Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45217 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Gool, J.van. - kalium. Gool, J.van. kalium. (meer info) Zyma Nederland. Zyma Nederland. 1974. Boards. 96p. € 7,00 Ovidius
Gool, J.van. - kalium. Gool, J.van. kalium. (meer info) Zyma Nederland. Zyma Nederland. 1974. Boards. 96p. € 7,00 Ovidius
Van korre tot koren. De afs... Nooitgedacht, D.A.D.. Van korre tot koren. De afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Zwolle.Z.j.pap..120pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
De uniformeerende werking v... Oven, Adolf van. De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1938.Oorspr.omsl. Iets besch. Gerepareerd met plakband.xv,477pp.Diss./Th... € 12,00 Ovidius
NJ 1913-1988, annotatoren k... NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1988.Or.linn..192pp..Illustr.. Bibliogr.. € 11,00 Ovidius
90 Jaren in beroep. Geschie... Faber, W.. 90 Jaren in beroep. Geschiedenis van de raden van beroep en de ambtenarengerechten. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1992.Pap..xiv,208pp..Bibliogr.. € 12,00 Ovidius
Natuurlijke waarheid en his... Rengers Hora Siccama, D.G.. Natuurlijke waarheid en historische bepaaldheid. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1935.Niet or.hlinn..352pp..Aantekeingen en ondertrepingen met potlood. € 10,00 Ovidius
Minnezangen van Hubert Korn... Poot, H.K.. Minnezangen van Hubert Korneliszoon Poot. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1964.Oorspr.omsl.73p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Neder... € 6,00 Ovidius
De Bekeeringe Pauli. Steenbergen, G.Jo.. De Bekeeringe Pauli. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1953.Oorspr.omsl.104p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Nede... € 6,00 Ovidius
Hooft, P.C.. - Beato. Hooft, P.C.. Beato. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1956.Oorspr.omsl.109p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Nede... € 6,00 Ovidius
Onder weg in den regen. Potgieter, E.J.. Onder weg in den regen. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1958.Oorspr.omsl.79p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Neder... € 6,00 Ovidius
Nederlandse strijdzangen ui... Buitendijk, W.J.C.. Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e eeuw. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1954.Oorspr.omsl.165p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Nede... € 7,00 Ovidius
Liederen van Mechteldis van... Wijngaards, N.. Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1957.Oorspr.omsl.276p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Nede... € 8,00 Ovidius
Schetsen en verhalen. Het a... Drost, Aarnout. Schetsen en verhalen. Het altaarstuk. De augustusdagen. Meerhuijzen. De kaninefaat. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1953.Oorspr.omsl.311p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Nede... € 8,00 Ovidius
Madrigalia. Stalpart van der Wiele, Joannes. Madrigalia. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1960.Oorspr.omsl.287p.Zwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Nede... € 9,00 Ovidius
Goede Vrydag ofte Het Lijde... Decker, Jeremias de. Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1958.Oorspr.omsl.144pZwollse drukken en herdrukken voor de Mij.der Neder... € 7,00 Ovidius
Het Liedboek van Liisbet Gh... Seggelen, A.J.M.van. Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.Z.j..Oorspr.omsl.214p. Met 8 bijlagen.Zwollse drukken en herdrukken voor... € 10,00 Ovidius
We need different stories. Goldschmidt, J.E.. We need different stories. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1993.Pap.viii,68pp. € 7,00 Ovidius
Vijf letterkundige studiën ... Koopmans, J. Vijf letterkundige studiën over de 17de en 18de eeuw. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1958.Linn.197pp.Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies Nr.9. € 7,00 Ovidius
regel en Praktijk. Opstelle... regel en Praktijk. Opstellen aangeboden aan S.F.L. baron van Wijnbergen. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1979.Or.linn. ,et neschadigd st.omsl..viii,246pp.. € 10,00 Ovidius
Recht op Scherp. Beschouwin... Recht op Scherp. Beschouwingen over handhaving van publiekrecht. Aangeboden aan W.Duk. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1984.Or.libb met beschadigd st.omsl..xx,539pp.. € 18,00 Ovidius
Vrijheid en Recht. Opstelle... Vrijheid en Recht. Opstellen aangeboden aan E.H.s'Jacob. Ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit Groningen. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1975.Or/linn. Met beschadigd st.omsl..ix,394pp.. € 15,00 Ovidius
Vijfenzeventig jaar bouwarb... Wijngaarden, M.A.van.. Redactie. Vijfenzeventig jaar bouwarbitrage 1907 - 11 april - 1982. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1982.Or.hardcover met beschadigd st.omsl..259pp..Illustr.. € 15,00 Ovidius
In de doolhof van het Neder... Damsteegt, B.C.. In de doolhof van het Nederlands. Alfabetisch geranschikte aanwijzingen voor een zuiver taalgebruik. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1948.Oorspr.omsl..99pp.. € 7,00 Ovidius
Verzamele opstellen. Winkel, H.. Verzamele opstellen. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1984.Pap..vii,188pp.. € 9,00 Ovidius
Vrijheid en recht. Opstelle... Vrijheid en recht. Opstellen aangeboden aan E.H.s´Jacob ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1975.Or.linn. Met licht beschadigd st.omsl..ix,394pp.. € 10,00 Ovidius
In de kern en over de grenz... Ven, J.J.M. van der.. In de kern en over de grenzen van het recht. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.Z.j..Pap..71pp.. € 7,00 Ovidius
Samenwinninge. Tien opstell... Brink, H. van den., O.Moorman van Kappen, H. van der Linden, L.E. van Holk. Redactie. Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1977.Or.linn. Met st.omsl..viii,192pp.. € 9,00 Ovidius
Auteur en aantasting, werk ... Quaedvlieg, A.A.. Auteur en aantasting, werk en waardigheid. De relativiteit can het auteursrechtelijk droit au respect. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1992.Pap..xi,65pp.. € 7,00 Ovidius
Karel ende Elegast. Diploma... Duinhoven, A.M.. Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Deel II, Band II los bijgevoegd zoals oorspronkelijk uitgegeven. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1969.Gebonden met besch. St.omsl. Deel II in Pap..80,61pp. € 11,00 Ovidius
Auteur en aantasting, werk ... Quaedvlieg, A.A.. Auteur en aantasting, werk en waardigheid. De relativiteit can het auteursrechtelijk droit au respect. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1992.Pap..xi,65pp.. € 7,00 Ovidius
Terugblikken op het Nederla... Polak, J.M.. Terugblikken op het Nederlands Juristenblad. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1992.Pap..39pp.. € 8,00 Ovidius
De Betaalcheque. Een juridi... Sophie, P.A.J.. De Betaalcheque. Een juridische beschouwing over het betaalchaqueproject van de Nederlandse banken. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1972.Oorspr.omsl..80pp..Bibliotheek stempels op voorplat en titel pagina... € 7,00 Ovidius
Het subjectieve recht in he... Jonkers SCJ., W.H.A.. Het subjectieve recht in het licht der gerechtigheid. Enkele rechtswijsgerige beschouwingen omtrent het wezen en de ontstaansbronnen van het subjectieve recht. (meer info) W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1962.Oorspr.omsl..xi,175pp..Diss.-Thesis.. Bibliogr.. Zusammenfassung.. ... € 8,00 Ovidius
Naar behoren. Doorwerking v... Naar behoren. Doorwerking van maatschappelijke behoorlijkheid in het recht en verschuiving in opvattingen omtrent juridisch behoren. Jubileumbundel van het Juridisch Gezelschap Amsterdam. W.E.J. Tjeenk Willink . Zwolle.W.E.J. Tjeenk Willink .1982.Pap.vii,187pp..Enkele onderstrepingen met pen.!! € 7,00 Ovidius
Het spaens heydinnetje.Klas... Cats, Jacob. Het spaens heydinnetje.Klassieken uit de Nederlandse letterkunde uitgegeven in opdracht van de maatschappij der nederlandse letterkunde te Leiden. Nr. 17. W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J. Tjeenk Willink.Tweede druk.1966.Pap..101pp..Ong. 10 onderstrepingen met pen.. Illustr.... € 7,00 Ovidius
Palet van middelnederlandse... Onder redactie van W.J.M.A. Asselbergs e.a. Palet van middelnederlandse epiek. (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J. Tjeenk Willink.1963.Pap..228pp..Kaft licht beschadigd.. € 5,00 Ovidius
Karel ende elegast. Onder redactie van W.J.M.A. Asselbergs e.a. Karel ende elegast. (meer info) W.E.J. Tjeenk Willink. Zwolle.W.E.J. Tjeenk Willink.Vijfde druk.1968.Pap..94pp..Ong. 6 pagina's onderstrepingen met potlood... € 5,00 Ovidius
Johannes Vermeer. Tentoonst... Wheelock jr., Arthur K. Redactie. Johannes Vermeer. Johannes Vermeer. Tentoonstellings catalogus. Mauritshuis, Den Haag. National Gallery of Art, washington. Waanders. Zwolle.Waanders.1995.Or.linn. Met st.omsl..229pp..Illustr.. Index.. € 13,00 Ovidius
Bibliografie van Nederlands... Buijnsters, P.J. en Leontine Buijnsters-Smets.. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. (meer info) Waanders. Zwolle.Waanders.1997.Hardcover.318pp.Illustr.. € 30,00 Ovidius
Schittering van Spanje. Van... Heijden, Chris van der, e.a.. Schittering van Spanje. Van Cervantes tot Velazquez. 1598-1648. Waanders.. Zwolle.Waanders..1998.Pap..287pp..Illustr..Bibliogr.. € 14,00 Ovidius
Loosdrechts porselein. 1774... Zappey, W.M., A.L. den Blaauwen, A.W.A. van der Goes., A.C.Pronk. Loosdrechts porselein. 1774-1784. Waanders. Zwolle.Waanders.1988.Pap..leesvouwen.312pp..Ilustr.. € 30,00 Ovidius
Klederdrachten in Overijsse... Schelhaas, H. e Bert Dekkers. Redactie. Klederdrachten in Overijssel. Uitgave in de serie jaarboeken Overijssel. Waanders. Zwolle.Waanders.1982.Or.hardcover met met beschadigd st.omsl..132pp..Illustr.. 1 pagina beschadigd, ... € 9,00 Ovidius
Amsterdamse Grachtentuinen.... Dijkshoorn, Willemien, Erik de Jong, Lodewijk Odé. Redaktie. Amsterdamse Grachtentuinen. Van Singel tot Singelgracht. Waanders.. Zwolle.Waanders..2003.Or.linn. Met stofomslag.302pp..Illustr.. € 15,00 Ovidius
De verzameling Van Eeghen. ... bakker, B., E. Fleurbaay, A.W. Gerlagh. De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950. Waanders. Gemeentearchief Amsterdam. Zwolle.Waanders. Gemeentearchief Amsterdam.1988.or.linn met licht beschadigd stofomslag.510pp..Illus... € 38,00 Ovidius
Natuur en Kunst. De Hooge V... Essen, Fieda van. Eindredactie. Natuur en Kunst. De Hooge Vekluwe. Waanders. Stichting Het Nationle Park DE Hoge Veluwe. Zwolle.Waanders. Stichting Het Nationle Park DE Hoge Veluwe.2005.Pap.204pp.Illustr.. € 14,00 Ovidius
De eeuw van Titiaan. Veneti... Sman, Gert Jan van der.. De eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten uit de Renaissance. Waanders. Zwolle.Waanders.2002.Or.linn. Met stofomslag..216pp.Illutsr.. Bibliogr.. € 14,00 Ovidius
En zij teken(d)en voor Waan... En zij teken(d)en voor Waanders.. And theu signed up with Waanders. Waanders. Zwolle.Waanders.1991.Pap..Illustr.. Fotografie / Photography Hans Westerik. Tekst in Dutch and Engli... € 7,00 Ovidius
Gevelstenen in Nederland. Offenberg, Gertrudis A.M.. Gevelstenen in Nederland. (meer info) Waanders. Zwolle.Waanders.1986.Or.gebonden met licht besch.st.omsl..222pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 16,00 Ovidius
Natuurgeneesmethoden.. Bernau, Lutz.. Natuurgeneesmethoden.. Voorhoeven.. ZwolleVoorhoeven..Eerste druk..gebonden..145pp.. € 7,00 Ovidius

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |