Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45074 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Het Oversticht Na 1945; Ste... Het Oversticht Na 1945; Stedebouwkundig - Architectonisch - Landschappelijk. Zwolle, Genootschap Het Oversticht/ uitgegeven door Koninklijke Uitgeverij Erven J.J.Tijl N.V. 1960. Zwolle, Genootschap Het Oversticht/ uitgegeven door Koninklijke Uitgeverij Erven J.J.Tijl N.V. 1960.... € 10,00 Ovidius
Episcopius. Jan de Bisschop... Jellema, Renske.. Michiel Plomp. Episcopius. Jan de Bisschop. (1628-1671) advocaat en tekenaar. Lawyer and draughtsman. Episcopius. Waanders. Museum Het Rembrandthuis. Zwolle. Amsterdam.Waanders. Museum Het Rembrandthuis.1992.Pap..80pp..Illustr..Summary in English. € 9,00 Ovidius
Apocalypse. Een glas-in-loo... Mulders, Marc.. Daan Van Speybroeck. Apocalypse. Een glas-in-loodraam van / a glass stained window by Marc Mulders. Waanders. Museum Catharijnenconvent. Zwolle. / Utrecht.Waanders. Museum Catharijnenconvent.2006.Pap..96pp..Illustr.. € 9,00 Ovidius
Ontketen de kracht in jezelf GIESSEN, DANNY VAN DER. Ontketen de kracht in jezelf (meer info) Zwijndrecht, GPM. 1994. Zwijndrecht, GPM. 1994.Paperback. 140pp. Goed. € 8,00 Ovidius
Goed en Trouw. Opstellen aa... Luijten, E.A.A.., J.M.M. Maeijer, A.V.M.Struycken, H.J.M.N.Honée. Commissie van redactie. Goed en Trouw. Opstellen aangeboden aan W.C.L. van der Grinten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. W.E.J.Tjeenk Willink. Zweolle.W.E.J.Tjeenk Willink.1984.Or.linn. Met licht beschadigd st.omsl..lii,576pp..Bibliogr.. € 20,00 Ovidius
Twents Volksleven. Bartelink, G.J.M.. Twents Volksleven. Z.u.. Z.u..Z.j.Oorspr.omsl..152pp. € 8,00 Ovidius
De Nematoden en de hedendaa... Ihle, J.E.W.. De Nematoden en de hedendaagsche Zoölogie. (meer info) Z.u. Z.u.Z.j..Oorspr.omsl. Gerepareerd met cello tape.24pp.. € 8,00 Ovidius
Spaanschen Brabander. Jerol... Bredero, G.A.. Spaanschen Brabander. Jerolimo. (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1967.Pap181p.Klassiek Letterkundig Pantheon 121/122. Aantek. In pen. € 5,00 Ovidius
Bloemlezing met inleiding e... Stalpart van der Wiele, Johannes. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A.van der Heijden. Volledig herziene uitgave van met inleiding en aantekeningen van J.van Vloten. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1966.Pap136p.Klassiek Letterkundig Pantheon 83. Enkele aantek.in pen. € 5,00 Ovidius
Boere-klucht van Teeuwis de... Costers,S. Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en men Juffer van Grevelinckhuysen. (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.Pap112p.Klassiek Letterkundig Pantheon € 5,00 Ovidius
Vondels Jeptza of Offerbelo... vondel, J.v.. Vondels Jeptza of Offerbelofte. Treurspel. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1968.Pap139p.Klassiek Letterkundig Pantheon 115. Enkele onderstr.in pen. € 5,00 Ovidius
Keur uit het werk van… Wolff, Betje en Aagje Deken. Keur uit het werk van… (meer info) W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.N.d..Pap204p.Klassiek Letterkundig Pantheon 176. € 5,00 Ovidius
Granida. Naar het Amsterdam... Hooft, P.C. Granida. Naar het Amsterdamse handschrift uitgegeven en toegelicht door A.A.Verdenius en A.Zijderveld. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.Vierde druk.N.d..Pap.xix,95p.Klassiek Letterkundig Pantheon 18. € 5,00 Ovidius
De pen in vrouwenhand. Ferwerda, Saskia. De pen in vrouwenhand. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.Z.j.oorspr.omsl.30pp.Pen aantek. € 7,00 Ovidius
De avondzon des heidendoms.... Hartman, J.J.. De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronae. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.Derde druk.Z.j.Or.hlinn..519pp..Register.. € 10,00 Ovidius
Het Drama in de 18e eeuw in... Prinsen, J.. Het Drama in de 18e eeuw in West-Europa. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1931.Or.linn.viii,591pp.Register. € 10,00 Ovidius
Beginselen der anatomie van... Reys, J.H.O.. Beginselen der anatomie van het bewegingsapparaat. W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1914.Linn. Licht besch..182pp.Illustr. In meerdere kleuren. € 9,00 Ovidius
G.A.Brederoo's Moortje. Uit... Brederoo, G.A.. F.A.Stoett. G.A.Brederoo's Moortje. Uitgegeven en ingeleid door F.A.Stoett. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.1931.Or.linn..xxviii,306pp.. € 12,00 Ovidius
Leerboek der Differentiaal-... Schuh, Fred.. Leerboek der Differentiaal- en Integraalrekening. Tweede Deel> Differentiaalrekening. Met 331 vraagstukken. Met 12 Figuren. W.J.Thiem & Cie.. Zutphen.W.J.Thiem & Cie..1941.Or.linn..xvi,337pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Cultuurhistorische Schetsen... Roy, J.J.le.. Cultuurhistorische Schetsen. Uit het verleden van de wetenschap. Personen en Stelsels. W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1926.Or.linn..vi,307pp..Register.. € 7,00 Ovidius
Essays en studiën in vergel... Schrijnen, Jos.. Essays en studiën in vergelijkende godsdienstgeschiedenis , Mythologie en Folklore. W.J.Thieme & Cie. Zutphen.W.J.Thieme & Cie.Z.j..Or.linnen. Opdruk rug vervaagd.289pp..Bibliogr.. Register.. € 11,00 Ovidius
Zuivel, Ei en Honing door a... Waal, M.de.. Zuivel, Ei en Honing door alle eeuwen heen. W.J.Thieme & Cie.. Zutphen.W.J.Thieme & Cie..Z.j..Or.linn..102pp..Illustr.. Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Geschlachtsverschillen bij ... Zukal, Rudolf en Stanislav Frank. Geschlachtsverschillen bij aquariumvissen. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.1979.Or.gebonden.105pp..Illustr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Bouw je eigen sterrekijker.... Alders, J.C.. Bouw je eigen sterrekijker. De constructie van lenzenkijkers en spiegeltelescopen voor amateurs. (meer info) W.J.Thieme. Zutphen.W.J.Thieme.Derde druk.1968.Or.linn..164pp..Illustr.. Register.. € 8,00 Ovidius
De strijd om de fjorden Getz, O. De strijd om de fjorden (meer info) W.J. Thieme & cie., Zutphen,W.J. Thieme & cie.,1940.pap.200 pp. € 14,00 Ovidius
Nederland als Polderland. G... Beekman, A.A.. Nederland als Polderland. Goedkoope Uitgave. Geschiedenis en Tegenwoordige Staat van de Lage Gronden van Nederland.. (meer info) W.J. Thieme. Zutphen.W.J. Thieme.zonder jaar.Or.linn. Licht sleets.iv,604pp. € 28,00 Ovidius
Twents-Achterhoeks Woordenb... Wannink, G.H.. Twents-Achterhoeks Woordenboek benevens Grammatica. (meer info) W.J. Thieme & Cie.. Zutphen.W.J. Thieme & Cie..1948.Or.linn..vi,220pp..Licht roestvlekkig.. € 17,00 Ovidius
Het Verdrag van Maastricht ... Wolters, Menno & Rogier Kuin. Het Verdrag van Maastricht op de schop. (meer info) Walburgpers. Zutphen.Walburgpers.1887.Pap..158pp..Bibliogr.. € 11,00 Ovidius
Zonden van de kerk. Dongelmans, Maarten-Jan. Zonden van de kerk. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1994.Pab..159pp.Bibliogr.. € 7,00 Ovidius
Vrouwenstemmen. Borkus, marja, Thea den Hertog, e.a.. Vrouwenstemmen. (meer info) Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1994.Pap.licht beschadigd.215pp.Register. Illustr.. € 7,00 Ovidius
Alexandre A.M. Stols. 1900-... Dijk, C.van.. Alexandre A.M. Stols. 1900-1973 Uitgever Typograaf. Een documentatie. (meer info) Walburg Pers.. Zutphen.Walburg Pers..1992.Or.linn. Met st.omsl..544pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 15,00 Ovidius
Ocalia schildert Curaçao. Henriquez, Nicole., Jacqueline Römer-De Vreese. Ocalia schildert Curaçao. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1992.Or.linnen.128pp..8°.. € 30,00 Ovidius
Uit liefde voor de Führer. ... Veld, Renée in 't.. Uit liefde voor de Führer. Vrouwen van het Derde Rijk. Walburg Pers.. Zutphen.Walburg Pers..1995.Pap..167pp..Illustr.. € 9,00 Ovidius
Duistere Zaken. Infiltratie... Schouten, Ted.. Duistere Zaken. Infiltratie en collaboratie van Nederlandse ondernemingen in oorlogstijd. Walburg Pers.. Zutphen.Walburg Pers..1995.Pap..142pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
De geschiedenis van de VOC.. Gaastra, Femme S.. De geschiedenis van de VOC.. Walburg Pers.. Zutphen.Walburg Pers..Derde druk.1991.Pap.192pp..Illustr..Register.. € 10,00 Ovidius
Vestingbouw overzee. Milita... Dijk, P.J.J. van., C.G.F. Ampt, R.G.A.Bos, C.Tempel- Van den Bout, D.Winkelman. Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea. (meer info) Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1996.Pap.95pp..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Standplaats in de Tropen. M... Zweers, Louis. Standplaats in de Tropen. Missie, zending en ontwikkelingshulp in beeld. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1996.Pap..120pp..Illustr.. Bibliogr.. € 9,00 Ovidius
Bach en het getal. Houten, Kees van en Marinus Kasbergen. Bach en het getal. (meer info) Walburg Pers.. Zutphen.Walburg Pers..Derde druk.1992.Pap.216pp..Illustr.. Bibliogr.. Resume, Zusammenfassung, Summa... € 13,00 Ovidius
Het werk van de vos. Samenl... Berents, D.A.. Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1985.Pap.216pp.Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Port betaald. Een cultuurge... Havelaar, J.J.. Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.2002.Pap.175pp.Illustr..Plaats naam, datum en naam met pen op titelpagina gesch... € 9,00 Ovidius
Lange levens, stille getuig... Stavenuiter, M., K.Bijsterveld, S.Jansens. Lange levens, stille getuigen. Oudere vrouwen in het verlefen. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1995.Pap..200pp..Illustr.. Bibliogr.. € 11,00 Ovidius
Gelders Archivenoverzicht. Verbeek, G. Eindredactie. Gelders Archivenoverzicht. Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.1995.Pap..553pp..Index.. € 10,00 Ovidius
Militaire entourage rondom ... Klooster, L.J.van der, e.a.. Redactie. Militaire entourage rondom Oranje em andere bijdragen over het Huis van Oranje. (meer info) Walburg Pers. Zutphen.Walburg Pers.Pap..127pp..Illustr.. € 8,00 Ovidius
Onder vreemde heren. De Rep... Tex, J.den.. Onder vreemde heren. De Republiek der Nederlanden 1672-1674. Uitgeverij Terra. Zutphen.Uitgeverij Terra.1982.Or.linn.met st.omsl..228pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Al wat in boeken steekt. De... Herpen, Jan J van.. Al wat in boeken steekt. Dertig jaar radiowerk van P.H.Ritter jr. bij de AVRO. (meer info) Uitgeverij Terra. Zutphen.Uitgeverij Terra.1982.Or.linn.met st.omsl..314pp.. € 9,00 Ovidius
Handboek der Bloenmisterij.... Raalte, D.van en Ankie Postel. Handboek der Bloenmisterij. Algemeen deel 1a. Uitgeverij Terra. Zutphen.Uitgeverij Terra.5e druk.1977..Or.linn..375pp..Illustr.. Iblogr.. Index.. € 7,00 Ovidius
Een kleine wereld. Met teks... Batin, Marjolein. Een kleine wereld. Met tekst van Frans Buissink. Uitgeverij Terra. Zutphen.Uitgeverij Terra.1987.Or.hardcover. With sl.dam.d.j..136pp..Illustr.. € 10,00 Ovidius
Studiën over de Wielandsage. Donker, Roelof Jan. Studiën over de Wielandsage. (meer info) Thieme ZutphenThieme1928Rebound in clothVery good, spine faded. € 20,00 Ovidius
Misdadigers en avonturiers ... Sinninghe, Jacques R.W.. Misdadigers en avonturiers in vroeger tijden. Thieme. Zutphen.Thieme.Z.j..Pap.128pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Vijftig jaar in Thijsse;s Hof. Gorter-ter Pelkwijk, A.J., e.a.. Vijftig jaar in Thijsse;s Hof. Thieme. Zutphen.Thieme.1975.Pap.104pp. € 7,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |