Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45360 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
The "New imperialism". Anal... Wright, Harrison M.. Edited and with an introduction. The "New imperialism". Analysis of Late-Ninetheenth-Century Expansion. D.C.Heath and Comp.. Lexington, Massachusetts. Toronto.D.C.Heath and Comp..Second edition.1976.Pap..xxii,211pp.. € 8,00 Ovidius
Tree of knowledge and other... Wright, Georg Henrik von.. Tree of knowledge and other essays. Series: Philosophy of History and Culture Volume 11. (meer info) € 110,00 Ovidius
Architecture Man in Possess... Wright, Frank Lloyd.. Architecture Man in Possession of his Earth. (meer info) Macdonald. London.Macdonald.1962.Or.hardcover. No dust jacked.127pp.Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 30,00 Ovidius
Frank Lloyd Wright. Schrift... Wright, Frank Lloyd. Frank Lloyd Wright. Schriften und Bauten. (meer info) Albert Langen. Georg Müller, München - Wien, 1963. Albert Langen. Georg Müller, München - Wien, 1963.Cl331pp. Illustr..oth. Good. € 12,00 Ovidius
Nederlandse schilders van d... WRIGHT, CHRISTOPHER. Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw. Cantecleer, 1980. Cantecleer, 1980.Paperback. Goed. 238pp. Illustr.. € 8,00 Ovidius
Rembrandt: Self-Portaits. wright, Christopher.. Rembrandt: Self-Portaits. Gordon Fraser. London.Gordon Fraser.1982.Or.cloth..133pp..Illustr.. Index.. € 11,00 Ovidius
W.R.F. Kortenoeven - Hamas W.R.F. Kortenoeven Hamas (meer info) Paperback PaperbackAls nieuw € 8,00 Ovidius
Beowulf: With the Finnesbur... WRENN C.L. EDITOR FULLY REVISED BY BOLTON W.F. Beowulf: With the Finnesburg Fragment. Fully revised by W. F. Bolton 1973 Edition. Harrap London. 1973 Edition. Harrap London.Paperback. Good.301pp.. € 12,00 Ovidius
Word and Symbol. studies in... Wrenn, C.L.: Word and Symbol. studies in Enlish Language. Longmans. London, Longmans. 1967. or.cloth dj. xiii,197p. € 9,00 Ovidius
Anglo-Saxon Poetry and the ... Wrenn, C.L. Anglo-Saxon Poetry and the Amateur Archaeologist. (meer info) for The College by H.K. Lewis Londonfor The College by H.K. Lewis1962Paper, sewnVery good. € 10,00 Ovidius
Eifeler Volkskunde. Mit 76 ... wrede, Adam.. Eifeler Volkskunde. Mit 76 Abb. Auf Tafeln und im Text und 21 Notenbeispielen. (meer info) Ludwig Röhrscheid Verlag. Bonn.Ludwig Röhrscheid Verlag.3.völlig neubearbeitete Auflage.1960.Hcloth.416pp. € 13,00 Ovidius
De Speelman. W.R.de Haan.. HoofdRedactie. De Speelman. (meer info) Nederlands Volkkundig Genootschap. Den Haag.Nederlands Volkkundig Genootschap.Oorspr.omsl..105-226pp.. € 8,00 Ovidius
Calcium Channels: Structure... Wray, Dennis, W., Robert I.Norman, and Peter Hess.. Calcium Channels: Structure and Functions. (meer info) The New York Academy of Sciences. New York.The New York Academy of Sciences.1989.Pap..xiv,479pp..References.. Index.. € 8,00 Ovidius
Art Nouveau Lamps and Fixtu... Wray, Christopher.. Art Nouveau Lamps and Fixtures of James Jinks & Son. Bracken Books. London.Bracken Books.1989.Or.hardcover with d.j..184pp.Illustr.. € 38,00 Ovidius
De betrekkingen tusschen Zw... Wrangel, E.. De betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden op het gebied van Letteren en Wetenschap voornamelijk gedurende de zeventiende eeuw. (meer info) Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J.Brill. Leiden.Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J.Brill.1901.Oorspr.omsl. Licht beschadigd.xii,420pp.Regis... € 22,00 Ovidius
Tien klinkende woorden W.R. van der Zee Tien klinkende woorden (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Uit de bergrede W.R. van der Zee Uit de bergrede (meer info) PaperbackGoed € 7,00 Ovidius
Wie heeft daar woorden voor? W.R. van der Zee Wie heeft daar woorden voor? (meer info) Tweede druk, 1983. Enkele potloodstrepen in de marge.PaperbackRedelijkd123 € 7,00 Ovidius
Een droom van een kerk W.R. van der Zee;H.A.M. Fiolet Een droom van een kerk Eerste druk, 1985.PaperbackGoedd98 € 7,00 Ovidius
Wie heeft daar woorden voor? W.R. van der Zee Wie heeft daar woorden voor? (meer info) PaperbackMatig € 7,00 Ovidius
Wie gelooft, staat op W.R. van der Zee Wie gelooft, staat op (meer info) PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
De dood is van gisteren W.R. van der Zee De dood is van gisteren (meer info) PaperbackMatig € 7,00 Ovidius
Verhalen van hoop W.R. van der Zee Verhalen van hoop (meer info) PaperbackMatig € 7,00 Ovidius
Geboren en getogen W.R. van der Zee Geboren en getogen (meer info) PaperbackRedelijk € 8,00 Ovidius
Verhalen van hoop W.R. van der Zee Verhalen van hoop (meer info) Paperback PaperbackGoed € 8,00 Ovidius
Tien klinkende woorden W.R. Van Der Zee Tien klinkende woorden (meer info) 1991 1991BoekencentrumPaperbackMatig € 7,00 Ovidius
W.R. van der Zee. 4e druk, ... W.R. van der Zee W.R. van der Zee. 4e druk, 1987. Boekencentrum. Paperback. 96pp. (meer info) PaperbackRedelijk € 7,00 Ovidius
Het hart van het christelij... W.R. Scholtens;F. van der Heijden;J. Hick Het hart van het christelijk geloof (meer info) OnbekendGoed € 7,00 Ovidius
Het nieuwe moestuinboek W.[R.] Oudshoorn;Nicoline Nieuwenhuis Het nieuwe moestuinboek (meer info) OnbekendGoed € 7,00 Ovidius
Het kassenboek W.[R.] Oudshoorn;W.O. Hiddema Het kassenboek (meer info) OnbekendGoed € 8,00 Ovidius
Wissel- en chequerecht W.R. Meijer;M. Polak Wissel- en chequerecht (meer info) 5e druk, Tjeenk Willink. Hardcover met stofomslag. 134pp. 20 pagina's ,et potlood onderstrepingen. 5e druk, Tjeenk Willink. Hardcover met stofomslag. 134pp. 20 pagina's ,et potlood onderstrepingen. M... € 12,00 Ovidius
Praten over Carnaval. W.R de Haan..Hoofd Redactie. Praten over Carnaval. (meer info) Nederlands Volkkundig Genootschap. Den Haag.Nederlands Volkkundig Genootschap.Oorspr.omsl..geniet.169-242pp.. € 7,00 Ovidius
Vuurproef voor een grondrec... W.P.R.A. Cappers Vuurproef voor een grondrecht / druk 1 (meer info) HardcoverGoed € 17,00 Ovidius
W.P.M. Hoekstra - Microbiologie W.P.M. Hoekstra Microbiologie (meer info) HardcoverGoed € 8,00 Ovidius
Leidinggeven en de punaise-... W.P.F.A.M. Omloo Leidinggeven en de punaise-mentaliteit Eerste druk, 1996. Naam met pen op schutblad.PaperbackGoedd73 € 7,00 Ovidius
Hannibals tocht over de Alpen W.P. Theunissen;T. Livius Hannibals tocht over de Alpen (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Hannibals tocht over de Alpen W.P. Theunissen;T. Livius Hannibals tocht over de Alpen (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
Hannibals tocht over de Alpen W.P. Theunissen;T. Livius Hannibals tocht over de Alpen (meer info) HardcoverGoed € 7,00 Ovidius
W.P. Martens - De Katharen W.P. Martens De Katharen (meer info) HardcoverRedelijk € 8,00 Ovidius
Ondernemende politiek W.P. de Ridder;W.J. de Ridder Ondernemende politiek PaperbackAls nieuwd7 € 7,00 Ovidius
Ontwikkeling van de stad W.P. Blockmans;William Oostendorp;Marike Verschoor Ontwikkeling van de stad De wording van Europa. 1992. M&P Weert. 144pp. Hardcover met stofomslag. De wording van Europa. 1992. M&P Weert. 144pp. Hardcover met stofomslag.Hardcoverd199 € 9,00 Ovidius
Op zoek naar vernieuwing W.P. Blockmans;Hannellieke Haasbroek Op zoek naar vernieuwing 1993. HD Uitgevers Hilversum. M&P , Weert. 144pp. Hardcover met stofomslag. 1993. HD Uitgevers Hilversum. M&P , Weert. 144pp. Hardcover met stofomslag.Hardcoverd173 € 9,00 Ovidius
Handel, ambacht en industrie W.P. Blockmans;Marike Verschoor Handel, ambacht en industrie (meer info) HardcoverAls nieuw € 8,00 Ovidius
Europa door de eeuwen heen W.P. Blockmans;William Oostendorp;Marike Verschoor Europa door de eeuwen heen (meer info) HardcoverGoed € 11,00 Ovidius
Van produkt naar merkartikel W.P. Albert Van produkt naar merkartikel Eerste druk, 1991.PaperbackGoedd43 € 7,00 Ovidius
Moderne marketing / druk 1 W.P. Albert Moderne marketing / druk 1 (meer info) 1992 1992.1992PaperbackGoedD6 € 7,00 Ovidius
Albert Schweitzer. De oerwo... Woytt-Secretan, Marie. Albert Schweitzer. De oerwouddokter van Lambarene. (meer info) De Torenlaan. Assen.De Torenlaan.1950.Or.linn..185pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Zinc Deficiency. Its clinic... Wouwe, J.P. van.. Zinc Deficiency. Its clinical ans laboratory assessment. (meer info) Gebotekst. Zoetermeer.Gebotekst.1991.Pap..viii,135pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 8,00 Ovidius
christiaan de Wet. De held ... Wouw, L.A.F.H. van.. christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. (meer info) Schillemans & Van Belkum. Zutphen.Schillemans & Van Belkum.Zonder jaatr.Hardcover. Voorplat sleets.262pp. € 7,00 Ovidius
Survival or accumulation .m... Wouterse, F.S. Survival or accumulation .migration and rural households in Burkina Faso. (meer info) Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR. Wageningen.Ponsen & Looijen..Bibliotheek Wageningen UR.2006.Pap..151pp.Diss./Thesis. Blibliogr.. € 11,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |