Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45095 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Groeten uit Koudekerk drie ... Mey, M.H. Groeten uit Koudekerk drie eeuwen postbezorging. (meer info) € 10,00 Ovidius
Aneurysmal bone cyst and te... Ruiter, Dirk Jocob. Aneurysmal bone cyst and teleangiectatic osteo.Proefschrift. (meer info) € 7,00 Ovidius
Nederlandsche historisch-ge... Wieder, F.C.. Nederlandsche historisch-geografische documenten in Spanje: Uitkomst van twee maanden onderzoek. Met een inleiding tot de studie der Oud-Nederlandsche Cartographie. (meer info) € 17,00 Ovidius
Dromen. Duidingen en litera... Zunderd, Cornelia van.. Dromen. Duidingen en literaire betekenis. (meer info) € 7,00 Ovidius
New age religion and Wester... Hanegraaff, Wouter .J. New age religion and Western culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Series: Studies in the History of Religions. (Numen Books Series). Volume LXXII. (meer info) € 40,00 Ovidius
Hillegomse geschiedenissen. Hulkenberg. A.M. Hillegomse geschiedenissen. (meer info) € 34,00 Ovidius
The American Magazine. Maga... Janello, Amy and Brennon Jones. The American Magazine. Magazine Publishers of America. American Society of Magazine Editors. (meer info) € 13,00 Ovidius
Geschiedenis van de beide l... Jappe Alberts, W.. Geschiedenis van de beide limburgen. Deel + 2. (meer info) € 22,00 Ovidius
Herinneringen aan de archit... Wyck, H.W.M. van der. Herinneringen aan de architect E. A. Canneman, 1905-1987 . (meer info) € 7,00 Ovidius
Christelijke Basis School W... Wereld, Hans van der.. Christelijke Basis School Woubrugge 125 jaar. (meer info) € 17,00 Ovidius
Woodbury & Page photographe... Wachlin, Steven.Marianne Fluitsma, Gerrit J. Knaap, Woodbury & Page photographers Java With contributions by MArianne Fluitsma and Gerrit Knaap. (meer info) € 320,00 Ovidius
Remis. Eine prezišse Studie. Steprath. Caspar.. Remis. Eine prezišse Studie. (meer info) € 11,00 Ovidius
Caspar de Robles, de Friese... Vries, Berteld de.. Caspar de Robles, de Friese Alva? catalogus. 1998. Rijksarchief Leeuwarden. Paperback. 59pp. Illustr.. € 8,00 Ovidius
Gids voor Topografisch-Hist... Verhees, E.H.A.. Gids voor Topografisch-Historische Atlassen in Nederland. (meer info) € 7,00 Ovidius
Bloemen in gethsemane . Ver... Strengholt, L. Bloemen in gethsemane . Verzamelde studies over de dichter Revius. (meer info) € 8,00 Ovidius
Zeven meta-realisten. Steehouwer, Hein. Zeven meta-realisten. (meer info) € 7,00 Ovidius
Encopresis. Een exploratief... Ligthart, L.E.E. Encopresis. Een exploratief onderzoek in en rond de huisartsenpraktijk. (meer info) € 8,00 Ovidius
Protestantse Kerkgemeenscha... Schoonhoven, J. Protestantse Kerkgemeenschap Ossendrecht-Hoogerheide rond 1800. (meer info) € 7,00 Ovidius
Wie waren zij? Een reeks Go... Schouten, Jan.. Wie waren zij? Een reeks Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten. (meer info) € 9,00 Ovidius
De Gevelstenen sprekenFotob... Schiltmeijer, J.R. De Gevelstenen sprekenFotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen. (meer info) € 8,00 Ovidius
In het land van de overheer... Poeze, Harry A., Bijdragen Cees van Dijk en Inge van der Meulen. Bijdragen Cees van Dijk en Inge van der Meulen. In het land van de overheerser deel I Indonesi‘rs in Nederland 1600-1950 en deel II Antillianen en Surinamers in Nederland 1634/1667-1954. (meer info) € 35,00 Ovidius
Wijnand Nuijen en zijn vrie... Nuijen, Wijnand,. Wijnand Nuijen en zijn vrienden. Speurtocht in de Hollandse romantiek. (meer info) € 30,00 Ovidius
Encyclopedie Van Noord-Brab... Oirschot, Anton van, e.a.. Encyclopedie Van Noord-Brabant in 4 Delen (meer info) € 35,00 Ovidius
De Wakkerendijk in beeld. 5... Oosterbroek-Zoetern, W. De Wakkerendijk in beeld. 50 jaar fotograferen op de Emmnesser dijk. (meer info) € 10,00 Ovidius
Van Dag & Nacht. Mourik, Dick van.. Van Dag & Nacht. (meer info) € 8,00 Ovidius
Weidum dorp van straten. Ge... Mulder - Radetzky, Rita en Barteld de Vries. Weidum dorp van straten. Geschiedenis van de bezittingen van de familie Buma. (meer info) € 17,00 Ovidius
De Sint Joseph-Parochie van... Bregman, C.. De Sint Joseph-Parochie van Bennebroek. (wording en groei). (meer info) € 20,00 Ovidius
Tot Zijn dienst en lof bere... Kooyman, H.C. Tot Zijn dienst en lof bereid, 1945 - 1995, Jubileumboek van "Vox Jubilans". Waddinxveen. (meer info) € 7,00 Ovidius
Herfsttij van de moderne ti... Kalsky, Manuela., e.a.. Herfsttij van de moderne tijd. Theologische visies op het postmoderne. (meer info) € 7,00 Ovidius
Tot Zijn dienst en lof bere... Kooyman, H.C. Tot Zijn dienst en lof bereid, 1945 - 1995, Jubileumboek van "Vox Jubilans". Waddinxveen. (meer info) € 7,00 Ovidius
Lof der Zeevaart. Collectie... Fontaine Verwey de la ( inl. ).. Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht. (meer info) € 7,00 Ovidius
Ten dienste van de commerci... Gast, Koos. de Ten dienste van de commercie Vierhonderd jaar Beurs in Rotterdam. (meer info) € 11,00 Ovidius
Jaques Bylivelt aan het hof... Fock, Cornelia Willemina. Jaques Bylivelt aan het hof van Florence. Goudsmeden en steensnijders in dienst van de eerste groothertogen van Toscane. proefschrift. (meer info) € 40,00 Ovidius
Als het zand langs de Noord... Doevendans, S.A. Als het zand langs de Noordzee stuift.. een historisch verhaal over Callantsoog (meer info) € 8,00 Ovidius
Wijn. DominŽ, AndrŽ. Armin Faber, Thomas Pothmann Fotografie. Wijn. (meer info) € 13,00 Ovidius
aspecten van de Nederlandse... Baarsen, Reinier J.. aspecten van de Nederlandse meubelkunst in de tweede helft van de achttiende eeuw. Proefschrift. (meer info) € 60,00 Ovidius
Vincentiusvereniging Bergen... Daeter, Ben. Vincentiusvereniging Bergen op Zoom 1849-1999. Anderhalve eeuw zorg voor de medemens met name in Bergen op Zoom. (meer info) € 11,00 Ovidius
Verkeer in en om Heemstede ... Colenbrander, B.W.. Verkeer in en om Heemstede en Bennebroek. (meer info) € 7,00 Ovidius
Tweehonderd jaar Diligentia... Claassen, Rob en Peter Wisse. Tweehonderd jaar Diligentia. 1793-1993. jubileumuitgave.. Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde. (meer info) € 7,00 Ovidius
Zutphense straatnamen. Buitenhuis, H.. Zutphense straatnamen. (meer info) € 12,00 Ovidius
Ede verleden heden. Busser, A.A., A. Cloo. Ede verleden heden. (meer info) € 7,00 Ovidius
Van rentersluze tot strykmo... Beenakker, Jan.. Van rentersluze tot strykmolen.De waterstaatgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653. (meer info) € 9,00 Ovidius
spaarndam in de 19e eeuw. V... Beldt, van den Gerrit, e.a.. spaarndam in de 19e eeuw. Van vrijheidsboom tot Stelling van Amsterdam. (meer info) € 9,00 Ovidius
Haarlem in Hout. Eenentwint... Haarlem in Hout. Eenentwintig Houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909. (meer info) € 95,00 Ovidius
Natuurkundige Voordrachten.... Natuurkundige Voordrachten. Voordrachten gehouden voor de Kon. Mij. Dilligentia te 's-Gravenhage. conveluut: (meer info) € 50,00 Ovidius
De Zeven Provincien. Landka... De Zeven Provincien. Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw. (meer info) € 8,00 Ovidius
Zuylesteyn. Villae Recondit... WYCK, HWM van der, & ENKLAAR-LAGENDIJK, J. Zuylesteyn. Villae Reconditae. Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1982. Paperback. 88pp. Illustr.. € 10,00 Ovidius
Het Kerklied om het behoud. Zwart, dirk Jansz.. Het Kerklied om het behoud. (meer info) € 11,00 Ovidius
De Tuinen en landschappen v... Westendorp- Frikkee, diana., Arend Jan van der Horst., Jan Willem Jongepier. De Tuinen en landschappen van Zeeland. (meer info) € 11,00 Ovidius
Schoonhoven in bedrijf . Wit, B. de. Schoonhoven in bedrijf . (meer info) € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |