heun 1743 Reprint € 65,00 boekverkoper
Een vaste vrient, of de Vri... Rogers, Nehemia Een vaste vrient, of de Vrient te middernagt. Voorgestelt in een uytlegginge over die gelykennise Lucas 11 vers 5…..10 (meer info) Amsterdam, J van Someren 1664 Reprint € 50,00 boekverkoper
Vygeloosen vygeboom, of gel... Rogers, Nehemia Vygeloosen vygeboom, of geleerde en Schriftmatige Uytlegginge over twee parablen der H. Schrift over Lucas 13 vers 6…...9 (meer info) Amsterdam, J van Someren 1664 Reprint € 50,00 boekverkoper
Geloutert Silver in een Aer... Stermont, Jacobus Geloutert Silver in een Aerden Smelt-Kroes, Tot verrijckinge der Geestelyke Gedachten, Vergadert in eenige Predicatien op verscheydene gelegentheden toegepast en gepredickt. WAARBIJ: Troost tegen de Peste. Gevonden ende voorgestelt uyt de woorden Psa (meer info) Amsterdam, J van Someren, 1666 Reprint € 45,00 boekverkoper
De heerlykheit de rechtvaar... Vollenhove. Joannes De heerlykheit de rechtvaardigen , met de zekerste toevlugt tot de hoogste rechtvaardigheit, waarbij nog vier preken erachter (meer info) Amsterdam, J Rotterdam 1742 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje 4 paginas dubbel erin gebonden € 175,00 boekverkoper
De wandelingen Israels, uit... Krummacher, G. D. De wandelingen Israels, uit Egpte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwt in betrekking der uit- en inwendige, Geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht en opeenvolgende vroeg-predikatien enz.. In twee delen (meer info) Amsterdam, J. Ruysendaal, 1837 en 1839 Originele banden, de oude rug zit over een nieuwe rug heen, de marmers zijn sleeds € 85,00 boekverkoper
De Tortelduif, of de lente ... Krummacher, dr. F. W. De Tortelduif, of de lente tijd van het leven in de staat der genade van Sulammith, Leerrede over Hoglied van Salomo 2 vers 12, Cap. 1 vers 5 en 6, Cap. 1 vers 7 en 8, Cap. 2 vers 14, Cap. 3 vers 1 - 4 en Cap. 8 vers 6 en 7. (meer info) Amsterdam, J. Ruysendaal, 1833/1834/1835 Nieuwe kunstleren band € 40,00 boekverkoper
De Wet ende het Getuigeniss... Burmannus, Franciscus De Wet ende het Getuigenisse, ofte Uitlegginge ende Betragtinge van de verborgentheden, en voornaamste Saken der Wet enz. Deel 1 (meer info) Amsterdam, J. Rotterdam, 1737 Latere halfleren band met ribben, snede er gekreukt en slordig € 60,00 boekverkoper
Omstandig Levens Beschryvin... Pauw, Andries Omstandig Levens Beschryving van de grote Kerkenleraar Martinus Lutherus, vervattende Deselfs afkomst, Geboorte, Opvoeding en Hervorming der Kerke, Verantwoording zyner leere voor den Keyzer, Koningen e Vorsten enz (meer info) Amsterdam, J. C. Schoots van Cappelle en Jan Morterre, 1756 Origineel half leer met ribben, band is sleets, met portret € 50,00 boekverkoper
De Geluksaligheyd van den W... Alardin, Kasparus De Geluksaligheyd van den Wegh der Rechtveerdige; alsmede de Fonteyne des Levens, voorgesteld in Eenige Predikatien enz.. (meer info) Amsterdam, J. Borstius, Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, titelpagina is een keer gerepareerd met soort wit... € 40,00 boekverkoper
Het leven van onzen Heiland... Kate Hermansz, Lambert ten Het leven van onzen Heiland Jezus Christus; in-een getrokke uit eene neiuwlyks ondersochte schikking van overeenstemming der Evangelisten, waer in elk byna volkomen zyne orde behoud enz (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion, 1732 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, met één uitvouwbare kaart € 175,00 boekverkoper
Het leven van onze Heiland ... Kate L ten Het leven van onze Heiland Jezus Christus, in - een - getrokken uit een nieuwelijks schikking van overeenstemming der vier Evangelisten (meer info) Amsterdam, Isaak Tirion 1732 Nieuwe half leren band met ribben € 175,00 boekverkoper
Beschouwinge van Zion:ofte ... Lodensteyn, Jodocus van Beschouwinge van Zion:ofte aandagten en opmerkingen over de tegenwoordige toestand van het Gereformeerde christen volk, in 2 delen, waarbij; droevige nagedachten over het leven en sterven van Lodensteyn, waabij; beschouwinge van zion of aandachten (meer info) Amsterdam, Hoveker, 1839 Nieuwe halfleren band met titelschiltje, nieuwe letter € 75,00 boekverkoper
Handboek der Geschiedenis v... Groen van Prinsterer, Mr Handboek der Geschiedenis van het Vaderland (meer info) Amsterdam, Hoveker & Zoon, 1876 is een keer een nieuwe rug opgezet € 15,00 boekverkoper
Bijbel, bevattende alle de ... Bijbel, Biblia Bijbel, bevattende alle de Heilige Schriften, of de Kanonieke Boeken van het Oude en Nieuwe Verbond, zoo als die uit het oorspronkelijke in de Nederduitsche taal, op last van de Hoog Mogende Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, (meer info) Amsterdam, Het Bibliographisch Instituut, 1840/1841 Originele half leren band met nieuwe marmers, stevig boek € 175,00 boekverkoper
Het leven en dood van den z... Corput, A van de Het leven en dood van den zeer beroemde D. Philippus Melanchton. Behelzende met een de gedenkwaardigste zaken zo in de kerk als politye voorgevallen, van het jaar 1520 in Duitsland tot den jaare 1560 in Duitsland enz.. (meer info) Amsterdam, Hermanus de Wit, 1764 Halfleren band met ribben en goudopdruk, latere band € 195,00 boekverkoper
Belydenis Predicatie, sommi... Laurentium, Jacobum Belydenis Predicatie, sommierlick gedaen voor het houden des Heylighen Avondmaels in de Kercke van Amsterdam, ende nu wijdloopigher verhandelt (meer info) Amsterdam, Hendrick Laurensz 1641 Nieuwe halfleren band met ribben € 150,00 boekverkoper
Verklaring van de Evangelis... Vitringa, Campegius Verklaring van de Evangelische Parabolen. Voormaals opgegeven aan de voedsterlingen van de Acedemie te Franeker, (meer info) Amsterdam, Hendrik Strik, 1715 Nieuwe half perkamenten band € 75,00 boekverkoper
Het Boek des Psalmen, neven... N. N. 1774 Psalmen Het Boek des Psalmen, nevens de gezangen bij de HErvormde Kerk van Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende heeren Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden uit drie Berijmingen, in de jaare 1773, eerste stuk met vier stemmen, hele noten (meer info) Amsterdam, Hendrik van der Putte, 1774 Nieuwe leren( soort suede) band met ribben € 75,00 boekverkoper
Proeve des Geloofs/Godgelee... Aalst, G van/Holtius N Proeve des Geloofs/Godgeleerde verhandeling/Verhandeling over de rechtvaardigmaking (meer info) Amsterdam, Hendrik Vieroot/ Leyden, S Luchtmans 1749/1747/1750 Reprint € 65,00 boekverkoper
Thien Sermoenen, dienende v... Dod, J/Cleaver, R Thien Sermoenen, dienende voornamelijck tot voorbereydinge om des Heeren Avondmael waerdelijck te mogen ontvangen (meer info) Amsterdam, Hendrick Laurensz. 1617 REPRINT € 65,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |