Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45218 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Laat die mannen toch met ru... Benard, Cheryl en Edit Schlaffer. Laat die mannen toch met rust. Hoe je minder van hen en meer van jezelf houdt. Ambo,. Baarn.Ambo,.1992.Pap..203pp.. € 6,00 Ovidius
De synode van Dordrecht 161... Doornbos, K.. De synode van Dordrecht 1618/19 getoetst aan het recht der Kerk. Buijten & Schipperheijn. Amsterdam.Buijten & Schipperheijn.1967.Or.hardcover met beschadigd st.omsl..147pp.18 pagina's met on... € 6,00 Ovidius
Karma en reïncarnatie. Bodde, Albert. Karma en reïncarnatie. (meer info) Ankh-Hermes. Deventer.Ankh-Hermes.1997.Pap..116pp..Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Vroon, Piet.. - Toestanden.. Vroon, Piet.. Toestanden.. Ambo.. Baarn.Ambo..1993.Pap..241pp.. € 6,00 Ovidius
Maatschappelijk sturen en m... Atzioni, Amitai.. Maatschappelijk sturen en maatschappelijk mobiliseren. Proeven van macro-sociologische analyse. (meer info) Universitaire Pers Rotterdam. Standaard. Universitaire Pers Rotterdam. Standaard.1974.Pap..113pp.. € 6,00 Ovidius
Vergadertechniek en groepsg... Stemerding, A.H.S.. Vergadertechniek en groepsgesprek. samson. samson.2e druk.Pap..110p..Bibliogr.. Register.. € 6,00 Ovidius
Rollenspel als zelfhulp. Er... Thomas, Carmen. Redactie. Rollenspel als zelfhulp. Ervaringen van een vrouwenpraatgroep. Anthos. Baarn.Anthos.1980.Pap..161pp.. € 6,00 Ovidius
De Citroensapkeuur. Beyer, K.A.. De Citroensapkeuur. Madal Bal. Den Haag.Madal Bal.1984.Pap..79pp.. € 6,00 Ovidius
De Volkskrant Stijlboek. Gessel, Han van., Jan Kees Hulsbosch, e.a.. De Volkskrant Stijlboek. SDU.. 's-Gravenhage.SDU..Tiende oplage.1992.Pap..200pp.. € 6,00 Ovidius
Gespreksvoering bij welzijn... Margadant-Bakker, A.P.. Gespreksvoering bij welzijnswerk. Een leidraad. Samson. Alphen aan den Rijn. BrusseL.Samson.2e druk.1979.Pap..130pp.. € 6,00 Ovidius
Herbronning van de erediens... Redactie Communio. Herbronning van de eredienst. Veertig jaar Constitutie over de Liturgie van Vaticanum II. (meer info) Communio. Oudenaarde.Communio.2003.Pap.. € 6,00 Ovidius
Texier, Catherine.. - Scheiding. Texier, Catherine.. Scheiding. Meulenhoff. Amsterdam.Meulenhoff.Vierde druk.2004.Pap.125pp.. € 6,00 Ovidius
Maarten Luther 1483-1546. M... Nijenhuis, W.. Maarten Luther 1483-1546. Motieven en vruchten van een herdenking. Voorburg.1983.Pap. Ing..47pp.. € 6,00 Ovidius
Al ik ne zeg , voel ik me s... smith, Manuel J.. Al ik ne zeg , voel ik me schuldig. Ambo.. Baarn.Ambo..Zesde druk.z.j..pap.255pp.. € 6,00 Ovidius
Tussen psychologie en filos... Heerden, J.van.. Tussen psychologie en filosofie. Essays. Boom. Meppel. Amsterdam.Boom.1977..Pap..131pp.. € 6,00 Ovidius
Meditations 1969. Krishnamurti, J.. Meditations 1969. Krishnamurti Foundation. London.Krishnamurti Foundation.1969.Or.wrappers..12pp.. € 6,00 Ovidius
Europa en de oecumene. Linde, H.van der.. Europa en de oecumene. (meer info) Romen & Zonen. Roermond Maaseik.Romen & Zonen.1965.Pap..30pp. € 6,00 Ovidius
Wat is oecumenisch? Een ond... Linde, H.van der.. Wat is oecumenisch? Een onderzoek naar de betekenis van de woorden Oecumene en Oecumenisch. (meer info) Romen & Zonen. Roermond Maaseik.Romen & Zonen.1961..Pap..34pp.. € 6,00 Ovidius
Patrologie en Patristiek. O... Davids, A.J.M.. Patrologie en Patristiek. Overwegingen naar aanleiding van Eusebius' geschiedenis van de Oude Kerk. (meer info) Katholieke Universiteit Nijmegen. Katholieke Universiteit Nijmegen.2002.Oorspr.omsl. Geniet.39pp.. € 6,00 Ovidius
Bosmans, J.. - Vondel in Leiden. Bosmans, J.. Vondel in Leiden. (meer info) Het Spectrum. Van Gorcum. Het Spectrum. Van Gorcum.1991.oospr.omsl..32pp.. € 6,00 Ovidius
Horatius op school. Poel, M.G.M. van der.. Horatius op school. (meer info) Katholieke Universiteit Nijmegen. Katholieke Universiteit Nijmegen.2001.Oorspr.omsl. Geniet..19pp. € 6,00 Ovidius
De Recepten van Lea. Vertal... Tiriduzzi, Lea.. De Recepten van Lea. Vertaling en redactie Ineke Lindijer en Heleen Lindijer. (meer info) Tabula. Amsterdam.Tabula.1987.Pap..103pp.. € 6,00 Ovidius
Leren leven met vergif. Wolff, F.A. de.. Leren leven met vergif. (meer info) Leiden. Leiden.E.J.Brill..1982.oorspr.omsl. Geniet.. € 6,00 Ovidius
De beginselen van het kommu... Engelsm Friedrich. De beginselen van het kommunisme. Pegasus. Amsterdam.Pegasus.Tweede, herziene en vermeerderde druk.1936.Oorspr.omsl..32pp. € 6,00 Ovidius
China. De geschiedenis van ... Manning, A.F. en J.G.Constant. Redactie. China. De geschiedenis van de Chinese Volksrepubliek. Reportages. Memoires. Documenten. Amsterdam Boek. Amsterdam Boek.1974.Pap..190pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Een kleine eeuw kleine luyd... Een kleine eeuw kleine luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP (opgericht 3 april 1879). ARP. 's-Gravenhage.ARP.1975.Pap.132pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Rogers, Carl. - Individueel Rogers, Carl. Individueel (meer info) Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.Zesde druk.1977.Pap..174pp.. € 6,00 Ovidius
Opgraven in Nederland. L.P.Louwe Kooijmans. Opgraven in Nederland. (meer info) Staatsuitgeverij. 's-Gravenhage.Staatsuitgeverij.1979.Pap.131pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Het einde van de dressuur. Vilar, Esther. Het einde van de dressuur. (meer info) De Centaur. Amsterdam.De Centaur.1977.Pap..206pp..Rug verkleurd.. € 6,00 Ovidius
Beroep op de vrouw. Haar pl... Praag, H.van.. Beroep op de vrouw. Haar plaats in de wereld van morgen. N.Kluwer. Deventer.N.Kluwer.1971.Orhardcover .240pp.. € 6,00 Ovidius
De toekomst van de Universi... Peursen, C.A. van.. De toekomst van de Universiteit. (meer info) Oorspr.omsl. Geniet.39pp.Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Termenlijst voor het determ... cremers, Piet.. Termenlijst voor het determineren van bloeiende planten. (meer info) Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging..1979.Oorspr.omsl. Geniet.8°.. € 6,00 Ovidius
Tempel van de geest. Overpe... Zohra. (E.W. Bertrand-Noach). Tempel van de geest. Overpeinzingen, Meditaties en visualisering. Anubis. Hengelo.Anubis.1983.Pap.52pp. € 6,00 Ovidius
 - Vrouwen in het Oude Testament. Vrouwen in het Oude Testament. Vlaamse Bijbelstichting. Acco. Leuven.Vlaamse Bijbelstichting. Acco.1989.Pap.167pp. € 6,00 Ovidius
Rubin, Lillian B.. - Vriendschap. Rubin, Lillian B.. Vriendschap. Ambo. Baarn.Ambo.1985.Pap.220pp. € 6,00 Ovidius
De kapitalistische revolutie. Gollwitzer, Helmut.. De kapitalistische revolutie. Ten Have. BaarnTen Have.1975.Pap.104pp. € 6,00 Ovidius
Dubieuze liefde in de omgan... BERG, J.H. VAN DEN. Dubieuze liefde in de omgang met het kind. Over de late gevolgen van te veel of te weinig moederlijke toewijding tijdens de jeugd. Nijkerk, Callenbach, 2e druk, 1958. Nijkerk, Callenbach, 2e druk, 1958.Papreback, omlag roestvlekkig, inhoud goed.91pp. € 6,00 Ovidius
Monoloog van iemand die het... VERHULST, Dimitri. Monoloog van iemand die het gewoon werd tegen zichzelf te praten. Beijenkorf. Contact. 2011. Beijenkorf. Contact. 2011.Hardcover. Goed.91pp.. € 6,00 Ovidius
In het voetspoor van de Kru... MULDER, ROBERT; SIEPE, LEJO. In het voetspoor van de Kruistochten. Reizen langs de route van Godfried van Bouillon. Amsterdam, Arena. 1996, Amsterdam, Arena. 1996,Paperback. Goed.215pp.. € 6,00 Ovidius
We stinken er in!    Een mo... HILLO, JAN VAN / KIELICH, WOLF. We stinken er in! Een momentopname van ons leven op een vulkaan .Een televisie documentaire. Bussum, Holkema & Warendorf, 1971. Bussum, Holkema & Warendorf, 1971.Paperback. Goed.139pp. € 6,00 Ovidius
KNUTTEL J.A.N. - Bredero. KNUTTEL J.A.N. Bredero. (meer info) De Tijdstroom, Lochem, 1949. De Tijdstroom, Lochem, 1949.Paperback, omslag licht vuil en beschadigd.163pp. € 6,00 Ovidius
Op weg naar Avalon. Een pel... BOLEN, JEAN SHINODA. Op weg naar Avalon. Een pelgrimstocht. Rotterdam, Lemniscaat, 2e druk, 1998. Rotterdam, Lemniscaat, 2e druk, 1998.Paperback. 229pp. Redelijk. € 6,00 Ovidius
Economie is Voor Mensen. LOEBL, EUGEN. Economie is Voor Mensen. Utrecht, Bruna. 1977. Utrecht, Bruna. 1977.Paperbac. 148pp.Hoek uit schutblad gescheurd, verder goed. € 6,00 Ovidius
De geschriften van Francisc... De geschriften van Franciscus van Assisi. Haarlem, Gottmer. Tweede herziene druk, 1967. Haarlem, Gottmer. Tweede herziene druk, 1967.Paperback, leesvouw rug en randen geschaafd.Matig. 210p... € 6,00 Ovidius
De opbouw van de wetenschap... PEURSEN, C.A. VAN. De opbouw van de wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsleer. Meppel, Boom, 1980. Meppel, Boom, 1980.Paperback. Goed.161pp. € 6,00 Ovidius
De Slijtmijt. heer Bommel o... Toonder, Maarten. De Slijtmijt. heer Bommel over duurzaamheid, massaconsumptie en de beurscrisis. Amsterdam, De Bezige Bij. Amsterdam, De Bezige Bij.2011. Crisis editie.Paperback. Goed.86pp.. € 6,00 Ovidius
Het helpende gesprek. BENJAMIN, ALFRED. Het helpende gesprek. Haarlem. De Toorts. 1980. Negende druk. Gr.8°. 186pp Pap. Goed. Haarlem. De Toorts. 1980. Negende druk. Gr.8°. 186pp Pap. Goed. € 6,00 Ovidius
Hoe leeft en denkt onze jeu... Saal, C.D.. Hoe leeft en denkt onze jeugd. Jeugd en godsdienst, sexualiteit, politiek en militairisme. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1950. 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1950.Paperback. Redelijk. 212pp. € 6,00 Ovidius
Groot Geïllustreerd Keukenm... MERWE, JAAP VAN DER. Groot Geïllustreerd Keukenmeiden Zangboek. Oude liedjes, verzameld, geordend en ingeleid door Jaap van de Merwe. Bruna. 1976. Leesvouw rug. Paperback.256pp. Illustr. Bruna. 1976. Leesvouw rug. Paperback.256pp. Illustr. € 6,00 Ovidius
Gesprekken met Jacques Pres... BREGSTEIN, PHILO. Gesprekken met Jacques Presser. Gevoerd door Philo Bregstein. Amsterdam. Athenaeum - Polak & Van Gennep. 1972. 8°. 150pp. Paperrback. Naam met peb op schutblad. Amsterdam. Athenaeum - Polak & Van Gennep. 1972. 8°. 150pp. Paperrback. Naam met peb op schutblad. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 200 |