Alle boeken van Ovidius uit Bredevoort

Ovidius heeft in totaal 45386 boeken

Logo Ovidius
- De boeken verkeren in goede en complete staat tenzij anders beschreven. Niet storende onvolkomenheden, naam op schutblad etc., zijn niet vermeld. - Prijzen zijn inclusief BTW, marge regeling v.t.p., deze wordt niet apart vermeld en exclusief porto en verpakkingskosten. - Verzending geschiedt op risico van de koper. - Porto-, verpakkings-, en eventuele bankkosten voor rekening koper. - Retourneren mogelijk tot en met 2 week na ontvangst. - De boeken blijven onze eigendom tot de nota is voldaan. Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. - Betaling per ING Bank nr. t.n.v. Antiquariaat Ovidius te Bredevoort IBAN:NL76 INGB0006391437 BIC: INGBNL2A Of via Paypal. Geen creditkaart. - Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden geplaatst. Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. Email: bert.van.genderen@hetnet.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort. terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Formulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -- Aan Antiquariaat Ovidius Lambertus G. Van Genderen Koppelstraat 5 7126 AE Bredevoort email: bert.van.genderen@hetnet.nl — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum(*)
Verder lezen

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Misdadigers en avonturiers ... Sinninghe, Jacques R.W.. Misdadigers en avonturiers in vroeger tijden. Thieme. Zutphen.Thieme.Z.j..Pap.128pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Prepareren. Methoden voor h... Nes, J.G.Th. V.. Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren. Thieme. Zutphen.Thieme.6e druk.(1963).Hardcover. Licht beschadigd. 135pp. € 10,00 Ovidius
Thieme's handboek voor alle... Makatsch, W.. Thieme's handboek voor alle Europese vogels. Thieme. Zutphen.Thieme.(1974).Hardcover.536pp. € 8,00 Ovidius
Terriers. Van der Hoeven - de Meyïer, B. Terriers. Thieme. Zutphen.Thieme.Pap. geplastificeerd..243pp..Illustr.. Alfabetische lijst.. € 6,00 Ovidius
De verspreiding van de inhe... Kreutz, C.A.J.. De verspreiding van de inheemse orchideeën in Nederland. (meer info) Thieme. Zutphen.Thieme.1987.Or.gebonden.257pp..Illustr.. Biblio..Index.. € 10,00 Ovidius
Iets uit de Geschiedenis va... Doesschate, A.ten.. Iets uit de Geschiedenis van Steenderen en Brankhorst. (meer info) Thieme. Zutphen.Thieme.Z.j..Or.gebonden..68pp..Illustr.. € 8,00 Ovidius
Groeien in de tijd. 1792-19... Kalkwiek, W.F. met medewerking van K.A.Kalkwiek. Groeien in de tijd. 1792-1992. Geschiedenis van het Zutphense Familiebedrijf Thieme. Thieme. Zutphen.Thieme.(1992)..Or.linn. Met st.omsl..191pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 11,00 Ovidius
Kippen houden als liefhebbe... Banning-Vogelpoel, A.C.. Kippen houden als liefhebberij. Her verzorgen en fokken van raskippen en hun miniaturen. Thieme. Zutphen.Thieme.1978.Or.Hardcover..208pp..Illustr.. € 8,00 Ovidius
Zijn de Hemellichamen bewoo... Flammarion, Camille. Zijn de Hemellichamen bewoons? In het Bederlandsch bewerkt door H.Blink. (meer info) Thieme. Zutphen.Thieme.Derde druk.1923,Or.linn..viii,269pp.. € 7,00 Ovidius
Thieme's boek van de genees... Smidsberger, Peter.. Thieme's boek van de geneeskruiden. Met 40 gekleurde afbeeldingen. Thieme. Zutphen.Thieme.eesrte druk.1981.Hardcover.288pp.. € 7,00 Ovidius
Nederland als Polderland. B... Beekman, A.A.. Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land. Thieme. Zutphen.Thieme.Derde druk.1932.Or.hlinn. Rug verkleurd licht geschaafd.xii,510pp..Illustr.. € 14,00 Ovidius
Worstelboek. Voor de Grieks... Jong, A.de. Met medewerking van W.J. Leloux. Worstelboek. Voor de Grieksch-Romeinsche Methode. Thieme. Zutphen.Thieme.1933.Or.linn.xi,132pp..Illustr..Licht roestvlekkig. € 20,00 Ovidius
Kunstig Landschap. Mönnich, Con. Foto's. Tekst: C.W.Mönnich. Kunstig Landschap. Terra. Zutphen.Terra.Z.j..Or.gebonden met st.omsl..128pp.. € 8,00 Ovidius
Leven in miniatuur. Bavelaa... Moerman, Ingrid W.L. en J.Th.A.Peskens.. Leven in miniatuur. Bavelaar's lijkkastjes. (meer info) Terra. Zutphen.Terra.Z.j..Pap..131pp.Illllustr.. € 9,00 Ovidius
Nijmegen getekend. Aquarell... Lemmens, G.. Nijmegen getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint Jan. Terra. Zutphen.Terra.Z..j..Or.hardcover met licht beschadigd st.omsl..l96pp..Illustr.. Bibliogr.. € 9,00 Ovidius
Oud Iran. Pre-Islamitische ... Boorn, G.P.F. van den.. Oud Iran. Pre-Islamitische kunst en voorwerpen in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Terra. Zutphen.Terra.Zonder jaar.Pap..128pp.Illustr.. € 8,00 Ovidius
Nationale Klederdrachten. Livestro-Nieuwenhuis, Fea. Nationale Klederdrachten. Terra. ZutphenTerra.1987..Or.gebonden met st.omsl..150pp..Illustr.. € 15,00 Ovidius
Verbouw van voedergewassen. willemsen, W.. Verbouw van voedergewassen. Terra. Zutphen.Terra.1982.Pap.215pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Ontmoetingen met historici. Puchinger, G.. Ontmoetingen met historici. Terra. Zutphen.Terra.1979.Or.linn..224pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 8,00 Ovidius
Ontmoetingen met historici. Puchinger, G.. Ontmoetingen met historici. Terra. Zutphen.Terra.1981.Or.linn..388pp..Illustr.. Bibliogr.. Index.. € 8,00 Ovidius
Flora en fauna in het land ... Alon, Azaria.. Flora en fauna in het land van de Bijbel. Terra. Zutphen.Terra.1983.Or.linn. Met st.omsl..254pp..Illustr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Trellis. Originele en creat... Garnock, jamie.. Trellis. Originele en creatieve toepassingen van latwerk in elke tuin. (meer info) Terra. Zutphen.Terra.1991.Or.hardcover met st.omsl..160pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 15,00 Ovidius
Een huis te ver? Uit het le... Bogers, Hein., Willem Cranen, Truus Rütter-Wijers. Een huis te ver? Uit het leven van zes zwakzinnigen. (meer info) Terra. Zutphen.Terra.1976.Or.linn met licht beschadigd st.omsl..104pp.. € 7,00 Ovidius
Ontmoetingen met de jaren d... Puchinger, G.. Ontmoetingen met de jaren dertig I+II. (meer info) Terra. Zutphen.Terra.1982.Or.linn met st.omsl..519;486pp..Ill;ustr.. Register.. € 14,00 Ovidius
Worsteling om Walcheren. 19... Bollen, Hen., Jantien Kuiper-Abee. Worsteling om Walcheren. 1939-1945. Terra. Zutphen.Terra.(1985)..Or.gebonden met st.omsl..283pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 12,00 Ovidius
Ontmoetingen met anti-revol... Puchinger, G.. Ontmoetingen met anti-revolutionairen. Terra. Zutphen.Terra.(1981)..Or.linn. Met st.omsl..356pp..Illustr.. Bibliogr.. Register.. € 7,00 Ovidius
Rendérende rundveehouderij.. Klerk, P.van de.. Rendérende rundveehouderij.. Terra. Zutphen.Terra.(1976).Pap.Leesvouw rug. Sleets. Redelijk.235pp.Illustr.. € 8,00 Ovidius
Archeologie in Gelderland. borman, R.. Archeologie in Gelderland. Terra. Zutphen.Terra.(1981).Or.hardcover met stofomslag..154pp.Illustr/.. € 7,00 Ovidius
Nolens. Portret van een gro... Kroon, Theo.. Nolens. Portret van een groot staatsman. Tera. Zutphen.Tera.Z.j.Or.linn. Met st.omsl..111p..Illustr.. € 7,00 Ovidius
Wijnhuisfonds 60 jaar. Foto... Wijnhuisfonds 60 jaar. Fotoverslag 1977-1987. Jaarveslag 1986. Stichting Het Wijhuisfons. Zutphen.Stichting Het Wijhuisfons.pap. Licht sleets.84pp. € 8,00 Ovidius
De Cannenburch en zijn bewo... Buurman, D.J.G.. Redactie.. De Cannenburch en zijn bewoners. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Walburg Pers. Zutphen.Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Walburg Pers.1990.Or.hardcover met st.omsl..295p... € 22,00 Ovidius
De Cannenburch en zijn bewo... Buurman, D.J.G.. Redactie.. De Cannenburch en zijn bewoners. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Walburg Pers. Zutphen.Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen Walburg Pers.1990.Or.hardcover met st.omsl..295p... € 30,00 Ovidius
Martin Kers. Holland Buch. ... Kers, Martin. Martin Kers. Holland Buch. Photographische Impressionen von Holland. Text: Marijke Kers. Schipper. Terra-Verlag. Zutphen.Schipper. Terra-Verlag.1989.Or.hardcover with d.j..144pp..Illustr.. € 13,00 Ovidius
christiaan de Wet. De held ... Wouw, L.A.F.H. van.. christiaan de Wet. De held van Zuid-Afrika. (meer info) Schillemans & Van Belkum. Zutphen.Schillemans & Van Belkum.Zonder jaatr.Hardcover. Voorplat sleets.262pp. € 7,00 Ovidius
Geillustreerd Handboek voor... Pannekoek, Gerard J.. Geillustreerd Handboek voor den Bloementuin. Practische handleiding voor kiefhebber en vakman, zoowel als voor inrichtingen van tuinbouwonderwijs. (meer info) P.van Belkum Az.. Zutphen.P.van Belkum Az..(1910).Or.linn.184pp. € 14,00 Ovidius
Follow-up van colon-retumca... Mulder, H.J.. Follow-up van colon-retumcarcinomen. (meer info) Nauta. Zutphen.Nauta.1988.Pap..141pp..Diss./Thesis.. Bibliogr.. Summary in English. € 12,00 Ovidius
Het ascetisme en Paulus´ ve... Hansen, M.. Het ascetisme en Paulus´ verkondiging van het Nieuwe Leven. (meer info) Zutphen. Zutphen.G.J.A.Ruys.1938.Oorspr.omsl..8°..Diss./Thesis. Bibliogr.. Index.. Summary in English. € 7,00 Ovidius
De wapenboeken der Gelders-... Schutte, Mr.O.. De wapenboeken der Gelders-Overijsselse Studentenverenigingen. (meer info) De Walburgpers. Zutphen.De Walburgpers.1975.Pap. Licht beschadigd.272pp. € 9,00 Ovidius
Sonia Gaskell. Geloog in wa... Weetering, Conrad van de. Sonia Gaskell. Geloog in wat je danst.. Met een slotbeschouwing door Luuk Utrecht. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1976.Pap.109pp. € 9,00 Ovidius
Ijssel & Berkel flora. In h... Jong, S. de.. Ijssel & Berkel flora. In het voetspoor van David de Gorter. De walburg Pers.. Zutphen.De walburg Pers..1971.Or.harcover zonder stofomslag.100 pagina's met afbeeldingen. € 8,00 Ovidius
Geen Blijder Maer in Tachti... Poelhekke, J.J.. Geen Blijder Maer in Tachtigh Jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651. (meer info) Zutphen.De Walburg Pers..1973.Pap.270pp.Bibliogr.. Register.. Zutphen.De Walburg Pers..1973.Pap.270pp.Bibliogr.. Register.. € 8,00 Ovidius
Liber Catellorum. 40 variat... Hoekstra, T.J., H.L. Janssen, I.W.L. Moerman. Redactie. Liber Catellorum. 40 variaties op het thema kasteel. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1981.Or.hardcover met stofomslag.398pp.Illustr.. € 17,00 Ovidius
Sint Anthony Groote Broeder... Wartena, R.. Sint Anthony Groote Broederschap Zutphen 1451-1976. De Walburg Pers.. Zutphen.De Walburg Pers..1976..Pap.63pp. € 7,00 Ovidius
Brieven van Charles Gehrens... Koolwijk, Th.F.van. Brieven van Charles Gehrens over Arlabäcken. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1980.Orig.omsl..72pp. € 6,00 Ovidius
Een tien voor vlijt. Dekker, karen, Willy-Anne van der Heijden, H.Lucassen en M.Walboomers. Een tien voor vlijt. (meer info) De Walburg pers. Zutphen,De Walburg pers.1992.Pap.184pp.Illustr..10 pagina's met onderstrepingen. € 7,00 Ovidius
Alfred Mozer. Mozer-Ebbinge, A. en R.Cohen. Alfred Mozer. (meer info) Zutphen. Zutphen.De Walburg Pers.1980.Pap.171pp.Illustr.. € 10,00 Ovidius
Protestants-Christelijk Ond... Laansma, S. Protestants-Christelijk Onderwijs in Zutphen. Geschiedenis van 120 jaar. De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1980.Pap.64pp. € 7,00 Ovidius
Geen blijder maer in tachti... Poelhekke, J.J.. Geen blijder maer in tachtigh jaer. (meer info) DE Walburg Pers. Zutphen.DE Walburg Pers.1973.Pap.270pp.Register.Gelderse Bloem Nr. XVII. € 12,00 Ovidius
Zij telt voor twee. Vrouwen... Veen, Annemiek van der. Zij telt voor twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940. De Walburg Pers. St.Brabantse Regionale Geschiedbeoefening. Zutphen.De Walburg Pers. St.Brabantse Regionale Geschiedbeoefening.1989.Pap.126pp.Illustr.. € 7,00 Ovidius
Aan de wieg van Rijkswaters... Ven, G.P. van de.. Aan de wieg van Rijkswaterstaat. Wordingsgeschiedenis van het Pannerdens kanaal. (meer info) De Walburg Pers. Zutphen.De Walburg Pers.1976.Pap.437pp..Illustr.. Bibliogr.. € 11,00 Ovidius

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |