Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45215 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
ABC van de bouwstijlen in d... Vermeulen, Frans. ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden. Z.j..Pap..306pp..Illustr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Bouwen in een kwetsbare omg... Bouwen in een kwetsbare omgeving. (meer info) Z.j..Pap..176pp.Illustr.. € 9,00 Ovidius
Beroemde Grafische Werkers ... Hofmann, C.. Beroemde Grafische Werkers van voorheen. Z.j..Or.hlinn..98pp..Register.. € 8,00 Ovidius
Rapport van de commisie uit... Rapport van de commisie uit de Z A L "Hiram Abiff"in het O van 's-Gravenhage betreffende onze inwijdingsritualen (meer info) Z.j.Oorspr,omslag.42pp. Doorlopen roestvlekkig. € 15,00 Ovidius
Jeroen van Rijen - Aristoteles Jeroen van Rijen Aristoteles Zijn betekenis voor de wereld van nu. 1979. Baarn Wereldvenster. 88pp.OnbekendRedelijkd154 € 7,00 Ovidius
Über Kondensationsreaktione... Gern, Ernst D.. Über Kondensationsreaktionen mit Carbeniumsalzen. Kommerzdruck und Verlags AG. Züich.Kommerzdruck und Verlags AG.942.Or.wrappers..78pp.. € 8,00 Ovidius
Han van Gessel - Stijlboek Han van Gessel Stijlboek Zevende oplage, 1992. Schutblad met pen beschreven.PaperbackRedelijkd97 € 6,00 Ovidius
Rerum novarum quadragesima ... Rerum novarum quadragesima anno. In opdracht van het R.K.Werliedenverbond in Nederland uitgegeven door Urbi et Orbi, Utrecht. Zevende en achste 5000-tal1938.Or.linn..130pp..kl.8°.. € 8,00 Ovidius
Verborgen krachten der edel... Mellie Uyldert Verborgen krachten der edelstenen (meer info) 1993 Zevende druk, zonder jaar.1993PaperbackGoedd38 € 7,00 Ovidius
In het land der blinden Evelien Paull;Evelien Paull In het land der blinden Zevende druk. Naam op schutblad. PaperbackGoedd57 € 7,00 Ovidius
Annelies Verbeke - Slaap ! Annelies Verbeke Slaap ! (meer info) 2003 Zevende druk. Hardcover met stofomslag.2003HardcoverAls nieuwd77 € 7,00 Ovidius
Waarom mannen liegen en vro... Allan Pease Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen (meer info) 2010 Zevende druk, 2003.2010PaperbackGoedd109 € 7,00 Ovidius
Water als bron van vitaliteit Roy Martina Water als bron van vitaliteit (meer info) 2006 Zevende druk, 2006. Schtblad en titelblad beschrebven verder goed.2006PaperbackRedelijkd39 € 7,00 Ovidius
Basisboek recht / druk 7 van der Roest;Roest van der Basisboek recht / druk 7 (meer info) 2000 Zevende druk, 2000.2000PaperbackGoedd41 € 10,00 Ovidius
Algemene juridische beroeps... Lydia Janssen;Janssen Algemene juridische beroepsvorming / druk 7 (meer info) 2004 Zevende druk, 2004.2004PaperbackGoedd90 € 10,00 Ovidius
Belijdenis doen, en dan...? A. Hoogerland Belijdenis doen, en dan...? zevende druk, 1984. Naam op schutblad.HardcoverGoedd75 € 7,00 Ovidius
Wat kunnen wij nog doen? Elisabeth Kubler-Ross Wat kunnen wij nog doen? (meer info) zevende druk, 1974.PaperbackGoedd74 € 7,00 Ovidius
Kanker als gevolg van onvol... Kanker als gevolg van onvolwaardige voeding kan genezen door dieet en therapie (meer info) Zevende druk, 1980. Hardcover zonder stofomslag.HardcoverGoedd52 € 8,00 Ovidius
Midas Dekkers - Lief dier Midas Dekkers Lief dier Zevende druk. 1994..PaperbackGoedd18 € 8,00 Ovidius
Emotionele intelligentie Daniel Goleman Emotionele intelligentie Zevende druk, 1996. Leesvouwen rug.PaperbackRedelijkd25 € 7,00 Ovidius
H.M. Kuitert - Zeker weten H.M. Kuitert Zeker weten (meer info) 1994 Zevende druk, 1995. Naamsticker voorin.1994PaperbackRedelijkd43 € 8,00 Ovidius
Wegen en voetsporen van het... M.A. Beek Wegen en voetsporen van het Oude Testament (meer info) Zevende druk, 1989. Hardcover met stofomslag..HardcoverGoedd46 € 8,00 Ovidius
N. Friday - Mijn moeder en ik N. Friday Mijn moeder en ik Zevende druk, 1980. Leesvouwen rug.PaperbackRedelijkd47 € 8,00 Ovidius
Wegen en voetsporen van het... M.A. Beek Wegen en voetsporen van het Oude Testament (meer info) zevende druk, 1987. Met stofomslag.HardcoverAls nieuwd119 € 7,00 Ovidius
Griechenland im Traum,Vorwo... Carboni, Erberto. Griechenland im Traum,Vorwort von Jean Cocteau. Zettner, Würzburg ; Wien, 1962. Zettner, Würzburg ; Wien, 1962.Hardciover with dustwrapper. Good. Illustr.. € 12,00 Ovidius
Char het medium / Midprice Char Margolis Char het medium / Midprice (meer info) 2005 Zestiende druk, 2004.2005PaperbackGoedd52 € 7,00 Ovidius
Etymologisch woordenboek A.J. Persijn;Jan de Vries;F. De Tollenaere Etymologisch woordenboek Zestiende druk, 1991. Spectrum, Utrecht. 449pp. Hardcover met stofomslag.HardcoverGoedd154 € 7,00 Ovidius
Fysiologie van de mens / dr... J.A. Bernards Fysiologie van de mens / druk 6 (meer info) Zesde herziene druk, 1994. 568pp. 60 pagina's met lichte potlood onderstrepingen. Verder goed. Zesde herziene druk, 1994. 568pp. 60 pagina's met lichte potlood onderstrepingen. Verder goed.1994Ha... € 11,00 Ovidius
Orientatie in de sociale ps... H.A.M. Wilke Orientatie in de sociale psychologie / druk 6 (meer info) 2010 Zesde herziene druk, 1997.269p.2010PaperbackGoedd31 € 7,00 Ovidius
Jomanda + 2 kaartjes Willem Jan van de Wetering Jomanda + 2 kaartjes (meer info) 1994 Zesde druk.1994PaperbackGoedd25 € 8,00 Ovidius
 - Management en Organisatie Management en Organisatie (meer info) Zesde druk, vierder oplage, 1999.PaperbackGoedd56 € 9,00 Ovidius
Werken met materialen / druk 5 Frea Janssen-Vos Werken met materialen / druk 5 (meer info) 1993 Zesde druk, 2000. Paperback, voorplat licht beschadigd.1993PaperbackGoedd42 € 7,00 Ovidius
 - Management en Organisatie Management en Organisatie (meer info) zesde druk 1996.!!Stenfert en Kroese.PaperbackGoedd25 € 7,00 Ovidius
Gericht veranderen van orga... C.J. Zwart Gericht veranderen van organisaties / 1 (meer info) 2011 Zesde druk, 1993. Naam op schutblad.2011PaperbackGoedd56 € 8,00 Ovidius
De ridder is gestorven Cees Nooteboom De ridder is gestorven (meer info) 1995 Zesde druk, 1995. Met stofomslag.1995HardcoverAls nieuwd124 € 7,00 Ovidius
Lillian Too - Feng shui Lillian Too Feng shui (meer info) Zesde druk, 1999. Hardcover met stofomslag. Kleine handgeschreven tekst op schutblad. Verder goed.Ha... € 7,00 Ovidius
Het voortgezet onderwijs in... Het voortgezet onderwijs in Nederland : ontwikkelingen, strukturen en regelingen (meer info) 1994 Zesde druk, 1994.1994HardcoverGoedd37 € 7,00 Ovidius
Nico ter Linden - Abraham Nico ter Linden Abraham (meer info) Zesde druk, 1991. Naam op schutblad.PaperbackGoedd46 € 8,00 Ovidius
Joodse riten en symbolen geb S.Ph. de Vries Joodse riten en symbolen geb (meer info) 1985 Zesde druk 1986. 1985HardcoverGoedd21 € 22,00 Ovidius
Het verschijnsel wetenschap... Herman Koningsveld Het verschijnsel wetenschap / druk 8 (meer info) 2000 Zesde druk, 1982. Omslag licht vuil/verkleurd. Naam op schutbald.2000PaperbackRedelijkd33 € 8,00 Ovidius
Man en vrouw M. Mead;R.H. Houwink Man en vrouw Zesde druk, 1980.PaperbackGoedd96 € 7,00 Ovidius
Franciscus van Assisi N.G.M. van Doornik;N.G.M. van Doornik Franciscus van Assisi Zesde druk, 1977. Omslag verkleurd.PaperbackRedelijkd67 € 7,00 Ovidius
Herinneringen aan Anne Fran... Miep Gies Herinneringen aan Anne Frank : het verhaal van Miep Gies, de steun en toeverlaat van de familie Frank in het Achterhuis (meer info) 1989 Zesde deuk, 1987.1989PaperbackRedelijkd26 € 7,00 Ovidius
Der großdeutsche Freiheitsk... Der großdeutsche Freiheitskampf Band II, Reden Adolf Hitlers vom 10 März 1940 bis 16. März 1941. Zentralverband der NSDAP, Franz Eher Nachf., München. 1941. Zentralverband der NSDAP, Franz Eher Nachf., München. 1941.Hardcover. Good. 270pp.. € 17,00 Ovidius
Die Akten der Nationalgaler... Grabowski, Jörn; Götze, Barbara, Petra Ettinger. Die Akten der Nationalgalerie: 1874-1945. Findbuch. (meer info) Zentralarchiv. Staatliche Museen zu Berlin. Zentralarchiv. Staatliche Museen zu Berlin.2001.Paperback. Fine.xvi,344pp. € 15,00 Ovidius
Die Waffen der Völker des A... Bonnet, Hans. Die Waffen der Völker des Alten Orients. . Fotomechanischer Neudruck der Originalausgabe 1926. Zentralantiquariat 1977. Zentralantiquariat 1977.Hardcover with dust jacket. Good. 223pp. € 9,00 Ovidius
Landjeugd Knelis en Willem ... Meinen, G.J.. Landjeugd Knelis en Willem en Mieken 't zwarte hundeken. Zelhem, W. van Keulen.1972. Zelhem, W. van Keulen.1972.Hardcover. Goed.132pp.. € 8,00 Ovidius
E.H. Coene - Depressie E.H. Coene Depressie (meer info) Zelfzorgboek. 1999. Paperback. 216pp. Zelfzorgboek. 1999. Paperback. 216pp. Goed € 10,00 Ovidius
Levenskracht Marie-Louise Stangl;W.G.M. van der Veere-Doyer Levenskracht (meer info) Zelfverwerkelijking door eutonie en zen. Ankh Hermes. 1981. Hardcover zondfer stofomslqag. 254pp. Zelfverwerkelijking door eutonie en zen. Ankh Hermes. 1981. Hardcover zondfer stofomslqag. 254pp.Goe... € 9,00 Ovidius
Energie en kracht door mand... M. Kustenmacher;R. Drost-Huttl Energie en kracht door mandala's (meer info) Zelf kleurgeven aan ornamenten uit 60 eeuwen. 203pp. Illustr.. Zelf kleurgeven aan ornamenten uit 60 eeuwen. 203pp. Illustr.. Als nieuw € 28,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |