Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45095 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Het Griekse erfdeel in het ... Kamerbeek, J.C.. Het Griekse erfdeel in het werk van Thomas Hardy. (meer info) North-Holland Publishing Company. Amsterdam. Oxford. New York.North-Holland Publishing Company.1980.Pap..16pp.. € 6,00 Ovidius
R.C.Bakhuizen van den Brink... Vries, G.J.de.. R.C.Bakhuizen van den Brink als Graecus. (meer info) North-Holland Publishing Company. Amsterdam. Oxford. New York.North-Holland Publishing Company.1981.Pap..33pp.. € 6,00 Ovidius
De seksen sinds de steentijd. Leeuwe, Jules de. De seksen sinds de steentijd. Konstapel. Groningen.Konstapel.1978.Pap..206pp..Index. lit.opg. € 6,00 Ovidius
De tijd dringt - Von Weizsäcker, C. De tijd dringt - (meer info) Ten Have, Baarn,Ten Have,1987.pap.110 p.literatuurlijst. € 6,00 Ovidius
Ik lijd verschrikkelijk. Koetsier, H. Ik lijd verschrikkelijk. Bert Bakker, Amsterdam,Bert Bakker,1976.hardcover.30 p.Gedichten. € 6,00 Ovidius
Wat de provo's willen. Van Weerlee, D. Wat de provo's willen. (meer info) De Bezige Bij, Amsterdam,De Bezige Bij,1966.Pap.39 pp. € 6,00 Ovidius
De Slijtmijt. heer Bommel o... Toonder, Maarten. De Slijtmijt. heer Bommel over duurzaamheid, massaconsumptie en de beurscrisis. Amsterdam, De Bezige Bij. Amsterdam, De Bezige Bij.2011. Crisis editie.Paperback. Goed.86pp.. € 6,00 Ovidius
De opbouw van de wetenschap... PEURSEN, C.A. VAN. De opbouw van de wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsleer. Meppel, Boom, 1980. Meppel, Boom, 1980.Paperback. Goed.161pp. € 6,00 Ovidius
 - C.O.M. jaarverslag 1956. C.O.M. jaarverslag 1956. Centraal Orgaan ter bevordering van de bouw van Middenstandsbedrijfspanden. Centraal Orgaan ter bevordering van de bouw van Middenstandsbedrijfspanden.Z.j.oorspr.omsl.51pp.Illu... € 6,00 Ovidius
Aardewerken mutsen op een r... Aardewerken mutsen op een rij : 3744 kilometer door Marokko (meer info) OnbekendGoed € 6,00 Ovidius
Gerard (Kornelis van het) R... Meijer, Mia & Klaus Beekman. Gerard (Kornelis van het) Reve. Orion.Desclee de Brouwer. Brugge.Orion.Desclee de Brouwer.1973.Pap.51pp.Ontmoetingen. Literaire ontmoetingen. € 6,00 Ovidius
De parvenucultuur. Zijderveld, A.C. De parvenucultuur. (meer info) Kok Agora. Kampen.Kok Agora.1993.Pap..200pp..met namenregister. € 6,00 Ovidius
ZWERFT UIT! vijfentwintig j... Ree, Hans. ZWERFT UIT! vijfentwintig jaar Huizinga Lezing. NRC handelsblad. NRC handelsblad.1996.Paperback. Goed.29pp. € 6,00 Ovidius
Klappermelk en kinderkoffie... Verweerd, Joke. Klappermelk en kinderkoffie, twee werelden, één God. Boekencentrum. Boekencentrum.1992.Paperback. Goed.95pp. € 6,00 Ovidius
Geloven, wat stelt dat eige... THIELICKE, H. Geloven, wat stelt dat eigenlijk voor? Een oriëntatie over geloof en godsdienst. Wageningen, Zomer & Keuning. Wageningen, Zomer & Keuning.1977.Paperback142pp. € 6,00 Ovidius
PLAS, MICHEL VAN DER. - Maar... PLAS, MICHEL VAN DER. Maar... Amsterdam; Bonaventura; 1981; 1e druk; 160pp. Amsterdam; Bonaventura; 1981; 1e druk; 160pp.paperback. Goed. € 6,00 Ovidius
Boekwerk. studio Jan de Boe... Boer, Jan de.. Boekwerk. studio Jan de Boer. Twintig jaar boekomslagen. (meer info) De Lopende Band. Amsterdam, 2005. De Lopende Band. Amsterdam, 2005.Hardcover.139pp. € 6,00 Ovidius
Een klein drieluik van onze... KUIPER, FRITS. Een klein drieluik van onze bevrijding. De gestalten van Barth, Rosenzweig en Lenin samen uitgebeeld. Ten Have. Ten Have.1974.Paperback. 141pp. € 6,00 Ovidius
Geschiedenis Der Joodse Gem... Wolf D.. Geschiedenis Der Joodse Gemeente te Ter Apel. Met de 4 bijlagen. Stabo All-Round. Stabo All-Round.paperback, geplatificiceerd.96pp. Onderstrepingen met pen. Matig. € 6,00 Ovidius
Voordat de stoet vertrekt: ... RIJSDIJK, MINK VAN. Voordat de stoet vertrekt: over het brengen van de laatste eer. Kampen: Kok.1981. Kampen: Kok.1981.Paperback, knik in voorplat. Redelijk.88pp.. € 6,00 Ovidius
Zo is God bij de mensen. Pr... Pop, F.J.. Zo is God bij de mensen. Profiel van jet apostolaat. 's-Gravenhage. Pap. 1967. 8°. 160pp. 's-Gravenhage. Pap. 1967. 8°. 160pp.Naam op schutvlad. € 6,00 Ovidius
Homo sociologicus: de categ... Dahrenforf, Ralf. Homo sociologicus: de categorie van de sociale rol.. Paul Brand. 3e druk, 1971. Paul Brand. 3e druk, 1971.Paperback. 152pp.Naam met pen op titelblad. € 6,00 Ovidius
Wetenschap en ideologiekrit... Kunneman, Harry.. Wetenschap en ideologiekritiek. Boom. 1978. Boom. 1978.Paperback. 202pp.Kleine tekst en naam op schutblad met pen. € 6,00 Ovidius
Kneppelhout en de Veluwse s... Maas, Else. Kneppelhout en de Veluwse schildersbent Van Oosterbeek naar Haagse School. St. Haagsche School. 1983. St. Haagsche School. 1983.Paperback. Goed. 96pp..Naam met pen op titelpagina. € 6,00 Ovidius
Gesprekken met Jacques Pres... BREGSTEIN, PHILO. Gesprekken met Jacques Presser. Gevoerd door Philo Bregstein. Amsterdam. Athenaeum - Polak & Van Gennep. 1972. 8°. 150pp. Paperrback. Naam met peb op schutblad. Amsterdam. Athenaeum - Polak & Van Gennep. 1972. 8°. 150pp. Paperrback. Naam met peb op schutblad. € 6,00 Ovidius
Hij leerde in hun synagogen... Lapide, Pinchas. Hij leerde in hun synagogen. Een joodse uitleg van de evangelien. Te Have. 4e druk, 1984. Te Have. 4e druk, 1984.Papernavk. Redelijk. 96pp. € 6,00 Ovidius
Conrad Busken Huet. Schrijv... BUSKEN HUET, CONRAD. & PRAAMSTRA, OLF. Conrad Busken Huet. Schrijversprentenboek deel 25. 1986; Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage. 1986; Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage.Paperback. Goed. 56pp. € 6,00 Ovidius
Toneel in Utrecht in de twi... Schilp, C.A. Toneel in Utrecht in de twintiger en dertiger jaren. Spectrum, 1975. Spectrum, 1975.Paperback. Redelijk. 192pp. € 6,00 Ovidius
ociale revolutie of sociale... MARCUSE, HERBERT EN KARL POPPER. ociale revolutie of sociale hervorming? Een confrontatie Baarn. Wereldvenster. 1971. Baarn. Wereldvenster. 1971.Paperback. Redelijk.47pp. € 6,00 Ovidius
Bijbeloverdenkingen. Berkhof, H.. Bijbeloverdenkingen. Callenbach. 1986. Callenbach. 1986.Paperback. Goed.137pp. € 6,00 Ovidius
Buber, Martin. - Mozes Buber, Martin. Mozes Servire. 2e druk, 1970. Servire. 2e druk, 1970.Paperback. Leesvouw rug.. 214pp. € 6,00 Ovidius
WEGEN VAN WIJSGERIG DENKEN.... BOCHENSKI, J.M. WEGEN VAN WIJSGERIG DENKEN. Een eerste inleiding in de wijsbegeerte. Nederlandse uitgave bewerkt door Dr. J.H.M.M. Loenen. Roermond. J.J. Romen & Zonen. 1965. Roermond. J.J. Romen & Zonen. 1965.Paperback. Redelijk. 123pp. € 6,00 Ovidius
Kanker kan genezen. Kanker ... Moerman, C.. Kanker kan genezen. Kanker als gevolg van onvolwaardige voeding kan genezen door dieet en therapie. Ankh Hermes. 5e druk, 1979. Ankh Hermes. 5e druk, 1979.Hardcover met stofomslag. Goed.112pp. € 6,00 Ovidius
De dolle, dwaze zomer van '45. HOEKSTRA, HAN G. EN EVERT WERKMAN. De dolle, dwaze zomer van '45. msterdam. Perscombinatie. 1970. 4°. Or.hardcover. Illustr. msterdam. Perscombinatie. 1970. 4°. Or.hardcover. Illustr. € 6,00 Ovidius
Minco, Marga. - Terugkeer. Minco, Marga. Terugkeer. Cefina JMW. Z.pl.Cefina JMW.1965.orig.omsl.(13pp). € 6,00 Ovidius
Strategie van de ervaring. Laing, R.D. Strategie van de ervaring. Boom Meppel. Boom Meppel.3e druk, 1971.Paperback. Redelijk.124pp. € 6,00 Ovidius
Een boterham met tevredenhe... Swaan, A.de.. Een boterham met tevredenheid. Gesprekken met arbeiders. Van Gennep Amsterdam.2e druk, 1972.Paperback.144pp.. € 6,00 Ovidius
Van feest tot feest. ELDERENBOSCH, P.A. Van feest tot feest. 's-Gravenhage. Boekencentrum. 1977. 8°. 168pp. Pap. 's-Gravenhage. Boekencentrum. 1977. 8°. 168pp. Pap. € 6,00 Ovidius
40 jaar geleden: het verzet... TIJKEN, JAN. 40 jaar geleden: het verzet en de bevrijding in Zutphen 1940-1945. Gemeente Zutphen, 1985. Gemeente Zutphen, 1985.Paperback.79pp. Illustr.. € 6,00 Ovidius
Sixteen self sketches. Shaw,Bernard. Sixteen self sketches. Constable and Company. London.Constable and Company.!949.Cloth.133p.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Cluster-Analyse overzicht e... Bijnen, Emanuel Joseph. Cluster-Analyse overzicht en evaluatie van technieken. Tilburg.1969.Oorspr.omsl.150p.Dis./Thesis. € 6,00 Ovidius
De Haard in ons volksleven. Ven, D.J.van der. De Haard in ons volksleven. N.pl.N.d.oorspr.omsl.64p.Veel Illustr. € 6,00 Ovidius
Het geheim van de uitgever. Bakker, van den Brink, Calis, onder redactie van Aad Nuis, enz. Het geheim van de uitgever. (meer info) Bert Bakker. Amsterdam.Bert Bakker.1978.Cloth.d.j.143p. € 6,00 Ovidius
Omgang met boeken. Simons, Wim.J. Omgang met boeken. (meer info) Broekman & de Meris. Amsterdam.Broekman & de Meris.1965.Hardcover met beschadigd stofomslag.123p.Uitgebracht ter gelegen... € 6,00 Ovidius
Weimar 1933. Demokratie tus... Santen, J.van. Weimar 1933. Demokratie tussen fascisme en kommunisme. SUN Socialistiese Uitgeverij. Nijmegen.SUN Socialistiese Uitgeverij.1983.Pap. Sleerts.232pRegister. € 6,00 Ovidius
Günter grass. Text+Kritik. Arnold, Heinz Ludwig. Hrsg.. Günter grass. Text+Kritik. (meer info) Texr+Kritik. Mnch..Texr+Kritik.Fünfte Aufl.Juni 1978.Pap.201p. € 6,00 Ovidius
Friede oder Atomkrieg. Schweitzer, Albert. Friede oder Atomkrieg. Verlag C.H.Beck. Mnch..Verlag C.H.Beck.1958.Wrappers.47p. € 6,00 Ovidius
Handleiding psychoanalytisc... Hiddema, F.. Handleiding psychoanalytische groepstherapie. (meer info) Wouter Wagner.1979.Pap.104pp. € 6,00 Ovidius
Niemand is Meester geboren. Geel, Rudolf. Niemand is Meester geboren. (meer info) Dick Coutinho. Muiderberg.Dick Coutinho.1989.Pap.291pp.Illustr.. € 6,00 Ovidius
Sociale factoren in het ond... Husén, Tornsten. Sociale factoren in het onderwijs. (meer info) Wolters-Noordhoff. Groningen.Wolters-Noordhoff.1978.Pap.223pp.Serie Onderwijskunde. € 6,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |