Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45354 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Herfsttij van de moderne ti... Kalsky, Manuela., e.a.. Herfsttij van de moderne tijd. Theologische visies op het postmoderne. (meer info) € 7,00 Ovidius
Tot Zijn dienst en lof bere... Kooyman, H.C. Tot Zijn dienst en lof bereid, 1945 - 1995, Jubileumboek van "Vox Jubilans". Waddinxveen. (meer info) € 7,00 Ovidius
Lof der Zeevaart. Collectie... Fontaine Verwey de la ( inl. ).. Lof der Zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht. (meer info) € 7,00 Ovidius
Ten dienste van de commerci... Gast, Koos. de Ten dienste van de commercie Vierhonderd jaar Beurs in Rotterdam. (meer info) € 11,00 Ovidius
Jaques Bylivelt aan het hof... Fock, Cornelia Willemina. Jaques Bylivelt aan het hof van Florence. Goudsmeden en steensnijders in dienst van de eerste groothertogen van Toscane. proefschrift. (meer info) € 40,00 Ovidius
Als het zand langs de Noord... Doevendans, S.A. Als het zand langs de Noordzee stuift.. een historisch verhaal over Callantsoog (meer info) € 8,00 Ovidius
Wijn. DominŽ, AndrŽ. Armin Faber, Thomas Pothmann Fotografie. Wijn. (meer info) € 13,00 Ovidius
aspecten van de Nederlandse... Baarsen, Reinier J.. aspecten van de Nederlandse meubelkunst in de tweede helft van de achttiende eeuw. Proefschrift. (meer info) € 60,00 Ovidius
Vincentiusvereniging Bergen... Daeter, Ben. Vincentiusvereniging Bergen op Zoom 1849-1999. Anderhalve eeuw zorg voor de medemens met name in Bergen op Zoom. (meer info) € 11,00 Ovidius
Verkeer in en om Heemstede ... Colenbrander, B.W.. Verkeer in en om Heemstede en Bennebroek. (meer info) € 7,00 Ovidius
Tweehonderd jaar Diligentia... Claassen, Rob en Peter Wisse. Tweehonderd jaar Diligentia. 1793-1993. jubileumuitgave.. Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde. (meer info) € 7,00 Ovidius
Zutphense straatnamen. Buitenhuis, H.. Zutphense straatnamen. (meer info) € 12,00 Ovidius
Ede verleden heden. Busser, A.A., A. Cloo. Ede verleden heden. (meer info) € 7,00 Ovidius
Van rentersluze tot strykmo... Beenakker, Jan.. Van rentersluze tot strykmolen.De waterstaatgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653. (meer info) € 9,00 Ovidius
spaarndam in de 19e eeuw. V... Beldt, van den Gerrit, e.a.. spaarndam in de 19e eeuw. Van vrijheidsboom tot Stelling van Amsterdam. (meer info) € 9,00 Ovidius
Haarlem in Hout. Eenentwint... Haarlem in Hout. Eenentwintig Houtgravures van Haarlem en omgeving omstreeks het jaar 1909. (meer info) € 95,00 Ovidius
Natuurkundige Voordrachten.... Natuurkundige Voordrachten. Voordrachten gehouden voor de Kon. Mij. Dilligentia te 's-Gravenhage. conveluut: (meer info) € 50,00 Ovidius
De Zeven Provincien. Landka... De Zeven Provincien. Landkaarten van Nederland uit de zeventiende en achttiende eeuw. (meer info) € 8,00 Ovidius
Zuylesteyn. Villae Recondit... WYCK, HWM van der, & ENKLAAR-LAGENDIJK, J. Zuylesteyn. Villae Reconditae. Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1982. Paperback. 88pp. Illustr.. € 10,00 Ovidius
Het Kerklied om het behoud. Zwart, dirk Jansz.. Het Kerklied om het behoud. (meer info) € 11,00 Ovidius
De Tuinen en landschappen v... Westendorp- Frikkee, diana., Arend Jan van der Horst., Jan Willem Jongepier. De Tuinen en landschappen van Zeeland. (meer info) € 11,00 Ovidius
Schoonhoven in bedrijf . Wit, B. de. Schoonhoven in bedrijf . (meer info) € 7,00 Ovidius
Prentenboek van Leiderdorp:... Pieterse- Zwetsloot, Rita. Prentenboek van Leiderdorp: herinneringen uitb Grootmoeders tijd. (meer info) € 24,00 Ovidius
Oscar van Hemel 1892-1981. ... Romijn, Clemens. Oscar van Hemel 1892-1981. Componist tussen klassiek en atonaal. (meer info) € 10,00 Ovidius
Egbert Haubois. Bijdrage to... Veen, W.K. van der. Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland. (meer info) € 11,00 Ovidius
Het Hollandsche-IJssel boek. Someren, Cor van.. Het Hollandsche-IJssel boek. (meer info) € 11,00 Ovidius
México en movimiento. Mexic... Stoppelman, Francis. Salvador Novo. México en movimiento. Mexico on the Move. Photographt by Francis Stoppelman. Text by Salvador Novo. International, Press and Publicity Pictures. Leiden, Holland. 1970. 140pp. (meer info) € 120,00 Ovidius
Van slak en klinker tot sla... SCHUITEMA, PAUL . Van slak en klinker tot slak. CEMIJ. Hoogovencement. IJmuiden CEMij NV, Cementfabriek IJmuiden.Verkoopassociatie ENCI-CEMIJ. Amsterdam. No date.(1957?). 46 pp.. Spiral band. Transparant plastic omslag. (meer info) € 450,00 Ovidius
De plattegrond van de stad ... Overdiep, G.. De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld. Met de uitvouwbare kaart! Canaletto. Alphen aan den Rijn. 1984. Hardcover. 146pp. Illustr.. Oblong. € 30,00 Ovidius
Gezichten in Zuid-Kennemerl... Hulkenberg, A.M. tekeningen van Chr. Schut. Gezichten in Zuid-Kennemerland. (meer info) € 25,00 Ovidius
Gezichten langs de oude Rijn. Hulkenberg, A.M. Met tekeningen van Chr. Schut. Gezichten langs de oude Rijn. (meer info) € 25,00 Ovidius
Wij Heeren van Noordeloos. Horden, Arie.. Wij Heeren van Noordeloos. (meer info) € 10,00 Ovidius
Dodenspoorweg door het oerw... Hovinga, Henk. Dodenspoorweg door het oerwoud. Het vergeten drama van de Pakan Baroe-spoorweg op sumatra,.. (meer info) € 20,00 Ovidius
Leo Belgicus . An illustrat... Heyden, H.A.M. van der. Leo Belgicus . An illustrated and annotated carto-bibliography. (meer info) € 45,00 Ovidius
die St. Nikolauskirche in K... Helten, Leonard. die St. Nikolauskirche in Kampen und der Wandel architektonischer Leitbilder stadtischer Reprasentation im 14. Jahrhundert veranderende opvattingen over stedelijke representatie weerspiegeld in het veertiende-eeuwse koor van de Sint Nicolaas- ... (meer info) € 20,00 Ovidius
Eenheid op papier. De Neder... Heijden, H.A.M. en J.Roegiers. Eenheid op papier. De Nederlanden in kaart van keizer Karel tot Willem I (meer info) € 9,00 Ovidius
Voorne-Putten Europoort : e... Douwes, Willem B e.a. Voorne-Putten Europoort : een regio in beweging : geschiedenis 1953-1993 en toekomstperspectieven van de regio tussen Waterweg en Haringvliet. (meer info) € 7,00 Ovidius
Volk op viersprong : acht v... Dinkelaar, Henk.. Volk op viersprong : acht verhalen over het verleden, om het heden van Alphen te verstaan (meer info) € 7,00 Ovidius
Abdijmolens tussen Rijn en ... Coomans, Thomas. Abdijmolens tussen Rijn en Schelde. Moulins abbatiaux entre Rhin et Escaut .Abteimuhlen zwischen Rhein unde Schelde . (meer info) € 38,00 Ovidius
De Veenhoop.en hist-geogr. ... Borger, G.J.. De Veenhoop.en hist-geogr. onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland. (meer info) € 34,00 Ovidius
Het Pad een landweg met ges... Bootsman, Kees. Het Pad een landweg met geschiedenis . (meer info) € 40,00 Ovidius
Laurentiuskerk van Bergamba... Blanken, D. Laurentiuskerk van Bergambacht . De bouwhistorie van de kerk en de toren en de lokale kerkgeschiedenis. (meer info) € 7,00 Ovidius
De kaart van Egbert Haubois... De kaart van Egbert Haubois. Spiegel van wens en werkelijkheid. (meer info) € 13,00 Ovidius
Het Charlois van toen. Berg, Jan van den, Bruinzeel, Anton, Mout, Dingena. Het Charlois van toen. (meer info) € 7,00 Ovidius
Tussen Waterweg en Haringvl... Aarse, J.A.A. e.a.. Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978. (meer info) € 10,00 Ovidius
200 jaar Apotheek Allart. i... Allart, h.h.J. en P. Leeflang. 200 jaar Apotheek Allart. in Alphen aan den Rijn. (meer info) € 17,00 Ovidius
Italiaanse kaartenmakers. D... Italiaanse kaartenmakers. De Italiaanse kaarten uit de collectie W.A. Engelbrecht in het Maritiem Museum Prins hendrik in Rotterdam. (meer info) € 10,00 Ovidius
STAD IN KAART.Voordrachten ... STAD IN KAART.Voordrachten gehouden op het congres. ""De historische stadsplattegrond - spiegel van wens en werkelijkheid"". Groningen, 18-19 november 1983." . (meer info) € 11,00 Ovidius
Dever belicht. Selectie uit... Dever belicht. Selectie uit tien jaren Dever Bulletin (1990-1999). betreffende Dever en zijn direkte omgeving. (meer info) € 7,00 Ovidius
De geschiedenis van Salland... Kokhuis, G.J.I. De geschiedenis van Salland tot en met de Tweede Wereldoorlog. (meer info) € 9,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |