Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 905 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Den christen in Christo bli... Teelinck, Johannes Den christen in Christo blijvende, dat is , een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een ieder ware christen/ om in allerley staet der der ziele door den geloove in Christus te blijven/ De vruchtbaermakende wynstock (meer info) Campen, Gerrit vander Tollen, 1666/1666/1667 Mist titelprent, titelpagina aan de snede wat beschadigd, drie delen in één band, latere perkament... € 225,00 boekverkoper
De Stemme Iohannis des Doop... Stock, Richard De Stemme Iohannis des Doopers, Dat is: Een uytnement Tractaet van de Leere ende nutticheyt der Waere-Boetveerdicheyt. Noodigh om gehoort ende geoeffent te worden, van alle die ghene die daer hopen te singen het gesangh Moses ende des Lams aen (d'ove (meer info) Campen, Frans Jurissen 1627 Reprint € 42,50 boekverkoper
Inkeer, Afkeer, Wederkeer, ... Gilst, ds. H. van Inkeer, Afkeer, Wederkeer, zestal predikaties (meer info) Burer, Drukkerij firma, D. J. Thijsen zj Nette staat € 5,00 boekverkoper
Inkeer, afkeer en wederkeer... Gilst, ds H. van Inkeer, afkeer en wederkeer, zestal predikaties over gelijkenissen, met een voorwoord van ds. J. Baaijens (meer info) Buren, Drukkerij firma D. J. Thijsen, 1969 nette staat, stikkertje voorin € 7,00 boekverkoper
Water voor de dorstigen, ti... Noort, ds. G. J. van den Water voor de dorstigen, tien preken en een levensschets (meer info) Bunnik, de Banier, 2008 Net exemplaar € 7,00 boekverkoper
Geschiedenis der Nederlands... Ypeij, A. en I. J. Dermout Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen op de geschiedenis der Nederlansche Hervormde kerk in 8 delen in 4 banden (meer info) Breda, W. van Bergen en comp, 1819/1822/1824/1827 8 delen in 4 banden, Half linnen met linnen hoeken, nette set € 75,00 boekverkoper
Institutiones Theologiae Pr... Oomius, Simon Institutiones Theologiae Practicae, eerste deels, eerste boeck (meer info) Bolsward, Samuel van Haringhouk 1672 Reprint € 125,00 boekverkoper
Dissertatie van de Onderwij... Oomius, Simon Dissertatie van de Onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid. Waer in, na breeder beright van de Practijcke der Theologie der Pausgesinden, insonderheyt der Jesu-wijten, Remonstranten, Sociniaenen, Lutherschen, Enthusiasten, Libertinen, Geest (meer info) Bolsward, Samuel van Haringhouk 1672 Reprint - Kleine beschadiging op marmer € 75,00 boekverkoper
Het Boek Ruth,  naar den le... Oever, ds. C van den Het Boek Ruth, naar den letterlijken en Geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestrafing, vermaning en vertroosting (meer info) Biggekerke, Chr. Riemens - Boekhandel, 1979 Goede staat, fotomechanise herdruk € 17,50 boekverkoper
Den Staet der kercken/ mits... Crespin, Jan / Eber, Paulus Den Staet der kercken/ mitsgaders de regieringe ende menschelicke insetingen der pausen. Waarbij:Den staet der Joden aengaende haren godsdienst (meer info) Berghen op Zoom, J J Canin, 1606 Door heel het boekblok beetje vlekkerig € 450,00 boekverkoper
Bij Jozefs leven in vrede s... Hoogerland, ds. A. Bij Jozefs leven in vrede sterven, ter gedachtenis aan Ds. A. Hoogerland (meer info) Barneveld, Uitgeverij Boekhandel Gebr. Koster, 1987 Nette staat € 6,00 boekverkoper
ZIet Gij deze vrouw, 24 med... Dieren, ds. C. A. van ZIet Gij deze vrouw, 24 meditiatien over verschillende vrouwen uit de Bijbel (meer info) Barneveld, Uitgeverij/ Boekhandel Gebr. Koster, 1997 Nette staat € 6,50 boekverkoper
Augustinus wil wijs worden ... Rijswijk, C van Augustinus wil wijs worden (deel 11) Barneveld, Koster gebr 1998 nette staat AVI 6 € 5,00 boekverkoper
John hoort Gods Stem in de ... Rijswijk, C van John hoort Gods Stem in de storm (deel 16) Barneveld, Gebr Koster 2003 nette staat AVI 5 € 5,00 boekverkoper
John en de boz buurvrouw (d... Rijswijk, C van John en de boz buurvrouw (deel 26) Barneveld, gebr Koster, 2013 Nette staat, AVI 6/ AVI M5 € 5,00 boekverkoper
De zeven kruiswoorden in ne... Voorden, ds A van De zeven kruiswoorden in negen preken (meer info) Barneveld, gebr. Koster, 2013 Net exemplaar € 8,00 boekverkoper
Een handvol geitenhaar, bri... Lamain, ds W. C. Een handvol geitenhaar, brieven, artikelen en krantenknipsels samengevoegd in twee delen (meer info) Barneveld, gebr.Koster, 2011 Nette set € 32,50 boekverkoper
Werp het Brod uit op het wa... Vogelaar, L. Werp het Brod uit op het water, Leven en werk van evanglist J. Kwantes (meer info) Barneveld, gebr. Koster, 2009 nette staat € 7,50 boekverkoper
Zoik aan David liege, beves... Tang, ds. O. M. van der Zoik aan David liege, bevestiging en intrede in Alblasserdam (meer info) Barneveld, Gebr. Koster, 2017 Als nieuw € 7,50 boekverkoper
Kerstfeest voor wim eb weis Leerdam, Nellie van Kerstfeest voor wim eb weis Barneveld, gebr Koster, 2016 Nette staat, AVI 1/ AVI M3 € 4,00 boekverkoper
David, zendeling onder de r... Rijswijk, C van David, zendeling onder de roodhuiden Barneveld, gebr Koster, 2006 Nette staat, AVI 6 € 5,00 boekverkoper
Toen de blazer viel (deel 18) RIjswijk, C van Toen de blazer viel (deel 18) (meer info) Barneveld, gebr Koster 2005 AVI 5 € 5,00 boekverkoper
Maarten wijst de weg (deel 1) Rijswijk, C van Maarten wijst de weg (deel 1) Barneveld, gebr Koster, 2006 Nette staat, AVI 4 € 5,00 boekverkoper
Wever John krijgt ander wer... Rijswijk, C van Wever John krijgt ander werk (deel 20) Barneveld, gebr Koster, 2007 Nette staat, AVI 6 € 5,00 boekverkoper
Jan de Bakker (deel 12) Rijswijk, C van Jan de Bakker (deel 12) Barneveld, gebr Koster, 1999 Nette staat, AVI 6 € 5,00 boekverkoper
George en de wraak van de k... RIjswijk, C van George en de wraak van de kardinaal Barneveld, gebr Koster, 2009 Nette staat AVI 6/M5 € 5,00 boekverkoper
John, de wijze vriend van d... Rijswijk, C van John, de wijze vriend van de Joden ( deel 29) Barneveld, gebr Koster, 2016 Nette staat, AVI E5 € 5,00 boekverkoper
Williams grote omkeer (deel... Rijswijk, C van Williams grote omkeer (deel 21) Barneveld, gebr Koster, 2008 Nette staat, AVI 6/ M5 € 5,00 boekverkoper
Uit de gescheidenis van de ... Vogelaar, L Uit de gescheidenis van de Gereformeerde Gemeenten (meer info) Barneveld, Gebr. Koster. 2006 net exemplaar € 7,50 boekverkoper
Catechisatieschetsen Bij he... Jager, J de Catechisatieschetsen Bij het vragenboekje van Hellenbroek (meer info) Barneveld, Gebr Koster, 2005 net exemplaar € 7,50 boekverkoper
Marleen en haar vogels Visser- Oskam, Lena Marleen en haar vogels Barneveld, gebr Koster, 2006 Nette staat, AVI 3 € 5,00 boekverkoper
De dokter en zijn zwarte ki... RIjswijk, C van De dokter en zijn zwarte kinderen ( deel 8) Barneveld, geb Koster, 1996 Nette staat, AVI 6 € 5,00 boekverkoper
Joost en zijn trouwe vriend... Rijswijk, C van Joost en zijn trouwe vriend (deel 25) Barneveld, geb Koster 2012 Nette staat, AVI 6/ AVI M5 € 5,00 boekverkoper
Holland onder het hakenkruis Prins, Piet Holland onder het hakenkruis (meer info) Barneveld, de Vuurbaak 2005 goed exemplaar € 15,00 boekverkoper
Een gans sierlijk gelegde s... Mulder, Hendrik Een gans sierlijk gelegde steen, levensbeschrijving en brieven van Hendrik Mulder, in leven ouderling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elspeet, met foto's (meer info) Barneveld, Bout en Bolier, 1990 Goede staat € 5,00 boekverkoper
Doch Hij zal verschijnen to... Butijn-Melis, T. Doch Hij zal verschijnen tot ulieder vreugde (meer info) Barneveld, Boekhandel gebr. Koster, 1993 goed exemplaar € 7,00 boekverkoper
Blok, ds P. - Uit de opperzaal Blok, ds P. Uit de opperzaal (meer info) Barneveld, gebr. Koster, 1998 Net exemplaar € 6,00 boekverkoper
Hetzichzelven Verdrukkend S... Brink, A van de Hetzichzelven Verdrukkend Sion in Nederland (meer info) B J Hoogkamer zj Reprint € 25,00 boekverkoper
Het ghesette Exemplaer der ... Becius, Johannes Het ghesette Exemplaer der Godloosen, Ofte Historie Sodomae ende Gomorrae, Eertijts verclaert in XXV. Predicatien, uyt Genes. Cap. XVIII. ende XIX. Ende nu uyt sijne Latijnsche Schriften over-geset, ende t'samen ghestelt door Aegidius Joh. Fil. Beciu (meer info) Arnhem, Jan Jacobsz. 1638 Reprint € 60,00 boekverkoper
Fonteyne des Levens, Dat is... Hildersham, Arthur Fonteyne des Levens, Dat is: De Historie van de Samaritaensche Vrouwe, Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien. Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt. Eerst in 't Engelsch beschreven. Alles (meer info) Arnhem, Jacob van Biesen 1659 Reprint € 70,00 boekverkoper
Fonteyne des Levens, Dat is... Hildersham, Arthur Fonteyne des Levens, Dat is: De Historie van de Samaritaensche Vrouwe, Verklaert ende toe-geeygent in 76. Goddelijcke Meditatien. Daer inne seer vele gevallen der Conscientie uyt Godes Woordt worden beantwoordt. Eerst in 't Engelsch beschreven. Alles (meer info) Arnhem, Jacob van Biesen 1659 Reprint € 70,00 boekverkoper
De Hisitorie van des Hoveli... Hildersham, Arthur De Hisitorie van des Hovelincks Soon, Joan. IV. van vers 43. tot 54. Verklaert ende toe-gheeygent in twee ende dertigh Goddelijcke Meditatien. Eerst in 't Engelsch beschreven. Uyt het Engelsch oversien, vermeerdert, ende van nieuws herstelt nae de ni (meer info) Arnhem, Jacob van Biesen 1669 Reprint € 60,00 boekverkoper
Een Silvere Poort-Clock. We... Tymme, Thomas Een Silvere Poort-Clock. Welckers gheluyt machtich is om door de ghenade Gods in te winnen een heyloos Werelts-Kint. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende is op verscheyden reysen Nederduytsch na gedruct, Ende nu vermeerdert Met eene corte Wtleg (meer info) Arnhem, Jacob van Biesen zj REPRINT € 55,00 boekverkoper
De geschiedenis van Nederla... Moll, W. De geschiedenis van Nederland voor de Hervorming in 6 delen, waarbij een register va de inhoud van de boeken, waarbij: Angelus Merula, de Hervormer en Martelaar des Geloofs. 1530 - 1557 (meer info) Arnhem, Is. An. Nijhof en Zoon, 1864/1866/1867 Utrecht Kemink en Zoon, 1869/1871, Amsterdam, G. Portielje 1851 Originele Halfleren banden met ribben en leren hoeken, op de ribben is goud bestempeld, de marmers o... € 185,00 boekverkoper
Schat der christelicke siel... Crucium, Jacobus Schat der christelicke siele, begrepen in LXIIII Predikatien van Catechismus (meer info) Amsterdam,wed. A vanden Burgh 1672 Reprint, Schutblad voorin ontbreekt € 110,00 boekverkoper
Nieuw woordboek der Nederla... Hannot, S Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale, waer in woorden en spreekwijze der eerste taal, naer hunne verscheide beteekenissen en kracht enz.. (meer info) Amsterdam,Utrecht,Dordrecht, Goris, Water, Poolsum en Boom 1719 Origineel leer met ribben en blindstempels, bovenop de rug ontbreekt een stukje leer en de hoeken va... € 125,00 boekverkoper
De Versoetende Bitterheyd, ... Lassenius, Joahnnes De Versoetende Bitterheyd, tot algemeen Troost in allerhande Geestelyke en Lichamelyke aanvechtingen enz. (meer info) Amsterdam, Zacharias Romberg, 1737 later kunstleren band € 85,00 boekverkoper
De Hemelsche morgendauw der... Lassenius, Johan De Hemelsche morgendauw der soete genade, uyt verscheidene droppelen veeler heerlyke Kernspreuken de H. Schrift, ter besproeying van den Kweekhof van Christus enz.. (meer info) Amsterdam, Zacharias Romber, 1737 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Stervende Jesus, Ofte De Se... Smetterus, Wilhelmus Stervende Jesus, Ofte De Seven Laetste Woorden Onses Saligmakers Jesu Christi, stervende aen den Cruyce, tusschen Hemel en Aarde in sijnen Bloede. Voorgestelt in Seven Geestelijcke Bedenckingen, tot Ziels-vermakinge, allen zielen, die door het Sterve (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1671 Reprint € 37,50 boekverkoper
Spieghel des eeuwighen Leve... Pollio, Lucas Spieghel des eeuwighen Levens, Ofte Seven Predicatien van 't eeuwighe Leven der Kinderen Godes, ghepredickt te Brestan inden Slesien. Afbeeldende aen de eene zijde de beklagelijke Dwaasheyt, Ydelheyt en Ellendigheyt van dese Goddeloose Werelt, tot ha (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1658 Reprint € 42,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 |