Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45183 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Bruxelles. Plume ou vent. Renoy< Georges. Bruxelles. Plume ou vent. Bibliothèque Européenne. Zaltbommel/Pays-Bas.Bibliothèque Européenne.1977.Or.cloth. Wth sl.dam.d.j..121pp..Illustr.. Some h... € 18,00 Ovidius
Haagse Hervormde Historiën. Toebes, C.J.. Haagse Hervormde Historiën. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1978.Or.linn. Met st.omsl..352pp.Illustr.. € 10,00 Ovidius
Van nachtwacht tot computer... Groeneweg, N.. Van nachtwacht tot computermacht. Vijftig eeuwen politie en justitie. (meer info) Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1975.Or.linn.met st.omsl..420pp.Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 11,00 Ovidius
De Oranjemythe. Een postmod... Huijsen, Coos. De Oranjemythe. Een postmodern fenomeen. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.2001.Or.hardcover..199pp..Illustr.. Notes.. € 9,00 Ovidius
De ganzepen - Schregel-Onstein, F. De ganzepen - (meer info) Europese Bibliotheek, Zaltbommel,Europese Bibliotheek,1964.Or.linnen.164 pp. € 8,00 Ovidius
Van nachtwacht tot computer... Groeneweg, N. met medewerking van A.Hallema. Van nachtwacht tot computermacht. (meer info) Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1976.Or.linn. Met aan randen licht beschadigd stofomsl.420pp. € 9,00 Ovidius
josephine de Beauharnais 17... Spaans-van der Bijl, T.. josephine de Beauharnais 1763-1814. (meer info) Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1965.Or.hardcover met stofomslag.124pp. € 7,00 Ovidius
Willem III Emma en Sophie. ... Doorn, Jacqueline.. Willem III Emma en Sophie. Geluk en ongeluk in het Huis van Oranje. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1977.Or.hardcover met licht beschadigd stofomslag.360pp.Illustr.. B... € 8,00 Ovidius
Waasenaar in oude ansichten. oosterling, L.G.. Waasenaar in oude ansichten. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1969.Hardcover.160pp.ekkig. € 7,00 Ovidius
Haagse Hervormde Historiën. Toebes, C.J.. Haagse Hervormde Historiën. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1978.Or.linn. Met st.omsl..352pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Warnsveld in grootmoders tijd. Walsemann, A.M.. Warnsveld in grootmoders tijd. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1988.Hardcover..76 Illustr.. 8°. Oblong. € 9,00 Ovidius
De Romanows. Roem en traged... Raptschinsky, Boris.. De Romanows. Roem en tragedie van het huis Romanow. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1968..Or.linn. Met beschadigd st.omsl..371pp..Illustr.. Bibliogr.. ... € 10,00 Ovidius
Een koninklijk gebaar. Hofl... Krogt, M.R. van der.. Een koninklijk gebaar. Hofleveranciers in Nederland. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.2000.Or.linn. Met stofomslag.128pp.Illustr.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
DE Vlaardingers en hun hari... Ligthart, A.G.. DE Vlaardingers en hun haringvisserij. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1966.Or.hardcover met beschadigd stofomslag.169pp.Illustr.. € 8,00 Ovidius
Zes Eeuwen Veluwse Orgels. Seijbel, Maarten.. Zes Eeuwen Veluwse Orgels. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1975.Or.linn. Met stofomslag.312pp..Illustr.. € 11,00 Ovidius
Bibliotheken en leeszalen i... Obbens, Carla.. Bibliotheken en leeszalen in beeld. Europese Bibliotheek. Zaltbommel.Europese Bibliotheek.1990.Or.hardcover.72pp.Illustr.. € 8,00 Ovidius
Woonsteden der Oranjes.. Schellart, A. & De Vries, T.. Woonsteden der Oranjes.. Europese Bibliotheek.. Zaltbommel..Europese Bibliotheek..1965.org. hardcover..129pp..met afbeeldingen.. € 7,00 Ovidius
Woonsteden der Oranje's. SCHELLART, A.I.J.M. EN THEO DE VRIES. Woonsteden der Oranje's. Zaltbommel. Europese Bibliotheek. Zaltbommel. Europese Bibliotheek.1965.Hardcover. Goed.129pp. Illustr.. € 8,00 Ovidius
De ganzepen. Het levensverh... SCHREGEL-ONSTEIN, F. De ganzepen. Het levensverhaal van onze eerste kinderdichter Hieronymus van Alphen. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. 1964. Zaltbommel, Europese Bibliotheek. 1964.Linnen. Goed. 164pp. € 9,00 Ovidius
Johan Schwencke 80 jaar Wan... SCHWENCKE, JOHAN. Johan Schwencke 80 jaar Wandelingen door mijn leven met bibliografie van 1908 tot 1968. (meer info) Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1968. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1968.Linnen, enkel vlekken op voorplat.135pp.. € 14,00 Ovidius
Zes Eeuwen Veluwse Orgels. SEIJBEL, MAARTEN. Zes Eeuwen Veluwse Orgels. Zaltbommel. Europese Bibliotheek. 1975. 8°. 312pp. Or.linn. Met stofomslag. Illustr. Zaltbommel. Europese Bibliotheek. 1975. 8°. 312pp. Or.linn. Met stofomslag. Illustr. € 10,00 Ovidius
Nederland, Ooranje en de do... Doorn, Jacqueline Nederland, Ooranje en de doofpot. Raadsels rond Oranje in de 19de eeuw Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1979. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1979.Hardcover met aan randen licht beschadigd stofomsl328pp.. € 8,00 Ovidius
Alblasserdam's heden en ver... Boersma, P.. Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974. Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1974.Hardcover. Goed. Xvi,448pp.. € 15,00 Ovidius
Willem III Emma en Sophie g... DOORN, JACQUELINE. Willem III Emma en Sophie geluk en ongeluk in het Huis van Oranje. Zaltbommel, 1977. Zaltbommel, 1977.Hardcover.. Goed.360pp. € 8,00 Ovidius
Vorstenspiegel van Europa. ... Heynens, L.G.M.. Vorstenspiegel van Europa. Een overzicht van de huisdige Europese vorstelijke geslachten. Europese Bibliotheek. Zalbommel.Europese Bibliotheek.1969.Or.hardcover met licht beschadigd/vuil st.oms..220pp..Illustr.. € 10,00 Ovidius
Zaans voor beginners.. Jonker Jr., J.. Zaans voor beginners.. (meer info) Klaas Woudt. Zaandijk.Klaas Woudt.1976.Pap..115pp.. € 6,00 Ovidius
The Incidence of Taxotion o... Venter, Willem Johannes. The Incidence of Taxotion on the Brewing Industry. (meer info) J.Heijnis. Zaandijk.J.Heijnis.1961.Or.wrappers.256pp.Bibliogr.. Index.. Diss./Thesis.. € 11,00 Ovidius
Wat, waarom en hoe? Practis... Arnoldi, Frank. Wat, waarom en hoe? Practische wenken en raadgevingen voor het dilettanten - tooneel. (meer info) J.Heijnis Tsz.. Zaandijk.J.Heijnis Tsz..Z.j..Or.linn..207pp..Illustr.. Bibliogr.. € 8,00 Ovidius
Met pijp en stift. Handleid... Arnoldi, Frank.. Met pijp en stift. Handleiding voor de grimeerkunst. (meer info) J.Heijnis. Zaandijk.J.Heijnis.Derde vermeerderde druk.Z.j..Pap..134pp.. € 7,00 Ovidius
Spontane carotico-caverneuz... Keizer, R.J.W.de.. Spontane carotico-caverneuze fistels. (meer info) Zaandijk.1981.Pap..316pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Illustr.. Summary in English. € 9,00 Ovidius
Iman' y la novella historic... Iman' y la novella historica de Ramon J. Sender. Primera incursion en el realismo magico senderiano. (meer info) Zaandijk, Heijnis, 1968. Original wrappers. 294pp. Zaandijk, Heijnis, 1968. Original wrappers. 294pp.Thesis. € 11,00 Ovidius
Poging tot inleiing in de p... Harst, P.L.van der.. Poging tot inleiing in de practische homoeopathie voor artsen. Willmar Schwabe. Zaandam.Willmar Schwabe.Pap..230pp..Register.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Vivioen en het Rijk van Bin... Bennekom, Lilian van.. Vivioen en het Rijk van Binnen. Bevat 24 verhalen op CD. Zaandam.2008.P129pp.ap. Spiraalband.8°.. € 10,00 Ovidius
Kota lama, kota baru : seja... Colombijn, Freek., a.o.. Kota lama, kota baru : sejarah kota-kota di Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. (meer info) Yogyakarta : Ombak : Netherlands Institute for War Documentation : Jurusan Sejarah Unair, 2005. Yogyakarta : Ombak : Netherlands Institute for War Documentation : Jurusan Sejarah Unair, 2005.Oaoer... € 38,00 Ovidius
DE Bhagavad Gietaa & Duixen... Sivanarayan. Vertaald en toegelicht. DE Bhagavad Gietaa & Duixend Namen. Yoga Vedanta, Aalst. 1985. Yoga Vedanta, Aalst. 1985.Paperback, knik in voorplat. 359pp.. € 14,00 Ovidius
Yksi Boek. Hulst, Walter van., Yvonne Brentjens e.a.. Yksi Boek. Yksi.Ontwerpersgroep / Galerie. Zonder jaar. Yksi.Ontwerpersgroep / Galerie. Zonder jaar.Hardcover met omslag. Goed.144pp. Illustr.. € 25,00 Ovidius
Elk probleem draagt een ges... Monique Dankers-van der Spek Elk probleem draagt een geschenk in zich : ervaringen van een organisatie-adviseur (meer info) Yessence, Eerbeek. 128pp. Yessence, Eerbeek. 128pp. Goed € 10,00 Ovidius
The Karabakh Problem. The T... Hovhannisyan, Nikolay.. The Karabakh Problem. The Thorny road to freedom and independence.. Yerevan. Yerevan.second, revised edition.2004.Pap.146pp. € 13,00 Ovidius
The indispensable man Sudom... Donald W. Wilson. The indispensable man Sudomo: The continuing journey . (meer info) Yayasan Persada Nusantara (1992). Yayasan Persada Nusantara (1992).Paperback.xiv,145pp. Illustr.. € 60,00 Ovidius
JOHN R. LUKACS - Last Rites. JOHN R. LUKACS Last Rites. Yale University Press, 2009. Yale University Press, 2009.Hardcover with dust jacker. Good. 187pp.. € 13,00 Ovidius
Lycidas and the Italian Cri... Hunt, Clay. Lycidas and the Italian Critics. (meer info) Yale University Press. Yale University Press.1979.Hardcover No d.j.. Good.x,196pp. € 14,00 Ovidius
The problem of knowledge. P... Cassirer, Ernst. The problem of knowledge. Philosophy, science, and history since Hegel. Yale University Press. Seventh printing, 1974. Yale University Press. Seventh printing, 1974.Paperback. Good. Xviii,334pp. € 10,00 Ovidius
A Social Ontology. Weissman, david. A Social Ontology. Yale University Press,2000. Yale University Press,2000.Hardcover. No dustwrapper. Good.xiii,379pp. € 34,00 Ovidius
Books And Readers In The Ea... Gamble, Harry Y. Books And Readers In The Early Church: A History Of Early Christian Texts Yale University Press. 1995. Yale University Press. 1995.Paperback. Very good. Xii,337pp.. € 16,00 Ovidius
Bacchylides; Complete Poems Adam M. Parry, Robert Fagles Bacchylides; Complete Poems Yale University Press. 1961. Yale University Press. 1961.Hardcover. Bibliotheek exemplaar. Stempels etc..xxiv,123pp Tekst schoon. € 15,00 Ovidius
Bacchylides; Complete Poems Adam M. Parry, Robert Fagles Bacchylides; Complete Poems Yale University Press. 1989. Yale University Press. 1989.Paperback. Very good. Xxvi,123pp.. € 24,00 Ovidius
The First Thousand Years: A... Wilken, Robert Louis The First Thousand Years: A Global History of Christianity Yale University Press. 2012. Yale University Press. 2012.Hardcover with dust jacket. Fine. X,388pp.. € 20,00 Ovidius
A Visitor's Guide to the An... Faulkner, Neil A Visitor's Guide to the Ancient Olympics Yale University Press 2012 Yale University Press 2012Paperback. Very good. Xiv,263pp. € 14,00 Ovidius
Ancient Christian Martyrdom... Moss, Candida R. Ancient Christian Martyrdom: Diverse Practices, Theologies, and Traditions (meer info) Yale University Press. 2012. Yale University Press. 2012.Hardcover with dust jacket. Very good. Xiv,256pp.. € 20,00 Ovidius
The Ancient Synagogue: the ... Levine, Lee I. The Ancient Synagogue: the First Thousand Years Yale University Press.1999. Yale University Press.1999.Hardcover with dust jacket. Very good. Xvi,748pp. € 46,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |