Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45217 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Hij leerde in hun synagogen... Lapide, Pinchas. Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien. Te Have. 4e druk, 1984. Te Have. 4e druk, 1984.Papernavk. Redelijk. 96pp. € 6,00 Ovidius
Een kleine eeuw kleine luyd... Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879). (meer info) 's-Gravenhage. ARP. 1975. 8°. 132pp. Pap. Illustr. Goed. 's-Gravenhage. ARP. 1975. 8°. 132pp. Pap. Illustr. Goed. € 6,00 Ovidius
Angel a Week Ballantine Books;David Laskin Angel a Week (meer info) Redelijk € 6,00 Ovidius
Normen waarden en waarden-l... J.F.W. Kok;J. de Ruijter Normen waarden en waarden-loze normerin (meer info) 1999 Enkele knipseld ingeplakt.1999PaperbackMatigd67 € 6,00 Ovidius
Joke Verweerd - Wapenbroeders Joke Verweerd Wapenbroeders (meer info) 2002 Plaatsnaam, datum en naam met pen op titelpagina geschreven. Verder als nieuw.2002PaperbackRedelijkd... € 6,00 Ovidius
Niet zonder risico H.-D. van Hoogstraten Niet zonder risico omslag licht vuil. Aantekeningen met potlood en pen.druk 1979.PaperbackMatigd20 € 6,00 Ovidius
Minco, Marga. - Terugkeer. Minco, Marga. Terugkeer. Cefina JMW. Z.pl.Cefina JMW.1965.orig.omsl.(13pp). € 6,00 Ovidius
De portiek van de buren. Ve... Rijser, David. De portiek van de buren. Verbeeldingen van denken in de Oudhei Amsterdam University Press, 2018. Amsterdam University Press, 2018.Paperback. Goed. 94pp. € 6,00 Ovidius
Brieven aan de scholen J. Krishnamurti Brieven aan de scholen 1e druk, 1984. Ank-Hermes. 1e druk, 1984. Ank-Hermes.Paperback. Goed. 136pp. € 6,00 Ovidius
De Vrede van Munster: de af... Groenveld, S. De Vrede van Munster: de afsluiting van de Tachtigjarige Oorlog Sdu. 1997. Sdu. 1997.Paperback. Goed. 86pp. € 6,00 Ovidius
Uit de wereld der joodse my... Mewman. Louis. Uit de wereld der joodse mystiek Servire. 3e druk, 1976. Servire. 3e druk, 1976.Paperback. Goed. 144pp., € 6,00 Ovidius
Een pionier aan Bosporus - ... Bartelink, Gerard Een pionier aan Bosporus - Het leven van de monniksvader Hypatius (ca. 450 na Chr.) Uit het Grieks vertaald en toegelicht (Christelijke Bronnen 10) Kok. 1997. Kok. 1997.Paperback. Goed. 121pp. € 6,00 Ovidius
In de buik van God Linden, Nico ter In de buik van God Kok, 4e druk, 1997. Kok, 4e druk, 1997.Paperback. Goed. 119pp. € 6,00 Ovidius
Randfiguren. Over Tobit, Ju... Linden, Nico ter Randfiguren. Over Tobit, Judit en de Makkabeeën Zoetermeer Boekencentrum 2014. Zoetermeer Boekencentrum 2014.Paperback. Goed. 78pp. € 6,00 Ovidius
Herleefd verleden. Vijftig ... Pol, Breunis van de Herleefd verleden. Vijftig jaar hervormde gemeente - Sola Fide - Veenendaal 1937-1987 Kerkvoogdij Hervormde gemeente 'Sola Fide'. 1987. Kerkvoogdij Hervormde gemeente 'Sola Fide'. 1987.Paperback. Goed. 72pp. € 6,00 Ovidius
Klappermelk en kinderkoffie... Verweerd, Joke. Klappermelk en kinderkoffie, twee werelden, één God. Boekencentrum. Boekencentrum.1992.Paperback. Goed.95pp. € 6,00 Ovidius
Aardewerken mutsen op een r... Aardewerken mutsen op een rij : 3744 kilometer door Marokko (meer info) OnbekendGoed € 6,00 Ovidius
De parvenucultuur. Zijderveld, A.C. De parvenucultuur. (meer info) Kok Agora. Kampen.Kok Agora.1993.Pap..200pp..met namenregister. € 6,00 Ovidius
Psalmen in de liturgie over... Ouwens, Koenraad. Psalmen in de liturgie over kerk en synagoge, vormen en genres Stichting Centrum voor de Kerkzang. 1997. Stichting Centrum voor de Kerkzang. 1997.Paperback. Goed. 55pp.. € 6,00 Ovidius
Getijden van de eeuwige wij... Geert Grote;A.G. Weiler Getijden van de eeuwige wijsheid VanGennep. 2008. VanGennep. 2008.Paperback. Goed. 54pp.. € 6,00 Ovidius
De Dichter en de Dingen. Rede. KIBEDI VARGA, A. De Dichter en de Dingen. Rede. Den Haag, Van Goor, 1967. Den Haag, Van Goor, 1967.Or.omslag, ingenaaid. 23pp. Goed. € 6,00 Ovidius
De Grote Kerk van Harderwij... Stokvis, Steffie. De Grote Kerk van Harderwijk met zijn schilderingen. Walburg Pers. 3e druk,, 1993. Walburg Pers. 3e druk,, 1993.Paperback. Goed. 52pp. € 6,00 Ovidius
Chirurgijns, vrije meesters... ANDEL, M.A. van. Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde (1400-1800). Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. 2e druk, 1981. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. 2e druk, 1981.Paperback. Goed. 151pp. € 6,00 Ovidius
Foniek van het Nederlands. Berg, B. van den. Foniek van het Nederlands. Den Haag, Van Goor.1958. Den Haag, Van Goor.1958.Linnen. 128pp. € 6,00 Ovidius
Gerard (Kornelis van het) R... Meijer, Mia & Klaus Beekman. Gerard (Kornelis van het) Reve. Orion.Desclee de Brouwer. Brugge.Orion.Desclee de Brouwer.1973.Pap.51pp.Ontmoetingen. Literaire ontmoetingen. € 6,00 Ovidius
Kanker kan genezen. Kanker ... Moerman, C.. Kanker kan genezen. Kanker als gevolg van onvolwaardige voeding kan genezen door dieet en therapie. Ankh Hermes. 5e druk, 1979. Ankh Hermes. 5e druk, 1979.Hardcover met stofomslag. Goed.112pp. € 6,00 Ovidius
Een klein drieluik van onze... KUIPER, FRITS. Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig en Lenin samen uitgebeeld. Ten Have. Ten Have.1974.Paperback. 141pp. € 6,00 Ovidius
De dolle, dwaze zomer van '45. HOEKSTRA, HAN G. EN EVERT WERKMAN. De dolle, dwaze zomer van '45. msterdam. Perscombinatie. 1970. 4°. Or.hardcover. Illustr. msterdam. Perscombinatie. 1970. 4°. Or.hardcover. Illustr. € 6,00 Ovidius
Voordat de stoet vertrekt: ... RIJSDIJK, MINK VAN. Voordat de stoet vertrekt: over het brengen van de laatste eer. Kampen: Kok.1981. Kampen: Kok.1981.Paperback, knik in voorplat. Redelijk.88pp.. € 6,00 Ovidius
Zo is God bij de mensen. Pr... Pop, F.J.. Zo is God bij de mensen. Profiel van jet apostolaat. 's-Gravenhage. Pap. 1967. 8°. 160pp. 's-Gravenhage. Pap. 1967. 8°. 160pp.Naam op schutvlad. € 6,00 Ovidius
Homo sociologicus: de categ... Dahrenforf, Ralf. Homo sociologicus: de categorie van de sociale rol.. Paul Brand. 3e druk, 1971. Paul Brand. 3e druk, 1971.Paperback. 152pp.Naam met pen op titelblad. € 6,00 Ovidius
Kneppelhout en de Veluwse s... Maas, Else. Kneppelhout en de Veluwse schildersbent Van Oosterbeek naar Haagse School. St. Haagsche School. 1983. St. Haagsche School. 1983.Paperback. Goed. 96pp..Naam met pen op titelpagina. € 6,00 Ovidius
Het erotisch slagveld Lillian B. Rubin Het erotisch slagveld Eerste druk, 1990.PaperbackGoedd118 € 6,00 Ovidius
Terminus. Dr. Ben Zylicz en... Enklaar, Jasper Terminus. Dr. Ben Zylicz en de kunst van het sterven Plataan. 3e druk, 1999. Plataan. 3e druk, 1999.Paperback. Goed. 159pp. € 6,00 Ovidius
's Morgens jagen, 's middag... BERG, J.H. VAN DEN. 's Morgens jagen, 's middags vissen. Nijkerk, Callenbach. 1971. Nijkerk, Callenbach. 1971.Paperback. Goed. Ongepagineerd. € 6,00 Ovidius
Met Kok over veranderend Ne... Rooy, Piet de. Met Kok over veranderend Nederland. Wereldbibliotheek. 2005. Wereldbibliotheek. 2005.Paperback. Goed. 238pp. € 6,00 Ovidius
Over de commissieweg Dinxpe... Dorrestijn B.J. Over de commissieweg Dinxperlo - Bontebrug 1994. 1994.Paperback. Goed. 80pp. € 6,00 Ovidius
Op weg naar de herberg. Bou... Hendriks, J. Op weg naar de herberg. Bouwen aan een gastvrije kerk Kok. 2003. Kok. 2003.Paperback. Goed. 160pp. € 6,00 Ovidius
De opkomst van de steden va... De opkomst van de steden van Holland PaperbackAls nieuwd7 € 6,50 Ovidius
Belastingplan 21e eeuw / dr... Belastingplan 21e eeuw / druk 1 (meer info) Eerste druk, 1998.PaperbackAls nieuwd83 € 6,50 Ovidius
 - Bezinning & bezieling Bezinning & bezieling 1998 1998PaperbackAls nieuwd77 € 6,50 Ovidius
Vrijmarkten in het beroepso... Vrijmarkten in het beroepsonderwijs : onderwijsvernieuwing na het rapport van de Commissie-Rauwenhoff 1992 1992PaperbackGoedd7 € 6,50 Ovidius
Minderheden naar de markt M.E. Jonkman-te Winkel Minderheden naar de markt PaperbackAls nieuwd7 € 6,50 Ovidius
Het blijven toch je kinderen Mary Michon Het blijven toch je kinderen Eerste druk, 1984.PaperbackGoedd68 € 6,50 Ovidius
De godsdienstkritiek van Ka... H.P.M. Goddijn;A.J. Leijen De godsdienstkritiek van Karl Marx enkele pagiba's met aanstrepingen in de kantlijn.PaperbackRedelijkD2 € 6,50 Ovidius
Op water en brood : vrouwen... Op water en brood : vrouwen vieren liturgie (meer info) 1981 1981PaperbackGoedD3 € 6,50 Ovidius
Met het verleden op mijn hi... A. Soetendorp;Max de Bok Met het verleden op mijn hielen PaperbackGoedd5 € 6,50 Ovidius
Wim Jansen - Moet ik dat geloven? Wim Jansen Moet ik dat geloven? PaperbackGoedd5 € 6,50 Ovidius
Inleiding tot de Zenmeditatie H.M. Enomiya-Lassalle Inleiding tot de Zenmeditatie (meer info) PaperbackGoedd9 € 6,50 Ovidius
Klassieke en moderne kuippl... Helmut Jantra Klassieke en moderne kuipplanten PaperbackGoedd94 € 6,50 Ovidius

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 200 |