Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45218 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Ludwig Wittgenstein. Pears, David. Ludwig Wittgenstein. (meer info) Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.1973.Pap..146pp..Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Hans Boutellier. 2015. Boom... Hans Boutellier. 2015. Boom/Lemma. Paperback. 38pp. (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Die Internationale. Zeitsch... Die Internationale. Zeitschrift für ßraris und Theorie des Marxismus. (meer info) Vereinigung InternationalerVerslags-Unfalten, Berlin,Vereinigung InternationalerVerslags-Unfalten,1922.or.wrappers.30 pp. € 7,00 Ovidius
Der Stundismus in Rusland. Dalton, H. Der Stundismus in Rusland. (meer info) Bertelsmann, Sütersloh,Bertelsmann,1896.or.wrappers, sl.dam.59 pp. € 7,00 Ovidius
De Hooge Raad der Nederland... Van den Dries, C. De Hooge Raad der Nederlanden tijdens de bezetting. E.J. Bril, Leiden,E.J. Bril,1945.or.wrappers.75 pp.Ex libris op achterflap. € 7,00 Ovidius
De ontwikkeling van het vli... Arnken, R. De ontwikkeling van het vliegtuig en indeeling van Vliegtuigtypen. (meer info) J.H. Gottmer, Haarlem,J.H. Gottmer,1944 pp.geb. or.dj. (licht besch.)225 pp.Geillustreerd. € 7,00 Ovidius
Sluyser, M. - Hier is de VARA. Sluyser, M. Hier is de VARA. (meer info) De Arbeiderspers, Amsterdam,De Arbeiderspers,1950.or. Linnen.208 pp.Met foto's. € 7,00 Ovidius
Zen, maan en sterren. Fontier, Jaak. Zen, maan en sterren. Ankh Hermes 1975. Ankh Hermes 1975.Harcover met stofomslag. Goed. 118pp.. € 7,00 Ovidius
Le Shi'isme en Iran - Richard, Y. Le Shi'isme en Iran - (meer info) Jean Maisonneuve. Paris,Jean Maisonneuve.1980.Pap. Spine damaged.135 pp.Bibliographie, index. € 7,00 Ovidius
Röntgenographisch onderzoek... Brink, C. Röntgenographisch onderzoek van complexe verbindingen tussen twee eenwaardige halogeniden. (meer info) Luctor et Emergo, Leiden,Luctor et Emergo,1950.Or.wrappers.68 pp.Diss./Thes. English summary. € 7,00 Ovidius
Religieuze ervaring in de s... WIJNBERG LEA EN WARNAAR PETER. Religieuze ervaring in de spiegel van het bewustzijn. Semper Agendo. 1974. Semper Agendo. 1974.Paperback. Goed. 283pp. € 7,00 Ovidius
On econometrics. Some sugge... Dalmulder, J. On econometrics. Some suggestions concerning the method of econometrics and ist application to studies regarding the influence of rationalisation on employment in the USA. (meer info) F. Bohn, Haarlem,F. Bohn,1937.or.wrapper.88 pp.English. € 7,00 Ovidius
Wijsgerige beschouwingen. Mennicke, C.A.. Wijsgerige beschouwingen. (meer info) Van Gorcum. Assen.Van Gorcum.1940.Oorspr.omsl.. 64pp.. € 7,00 Ovidius
Het seksuele brein. Waarom ... LeVay, Simon. Het seksuele brein. Waarom zijn wij seksuele wezens? Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1994.Pap..204pp..Bibliogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Leven en werken van I.P.Paw... Asratjan, E.A.. Leven en werken van I.P.Pawlow. Pegasus. Amsterdam.Pegasus.1955.Or.linn..172pp. € 7,00 Ovidius
Bibliografie van de werken ... Hof, W.J.op 't.. Bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck. Uitgeverij De Groot Goudriaan. In samenwerking met de Stichting Studie der Nadere Reformatie. Kampen.Uitgeverij De Groot Goudriaan. In samenwerking met de Stichting Studie der Nadere Reformatie.... € 7,00 Ovidius
Altyt waek saem. De drukker... MAAS, NOP. Altyt waek saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913). (meer info) Amsterdam, Jan de Jong. Zonder jaar. Amsterdam, Jan de Jong. Zonder jaar.Oorspr.omslag. Goed. 23pp. € 7,00 Ovidius
Vestdijk, S.. - Zes verhalen. Vestdijk, S.. Zes verhalen. DE Bezige Bij. Amsterdam.DE Bezige Bij.1983.Orig.omsl..24pp..Oplage 5000 exx. H.S.exx.. Omslagontwerp Leendert Stof... € 7,00 Ovidius
TAO VAN HET HUWELIJK, DE Kiyozumi Kawano TAO VAN HET HUWELIJK, DE (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Waarom bestaan wij ? Joel Achenbach Waarom bestaan wij ? (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Onze hond handboek De Jack ... Ruud Haak Onze hond handboek De Jack Russell terrier (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Orientering voor zoekende C... Urs Balthasar Orientering voor zoekende Christenen (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Het Wilhelmus van Nassouwe.. Winkel, G.ter. Verluch doort.. Het Wilhelmus van Nassouwe.. W.P.van Sockum & Zoon. 's-Gravenhage.W.P.van Sockum & Zoon.1912.Oorspr.omsl..39pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
R. Laskier - Rutka's dagboek R. Laskier Rutka's dagboek (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
De wonderbaarlijke reis van... W. Wilmink;W. Vleeschouwer De wonderbaarlijke reis van Jacob Maneschijn en Sientje Zeester (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
ESSENTIE VAN REIKI B. Verheijden ESSENTIE VAN REIKI (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Teding - VETTE HERTOG Teding VETTE HERTOG (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Uw hond ziek en gezond Piers Hagman;Spaargaren Uw hond ziek en gezond (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
GEVANGENSCHAP WAARVOOR WE K... Doris Lessing GEVANGENSCHAP WAARVOOR WE KIEZEN (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
Mart Smeets - Dertig Mart Smeets Dertig (meer info) Redelijk € 7,00 Ovidius
BBLiterair - Vincent literator Willem Frederik Hermans;Vincent van Gogh BBLiterair - Vincent literator (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
H. Claus - Het laatste bed H. Claus Het laatste bed (meer info) Goed € 7,00 Ovidius
Psychopathie en Neurose. Te... Terruwe, A.A.A.. Psychopathie en Neurose. Ten gerieve van zielzorgers.. J.J.Romen _ Zonen. Roermond.J.J.Romen _ Zonen.1955.Or.linn..153pp.. € 7,00 Ovidius
Het verbond van heks en dui... Dresen-Coenders, Lène.. Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden. Amboboeken. Baarn.Amboboeken.1983.Pap.328pp.Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 7,00 Ovidius
De historie van den Verlore... Boekenoogen, G.J.. De historie van den Verloren Sone. Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655. (meer info) E.J.Brill. Leiden.E.J.Brill.1908.Or. Omsl..68pp..Met zeven afbeeldingen. € 7,00 Ovidius
80 jaar Koninklijke Nederla... Nijkamp, J.A. en enkele andere leden. 80 jaar Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 1901-1981. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Hoogwoud.Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.1981.Pap..235pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Assesment of vagal nerve in... Witteman, Bernardus Jacobus Maria.. Assesment of vagal nerve integrity in autonomic neuropathy. nijmegen.1998.Pap..99pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Mr. B.A.J.M. van Hellenberg... Van Hellenberg Hubar, B. Mr. B.A.J.M. van Hellenberg Hubar. Interne dienst-reproduktie, Amsterdam,Interne dienst-reproduktie,1986.Pap.91 pp.Geillustreerd. € 7,00 Ovidius
Johan Hendrik van Dale en z... Van Sterkenburg, G. Johan Hendrik van Dale en zijn opvolgers. Van Dale lexicografie, Utrecht/Antwerpen,Van Dale lexicografie,1983.Hardcover.95 pp. € 7,00 Ovidius
Gerretson de Strijdbare. Goedemans, A.J.M. en G.Puchinger. Gerretson de Strijdbare. (meer info) De Telegraaf. De Telegraaf.Z.j..Or.linn..238pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Noodzakelijk Pro Memorie. Kemp, M.. Noodzakelijk Pro Memorie. (meer info) Publiciteitsbureau "Veldeke". Maastricht.Publiciteitsbureau "Veldeke".1941.Or.Wrappers.86pp.licht beschadigd. € 7,00 Ovidius
Een wiekslag van verwondering. Voet, Jacoba. Een wiekslag van verwondering. Ravenberg Pers. Oosterbeek.Ravenberg Pers.1986.Orig.omsl..43pp..Oplage 250 exx. Dit is nr. 16. € 7,00 Ovidius
Joye, J.. - Levensritme. Joye, J.. Levensritme. (meer info) Beyaert. Brugge.Beyaert.1973.Pap..342pp.. € 7,00 Ovidius
Actieve euthanasie als soci... Heek, F.van.. Actieve euthanasie als sociologich probleem. (meer info) Boom. Meppel.Boom.1975.Pap..78pp. € 7,00 Ovidius
Godsverduistering: beschouw... Buber, Martin. Godsverduistering: beschouwingen over de betrekking tussen religie en filosofie. Utrecht, Bijleveld. 2e druk, 1962. Utrecht, Bijleveld. 2e druk, 1962.Linnen. Goed. 144pp. € 7,00 Ovidius
Einde of nieuw begin - Boerwinkel, F. Einde of nieuw begin - (meer info) Ambo, Bilthoven,Ambo,1974.pap.252 p.een informatie- en werkboek. Literatuurlijst. € 7,00 Ovidius
 - 50 jaar AVVL. 1919-1969. 50 jaar AVVL. 1919-1969. Vereniging voor Crematie AVVL. Vereniging voor Crematie AVVL.Paperback. Goed. 64pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
 - Drees, W.. Drees, W.. (meer info) Strengholt. Zonder jaar. Strengholt. Zonder jaar.Paperback. Goed.142pp. € 7,00 Ovidius
Cultuur in stroomversnelling. Peursen, C.A. van. Cultuur in stroomversnelling. Martinus Nijhoff. 1987. Martinus Nijhoff. 1987.Paperback, geplastificeerd. Redelijk.256pp. € 7,00 Ovidius
Afgaande op het koninkryk M.G.L. den Boer;Den Boer / De Ruiter Afgaande op het koninkryk (meer info) Goed € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 200 |