Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45379 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Wat is er met de mens gebeurd? Fortmann, Han. Wat is er met de mens gebeurd? (meer info) Amboboeken. Bilthoven.Amboboeken.6e druk.1971Pap..63pp.. € 6,00 Ovidius
Slaapklachten en spanning. Wolffers, Ivan. Slaapklachten en spanning. Uitgeverij Contact. Amsterdam.Uitgeverij Contact.2e druk.1992Pap..151pp.. € 6,00 Ovidius
Operatie Barbarossa. Verkijk, Dick. Red. Operatie Barbarossa. (meer info) Moussalt. Amsterdam.Moussalt.1966Pap..144pp..Ilustr.. € 6,00 Ovidius
Inleiding tot de psycho-ana... Frued, Anna. Inleiding tot de psycho-analyse voor pedagogen. (meer info) N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon. Den Haag.N.V. Uitgeverij W.P. van Stockum & Zoon.4e druk.1965or.cl.101pp.. € 6,00 Ovidius
Het anarchisme. Guérin, Daniel. Het anarchisme. (meer info) Bruna. Utrecht.Bruna.1965Pap..156pp.. € 6,00 Ovidius
Van droom tot doel. Ontdek ... Peel, Bill en Kathy. Van droom tot doel. Ontdek je bestemming. Navigator Boeken. Driebergen.Navigator Boeken.2000.Pap..250pp.. € 6,00 Ovidius
Stof zijt gij. Wouterlood, Floris. Stof zijt gij. (meer info) Karakter Uitgevers. Uithoorn.Karakter Uitgevers.2003.Pap.125pp.. € 6,00 Ovidius
Zelfkennis als kracht. Open... Jourard, Sidney M.. Zelfkennis als kracht. Openhartigheid als steun in de relatie tot de cliënt. Lemniscaat. Rotterdam.Lemniscaat.1975.Pap. Leesvouw..272pp..Bibliogr.. Register.. € 6,00 Ovidius
Vrouwen van zekere leeftijd. Rubin, Lillian B.. Vrouwen van zekere leeftijd. Amboboeken. Baarn.Amboboeken.Vijfde druk.Pap..260pp..Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Nagel, Jan.. - Ha, die PvdA! Nagel, Jan.. Ha, die PvdA! De Bezige Bij. Amsterdam.De Bezige Bij.1966.Pap..74pp.. € 6,00 Ovidius
E.du Perron. Een korte biog... Meulen, Dik van der.. E.du Perron. Een korte biografie. SDU. 's-Gravenhage.SDU.1990.Pap..130pp..Illustr.. Register.. € 6,00 Ovidius
Bigot, L.C.T.. - Het kind. Bigot, L.C.T.. Het kind. (meer info) Groningen. Groningen.J.B.Wolters.Zesde druk.1943.oorspr.omsl. 165pp.. € 6,00 Ovidius
 - Wat Unilever is en doet. Wat Unilever is en doet. Unilever N.V.. Rotterdam.Unilever N.V..Ongewijzigde herdruk Januari 1964.Pap..40pp.. € 6,00 Ovidius
50 Jaar Tijdschrift voor he... 50 Jaar Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs. 25 october 1950 51e jaargang No.1. J.B.Wolters.. Groningen.J.B.Wolters..pap..60pp.. € 6,00 Ovidius
De drang der industriële re... Möller, F.A.. De drang der industriële research. (meer info) Koninklijke Scholten - Honig N.V.. Koninklijke Scholten - Honig N.V..1967.Oorspr.omsl..16pp.. € 6,00 Ovidius
De onvoltooide revolutie 19... Deutscher, Isaac. De onvoltooide revolutie 1917-1967. Phoenix boeken. Hilversum.Phoenix boeken.1967Pap..127pp.. € 6,00 Ovidius
Kuitenbrouwer, Jan. - Percies! Kuitenbrouwer, Jan. Percies! (meer info) Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam.Uitgeverij Bert Bakker.1988Pap..126pp.. € 6,00 Ovidius
Opening van zaken. Wallraff, Günter. Opening van zaken. (meer info) van Gennep. Amsterdam.van Gennep.1987Pap..136pp.. € 6,00 Ovidius
Erasmus: Een historische sc... Antheunissen, W. Erasmus: Een historische schets van Renaissance en Humanisme. Van Stockum & Zoon. Den Haag.Van Stockum & Zoon.1945.Pap..53pp.. € 6,00 Ovidius
Schijn van leven. Schütz, Van Holten. Schijn van leven. C.Kersten & Co, N.V.. Z.pl..C.Kersten & Co, N.V..Or.linn. Gevlekt/vuil.34pp..Illustraties, gedeeltelijk ingeplakt. € 6,00 Ovidius
De heilige boeken. Comte, Fernand. De heilige boeken. Prisma. Het Spectrum. Utrecht.Prisma. Het Spectrum.1990.Pap..270pp..Register.. € 6,00 Ovidius
Veel weten kan somstijds ba... Bartels, C.P.A.. Veel weten kan somstijds baten: over het commercialiseren van kennis. (meer info) Van Gorcum. Assen.Van Gorcum.1994.Pap..vii,79pp..Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Met Kierkegaard op zoek. Zi... Wey, A.van der.. Met Kierkegaard op zoek. Zijn er nog echte Christenen? Lieverlee. Amsterdam.Lieverlee.(1956)..Oorspr.omsl..64pp.. € 6,00 Ovidius
Veranderende Levensstijlen. Blackwell, R.D.. Veranderende Levensstijlen. (meer info) Pap.. Omslag licht vuil.39pp.. € 6,00 Ovidius
Naar een sociologie van de ... Brunt, Emmy. Samenstelling. Naar een sociologie van de vrouw. (meer info) Boom. Boom.Pap..229-322pp.. € 6,00 Ovidius
Supervitaal. De korste weg ... Martina, Roy.. Supervitaal. De korste weg naar een lang en vitaal leven. Andromeda. Blaricum.Andromeda.4e druk.1999.Pap.. € 6,00 Ovidius
Paardenkennis. Evolutie en ... Bartels, J. en H.Heinrich.. Paardenkennis. Evolutie en historie. MSD reeks deel 8. Merck Sharp & Dohme. Haarlem.Merck Sharp & Dohme.Z.j.Or.gebonden.152pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Tekstboek. Bloemlezing uit ... Kropotkin, Peter. Tekstboek. Bloemlezing uit zijn boeken, pamfletten en brieven, alsmede een exact verslag van het gesprek tussen Lenin en Kropotkin. (meer info) Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.1972.Pap..172pp.. € 6,00 Ovidius
Anatomie van Links. Derks, H.G.M.. Samenstelling. Anatomie van Links. Polak & Van Gennep. Amsterdam.Polak & Van Gennep.1968.Pap..237pp.. € 6,00 Ovidius
De nacht van Jeruzalem. Een... Delblanc, Sven. De nacht van Jeruzalem. Een vertelling. (meer info) de Prom. Baarn.de Prom.1984.Pap..112pp.. € 6,00 Ovidius
Geloven bij daglicht. Verli... Wiersinga, Herman.. Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie. Ten Have. Baarn.Ten Have.Tweede druk.1992.Pap..195pp.. € 6,00 Ovidius
Naar een kerk op twee benen... Janssen, Marie-José.. Naar een kerk op twee benen. Studie over de pastoraalwerkster in de R.K. Kerk. Luyten. Aalsmeer.Luyten.1988.Pap..96pp.. € 6,00 Ovidius
Vondel en Oranje. Poelhekke, J.J.. Vondel en Oranje. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1979.Pap..39pp.. € 6,00 Ovidius
Zij waait waarheen zij wil.... Bons-Storm, Riet, Denise Dijk, Fokkelien van Dijk-Hemmes, e.a. Redactie. Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes. Ten Have. Baarn.Ten Have.1986.Pap..159pp.. € 6,00 Ovidius
Religie in de psychiatrie. Zock, T.H. & G.Glas (red.).. Religie in de psychiatrie. KSGV. Tilburg.KSGV.2001.Papp..126pp.. € 6,00 Ovidius
Zorg jij dat ik niet meer w... Sybrandy, Klazien / Bakker, Rob. Zorg jij dat ik niet meer wakker wordt? (meer info) Westland N.V. Schoten.Westland N.V.Tweede druk.1984.pap.191pp. € 6,00 Ovidius
Zeker weten. Voor wie geen ... Kuitert, H.M.. Zeker weten. Voor wie geen grond meer onder de voeten voelt. Ten Have. Baarn.Ten Have.1994.Pap..205pp..Register.. € 6,00 Ovidius
Daar zit muziek in. Mechani... Haspels, Jan Jaap. Daar zit muziek in. Mechanische muziekinstrumenten van speelklok tot pierement. Bosch & Keuning. Baarn.Bosch & Keuning.1981.Pap..135pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Het literaire leven in de z... Grootes, E.K.. Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Educaboek. Culemborg.Educaboek.1984.Pap.85pp.. € 6,00 Ovidius
Het heil van de filosofie.. Brandt, Ria van den.. Red.. Het heil van de filosofie.. Ambo. Baarn.Ambo.1993.Pap..185pp.. € 6,00 Ovidius
De laatsten zullen de eerst... Radford Reuther, Rosemary.. De laatsten zullen de eersten zijn. Messiaanse cultuurkritiek. Kuyper-lezingen 198. Met een inleiding van H.M.Kuitert. Ten Have. Baarn.Ten Have.1981.Pap..95pp. € 6,00 Ovidius
Niet alle dromen zijn bedro... Stilma, Lize.. Niet alle dromen zijn bedrog. Over Mgr. Bekkers.. Kok. Kampen.Kok.1994.Pap..100pp.. € 6,00 Ovidius
Tal van verlangen. Overwegi... Tillmans, Frits, e.a.. Tal van verlangen. Overwegingen bij de mystiek van Juan de la Cruz. J.H.Gottmer. Haarlem.J.H.Gottmer.1992.Pap..127pp.. € 6,00 Ovidius
Neerlands dierbre Vader. Wi... Neerlands dierbre Vader. Willem van Oranje in de Leidse historiografie. Tentoonstellings catalogus. Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden.Rijksuniversiteit te Leiden.1984.Pap..59pp..Illustr.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Harmonisatie van vrij perso... Kavelaars, P.. Harmonisatie van vrij personenverkeer: een drieluik. (meer info) kluwer. Devnter.kluwer.1998.Pap..79pp.. € 6,00 Ovidius
Gedachten over goede en sle... Erasmus, Desiderius. Gedachten over goede en slechte boekdrukkers. (meer info) Ad.Donker. Rotterdam.Ad.Donker.1996.oorspr.omsl..30pp.. € 6,00 Ovidius
Terpen mens en miliu. Boersma, J.W.. Terpen mens en miliu. (meer info) Knoop & Niemeijer. Haren.Knoop & Niemeijer.1970.Pap..115pp.. € 6,00 Ovidius
Naar een strategie en metod... Reckman, Piet.. Naar een strategie en metodiek voor sociale aktie. Anthos Boek. Baarn.Anthos Boek.Z.j..Pap..165pp.. € 6,00 Ovidius
De klacht van de Vrede. Die... Erasmus, Desiderius.. De klacht van de Vrede. Die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. (meer info) Ad. Donker. Rotterdan.Ad. Donker.1986.Pap..89pp.. € 6,00 Ovidius
Kort & Goed. 75 vijf-minute... Buskes, J.J.. Kort & Goed. 75 vijf-minuten-toespraken. Zomer & Keuning. Wageningen.Zomer & Keuning.1973.Pap..157pp.. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 200 |