Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45364 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Vroom, C.W. - Filips 2. Vroom, C.W. Filips 2. (meer info) Lemma BV. Utrecht.Lemma BV.2000.Pap..72pp..Bibliogr.. Enkele afbeeldingen.. € 6,00 Ovidius
Wesseling, H.L. - Algemene zaken. Wesseling, H.L. Algemene zaken. Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1995.Pap..167pp..Register.. € 6,00 Ovidius
Dankzij de snelheid van het... De Hond, Maurice. Dankzij de snelheid van het licht. (meer info) Het Spectrum. Utrecht.Het Spectrum.1995.Pap..219pp..Bibliogr.. Begrippenlijst.. € 6,00 Ovidius
Oude zilveren lepels. Voor ... Klijn, E.M.Ch.F.. Oude zilveren lepels. Voor bijzondere gelegeheden vervaardigd. De Tijdstroom. Lochem.De Tijdstroom.1967.Or.linn..71,)12'pp..Bibliogr.. Register.Met 46 afbeeldingen. € 6,00 Ovidius
Strategie van de ervaring. Laing, rd. Strategie van de ervaring. Boom Meppel. Amsterdam.Boom Meppel.Vierde druk.1971.Pap..125pp..Gebruikssporen op kaft.. Enkele onderstrepingen m... € 6,00 Ovidius
Niets meer te wensen en toc... S. Kushner, Harold. Niets meer te wensen en toch niet gelukkig. (meer info) Ten Have. Baarn.Ten Have.Derde druk.1986.Pap..142pp..Rug boek licht verkleurd.. € 6,00 Ovidius
Trimbos, Kees. - Antipsychiatrie. Trimbos, Kees. Antipsychiatrie. (meer info) Van Loghum Slaterus. Van Loghum Slaterus.Eerste druk.1975.Pap..166pp..Literatuurlijst.. Rug boek beschadigd.. € 6,00 Ovidius
Banning, W. - Terugblik. Banning, W. Terugblik. (meer info) De Arbeiderspers. Amsterdam.De Arbeiderspers.1958.Pap..69pp..Vlekjes op kaft.. € 6,00 Ovidius
Gaylin, Willard. - Liefhebben. Gaylin, Willard. Liefhebben. Ambo bv. Baarn.Ambo bv.1987.Pap..239pp.. € 6,00 Ovidius
Weg met de psychologie. Vroon, Pieter. Weg met de psychologie. (meer info) Amboboeken. Baarn.Amboboeken.Tweede aangevulde druk.1976.Pap..125pp.. € 6,00 Ovidius
Wij geloven. H. Veldhuizen en W. Verboom. Wij geloven. (meer info) Kok. Kampen.Kok.1971.Pap.. Cellofaan besch..92pp.. € 6,00 Ovidius
De twee wegen van de kritiek. Gomperts, H.A. De twee wegen van de kritiek. (meer info) G.A. van Oorschot. Amsterdam.G.A. van Oorschot.1966.Pap.. Licht verkleurd..26pp.. € 6,00 Ovidius
Het seksuele leven en de jo... Kahn, Fritz. Het seksuele leven en de jonge mens. Contact. Amsterdam.Contact.Dertiende druk.1978.Pap.218pp..Met 13 illustr.. € 6,00 Ovidius
De deur op een kier. Bewerking Martin Mooij. De deur op een kier. (meer info) BZZTôH. 's-Gravenhage.BZZTôH.1981.Pap..216pp.. € 6,00 Ovidius
Vrouwen en omroep. Maesen, C.E. van der. et al. Vrouwen en omroep. (meer info) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Pap.160pp..met lit.opg. € 6,00 Ovidius
Hana, Kees. - Feest in de natuur. Hana, Kees. Feest in de natuur. (meer info) Van Holkema & Warendorf N.V. Amsterdam.Van Holkema & Warendorf N.V.1965(?).Pap.. Geplastificeerd..190pp..Aantal illustr.. Leesvou... € 6,00 Ovidius
Aus meiner kindheit und jug... Schweitzer, Albert. Aus meiner kindheit und jugendzeit. C.H. Beck'sche verlagsbuchhandlung. München.C.H. Beck'sche verlagsbuchhandlung.50. bis 56. tausend.1924.Or-cloth..63pp..Some rust on la... € 6,00 Ovidius
De mysterieleringen van de ... Grove, D.E. De mysterieleringen van de Bijbel. (meer info) Der Theosofische vereniging. Amsterdam.Der Theosofische vereniging.1964.Or-linn met licht besch. Stofomslag..141pp.. € 6,00 Ovidius
Al tastend hem vinden. Wieland, J.. Al tastend hem vinden. (meer info) H.Nelissen. Bilthoven.H.Nelissen.1965.Or.linn..187p. € 6,00 Ovidius
Het pentagram als medisch t... Schouten, J. Het pentagram als medisch teken. SPECIA. Den Haag.SPECIA.Pap.79pp..met lit.opg. en index € 6,00 Ovidius
Sprokkelholt. Groninger gez... Leeuwen, P.J.van.. Sprokkelholt. Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen. J.Niemeijer. Groningen.J.Niemeijer.1978.Pap..72pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Hafiz, Q.U.. - Wat is Islam. Hafiz, Q.U.. Wat is Islam. Ahmadiyya Muslim Missie. Den Haag.Ahmadiyya Muslim Missie.(1958)..Oorspr.omsl. Geniet.31pp.. € 6,00 Ovidius
Baartmans, K.. - Boer Koekoek. Baartmans, K.. Boer Koekoek. DeStandaard. Amsterdam.DeStandaard.1966.Pap..71pp..Illustr.. € 6,00 Ovidius
Karl Barth 1886-1968. Geden... Barth, Kar. Karl Barth 1886-1968. Gedenkfeire im Basler Münster. (meer info) EVZ-Verlag. Zürich.EVZ-Verlag.1969.Pap..53pp.. € 6,00 Ovidius
De oude Barth zoals wij hem... Dekker, A. en G.Puchinger. De oude Barth zoals wij hem hoorden in colleges en gesprekken. J.H.Kok. Kampen.J.H.Kok.1969.Pap..162pp..Onderstrepingen met potlood. € 6,00 Ovidius
Achteraf bekeken. Herinneri... Nouwen, L.J.M.. Achteraf bekeken. Herinneringen en overpeinzingen van een fiscalist. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank.1977.Pap.. € 6,00 Ovidius
Niets meer te wensen en toc... S. Kushner, Harold. Niets meer te wensen en toch niet gelukkig. (meer info) Ten Have. Baarn.Ten Have.1986.Pap..142pp..Rug boek licht verkleurd.. € 6,00 Ovidius
Zin en onzin van kerstfeest. Buskes, J.J.. Zin en onzin van kerstfeest. Ten Have. Amsterdam.Ten Have.Tweede druk.Karton.79pp. € 6,00 Ovidius
Hoofdlijnen uit de ontwikke... Monté Ver Loren, J.Ph. Bewerkt door J.E.Spruit. Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechtelijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling. Kluwer. Deventer.Kluwer.Vijfde druk.1972.Oorspr.omsl..xv,239pp..Bibliogr.. Index. Naan op titelpagina. € 6,00 Ovidius
Blok, J.A.. - De Bhagawad Gita. Blok, J.A.. De Bhagawad Gita. Kluwer.. Deventer.Kluwer..Z.j..Or.linn..103pp.. € 6,00 Ovidius
Poging tot inleiing in de p... Harst, P.L.van der.. Poging tot inleiing in de practische homoeopathie voor artsen. Willmar Schwabe. Zaandam.Willmar Schwabe.Pap..230pp..Register.. Bibliogr.. € 6,00 Ovidius
Israël is Gods volk!. Delden, J.A. van.. Israël is Gods volk!. Buijten & Schipperheijn. Amsterdam.Buijten & Schipperheijn.1985.Pap..79pp.. € 6,00 Ovidius
Korte inleiding in de exist... Peursen, C.A.van.. Korte inleiding in de existentiephilosophie. H.J.Paris. Amsterdam.H.J.Paris.1948.Oorspr.omsl..59pp.. € 6,00 Ovidius
De Tempelviering. de Kuijer,Kees. De Tempelviering. (meer info) Orde voor Universele Eenheid. -Orde voor Universele Eenheid.-Pap..36 pp.. € 6,00 Ovidius
Christenen en Joden. Loewenstein,Rudolph M.. Christenen en Joden. (meer info) Polak & Van Gennep. Amsterdam.Polak & Van Gennep.1965.Pap..180 pp.. € 6,00 Ovidius
De waarheid is concreet. Sölle,Dorothee. De waarheid is concreet. Ten Have. Baarn.Ten Have.1984.Pap..125 pp.. € 6,00 Ovidius
Heestermans,Hans. - Luilebol!. Heestermans,Hans. Luilebol!. (meer info) Thomas Rap. Amsterdam.Thomas Rap.Pap..125 pp.. € 6,00 Ovidius
Kèk mè nâh.. van Gaalen,Ad en van den Mosselaar,Frans. Kèk mè nâh.. (meer info) BZZTôH. 's-Gravenhage.BZZTôH.1985.Pap..75 pp.. € 6,00 Ovidius
Inleiding tot het denken va... Plessen,J. Inleiding tot het denken van J.-P. Sartre. Born N.V. Assen.Born N.V.1951.Pap..48 pp.. € 6,00 Ovidius
Meer dan het gewone. Boerwinkel, Feitse. Meer dan het gewone. (meer info) Amboboeken. Baarn.Amboboeken.Vierde druk.Pap..143pp..Register.. € 6,00 Ovidius
Inleiding tot de geschiedenis. Harmsen, Ger. Inleiding tot de geschiedenis. Amboboeken. Baarn.Amboboeken.1968.Pap..135pp..Leesvouw kaft.. € 6,00 Ovidius
Der Staat als Problem der K... Brunner, Emil. Der Staat als Problem der Kirche. Gotthelf-Verlag. Bern und Leipzig.Gotthelf-Verlag.Or.wrappers.20pp..Durchlaufend anstreichungen mit Bleistift. € 6,00 Ovidius
Wegen van wijsgerig denken. Bochenski, J.M. Wegen van wijsgerig denken. (meer info) J.J. Romen & Zonen. Roermond.J.J. Romen & Zonen.Tweede druk.1968.Pap..128pp..Literatuurlijst.. Rug licht beschadigd.. € 6,00 Ovidius
Dromen, sprookjes, mythen Fromm, Erich. Dromen, sprookjes, mythen (meer info) Bijleveld. Utrecht.Bijleveld.1967.Pap..176pp..Lichte potlood onderstrepingen. € 6,00 Ovidius
Foniek van het Nederlands. Berg, B.van den : Foniek van het Nederlands. Van Goor. Den Haag, Van Goor. 3rd.ed. 1964. Or.cloth. 136p. € 6,00 Ovidius
Vrouwen en fascisme. Macciocchi, Maria. Vrouwen en fascisme. Uitgeverij Sara. Amsterdam.Uitgeverij Sara.3e druk.1981.Pap..184pp..Licht besch.rug. € 6,00 Ovidius
Vrouwengevangenis. Coward, Rosalin. Vrouwengevangenis. (meer info) Feministische Uitgeverij Sara. Amsterdam.Feministische Uitgeverij Sara.1986Pap..237pp.. € 6,00 Ovidius
Geschiedenis en Bevrijding. Brug, Luuk en van Harten, Marten e.a. Eindredactie. Geschiedenis en Bevrijding. (meer info) Sjaloom. Sjaloom.1980.Pap..204pp.. € 6,00 Ovidius
Analyseer deconditioneer. Elders, Fons. Analyseer deconditioneer. (meer info) Van Gennep. Amsterdam.Van Gennep.1972Pap..161pp..Onderstrepingen met potlood. € 6,00 Ovidius
Inleiding in de marxistiese... Mandel, Ernest. Inleiding in de marxistiese ekonomie. Socialistiese Uitgeverij. Nijmegen.Socialistiese Uitgeverij.9e druk.1974Pap..76pp.. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 200 |